[Prethodna stranica: Jugoslavija u drugom svjetskom ratu][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Yugoslavia, 1945 - 1956 ][Slijedeća stranica: Jugoslavija, 1956. - 1963.]

[banner]  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 9. listopada 2003.
Posljednja promjena: 19. svibnja 2018.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Jugoslavija, 1945. - 1956.

Federativna Narodna Republika Jugoslavija, 1945 - 1963


Nakon drugog svjetskog rata proglašena je nova država s novim društvenim uređenjem - Federativna Narodna Republika Jugoslavija. Usvojen je prvi skup simbola, koji su osobito pomorski bili zasnovani na sovjetskom modelu. Ovi su promijenjeni sredinom pedesetih godina.


Vidi još:

Narodna zastava

[Narodna zastava] [Normal] 1:2 [Narodna zastava] [Narodna grb]
U upotrebi: od 1941.
Prihvaćena: 31. siječnja 1946.
Opisi grba: Državni grb Federativne Narodne Republike Jugoslavije pretstavlja polje okruženo žitnim klasjem. Klasje je dole povezano trakom na kojoj je ispisan datum 29-X1-1943. Između vrhova klasja je petokraka zvezda. Usred polja nalazi se pet buktinja koso položenih,čiji se plamenovi spajaju u jedan plamen. (Čl. 3, Ustav, 1946.)
Grb Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije predstavlja polje okruženo žitnim klasjem. Klasje je dole povezano trakom na kojoj je ispisan datum 29 XI 1943. Između vrhova klasja je crvena petokraka zvezda. Usred polja nalazi se šest koso položenih buktinja čiji se plamenovi spajaju u jedan plamen. (Čl. 3, Ustav, 1963.)
Grb Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije predstavlja polje okruženo žitnim klasjem. Klasje je dolje povezano trakom plave boje na kojoj je ispisan datum 29 XI 1943. Između vrhova klasja je crvena petokraka zvezda. Usred polja nalazi se šest koso položenih buktinja čiji se plamenovi spajaju u jedan plamen. (Čl. 6, Ustav, 1974.)

Opisi zastave: Državna zastava Federativne Narodne Republike Jugoslavije sastoji se iz tri boje: plave, bele i crvene, sa crvenom petokrakom zvezdom u sredini. Odnos širine i dužine zastave je jedan prema dva. Boje zastave su položene vodoravno i to ovim redom odozgo: plavo, belo i crveno. Svaka boja zauzima jednu trećinu prostora širine zastave. Zvezda ima pravilan petokraki oblik i zlatnu (žutu) ivicu. Središna tačka zvezde poklapa se s tačkomu kojoj se seku dijagonale zastave. Gornji krak zvezde ulazi do polovine plave boje zastave, tako da donji kraci zvezde dobijaju odgovarajuće mesto u crvenoj boji zastave. (Čl. 4, Ustav, 1946.)
Zastava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije sastoji se iz tri boje, plave, bele i crvene, sa crvenom petokrakom zvezdom u sredini. Odnos širine i dužine zastave je jedan prema dva. Boje zastave su položene vodoravno, i to ovim redom odozgo plavo, belo i crveno. Svaka boja zauzima jednu trećinu širine zastave. Zvezda ima pravilan petokraki oblik i zlatnu (žutu) ivicu. Središna tačka zvezde poklapa se s tačkom u kojoj se seku dijagonale zastave. Gornji krak zvezde ulazi do polovine plave boje zastave, tako da donji kraci zvezde dobijaju odgovarajuce mesto u crvenoj boji zastave. (Čl. 4, Ustav, 1963.)
Zastava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije sastoji se iz tri boje, plave, bele i crvene, sa crvenom petokrakom zvezdom u sredini. Odnos širine i dužine zastave je jedan prema dva. Boje zastave su položene vodoravno, i to ovim redom odozgo, plava, bela i crvena. Svaka boja zauzima jednu trećinu širine zastave. Zvezda ima pravilan petokraki oblik i zlatnu (žutu) ivicu. Središna tačka zvezde poklapa se s tačkom u kojoj se seku dijagonale zastave. Gornji krak zvezde ulazi do polovine plave boje zastave, tako da donji kraci zvezde dobijaju odgovarajuće mesto u crvenoj boji zastave. (Čl. 7, Ustav, 1974.)

