[Prethodna stranica: Jugoslavija, 1945. - 1956.][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Yugoslavia, 1956 - 1963 ][Slijedeća stranica: Jugoslavija, 1963. - 1991.]

[banner]  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 9. listopada 2003.
Posljednja promjena: 19. svibnja 2018.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Jugoslavija, 1956. - 1963.

Federativna Narodna Republika Jugoslavija, 1945 - 1963


Sredinom 50-ih promijenjene su neke zastave, uglavnom one u vojno-pomorskoj upotrebi. Te zastave uglavnom su se zadržale u upotrebi do 90-ih, uz manju promjenu na onima koje sadrže državni grb na kojem je broj baklji povećan s pet na šest 1963. godine.
Vojne pomorske zastave su zastava Jugoslavenske ratne mornarice (ustanovljena 1949. kao Vojno-pomorska zastava FNRJ), zastava brodova graničnih jedinica (ustanovljna 1949. kao zastava brodova Narodne obrane FNRJ), te 1956. novouvedena pramčana zastava. Osim zastave predsjednika Republike, komandne zastave su zastava državnog sekretara za poslove narodne obrane, komandanta ratne mornarice, te četiri zastave admirala. Plamenci su plamenac komandanta flotile odnosno komandanta brigade ratnih brodova, komandanta diviziona, komandanta odreda, najstarijeg komandanta na sidrištu te komandanta broda. Rangovne su zastave predsjednika Savezne narodne skupštine, članova Saveznog izvršnog vijeća, predsjednika skupština narodnih republika, opunomoćenog predstavnika FNRJ, te pet zastava generala.


Vidi još:

Pramčana zastava

Pramčana zastava brodova Jugoslavenske ratne mornarice

[Pramčana zastava] [Normal] 2:3
Prihvaćena: 5. lipnja 1956.
Opisi zastave: Pramčana zastava je crvene boje, sa državnim grbom Federatirvne Narodne Republike Jugoslavije u sredini. Odnos širine prema dužini zastave je jedan prema jedan i po. Visilna državnog grba iznosi šest desetina širine zastave. Središnja točka državnog grba poklapa se s točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave. (Čl. 5, Zakon, 1956.)
Pramčana zastava je crvene boje, sa grbom Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije u sredini. Središna tačka grba poklapa se sa tačkom u kojoj se seku dijagonale zastave. Odnos širine prema dužini zastave je jedan prema jedan i po. (Čl. 4, Zakon, 1973.)

Napuštena: 1963.
Izvori: Zakon o vojnim pomorskim zastavama Federativne Narodne Republike Jugoslavije i o komandnim i rangovnim zastavama, 15.05.1956, Službeni list FNRJ, nr. 22/1956, 23.05.1956.
Pomorska enciklopedija VII: Zastava, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1964.
Zakon o vojnim pomorskim zastavama Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i o komandnim i rangovnim zastavama, Službeni list SFRJ, br. 22/1973, 19.04.1973. i Službeni vojni list, br. 10/1973, 15.05.1973.

Pramčana zastava na ratnim brodovima bila je crvena s državnim grbom u sredini. Visina grba je 6/10 širine zastave. Grb je 1963. izmijenjen tako da mu je dodana i šesta baklja.Predsjednik Republike

Zastava predsjednika Republike

[Predsjednik Republike] [Normal] 1:1
Prihvaćena: 5. lipnja 1956.
Opisi zastave: Zastava Predsjednika Republike je državna zastava u obliku kvadrata; na sredini bijelog polja zastave umesto crvene petokrake zvezde nalazi se državni grb čiji vrh dopire do polovine plavog polja, a donji rubovi do sredine crvenog polja zastave. Zastava je obrubljenja porubom čija širina iznosi jednu osminu dužine stranice kvadrata i sastavljen je od plavih, bijelih i crvenih trokutova. Osnovica trokuta iznosi jednu dvanaestinu, a širina jednu osminu ukupne dužine stranice zastave. Vanjski trokuti su bijele boje, a unutrašnji naizmjence plave i crvene boje. U uglovima nalaze se deltoidi plave boje. (Čl. 7, Zakon, 1956.)
Zastava Predsednika Republike odnosno zastava Predsednika Predsedništva Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije je zastava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, u obliku kvadrata, sa grbom Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije u sredini belog polja umesto crvene petokrake zvezde, čiji vrh dopire do sredine plavog polja, a donje ivice do sredine crvenog polja zastave. Zastava je obrubljenja porubom čija širina iznosi osminu dužine stranice kvadrata, a sastavljena je od plavih, belih i crvenih trouglova. Osnovica trougla iznosi jednu dvanaestinu, a širina jednu osminu ukupne dužine stranice zastave. Spoljni trouglavi su bele boje, a unutrašnji naizmenično plave i crvene boje. U uglovima zastave nalaze se deltoidi plave boje. (Čl. 7, Zakon, 1973.)

