[Prethodna stranica: Slovenija - općine, 15. dio (Sež-Sve)][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Slovenia - Communities, part 16 (Šal-Šma)][Slijedeća stranica: Slovenija - općine, 17. dio (Šma-Trz)]

[banner]  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 18. studenog 1996.
Posljednja promjena: 8. srpnja 2017.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid slovenskih općina s ounačenim općinama prikazanim na ovoj stranici. Gradske općine označene su masnim slovima.

Slovenija - općine, 16. dio (Šal-Šma)


Tumač:
° općine ustrojene prije 1990-ih
* općine ustrojene 1995.
+ općine ustrojene 1998.
# općine ustrojene 2006.


Vidi još:

Šalovci

[Šalovci] [Normal] [Okomita] 2:5 [Državna zastava na kopnu] [Šalovci]
[Šalovci]
Prihvaćena: 25. svibnja 2007.
Dizajn: Iztok Lipovšek
Opis grba: Grb Občine Šalovci je upodobljen na ščitu poznogotskega sloga sanitske oblike in je v vseh primerih opredeljen z blasonom, ki se glasi: Na modrem ščitu je socvetje šestih cvetov grmičastega dišečega volčina (Daphne Cneorum F. Arbusculoides). Peclji cvetov socvetja se stečejo v polovično rozeto zelenih listov grma. Vsak cvet ima štiri cvetne liste rdeče barve in so srebrno obrobljeni, medtem ko sta po dva prašnika na vsakem cvetnem listu zlata in obdajata srebrno središče cveta. Peclji cvetov, ki se stekajo v listno rozeto so srebrni. Srebrni trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, služi le kot grbovni okras. Upodobitev grba v narisu, v črno-belem odtisu, v heraldični šrafuri in v barvah, skupaj z barvnimi kodami v prilogi, so sestavni del tega odloka. Grb Občine Šalovci podlega heraldičnim merilom restituirane heraldike gotskega sloga in izhaja iz napotil 21. svetovnega mednarodnega heraldičnega kongresa (ICGH-International Congress of Genealogy and Heraldy) o zasnovi municipialnih grbov. (Čl. 2, Odlok, 2007.)
Opis zastave: Zastava Občine Šalovci je v vseh primerih opredeljena z blason, ki se glasi: Zastava Občine Šalovci je tripolnja dvobarvnica v razmerju stranic 1 : 2,5. Ruta zastave je razdeljena na tretjinska polja, kjer sta prvo in zadnje zelene barve, sredinsko pa je modro. Na srednjem modrem polju je sredinsko in prostostoječe umeščen grbovni atribut – socvetje šestih cvetov grmičastega dišečega volčina (Daphne Cneorum F. Arbusculoides). Če zastavo izobešamo z vpenjanjem ob daljši stranici rute, je atribut na modrem polju umeščen pokončno. Upodobitev zastave v barvah, skupaj z barvnimi kodami v prilogi, so sestavni del tega odloka. Zastava Občine Šalovci podlega napotilom Mednarodne veksilološke zveze FIAV (Federation International des Association Vexillologiques) in sklepom kongresa iz leta 1993 v Luxemburgu za zasnovo municipialnih zastav. (Čl. 3,Odlok, 2007.)
Izvori: Statut Občine Šalovci, 11.02.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 13/1999, 05.03.1999.
Statut Občine Šalovci, 16.03.2006, Uradni list Republike Slovenije, št. 38/2006, 11.04.2006.
Odlok o grbu, zastavi, žigih in občinskem prazniku Občine Šalovci, 25.05.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 73/2007, 13.08.2007.
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o grbu, zastavi, žigih in občinskem prazniku, 14.07.2014, Uradni list Republike Slovenije, št. 55/2014, 21.07.2014.
Info Rinaldo Stanič, 15 Oct 2007.

Grb je u plavom grm crvenog likovca, iz sedam zelenih listova izrasta šest crvenih četverolisnih cvjetova bijelih stabljika i središta te zlatnih tučaka. Zastava je okomito razdijeljena dvobojnica: zeleno-plavo-zeleno s grmom iz grba u sredini plavog polja. Grm prikazuje bilju crveni likovac, Daphne Cneorum F. Arbusculoides, koja se može naći u zaštićenom području u općini.
Odluka kojom se usvajaju simboli tvrdi da oni odgovaraju smjernicama ustanovljenim ana 21 ICGH (točnije ICGHS, International Congress of Genealogical and Heraldic studies), smjernicama Međunarodnog veksilološkog saveza FIAV i zaključcima njegovog kongres održanog 1993 u Luxemburgu (15. međunarodni veksilološki kongres 1993. održan je u Zürichu, ni jedan u Luxemburgu). Tvrdnje su potpuno konstruirane budući da niti jedna od spomenutih organizacija nije usvojila takve smjernice ili zaključke.Šempeter-Vrtojba

[Šempeter-Vrtojba]
[Šempeter-Vrtojba][Šempeter-Vrtojba]
[Okomita] 1:3 | 13:40 [Državna zastava na kopnu]