Napuštena: 27. travnja 1992.
Izvori: Ustav Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 31.01.1946, Službeni list FNRJ, br. 10/1946, 01.02.1946.
Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, 07.04.1963, Službeni list SFRJ, br. 14/1963, 10.04.1963.
Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, 21.02.1974, Službeni list SFRJ, br. 9/1974, 21.02.1974.
Pomorska enciklopedija VII: Zastava, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1964.

Plavo-bijelo-crvenu jugoslavenska trobojnicu nastavili su upotrebljavati Titovi partizani koji su započeli oružanu borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika, a od početka je u središte zastave postavljena crvena petokraka zvijezda koja označuje vodeću ulogu komunističke partije. Ispočetka je zvijezda postavljana kojekako, ali se polako ustalila ona sa žutim obrubom i čiji kraci ulaze u plavo i crveno polje. Taj dizajn je konačno službeno usvojen nakon kraja rata u prvom Ustavu iz 1946. godine i nije mijenjan sve do raspada Jugoslavije 1991. godine. Krnja država koja se sastojala od Srbije i Crne Gore nastavila je upotrebljavati zastavu sa zvijezdom do 1992. godine.
Grb je pripremio beogradski umjetnik Đorđe Andrejević-Kun tijekom 1943, a nakon zasjedanja u Jajcu dodan je taj datum. Grb je u ponešto drugačijem umjetničkom oblikovanju na kraju prihvaćen tek Ustavom iz 1946. Pet baklji predstavljaju pet jugoslavenskih naroda (Srbi, Hrvati, Slovenci, Crnogorci i Makedonci; [Bosanski] Muslimani su dobili status naroda tek 1974. ali je broj baklji promijenjen u šest po broju republika već 1963.) koje gore zajedničkim plamenom Federacije. Datum je dan zasjedanja AVNOJ-a u Jajcu kada je donesena odluka o stvaranju Federacije. Srebrni kružni štit je u pravilu bio izostavljan iz prikaza.

Sve javne zgrade (a to je uključivalo i sve zgrade za stanovanje) isticale su tri zastave, ovu državnu zastavu (u sredini), zastavu pojedine republike (promatraču s lijeva) i zastavu SKJ (promatraču s desna). Ukoliko je bilo potrebno tome bi se mogla dodati još i zastava neke narodnosti, npr. u područjima u kojim su narodnosti imale značajan udjel u stanovništvu.Tehnički crtež

zastave Federativne Narodne Republike Jugoslavije

[Tehnički crtež] [Tehnički crtež] 1:2 [Narodna zastava na kopnu i na moru]
Prihvaćena: 31. siječnja 1946.
Napuštena: 27. travnja 1992.
Izvori: Ustav Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 31.01.1946, Službeni list FNRJ, br. 10/1946, 01.02.1946.
Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, 07.04.1963, Službeni list SFRJ, br. 14/1963, 10.04.1963.
Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, 21.02.1974, Službeni list SFRJ, br. 9/1974, 21.02.1974.
Pomorska enciklopedija VII: Zastava, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1964.