Napuštena: 14. lipnja 1993.
Izvori: Zakon o vojnim pomorskim zastavama Federativne Narodne Republike Jugoslavije i o komandnim i rangovnim zastavama, 15.05.1956, Službeni list FNRJ, nr. 22/1956, 23.05.1956.
Pravilnik (o komandnim i rangovnim zastavama FNRJ) SL 36/56
Pomorska enciklopedija VII: Zastava, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1964.
Zakon o vojnim pomorskim zastavama Socijalističke federativne Republike Jugoslavije i o komandnim i rangovnim zastavama, Službeni list SFRJ, br. 22/1973, 19.04.1973. i Službeni vojni list, br. 10/1973, 15.05.1973.
Zakon o vojnim pomorskim zastavama Savezne Republike Jugoslavije, 14. juna 1993, Službeni list SRJ 31/93, 18. juna 1993.

Zastava Predsjednika Republike kvadratna je nacionalna trobojnica s grbom u sredini obrubljena trobojnim trokutima. Slično likovno rješenje zastave šefa države koristila je ranije Kraljevina Jugoslavija, a u osnovi je to oblik naslijeđen od austrougarske prakse. I zemlje slijednice Jugoslavije u principu koriste se manje-više sličnim idejnim rješenjima zastave za predsjednika republike.Ministar obrane

Zastava državnog sekretara za poslove narodne obrane

[Ministar obrane] [Normal] 1:1
Prihvaćena: 25. srpnja 1956.
Opis zastave: Zastava državnog sekretara za poslove narodne obrane je bijele boje, oblka kvadrata, sa porubom koji se sastoji od plavo-bijelo-crvenih pruga vertikalno položenih na rubove zastave. Širina poruba iznosi četiri širine pruge, a širina svake pruge iznosi dvadeset deveti dio dužine zastave. Raspored pruga po bojama u porubu je plavo-bijelo-crveno, tako da se u svakom vanjskom uglu poruba nalazi plavi kvadrat čije su strane ravne širini pruge. U uglovima poruba pruge se spajaju pod pravim kutem. U sredini bijelog polja zastatve nalazi se državni grb. Visina grba od njegovog donjeg ruba do vrha zvijezde iznosi dvije trećine visine zastave. (Čl. 7, Pravilnik, 1956.)
Napuštena: 1963.
Izvori: Pravilnik o komandnim zastavama i plamencima i o rangovnim zastavama u Jugoslavenskoj ratnoj mornarici, 25.07.1956, Službeni list FNRJ, br. 36/1956, 29.08.1956.
Pomorska enciklopedija VII: Zastava, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1964.

Bijela zastava s rubom od trobojnih traka i s grbom u sredini je zastava ministra obrane (državnog sekretara za poslove narodne obrane). Kasnije je naziv funkcije ministra bio savezni sekretar za narodnu obranu.Zapovjednik ratne mornarice

Zastava komandanta ratne mornarice

[Zapovjednik ratne mornarice] [Normal] 1:1
Prihvaćena: 25. srpnja 1956.
Opis zastave: Zastava komandtanta ratne rnoinarice je bijele boje, oblika kvadirata, sa porubom koji je istovetan sa porubom zastave državnog sekretara za poslove narodne obrane. U sredini bijelog polja zastave nalazi se stilizirano admiralitetsko sidro crvene boje, iznad sidra nalazi se crvena petokraka zvijezda čiji kraci imaju uzak žuti porub. Visina sidra i petokrake zvijezde, mereno od vrha zvijezde do dna sidra, iznosi dvije trećine dužine zastave. (Čl. 8, Pravilnik, 1956.)
Napuštena: 1992. ?
Izvori: Pravilnik o komandnim zastavama i plamencima i o rangovnim zastavama u Jugoslavenskoj ratnoj mornarici, 25.07.1956, Službeni list FNRJ, br. 36/1956, 29.08.1956.
Pomorska enciklopedija VII: Zastava, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1964.