Prihvaćena: 30. studenog 1999.
Dizajn: Nataša Vuga, dizajnerica iz lJubljane
Opis grba: Grb Občine Šempeter-Vrtojba vsebinsko simbolizira dva elementa in sicer: rumeni cvet, sonce na modrem ozadju in zeleni spodnji del, ki ga tvorita dva lista- dve polji, dva kraja; zelena lista sta hkrati tudi simbol za rodovitno Šempetrsko-vrtojbensko polje, bela linija, ki ločuje lista in modrino simbolizira cesto in lego občine ob italijanski meji kot pomembno križišče v Evropi. Heraldične barve modra, rumena, bela in zelena so osnove v grbu in simbolih. (Čl. 10, Odlok, 1999.)
Opis zastave: Zastava Občine Šempeter-Vrtojba je podolgovate pravokotne oblike v širina proti dolžini je v razmerju 1:3. Zastava je razdeljena na dve enaki polovici. Zgornja polovica (kjer se pritrdi zastava) je modre barve, v sredini modrega polja paje sonce (rumene barve) s šestnajstimi žarki. Druga polovica zastave je zelene barve. (Čl. 14, Odloik, 1999.)
Izvori: Statut Občine Šempeter-Vrtojba, 25.03.1999, Uradne objave, časopis OKO, Uradno glasilo: Mestna občina Nova Gorica, občina Šempeter-Vrtojba, št. 3/1999, 08.04.1999.
Sklep o sprejemu odloka o grbu, zastavi in žigu občine, 30.11.1999, Uradne objave, časopis OKO, Uradno glasilo: Mestna občina Nova Gorica, občina Šempeter-Vrtojba, št. 20/1999, 09.12.1999.
Odlok o grbu, zastavi in žigu Občine Šempeter-Vrtojba, 30.11.1999, Uradne objave, časopis OKO, Uradno glasilo: Mestna občina Nova Gorica, občina Šempeter-Vrtojba, št. 20/1999, 09.12.1999.
Odlok o spremebi in dopolnitvi Odloka o grbu, zastavi in žigu Občine Šempeter-Vrtojba, 06.06.2001, Uradne objave, časopis OKO, Uradno glasilo: Mestna občina Nova Gorica, občina Šempeter-Vrtojba, št. 14/2001, 14.07.2001.
Statut Občine Šempeter-Vrtojba, 01.07.2004, Uradni list Republike Slovenije, št. 88/2004, 10.08.2004.
Blaž Erzetič: "Navodila za uporabo celostne grafične podobe Občine Šempeter-Vrtojba", Občina Šempeter-Vrtojba, 05.01.2012. Statut Občine Šempeter-Vrtojba, 16.05.2013, Uradni list Republike Slovenije, št. 45/2013, 27.05.2013.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 268-269

Grb u plavom polju sadrži zlatno sunce - cvijet i dva zelena lista koji su odvojena od plavog polja bijelom linijom. Linija simbolizira i prometni značaj općine uz granicu s Italijom. Zastava je raspolovljena na plavo i zeleno, a u plavom polju je zlatno sunce iz grba. Propisana je i stolna zastavica, veličine 78×240 mm, okomitsa, bijele boje s grbom u sredini koji zauzima cijelu širinu zastavice, i čije se plavo polje produžuje do njezinog vrha, a u dnu zasavice crnim je ispisano ime općine u dva reda.Šenčur

[Šenčur] [Normal] [Okomita] 1:2 | 1:3 [Državna zastava na kopnu] [Šenčur]
[Šenčur]
Prihvaćena: 23. siječnja 1996.
Opis grba: Grb ima obliko ščita, ki je največ v veljavi v heraldičnih krogih v Evropi in slovenskem prostoru. GRB: Enobarvna, dvobarvna in štiribarvna varianta. Za grb so predvidene tri barvne variante. Osnovni sta enobarvna in štiribarvna, v skrajni sili pa se lahko uporabi tudi dvobarvna (modro-črna) varianta. SV. JURIJ NA KONJU, ki prebada zmaja ima: GRBOVO POLJE: modro HKS 44K ali modra HKS 45K ali modra HKS 41K JEZDEC: bela, rumena HKS 5K KONJ: bela, rumena HKS 5K ZMAJ: zelena HKS 64K (obroba zmaja bela) OBROBA ŠČITA: zunanji rob črna HKS 88K in notranji rob rumena HKS 5K OBROBA ŠČITA SAMO NA ZASTAVI: zunanji in notranji rob sta črna HKS 88K, vmesno polje pa je rumeno HKS 5K. (Čl. 2, Odlok, 1996.)
Opis zastave: Zastava ima obliko pravokotnika v razmerju 2:1 in je diagonalno razdeljena na dva dela. Zgoraj je rumene, spodaj pa modre barve. Diagonala se vzpenja z levega spodnjega kota proti desnemu zgornjemu kotu. Na sredini zastave se nahaja grb, katerega višina je enaka polovici širine zastave. Barva rumene in modre ploskve je enaka barvam v grbu. Ležeča in pokončna zastava se ločita le po razmerju stranic in razmerju grba proti krajši stranici. Ležeča zastava: 2:1 širina grba je ½ krajše stranice zastave in ima zgoraj rumeno polje, spodaj pa modro. Pokončna zastava: 1:3 širina grba je ½ krajše stranice zastave in ima na levi strani rumeno polje na desni pa modro. (Čl.3, Odlok, 1996.)
Izvori: Statut Občine Šenčur, 11.04.1995, Uradni vestnik Gorenjske , št. 6/1995, 25.04.1995.
Odlok o simbolih in občinskem prazniku Občine Šenčur, 23.01.1996, Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/1996, 02.02.1996.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o simbolih in občinskem prazniku Občine Šenčur, 25.07.2001, Uradni vestnik Gorenjske, št. 23/2001, 17.08.2001.
Statut Občine Šenčur, 03.03.2004, Uradni vestnik Gorenjske , št. 9/2004, 26.03.2004.
Jurij, Priloga Gorenjskega glasa za občino Šenčur, April 2005, št. 1, leto X, ISSN 1408-1350, str. 5 http://www.sencur.si 08.09.2005.
Statut Občine Šenčur, 26.01.2011, Uradni vestnik Gorenjske , št. 2/2011, 01.02.2011.