Zastava se sastoji od tri vodoravne pruge jednakih širina, plava nad bijelom nad crvenom. Crvena petokraka zvijezda nalazi se upisana u zamišljenu kružnicu s centrom u središtu zastave i promjerom jednakom dvije trećine širine zastave. Zvijezda je obrubljena zlatno-žutim rubom (čija širina nije propisana). Razmjer zastave je 1:2.Trgovačka mornarica

[Trgovačka mornarica] [Normal] 2:3 [Civilna i državna pomorska zastava]
Prihvaćena: 23. siječnja 1950.
Opisi zastave: Zastava trgovačke mornarice i brodarstva unutrašnje plovidbe FNRJ istovetna je sa državnom zastavom Federativne Narodne Republike Jugoslavije, s tim da je odnos njezine širine prema dužini jedan prema jedan i po. (Čl. 3, Zakon, 1950.)
Zastava trgovačke mornarice Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije istovjetna je sa zastavom Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, a odnos njezine širine prema duljini jest 1:1,5. (Čl. 169, Zakon, 1977.)

Napuštena: 27. travnja 1992.
Izvori: Zakon o ustanovljenju zastave trgovačke mornarice i brodarstva unutrašnje plovidbe FNRJ, 23.01.1950, Službeni list FNRJ, br. 11/1950, 15.02.1950.
(Pravilnik o isticanju i vijanju zastave trgovačke mornarice i brodarstva unutrašnje plovidbe FNRJ i znakova na brodovima trgovačke mornarice i brodarstva unutrašnje plovidbe, Službeni list FNRJ, br. 45/1950 Prilog br. 7.)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o isticanju i vijanju zastave trgovačke mornarice i brodarstva unutrašnje plovidbe FNRJ i znakova na brodovima trgovačke mornarice i brodarstva unutrašnje plovidbe, 05.04.1951, Službeni list FNRJ, br. 20/1951, 18.04.1951.
(Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o isticanju i vijanju zastave trgovačke mornarice i brodarstva unutrašnje plovidbe FNRJ i znakova na brodovima trgovačke mornarice i brodarstva unutrašnje plovidbe, Službeni list FNRJ, br. 56/1951 i 53/1962)
Pomorska enciklopedija VII: Zastava, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1964.
Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi, 15.03.1977, Službeni list SFRJ, br. 22/1977, 22.04.1977.
Pravilnik o isticanju i vijanju zastave trgovačke mornarice Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i isticanju znakova na brodovima trgovačke mornarice Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, 26.09.1980, Službeni list SFRJ, br. 2/1981, 16.01.1981.

Zastava odgovarajuća novoj nacionalnoj zastavi koja se isticala na krmi brodova trgovačke mornarice uspostavljena je službeno 1950. godine. Jednakog je dizajna kao narodna zastava, ali razmjera 2:3. Ovime je uspostavljena praksa koju su zadržale sve zemlje slijednice Jugoslavije da je trgovačka zastava jednaka nacionalnoj po izgledu razlikujući se samo po razmjeru.Vojno-pomorska zastava

Vojno-pomorska zastava FNRJ, Zastava Jugoslavenske ratne mornarice, Zastava ratnih i pomoćnih brodova Jugoslavenske ratne mornarice

[Vojno-pomorska zastava] [Normal] 2:3 [Ratna pomorska zastava]
Prihvaćena: 6. lipnja 1949.
Opisi zastave: Vojno-pomorska zastava FNRJ je crvene boje. Ima vodoravan položaj, a odnos njezine visine prem adužini je 1:1,5. Gornja unutrašnja četvrtina zastave pokrivena je jugoslavenskom državnom zastavom u vodoravnom položaju i ova je od ostalog crvenog polja cijele zastave odvojena uskim bijelim rubom. Crvena petokraka zvijezda u sredini državne zastave obrubljena je uskim žutim rubom i leži na kružnom viencu kao na ordenu Partizanske zvijezde I. stepena. (Čl. 3, Zakon, 1949.)
Zastava Jugoslavenske ratne mornarice je crvene boje; odnos širine zastave prema dužini je jedan prema jedan i po. Gornja unutrašnja četvrtina zastave pokrivena je zastavom Federativne Narodne Republike Jugoslavije u vodoravnom položaju i odvojena je od, crvenog polja cijele zastave uskim bijelim porubom. Crvena petokraka zvijezda u sredini državne zastave obrubljena je uskim žutim porubom i leži na žutom kružnom vijencu. (Čl. 3, Zakon, 1956.)
Zastava brodova Ratne mornarice je crvene boje. Gornja unutrašnja četvrtina zastave pokrivena je zastavom Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije u vodoravnom položaju i odvojena je od, crvenog polja cele zastave uskim belim porubom. Crvena petokraka zvezda u sredini zastave Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije obrubljena je uskim žutim porubom i leži na žutom kružnom vencu. Odnos širine prema dužini zastave je jedan prema jedan i po. (Čl. 3, Zakon, 1973)