Zastava zapovjednika Jugoslavenske ratne mornarice (JRM) kvadratna je bijela zastava s obrubom od trobojnih pruga i u sredini sa crvenim sidrom sa žutim konopom nadvišenim žuto obrubljenom crvenom peterokrakom zvijezdom. Kasnije je ova zastava bila zastava zapovjednika vojnopomorskog sektora (komandanta Vojnopomorske oblasti).Admiral flote

Zastava admirala flote

[Admiral flote] [Normal] 1:1
Prihvaćena: 25. srpnja 1956.
Opisi zastave: Zastava admirala flote je bijele boje, oblika kvadrata, sa porubom koji je istovetan sa porubom zastave komandanta ratne mornarice. U sredini bijelog polja zastave nalazi se stilizirano admiralitetsko sidro plave boje. Visina sidra iznosi tri petine dužine zastave. (Čl. 9, Pravilnik, 1956.)
Komandna zastava admirala flote je bele boje, u obliku kvadrata, sa porubom koji je istovetan sa porubom komandne zastave Saveznog sekretara za narodnu odbranu. U sredini belog polja zastave nalazi se stilizovano admiralitetno sidro plave boje. Visina sidra iznosi tri petine dužine zastave. (Čl. 5, Pravilnik, 1975.)

Napuštena: 14. lipnja 1993.
Izvori: Pravilnik o komandnim zastavama i plamencima i o rangovnim zastavama u Jugoslavenskoj ratnoj mornarici, 25.07.1956, Službeni list FNRJ, br. 36/1956, 29.08.1956.
Pomorska enciklopedija VII: Zastava, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1964.
Pravilnik o komandnim zastavama i plamencima i o rangovnim zastavama brodova Ratne mornarice oružanih snaga Jugoslavije, Službeni list SFRJ, br. 46/1975, 19.9.1975. i Službeni vojni list, br. 22/1975, 15.10.1975.
Zakon o vojnim pomorskim zastavama Savezne Republike Jugoslavije, 14. juna 1993, Službeni list SRJ 31/93, 18. juna 1993.

Zastava admirala flote kvadratna je bijela zastava s obrubom od trobojnih pruga i u sredini s plavim sidrom s konopom.Admiral

Zastava admirala

[Admiral] [Normal] 1:1
Prihvaćena: 25. srpnja 1956.
Opisi zastave: Zastava admirala je bijele boje oblika kvadrata, sa porubom koji je istovetan sa porubom zastave admirala flote. U gornjem lijevom uglu bijelog polja nalazi se admiralitetsko sidro žute boje. Razmak sidra od unutrašnje gornje i lijeve ivice poruba zastave iznosi do dve širine pruga u porubu. Visina sidra iznosi osam, a širina šest širina pruga u porubu. (Čl. 10, Pravilnik, 1956.)
Komandna zastava admirala je bele boje, u obliku kvadrata, sa porubom koji je istovetan sa porubom komandne zastave saveznog sekretara za narodnu odbranu. U gornjem levom uglu belog polja nalazi se stilizovano admiralitetno sidro žute boje. Razmak sidra od unutrašnje gornje i leve ivice poruba zastave iznosi do dve širine pruga u porubu. Visina sidra iznosi osam, a širina šest širina pruga u porubu. (Čl. 6, Pravilnik, 1975.)