Budući da ime Šenčur dolazi od imena sveca nije čudno da grb prikazuje Svetog Juraja kako ubija zmaja. Zastava je žuto-plava dijagonalno razdijeljena s grbom u sredini. Vodoravna i okomita inačica zastave propisani su u različitim razmjerima. Grb koji se koristi izvan zastave propisan je bez crne linije između plavog polja i žutog obruba, no ččini se da se taj detalju u pravilu ignorira.Šentilj

[Šentilj] [Normal] [Okomita] 2:5 [Državna zastava na kopnu] [Šentilj]
[Šentilj]
Prihvaćena: 14. ožujka 1996.
Dizajn: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Opis grba: Grb občine Šentilj je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Predstavitev grba (blason): V zelenem ščitu lebdi znak, katerega trije med seboj zraščeni deli tvorijo celoto heraldičnega atributa: od ščita tri in pol krat (3,5 krat) ožji zlati krog nad njegovim dnom služi za temelj ležečemu, od temeljnega droga dvakrat (2 krat) širšemu polmesecu, katerega notranji profil zajeda šest (6) polkrožnih vdolbin. Iz pol mesečeve sredine raste srebrn patriarhalni križ, njegovi tramovi so štirikrat (4 krat) ožji od premera temeljnega kroga. Konice polmeseca, vrh križa in konce k riževih ramen zaključujejo, od temeljnega kroga dva in pol krat (2,5 krat) manjši, v zlate krožce oblikovani nastavki. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 5, Odlok, 1996.)
Opis zastave: Zastava občine Šentilj je zelena in pravokotne oblike: razmerje višine "V" proti dolžini "L" je 1:2,5, (ena proti dve celi in pet desetin) s tem, da je njena ruta razdeljena vertikalno na dva, po višini enaka, po dolžini pa neenaka dela; razdeljuje ju bela proga, katere širina ne sme presegati dveh (2) odstotkov celotne zastavine dolžine. V sredini prvega kvadratnega dela zastavine rute lebdi v zelenem polju atribut občinskega grba v beli in rumeni barvi, ki ne sme biti nižji od dveh tretjin (2/3) višine barvnega polja zastave in ne višji od osem desetin (8/10) iste zastavine višine. Preostali dve tretjini zastavine rute je v zeleni barvi. (Čl. 9, Odlok, 1996.)
Izvori: Občina Maribor, Vodnik po Občini http://maribor.uni-mb.si/vodnikpoobcini 06. 11. 1999.
Statut občine Šentilj, 23.03.1995, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 6/1995, 25.04.1995.
Odlok o grbu in zastavi Občine Šentilj, 14.03.1996, Medobčinski uradni list Štajerske in Koroške regije, št. 5/1996, 26.03.1996.
Statut občine Šentilj, 31.03.1999, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 15/1999, 21.04.1999.
Statut občine Šentilj, 01.10.2009, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 26/2009, 12.10.2009.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 271-272

Grb Šentilja je u zelenom polju srebrni trostruki križ koji izrazsta iz srebrnog polumjeseca sve sa zlatnim kuglama na vrhovima postavljeno na zlatnu kuglu u dnu. Ovakav patriarhalni križ nalazi se na vrhu šentiljske crkve, kojem je 1839. godine dodan polumjesec na sjećanje na godinu 1532. kada su je Turci opljačkali i razrušili. Zelena pozadina predstavlja tradiciolnalnu boju Štajerske. Zastava je zelena s tankom žutom linijom koja čini kvadratno zeleno polje uz koplje koje sadrži trostruki križ iz grba. U izvorima ova pruga je žuta, ali je u tekstu odluke propisana kao bijela. Nije jasno što je točno.Šentjernej

[Šentjernej] [Normal] 2:5 [Državna zastava na kopnu] [Šentjernej]
Prihvaćena: 15. srpnja 1996.
Dizajn: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Opisi grba: Grb občine je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Predstavitev grba (blason): Na zelenem ščitu pojoči zlati petelin, stoječ na ravnih tleh, predstavlja grb Občine Šentjernej. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 6, Odlok, 1996.)
Grb občine je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Na zelenem ščitu pojoči petelin, stoječ na ravnih tleh, predstavlja grb Občine Šentjernej. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 9, Statut, 2000.)

Opisi zastave: Zastava Občine Šentjernej je rumena z zlatim petelinom na srednjem zelenem delu. Zastava Občine Šentjernej je pravokotne oblike, razmerje višine zastavine rute (V) proti dolžini (L), V:L=2,5, oziroma ena proti dve celi in pet desetin. Zastavina ruta je vertikalno razdeljena na tri med seboj po višini in dolžini enaka polja, od katerih sta prvo in zadnje (tretje) polji rumeni, srednje (drugo) polje pa je zeleno s pokončno postavljenim atributom občinskega grba: zlatim, pojočim petelinom na svoji sredini. Atribut ne sme biti nižji od 2/3 (dveh tretjin) višine zastavine rute in ne višji od 8/10 (osem desetin) imenovane višine. (Čl. 10, Odlok, 1996.)
Zastava Občine Šentjernej je rumena z zlatim petelinom na srednjem zelenem delu. Zastava Občine Šentjernej je pravokotne oblike, razmerje višine zastavine rute (V) proti dolžini (L), V:L =1:2,5, oziroma ena proti dve celi in pet desetin. Zastavina ruta je vertikalno razdeljena na tri med seboj po višini in dolžini enaka polja, od katerih sta prvo in zadnje (tretje) polji rumeni, srednje (drugo) polje pa je zeleno s pokončno postavitvijo atributom občinskega grba. (Čl. 10, Statut, 2000.)