Napuštena: 14. lipnja 1993.
Izvori: Zakon o vojno-pomorskim zastavama Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 06.06.1949, Službeni list FNRJ 50/1949, 11.06.1949.
Pomorska enciklopedija VII: Zastava, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1964.
Neueste Flaggen Jugoslawiens, Symbol und Wirtschaft: Zentralorgan aller an der Symbolik Schaffenden, nr. 1-4, 1950, p. 51
Zakon o vojnim pomorskim zastavama Federativne Narodne Republike Jugoslavije i o komandnim i rangovnim zastavama, 15.05.1956, Službeni list FNRJ, nr. 22/1956, 23.05.1956.
Zakon o vojnim pomorskim zastavama Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i o komandnim i rangovnim zastavama, Službeni list SFRJ, br. 22/1973, 19.04.1973. i Službeni vojni list, br. 10/1973, 15.05.1973.
Zakon o vojnim pomorskim zastavama Savezne Republike Jugoslavije, 14. juna 1993, Službeni list SRJ 31/93, 18. juna 1993.

Godine 1949. usvojene su vojno-pomorske zastave. Krmena zastava ratnih brodova je jedina iz ove skupine koja je preživjela u istom obliku sve promjene do 1990-ih godina. Na crvenoj zastavi u uglu nazali se jugoslavenska trobojnica odvojena od crvenog polja bijelom linijom. U sredini trobojnici postavljena je zlatno-žuto obrubljena crvena peterokraka zvijezda unutar zlatnožutog vijenca.Počasna vojno-pomorska zastava

Počasna vojno-pomorska zastava FNRJ

[Počasna vojno-pomorska zastava] [Normal] 2:3 [Ratna pomorska zastava]
Prihvaćena: 6. lipnja 1949.
Opis zastave: Počasna vojno-pomorska zastava FNRJ ista je kao vojno-pomorska zastava, samo sa državnim grbom umjesto petokrake zvijezde. Državni grb dostiže do dvije trećine širine plavog odnosno crvenog polja državne zastave. Trobojka državne zastave sačinjava pozadinu iza pet plamenih buktinja u sredini grba. (Čl. 4, Zakon, 1949.)
Napuštena: 15. svibnja 1956.
Izvori: Zakon o vojno-pomorskim zastavama Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 06.06.1949, Službeni list FNRJ 50/1949, 11.06.1949.
Pomorska enciklopedija VII: Zastava, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1964.
Neueste Flaggen Jugoslawiens, Symbol und Wirtschaft: Zentralorgan aller an der Symbolik Schaffenden, nr. 1-4, 1950, p. 51

Posebna zastava ustanovljena je da bi se odobravala za korištenje brodovima kao znak posebne časti. Umjesto crvene zvijezde u uglu vojno-pomorske zastave postavljen je jugoslavenski grb. Umjetničko oblikovanje grba je takvo kakovo se koristilo na kraju rata. Novo umjetničko oblikovanje grba ušlo je u upotrebu u otprilike isto vrijeme.Pomoćna vojno-pomorska zastava

Zastava pomoćnih brodova Jugoslavenske ratne mornarice

[Pomoćna vojno-pomorska zastava] [Normal] 2:3 [Ratna pomorska zastava]
Prihvaćena: 6. lipnja 1949.
Opis zastave: Zastava pomoćnih brodova Jugoslavenske ratne mornarice ista je kao vojno-pomorska zastava, samo što je crvena petokraka zvijezda bez žutog ruba i ne prelazi srednje bijelo polje državne zastave u gornjoj unutrašnjoj četvrtini. (Čl. 5, Zakon, 1949.)
Napuštena: 15. svibnja 1956.
Izvor: Zakon o vojno-pomorskim zastavama Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 06.06.1949, Službeni list FNRJ 50/1949, 11.06.1949.