Izvori: Statut Občine Šentjernej, 29.05.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 43/1995, 26.07.1995.
Odlok o grbu in zastavi Občine Šentjernej, 15. 7. 1996, Uradni list Republike Slovenije, št. 40/1996, 27.07.1996.
Statut Občine Šentjernej, 14.12.2000, Uradni list Republike Slovenije, št. 4/2001, 19.01.2001.

Grb Šentjerneja je zlatni kukuričući pijetao koji stoji u zelenom polju na tlu. Zastava je zasnovana na grbu, vertikalno razdijeljena na tri polja žuto-zeleno-žuto s atributom iz grba u sredini. Zastava se koristi samo vodoravno, i nema okomite inačice.Šentjur

[Šentjur]
[Šentjur]
[Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu]


Prihvaćena: 16. listopada 1991.
Opisi grba: Barve: 1. obroba grba in likov - črna, 2. jezdec - kadmijeva rumena - zlata, 3. konj - bela - srebrna, 4. zmaj - kromoksid - zelena, 5. podlaga - cinober rdeča. (I., Grafična podoba, 1991.)
– grb je v obliki ščita, podlage cinober rdeče barve, na katerem je stiliziran lik konjenika, ki s sulico prebada zmaja. Konjenik je kadmijevo rumene-zlate barve, konj belo-srebrne, zmaj pa kromoksid zelene barve, (Čl. 4, Statut, 1991.)
– grb je v obliki ščita, podlage cinober rdeče barve, na katerem je stiliziran lik konjenika, ki s sulico prebada zmaja. Konjenik je kadmijevo rumenozlate barve, konj belosrebrne, zmaj pa kromoksid zelene barve; (Čl. 5, Statut, 1995.)
– grb je v obliki ščita, podlage cinober rdeče barve, na katerem je stiliziran lik konjenika, ki s sulico prebada zmaja. Konjenik je kadmijevo rumene – zlate barve, konj belo srebrne, zmaj pa kromoksid zelene barve. (Čl. 6, Statut, 1999; Čl. 6, Statut, 2011.)

Opisi zastave: 1:1 Barve: 1. zgornje levo polje – cinober rdeča, 2. zgornje desno polje – bela, 3. spodnje levo polje – bela, 4. spodnje desno polje – kromoksid zelena, 5. grb v opisanih barvah ter v razmerju 1: 1 glede na velikost zastave. (II., Grafična podoba, 1991.)
– zastava je pravokotne oblike, razdeljena na štiri enako velike dele, od katerih je zgornji levi del cinober rdeče barve; spodnji desni del kromoksid zelene barve; ostala dva dela pa sta bela. V sredini je grb v barvah in-oblikah navedenih v prejšnjem odstavku, (Čl. 5, Statut, 1991.)
– zastava je pravokotne oblike, razdeljena na štiri enako velike dele, od katerih je zgornji levi del cinober rdeče barve, spodnji desni del kromoksid zelene barve, ostala dva dela pa sta bela; v sredini je grb v barvah in oblikah navedenih v prejšnjem odstavku; (Čl. 5, Statut, 1995; Čl. 6, Statut, 1999; Čl. 6, Statut, 2011.)

Izvori: (Statut občine Šentjur pri Celju, Uradni list Socijalistične Republike Slovenije, št. 19/82 in 10/86)
Grafična podoba grba in zastave mesta Šentjur, 16.10.1991, Uradni list Republike Slovenije, št. 23/1991, 08.11.1991.
Statut občine Šentjur pri Celju, 13.11.1991, Uradni list Republike Slovenije, št. 27/1991, 29.11.1991.
Statut občine Šentjur pri Celju, 19.04.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 40/1999, 28.05.1999.
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Šentjur pri Celju, 28.02.2011, Uradni list RS, št. 17/2011, 11.03.2011.
Statut Občine Šentjur - uradno prečiščeno besedilo, 21.04.2011, Uradni list Republike Slovenije, št. 37/2011, 20.05.2011.

Kao i mnoga druga mjesta koja se nazivaju po Svetom Juraju ili im je taj svetac zaštitnik, i Šentjur prikazuje u svojem grbu scenu kada Sv. Juraj ubija zmaja. Ovdje je polje grba crveno, Sv. Juraj je prikazan kao vitez u zlatnom oklopu jašući na srebrnom propinjućem konju kako kopljem probada zelenog zmaja.
Zastava je zasnovana na bojama iz grba, raščetvorena crveno-bijelo-bijelo-zeleno. Službeno se boje koje se koriste nazivaju cinober crvena (inače poznata i kao vermilion), krom-oksid zelena i kadmijeva žuta - zlatna.

Do 2011. ime općine bilo je Šentjur pri Celju.Šentrupert

[Šentrupert] [Normal] [Okomita] 2:5 [Državna zastava na kopnu] [Šentrupert]
[Šentrupert]
Prihvaćena: 15. travnja 2010.
Dizajn: Alekander Hribovšek
Opis grba: Grb Občine Šentrupert je na modrem polju poznogotskega ščita s konico, zlat rdeče opremljen lev z desno obrnjenim srebrnim krajcem (polmesecem) v desni šapi. »Rdeče opremljen« je razumeti heraldični izraz za jezik, čekane in kremplje leva. V heraldično »desno obrnjen« je razumeti heraldični izraz za opazovalčevo levo. Heraldična zlata barva je ekvivalent rumeni barvi, prav tako je srebrna beli. Lev je klasično heraldično slikan v načinu »srditega vzpona«, stoječ na zadnjih tacah. (Čl. 3, Odlok, 2010.)
Opis zastave: Zastava Občine Šentrupert je modre in rumene barve s tem, da je na prvem, modrem kvadratu njene rute upodobljen glavni atribut iz občinskega grba, rumen rdeče opremljen lev z desno obrnjenim srebrnim krajcem (polmesecem) v desni šapi. Preostali vetrni del rute je rumene barve. Pravokotna modro-rumena zastava Občine Šentrupert je krojena v razmerju »H« proti »L« = 1:2,5, oziroma ena proti dve celi in pet desetin s tem, da je ruta vertikalno deljena na dva neenaka dela; na drogovnem modrem kvadratu zastavine rute je upodobljen atribut iz občinskega grba, rumen rdeče opremljen lev z desno obrnjenim srebrnim krajcem (polmesecem) v desni šapi. Preostali vetrni del rute je rumene barve. Atribut ne sme biti manjši od 7/10 (sedem desetin) višine rute in ne večji od 9/10 (devet desetin) iste višine. (Čl. 7, Odlok, 2010.)
Izvori: Statut Občine Šentrupert, 31.01.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 12/2007, 12.02.2007.
Odlok o grbu in zastavi Občine Šentrupert, 15.04.2010, Uradni list Republike Slovenije, št. 33/2010, 23.04.2010.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi Občine Šentrupert, 13.01.2011, Uradni list Republike Slovenije, št. 4/2011, 21.01.2011.
Petra Krnc: "Občina Šentrupert dobila svoj grb in zastavo", Šentrupert, glasilo Občine Šentrupert, Posebna številka ob 3. občinskom prazniku, 24.05.2010. www.sentrupert.si
Aleksander Hribovšek: "Dokument občinskih simbolov občne Šentrupert", 15.04.2010.

Grb Šentruperta je u plavom zlatni uspravljeni lav naoružan crveno drži u desnici na desno okrenut srebrni mlađak. Temelj za izbor ovih atributa prikazi su grbova u crkvi Sv. Ruperta, gdje se najčešće pojavljuju lavovi. Lavovi se nalaze i u grbu plemićke obitelji Barbo (u plavom srebrni uspravljeni lav i preko svega zlatna kosa lenta) i u pripsanom grbu Sv. Eme (ili Heme) u Valvazorovom grbovniku (raskoljen, desno u zlatnom tri crna lava u prolazu crveno naoružana i lijevo u plavom srebrna greda između tri srebrna nadolje okrenuta mlađka). Zastava se sastoji od kvadratnog plavog polja uz koplje i žutog polja na slobodnom kraju. U polju uz koplje su atributi iz grba. Propisana je u vodoravnoj i okomitoj inačici.Škocjan

[Škocjan] [Okomita] 2:5 [Državna zastava na kopnu] [Škocjan]
[Škocjan]
Prihvaćena: 31. siječnja 2006.
Dizajn: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Opis grba: Na zelenem ščitu se preko modrine pne zlasti most v dveh lokih, nad njim lebdi zlati grozd z devetimi jagodami in s po eno zlato trtno vitico na vsaki strani grozda. Predstavitev grba – blazon: Grb Občine Škocjan je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Zeleno osnovo ščita ločuje srebrna valovnica od modrine na njegovih spodnjih dveh petinah ščita; iz modrine se v zeleno dvigajo trije zlati, zgoraj polkrožni temeljni oporniki mostu, postavljeni v prvi rob ščita, v sredino polja in v zadnji rob ščita na srebrno valovnico, preko katerih se pneta dva zlata, iz klesancev zidana loka, ki tvorita osnovo zlatemu mostu s trikrat prekinjeno zidano ograjo. Nad mostom lebdi zlati vinski grozd iz devetih jagod s po eno zlato trtno vitico na vsaki strani grozda. Zlati trak, ki ga nosi ščit ob svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 1, Odlok, 2006.)
Opis zastave: Zastava Občine Škocjan je rumene in zelene barve z rumenim mostom na dveh lokih v zelenem polju, nad mostom lebdi zlati grozd iz devetih jagod. Opis zastave: Zastavina ruta je pravokotne oblike, razmerje višine »H« proti dolžini »L« je 1: 2,5 (ena proti dve celi in pet desetin), s tem da je njena ruta razdeljena vertikalno na dva, po višini enaka, po dolžini pa neenaka dela. V sredinski horizontali prvega zelenega kvadratnega dela zastavine rute, lebdi atribut iz občinskega grba: rumen obris mostu na dveh iztegnjenih lokih, ki slonita na dveh stranskih polovičnih in srednjim celim temeljnim stebru; zgoraj polkrožno zaključeni rumeni stebri rastejo iz bele horizontalne valovnice, nad sredino mosta lebdi rumeni vinski grozd, sestavljen iz devetih jagod ter po eno, simetrično na vsako stran grozda postavljeno trtno vitico. Višina, oziroma širina sestavljenega atributa znaša 5/7 (pet sedmin) stranice temeljnega kvadratnega polja na prvem delu zastavine rute. Preostali vetrni del zastavine rute je barvam v prvem kvadratu identičnih barv, sicer pa v celoti horizontalno dvakrat deljen na rumeni, srednje polje pa je v zeleni barvi. (Čl. 2, Odlok, 2006.)
Izvori: Statuta Občine Škocjan, 27.02.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 29/1995, 30.05.1995.
Odlok o grbu in zastavi Občine Škocjan, 27.06.1996, Uradni list Republike Slovenije, št. 43/1996, 02.08.1996.
Statuta Občine Škocjan, 29.03.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 37/1999, 18.05.1999.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi Občine Škocjan, 31.01.2006, Uradni list Republike Slovenije, št. 22/2006, 28.02.2006.
Statut Občine Škocjan (uradno prečiščeno besedilo), 19.09.2006, Uradni list Republike Slovenije, št. 101/2006, 03.10.2006.
Statut Občine Škocjan, 22.09.2015, Uradni list Republike Slovenije, št. 71/2015, 28.09.2015.