Posebna zastava propisana je bila i za pomoćne brodove rane mornarice, jednakog izgleda vojno-pomorskoj zastavi, ali je zvijezda u cjelosti smještena unutar bijelog polja, bez žutog je obruba i bez vijenca.Narodna obrana FNRJ

Zastava brodova Narodne obrane FNRJ, Zastava brodova graničnih jedinica

[Narodna obrana FNRJ] [Normal] 2:3 [Državna pomorska zastava]
Prihvaćena: 6. lipnja 1949.
Opisi zastave: Zastava brodova Narodne obrane FNRJ je crvene boje sa državnom zastavom u obliku ravnokrakog trokuta sa osnovicom na unutrašnjem rubu i crhom u sredini crvene zastave. Crvena zvijezda je običnog oblika, smještena u sredini bijelog polja, računajući prema sredini plavog i crvenog polja. Državna zastava odvojena je od crvenog polja tankim bijelim rubom, koji je produženje srednjeg bijelog polja. (Čl. 6, Zakon, 1949.)
Zastava brodova graničnih jedinica je crvene boje, sa državnom zastavom Federativne Narodne Republike Jugoslavije u obliku ravnokrakog trougla čija je osnovica na unutrašnjem rubu, a vrh u sredini crvene zastave. Crvena petokraka petokraka zvijezda nalazi se u sredini bijelog polja državne zastave, računajući prema sredini njenog plavog i crvenog polja, nije obrubljena žutim porubom i svojim vrhovima ne prelazi na plavo odnosno crveno polje. Odnos širine prema dužini zastave je jedan prema jedan i po. (Čl. 4, Zakon, 1956.)
Zastava brodova graničnih jedinica je crvene boje, sa zastavom Socijalističke Federatime Republike Jugoslavije u obliku ravnokrakog trougla čija je osnovica na unutrašnjem rubu, a vrh u sredini crvene zastave. Crvena petokraka zvezda nalazi se u sredini belog polja zastave Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, računajući prema sredini njenog plavog i crvenog polja, i svojim vrhovima ne prelazi na plavo odnosno crveno polje. Odnos širine prema dužini zastave je jedan prema jedan i po. (Čl. 4, Zakon, 1973)

Napuštena: 14. lipnja 1993.
Izvori: Zakon o vojno-pomorskim zastavama Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 06.06.1949, Službeni list FNRJ 50/1949, 11.06.1949.
Pomorska enciklopedija VII: Zastava, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1964.
Zakon o vojnim pomorskim zastavama Socijalističke federativne Republike Jugoslavije i o komandnim i rangovnim zastavama, Službeni list SFRJ, br. 22/1973, 19.04.1973. i Službeni vojni list, br. 10/1973, 15.05.1973.
Zakon o vojnim pomorskim zastavama Savezne Republike Jugoslavije, 14. juna 1993, Službeni list SRJ 31/93, 18. juna 1993.