Grb Škocjana je vodoravno razdijeljen zeleno iznad plavog valovitom bijelom linijom, u zelenom polju na tri zlatna kamena pilona postavljen je zlatni dvolučni kameni most s tri puta odijeljenom zlatnom zidanom ogradom i u zaglavlju grozd s devet bobica okružen dvijema zlatnim viticama. Na grbu je prikazana najznamenitija građevina u Škocjanu - kameni dvolučni most preko potoka Radulje, jedan od tri takva u Sloveniji. Zastava je podijeljena u dva dijela, kvadratni dio do koplja zastavnog polja je zelen s atributima iz grba i slobodni dio koji je razdijeljen na tri trake žuto-zeleno-žuto. Zastava je propisana samo za okomito isticanje, iako dokumenti prikazuju i vodoravnu inačicu.


Škocjan, 1996. – 2006.

[Škocjan, 1996. – 2006.]
[Škocjan, 1996. – 2006.][Škocjan, 1996. – 2006.]
[Okomita] 2:5 [Državna zastava na kopnu]


Prihvaćena: 27. lipnja 1996.
Opis grba: Na zelenem ščitu se preko modrine PNE zlati most na dveh lokih. Predstavitev grba - blazon: Grb Občine Škocjan je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Zeleno osnovo ščita ločuje srebrna valovnica od valovite modrine na njegovih spodnjih dveh petinah. Nad modrino v zeleno se kažejo trije zidani, zgoraj polkrožni, temeljni zlati oporniki, po eden spredaj, v sredini in zadaj v ščitu. Na njih se preko dveh raztegnjenih, iz klesancev zloženih, zlatih lokov pne zlati most s trikrat prekinjeno, zidano ograjo. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 6, Odlok, 1996.)
Opis zastave: Zastava Občine Škocjan je rumene in zelene barve z rumenim mostom na dveh lokih v zelenem polju. Zastavina ruta je pravokotne oblike, razmerje višine “H” proti dolžini “L” je 1:2,5 (ena proti dve celi in pet desetin) s tem, da je njena ruta razdeljena vertikalno na dva, po višini enaka, po dolžini pa neenaka dela. V sredinski horizontali prvega kvadratnega dela zastavine rute lebdi v zelenem atribut iz občinskega grba: rumen obris mosta na dveh iztegnjenih lokih, ki slonijo na treh, zgoraj polkrožnih temeljnih stebrih, stoječih na dvojni črtni valovnici. Višina atributa ne sme presegati 2/5 (dveh petin) višine barvnega polja zastave in ne biti nižja od 1/3 (ene tretjine) iste zastavine višine. Preostali 2/3 (dve tretjini) zastavine rute sta v celoti dva krat (2x) deljeni horizontalno na tri oblikovno in površinsko enaka polja, njenemu prvemu delu identičnih barv, torej rumene, zelene in rumene barve. (Čl. 10, Odlok, 1996.)
Napuštena: 31. siječnja 2006.
Izvor: Odlok o grbu in zastavi Občine Škocjan, 27. junija 1996., Uradni list RS, št. 43, 2. VIII. 1996., str. 3768-9.

Grb i zastava koji su originalno usvojeni 1996. godine bili su jednakog izgleda, ali bez grozda i vitica. Dok je na propisanom izgledu zastave most morao biti manji od kvadratnog polja, zastave koje su zabilježene u praksi imale su most koji se pružao do bočnih rubova zastave.Škofja Loka

[Škofja Loka] [Normal] [Okomita] 1:2~ [Državna zastava na kopnu] [Škofja Loka]
[Škofja Loka]
Prihvaćena: 10. travnja 1997.
Opis grba: Grb občine je ščitaste oblike z naslednjo vsebino: v zelenem polju stoji na črni podlagi zlati grad z glavnim stolpom in dvema stranskima s stožčasto streho. V vratih je črna zamorčeva glava z zlatim uhanom ter krono, ustnicami in ovratnikom, ki so rdeče barve. (Čl. 4, Odlok, 1997.)
Opis zastave: Zastava občine je pravokotne oblike, po dolžini razdeljena na dve polovici. Če je zastava izobešena na drogu, morata biti barvi zastave razporejeni od zgoraj navzdol tako, da je zgoraj rumena in spodaj zelena. Če je zastava izobešena na drogu navpično, morata biti barvi zastave, gledano od spredaj, razporejeni tako, da je rumena barva levo in zelena barva desno. (Čl. 8, Odlok, 1997.)
Izvori: Information from Peter Hawlina, Skofja Loka, 1997.
Pravilnik o emblemu in zastavi Občine Škofja Loka, 17.11.1965, Uradni vestnik Gorenjske, št. 24/1965, 18.12.1965.
Statut Občine Škofja Loka, 18.05.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 37/1995, 30.06.1995.
Odlok o grbu, zastavi, prazniku in pečatu Občine Škofja Loka, 10.04.1997, Uradni list Republike Slovenije, št. 23/1997, 25.04.1997.
Statut Občine Škofja Loka, 08.04.2010, Uradni list Republike Slovenije, št. 33/2010, 23.04.2010.
Statut Občine Škofja Loka (uradno prečiščeno besedilo), 24.01.2013, Uradni list Republike Slovenije, št. 11/2013, 04.02.2013.
Statut Občine Škofja Loka uradno prečiščeno besedilo - UPB-2, 21.01.2016, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2016, 22.01.2016.
Grb in zastava Občine Škofja Loka, http://obcina.skofjaloka.si/ 10.09.2005.

Grb je moderniziran 1997. u zelenom polju na crnoj podlozi zlatna gradska vrata, u ulazu crveno okrunjena crna Maurska glava. zastava je istodobno pojednostavljena u žuto-zelenu dvobojnicu. Glava crnog kralja javlja se na grbovima i pečatima većeg broja gradova središnje Europe pod utjecajem Frajzinške biskupije. Pečat Škofje Loke s glavom unutar gradskih vrata potvrđen je u upotrebi barem od 1471. Žuta i zelena tradicionalne su boje Škofje Loke, ali kada su i zašto ušle u upotrebu, nije poznato. Razmjer zastave nije propisan.


Škofja Loka, 1965. – 1997.

[Škofja Loka, 1965. – 1997.] [Normal] [Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Škofja Loka, 1965. – 1997.]
[Škofja Loka, 1965. – 1997.]
Prihvaćena: 17. rujna 1965.
Opis grba: Grb je posnet po starem mestnem grbu, ki ponazarja mestna vrata s stražnima stolpoma ali stiliziran grad, v katerega vhodu ali portalu je doprsna podoba črnca s krono na glavi. Podoba gradu je bele ali sivosrebrne barve, figura črnca črne, ozadje pa rdeče barve. Vse to obkroža kolobar bele barve z besedami "Sigilum civitatis Škofja Loka". Grb se prikazuje na okrogli ali ščitasti podlagi. (Čl. 3, Pravilni, 1965.)
Opis zastave: Zastava je pravokotne oblike primernih dimenzij. Osnovni barvi zastave sta rumena in zelena. Zastava je diagonalno razdeljena od kroga [sc. droga?] zgoraj na dve barvni polji. Pri drogu zastave je zeleno polje, spodaj pa je rumeno polje. Mestni grb je v sredini zastave tako, da je gornji del na rumenem polju, spodnji del pa na zelenem polju. (Čl. 4, Pravilnik. 1965.)
Napuštena: 10. travnja 1997.
Izvori: Pravilnik o emblemu in zastavi Občine Škofja Loka, 17.11.1965, Uradni vestnik Gorenjske, št. 24/1965, 18.12.1965.
Adolfo Durán Rodríguez: "Banderas municipales de Eslovenia", Banderas no. 58, marzo 1996. Sociedad Española de Vexilología
Peter Hawlina: Kranjska in zamorc s krono, Drevesa, letnik 5, št. 1,2, maj 1998, Slovensko rodoslovno društvo, str. 18-27
Peter Zalokar: "Slovenija, ali te poznam? Moja dežela", Ljubljana, 1990

Moderniziran inačica pečata iz 1471. proglašena je grbom Škofje Loke 1962. Žuto-zelena dijagonalno razdijeljena zastava s tim grbom u sredini potvrđena je 1965. godine. Godine 1991. grb je primijenjen u obliku štita koji odgovara registracijskim pločicama, dodajući i ornament od vinove loze oko dvorca, a taj je kratko korišten.Škofljica

[Škofljica] [Normal] [Okomita] 2:5 [Državna zastava na kopnu] [Škofljica]
[Škofljica]
Prihvaćena: 11. srpnja 2001.
Dizajn: Iztok Lipovšek
Opis grba: Grb Občine Škofljica je upodobljen na ščitu poznogotskega sloga sanitske oblike in je v vseh primerih opredeljen z blasonom, ki se glasi: Zlata osnova v temelju ščita prehaja v zeleno polje. V zlatem polju je sredinsko umeščena cela figura močvirske ptice, velikega škurha (Numenius arquata), ki je obrnjen v heraldično desno, in v črni upodobitvi trupa, s srebrnim oprsjem v celi dolžini od korena kljuna do repnih peres. Prsi krasijo črne pege. Ob telo prižete peruti se iztečejo v konicah v štiri srebrna peresa. Štiri repna peresa, srednji sta za spoznanje daljši od bočnih, so črne barve. Značilno zakrivljen kljun je rdeč, zgornji in spodnji del kljuna je ločen s srebrno črto. Noge so rdeče, kremplji pa črni. Figura je prikazana v gibanju z eno lahno privzdignjeno upognjeno nogo, z drugo nogo s krempljastim stopalom stoji ptič v zelenem polju. Srebrni trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, služi le kot grbovni okras. Upodobitev grba v narisu, v črno-belem odtisu, v heraldični šrafuri in v barvah, skupaj z barvnimi kodami v prilogi, so sestavni del tega odloka. Grb Občine Škofljica podlega heraldičnim merilom restituirane heraldike gotskega sloga in izhaja iz napotil 21. mednarodnega heraldičnega kongresa (ICGH.-International Congress of Genealogy and Heraldy) o zasnovi municipialnih grbov. (Čl. 2, Odlok, 2001.)
Opis zastave: Zastavo Občine Škofljica opredeljuje blason, ki se glasi: Zastava Občine Škofljica je dvobarvnica v razmerju stranic 1:2,5. Ruta zastave je razdeljena na tretjinska polja, kjer je prvo povsem rumene barve, ostali dve polji rute sta razdeljeni na tretjinske enako široke trake, kjer sta zgornji in spodnji zelene, srednji pa rumene barve. Na prvem rumenem polju je sredinsko umeščen grbovni atribut, ki po višini obsega tri četrtine višine zastavine rute. Če zastavo izobešamo z vpenjanjem ob daljši stranici, je atribut v prvo polje umeščen pokončno. Upodobitev zastave v barvah, skupaj z barvnimi kodami v prilogi, so sestavni del tega oodloka. Zastava Občine Škofljca sledi napotilom mednarodne veksilološke zveze FIAV (Federation Internatonal des Association Vexillologiques) in sklepom kongresa iz leta 1993 v Luksemburgu za zasnovo municipialnih zastav. (Čl. 3, odlok, 2001.)
Izvori: Statut Občine Škofljica, 06.02.1996, Uradni list Republike Slovenije, št. 21/1996, 18.04.1996.
Statut Občine Škofljica, 22.04.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 47/1999, 16.06.1999.
Odlok o grbu, zastavi, žigih in občinskem prazniku Občine Škofljica, 11.07.2001, Uradni list Republike Slovenije, št. 67/2001, 10.08.2001.
Statut Občine Škofljica, 15.12.2009, Uradni list Republike Slovenije, št. 1/2010, 08.01.2010.