Brodovi i čamci u službi narodne obrane koristili su crvenu krmenu zastavu s trokutom uz kolje u kojem se nalazi jugoslavenska trobojnica s crvenom petokrakom zvijezdom bijelom polju. Ovu zastavu uglavnom su koristili brodovi graničnih jedinica, pa je ona uskoro tako i preimenovana.Ratni plamenac

Plamenac komandanta broda

[Ratni plamenac] [Normal] 1:40 | 1:20~
Prihvaćena: 1950.
Opis zastave: Plamenac komandanta broda je uska crvena vrpca trouglastog oblika, na čijem se vrhu nalazi plavo-bijelo-crvena kićanka. Odnos osnove trougla prema dužini je jedan prema četrdeset. Uz osnovu trougla nalazi se jugoslavenska državna zastava, čiji je odnos širine prema dužini jedan prema jedan i po i odvojena je od crvene vrpce uskim bijelim rubom. Na sredini bijelog polja državne zastave nalazi se crvena petokraka zvijezda sa vijencem koja u svemu odgovara petokrakoj zvijezdi na zastavi ratne mornarice. (Čl. 18, Pravilnik, 1956.)
Napuštena: 1. rujna 1975.
Izvori: Neueste Flaggen Jugoslawiens, Symbol und Wirtschaft: Zentralorgan aller an der Symbolik Schaffenden, nr. 1-4, 1950, p. 51
Pravilnik o komandnim zastavama i plamencima i o rangovnim zastavama u Jugoslavenskoj ratnoj mornarici, 25.07.1956, Službeni list FNRJ, br. 36/1956, 29.08.1956.
Pomorska enciklopedija VII: Zastava, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1964.
Zakon o vojnim pomorskim zastavama Savezne Republike Jugoslavije, 14. juna 1993, Službeni list SRJ 31/93, 18. juna 1993.

Plamenac komandanta broda crveni je trokutasti plamenac s trobojnom kićankom na kraju i s trobojnicom sa zvijezdom u vijencu kao na vojno-pomorskoj zastavi uz koplje.Predsjednik Republike, 1949. – 1956.

Zastava vrhovnog komandanta

[Predsjednik Republike, 1949. – 1956.] [Normal] 2:3
Prihvaćena: 1950.
Napuštena: 15. svibnja 1956.
Izvori: Pomorska enciklopedija VII: Zastava, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1964.
Neueste Flaggen Jugoslawiens, Symbol und Wirtschaft: Zentralorgan aller an der Symbolik Schaffenden, nr. 1-4, 1950, p. 51
Jugoslawische Kommandozeichen, Symbol und Wirtschaft: Zentralorgan aller an der Symbolik Schaffenden, nr. 1-5, 1950, pp. 70 & 80.

Zastava Predsjednika Republike kao vrhovnog zapovjednika likovnim je rješenjem zasnovana na vojno-pomorskoj zastavi na koju je dodan ukrasni obrub od crvenih i žutih trokuta ("vučji zubi") te žutih kutnih kvadrata u kojima je po jedna crvena peterokraka zvijezda. Ova zastava zamijenjena je 1956. sa zastavom tradicionalnijeg dizajna.Zapovjednik i politički komesar Ratne mornarice

Komandant i politički komesar Ratne mornarice

[Zapovjednik i politički komesar Ratne mornarice] [Normal] 2:3
Prihvaćena: 1950.
Napuštena: 15. svibnja 1956.
Izvori: Pomorska enciklopedija VII: Zastava, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1964.
Jugoslawische Kommandozeichen, Symbol und Wirtschaft: Zentralorgan aller an der Symbolik Schaffenden, nr. 1-5, 1950, pp. 70 & 80.

Zastava zapovjednika Ratne mornarice i njegovog političkog komesara bijela je s vojno-pomorskom zastavom u uglu i s tri crvene peterokrake zvijezde.Zapovjednik i politički komesar flote

Komandant i politički komesar flote

[Zapovjednik i politički komesar flote] [Normal] 2:3
Prihvaćena: 1950.
Napuštena: 15. svibnja 1956.
Izvori: Pomorska enciklopedija VII: Zastava, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1964.
Jugoslawische Kommandozeichen, Symbol und Wirtschaft: Zentralorgan aller an der Symbolik Schaffenden, nr. 1-5, 1950, pp. 70 & 80.

Zastava zapovjednika flote i njegovog političkog komesara bijela je s vojno-pomorskom zastavom u uglu i s dvije crvene peterokrake zvijezde.Zapovjednik i politički komesar brigade

Komandant i politički komesar brigade

[Zapovjednik i politički komesar brigade] [Normal] 2:3
Prihvaćena: 1950.
Napuštena: 15. svibnja 1956.
Izvori: Pomorska enciklopedija VII: Zastava, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1964.
Jugoslawische Kommandozeichen, Symbol und Wirtschaft: Zentralorgan aller an der Symbolik Schaffenden, nr. 1-5, 1950, pp. 70 & 80.

Zastava zapovjednika brigade i njegovog političkog komesara bijela je s vojno-pomorskom zastavom u uglu i sa crvenom peterokrakom zvijezdom.Zapovjednik i politički komesar divizijuna

Komandant i politički komesar divizijuna

[Zapovjednik i politički komesar divizijuna] [Normal] 1:3
Prihvaćena: 1950.
Napuštena: 15. svibnja 1956.
Izvori: Pomorska enciklopedija VII: Zastava, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1964.
Jugoslawische Kommandozeichen, Symbol und Wirtschaft: Zentralorgan aller an der Symbolik Schaffenden, nr. 1-5, 1950, pp. 70 & 80.

Plamenac zapovjednika divizijuna i njegovog političkog komesara jednak je vojno-pomorskoj zastavi kojoj je na kraj dodan crveni trokutasti rascijepljeni plamenac.Zapovjednik i politički komesar odreda

Komandant i politički komesar odreda

[Zapovjednik i politički komesar odreda] [Normal] 1:3
Prihvaćena: 1950.
Napuštena: 15. svibnja 1956.
Izvori: Pomorska enciklopedija VII: Zastava, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1964.
Jugoslawische Kommandozeichen, Symbol und Wirtschaft: Zentralorgan aller an der Symbolik Schaffenden, nr. 1-5, 1950, pp. 70 & 80.

Plamenac zapovjednika odreda i njegovog političkog komesara jednak je vojno-pomorskoj zastavi kojoj je na kraj dodan plavi trokutasti rascijepljeni plamenac.Najstariji zapovjednik na sidrištu

[Najstariji zapovjednik na sidrištu] [Normal] 1:3
Prihvaćena: 1950.
Napuštena: 15. svibnja 1956.
Izvori: Pomorska enciklopedija VII: Zastava, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1964.
Jugoslawische Kommandozeichen, Symbol und Wirtschaft: Zentralorgan aller an der Symbolik Schaffenden, nr. 1-5, 1950, pp. 70 & 80.

Plamenac najstarijeg zapovjednika na sidrištu jednak je vojno-pomorskoj zastavi kojoj je na kraj dodan bijeli trokutasti rascijepljeni plamenac.Upravni znak

Znak brodova pomorske uprave, Upravni znak, Znak brodova organa nadležnih za sigurnost pomorske plovidbe

[Upravni znak] [Rekonstrukcija] 1:1
Prihvaćena: 1950.
Opis zastave: Brodovi organa nadležnih za sigumost pomorske plovidbe ističu upravni znak koji je omjera 1:1 i plave je boje. U sredini znaka nalaze se dva bijela ukrštena sidra ucrtana u imaginarni pravilnl četverokutnik čija duljina iznosi 3/8, a visina 1/3 duljine odnosno širine cijelog znaka. (Čl. 6, Pravilnik, 1980.)
Napuštena: 1992. ?
Izvori: (Pravilnik o isticanju i vijanju zastave trgovačke mornarice i brodarstva unutrašnje plovidbe FNRJ i znakova na brodovima trgovačke mornarice i brodarstva unutrašnje plovidbe, Službeni list FNRJ, br. 45/1950 Prilog br. 7.)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o isticanju i vijanju zastave trgovačke mornarice i brodarstva unutrašnje plovidbe FNRJ i znakova na brodovima trgovačke mornarice i brodarstva unutrašnje plovidbe, 05.04.1951, Službeni list FNRJ, br. 20/1951, 18.04.1951.
(Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o isticanju i vijanju zastave trgovačke mornarice i brodarstva unutrašnje plovidbe FNRJ i znakova na brodovima trgovačke mornarice i brodarstva unutrašnje plovidbe, Službeni list FNRJ, br. 56/1951 i 53/1962)
Pravilnik o isticanju i vijanju zastave trgovačke mornarice Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i isticanju znakova na brodovima trgovačke mornarice Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, 26.09.1980, Službeni list SFRJ, br. 2/1981, 16.01.1981.
Pomorska enciklopedija VII: Zastava, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1964.