Grb je u zlatnom štitu na zelenoj podlozi veliki pozviždač u prirodnim bojama. Ptica veliki pozvizdač (Numenius arquata L., slovenski veliki škurh) je tipična za močvarna područja koja okružuju Ljubljanu. Zastava se sastoji od žutog kvadratnog polja uz koplje sa pticom iz grba, te zeleno-žuto-zelene trake na slobodnom kraju.
Vidi bilješku o kongresnim smjernicama i zaključcima kod Šalovaca gore.Šmarje pri Jelšah

[Šmarje pri Jelšah] [Normal] [Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Šmarje pri Jelšah]
[Šmarje pri Jelšah]
Prihvaćena: 14. prosinca 1992.
Opis grba: Grb občine Šmarje pri Jelšah ima obliko ščita in je razdeljen na štiri polja. V zgornjem desnem polju je šest diagonalnih belih pasov in pet diagonalnih modrih pasov v razmerju 1:1, v spodnjem levem polju pa je sedem belih diagonalnih pasov in šest modrih pasov v razmerju 1:1. V zgornjem levem polju je grb rodbine Gaisruckov, lastnikov gradu Jelše v Šmarju, (ki so v času svoje vladavine pomagali pri graditvi baročne cerkve Sv. Roka nad Šmarjem). Grb je sestavljen iz dveh polj rumeno modrega v razmerju 1:1, desno polje je rumene barve, levo pa modre. V sredini polja je znak sestavljen iz dveh spojenih bivoljih rogov. V rumenem polju je rog modre barve, v modrem pa rumene. Na vsakem rogu je pet okraskov okrogle oblike. Spodnje desno polje ima na zlato rumeni podlagi v diagonali postavljeno jelševo vejico s tremi listi. En list je na vrhu vejice, druga dva pa na nasprotnih straneh vejice. List na zgornji strani je bližje vrhnjemu listu, list na spodnji strani pa za isto razdaljo kot je zgornji odmaknjen od vrhnjega lista, odmaknjen od zgornjega. Deblo vejice je črne barve, listi pa so temno zelene barve. Celotni grb je obrobljen z rdečo barvno obrobo. (Čl. 2, Odlok, 1992.)
Opis zastave: Zastava občine ima za podlago modro bele pasove, ki so diagonalno postavljeni, tako da je vrh diagonale na desni strani, spodnji rob pa na levi. V sredini črtanega polja je grb občine. Točno postavitev grba v polje, velikost in vsa razmerja bo določal poseben aneks, ki bo priloga k odloku. Razmerje med dolžino in širino zastave je 2:1. (Čl. 3, Odlok, 1992.)
Izvori: (Statut Občine Šmarje pri Jelšah, Uradni list SR Slovenije, št. 5/75, 10/75, 3/78, 6/82, 21/83, 5/86)
Odlok o grbu in zastavi občine Šmarje pri Jelšah, 14.12.1992, Uradni list Republike Slovenije, št. 61/1992, 24.12.1992.
Statut občine Šmarje pri Jelšah, 26.10.1993, Uradni list Republike Slovenije, št. 63/1993, 19.11.1993.
Statut Občine Šmarje pri Jelšah, 12.04.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 34/1995, 22.06.1995.
Statut Občine Šmarje pri Jelšah, 06.05.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 41/1999, 01.06.1999.
Statut Občine Šmarje pri Jelšah, 22.04.2010, Uradni list Republike Slovenije, št. 35/2010, 03.05.2010.
Autorove fotografije iz Šmarja, 07.07.2002.

Grb Šmarja je raščetvoren. Prvo i četvrto polje višekratno je koso razdijeljeno plavo i srebrno, drugo je raskoljeno zlatno i plavo s parom ukrašenih bivoljih rogova suprotno obojenih, a treće zlatno s koso postavljenom crnom grančicom johe s tri zelena lista. Drugo polje grba je grb obitelji Gaisruckov, vlasnika tvrđave Jelše. Grančica u trećem polju odnosi se na drvo po kojem je nazvana tvrđava (jelša - joha). Zastava je plavo bijelo koso isprugana s grbom u sredini.[Prethodna stranica: Slovenija - općine, 15. dio (Sež-Sve)][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Slovenia - Communities, part 16 (Šal-Šma)][Slijedeća stranica: Slovenija - općine, 17. dio (Šma-Trz)]

[banner]  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2017 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.