Brodovi i čamci u službi pomorske uprave isticali su znak u obliku plave kvadratne zastave s dva bijela prekrižena sidra.Znak povlaštene plovidbe

Znak brodova povlaštene plovidbe

[Znak povlaštene plovidbe] [Rekonstrukcija] 1:1
Prihvaćena: 1950.
Napuštena: 1992. ?
Izvori: (Pravilnik o isticanju i vijanju zastave trgovačke mornarice i brodarstva unutrašnje plovidbe FNRJ i znakova na brodovima trgovačke mornarice i brodarstva unutrašnje plovidbe, Službeni list FNRJ, br. 45/1950 Prilog br. 7.)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o isticanju i vijanju zastave trgovačke mornarice i brodarstva unutrašnje plovidbe FNRJ i znakova na brodovima trgovačke mornarice i brodarstva unutrašnje plovidbe, 05.04.1951, Službeni list FNRJ, br. 20/1951, 18.04.1951.
(Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o isticanju i vijanju zastave trgovačke mornarice i brodarstva unutrašnje plovidbe FNRJ i znakova na brodovima trgovačke mornarice i brodarstva unutrašnje plovidbe, Službeni list FNRJ, br. 56/1951 i 53/1962)
(čl. 160, Carinski zakon, Službeni list SFRJ, 10/76, 36/79 i 52/79)
Pravilnik o isticanju i vijanju zastave trgovačke mornarice Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i isticanju znakova na brodovima trgovačke mornarice Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, 26.09.1980, Službeni list SFRJ, br. 2/1981, 16.01.1981.
Pomorska enciklopedija VII: Zastava, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1964.

Brodovi i čamci koji su redovito prometovali na pograničnim linijama i koji su dobili povlasticu pojednostavljene carinske procedure morali su isticati znak povlaštene plovidbe - zeleni kvadrat s bijelom dijagonalom.Poštanski znak

Znak brodova koji prevoze poštu

Prihvaćena: 1950.
Napuštena: 1962. ?
Izvori: (Pravilnik o isticanju i vijanju zastave trgovačke mornarice i brodarstva unutrašnje plovidbe FNRJ i znakova na brodovima trgovačke mornarice i brodarstva unutrašnje plovidbe, Službeni list FNRJ, br. 45/1950 Prilog br. 7.)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o isticanju i vijanju zastave trgovačke mornarice i brodarstva unutrašnje plovidbe FNRJ i znakova na brodovima trgovačke mornarice i brodarstva unutrašnje plovidbe, 05.04.1951, Službeni list FNRJ, br. 20/1951, 18.04.1951.
(Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o isticanju i vijanju zastave trgovačke mornarice i brodarstva unutrašnje plovidbe FNRJ i znakova na brodovima trgovačke mornarice i brodarstva unutrašnje plovidbe, Službeni list FNRJ, br. 56/1951 i 53/1962)
Pomorska enciklopedija VII: Zastava, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1964.

Brodovi i čamci koji prevoze poštu morali su isticati poštanski znak. Izgled znaka je nepoznat, osim što je sadržavao poštansku trubu.[Prethodna stranica: Jugoslavija u drugom svjetskom ratu][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Yugoslavia, 1945 - 1956 ][Slijedeća stranica: Jugoslavija, 1956. - 1963.]

[banner]  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2018 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.