Napuštena: 14. lipnja 1993.
Izvori: Pravilnik o komandnim zastavama i plamencima i o rangovnim zastavama u Jugoslavenskoj ratnoj mornarici, 25.07.1956, Službeni list FNRJ, br. 36/1956, 29.08.1956.
Pomorska enciklopedija VII: Zastava, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1964.
Pravilnik o komandnim zastavama i plamencima i o rangovnim zastavama brodova Ratne mornarice oružanih snaga Jugoslavije, Službeni list SFRJ, br. 46/1975, 19.9.1975. i Službeni vojni list, br. 22/1975, 15.10.1975.
Zakon o vojnim pomorskim zastavama Savezne Republike Jugoslavije, 14. juna 1993, Službeni list SRJ 31/93, 18. juna 1993.

Zastava admirala kvadratna je bijela zastava s obrubom od trobojnih pruga i u uglu sa žutim sidrom .Viceadmiral

Zastava viceadmirala

[Viceadmiral] [Normal] 1:1
Prihvaćena: 25. srpnja 1956.
Opisi zastave: Zastava viceadmirala je crvene boje, oblika kvadrata, sa porubom. Porub zastave i sidro na zastavi istovetni su sa porubom i sidrom zastave admirala. (Čl. 11, Pravilnik, 1956.)
Komandna zastava viceadmirala je crvene boje, u obliku kvadrata, sa porubom. Porub zastave i stilizovano sidro na zastavi istovetni su sa porubom i stilizovanim sidrom komandne zastave admirala. (Čl. 7, Pravilnik, 1975.)

Napuštena: 14. lipnja 1993.
Izvori: Pravilnik o komandnim zastavama i plamencima i o rangovnim zastavama u Jugoslavenskoj ratnoj mornarici, 25.07.1956, Službeni list FNRJ, br. 36/1956, 29.08.1956.
Pomorska enciklopedija VII: Zastava, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1964.
Pravilnik o komandnim zastavama i plamencima i o rangovnim zastavama brodova Ratne mornarice oružanih snaga Jugoslavije, Službeni list SFRJ, br. 46/1975, 19.9.1975. i Službeni vojni list, br. 22/1975, 15.10.1975.
Zakon o vojnim pomorskim zastavama Savezne Republike Jugoslavije, 14. juna 1993, Službeni list SRJ 31/93, 18. juna 1993.

Zastava viceadmirala kvadratna je crvena zastava s obrubom od trobojnih pruga i u uglu sa žutim sidrom .Kontraadmiral

Zastava kontraeadmirala

[Kontraadmiral] [Normal] 1:1
Prihvaćena: 25. srpnja 1956.
Opisi zastave: Zastava kontraadmirala je plave boje, oblika kvadrata, sa porubom. Porub zastave i sidro na zastavi istovetni su sa porubom i sidrom zastave iz prethodnog člana. (Čl. 12, Pravilnik, 1956.)
Komandna zastava kontraadmirala je plave boje, u obliku kvadrata, sa porubom. Porub zastave i stilizovano sidro na zastavi istovetni su sa porubom i stilizovanim sidrom komandne zastave admirala. (Čl. 8, Pravilnik, 1975.)

Napuštena: 14. lipnja 1993.
Izvori: Pravilnik o komandnim zastavama i plamencima i o rangovnim zastavama u Jugoslavenskoj ratnoj mornarici, 25.07.1956, Službeni list FNRJ, br. 36/1956, 29.08.1956.
Pomorska enciklopedija VII: Zastava, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1964.
Pravilnik o komandnim zastavama i plamencima i o rangovnim zastavama brodova Ratne mornarice oružanih snaga Jugoslavije, Službeni list SFRJ, br. 46/1975, 19.9.1975. i Službeni vojni list, br. 22/1975, 15.10.1975.
Zakon o vojnim pomorskim zastavama Savezne Republike Jugoslavije, 14. juna 1993, Službeni list SRJ 31/93, 18. juna 1993.

Zastava kontraadmirala kvadratna je plava zastava s obrubom od trobojnih pruga i u uglu sa žutim sidrom .Zapovjednik flotile i brigade

Plamenac komandanta flotile i odnosno komandanta brigade ratnih brodova

[Zapovjednik flotile i brigade] [Normal] 1:2
Prihvaćena: 25. srpnja 1956.
Opis zastave: Plamenac komandanta flotile odnosno komandanta brigade ratnih brodova je plave boje, trouglastog oblika, a vrh mu je isječen u obliku lastavičinog repa. Isječak dopire do polovine dužine plamenca. Odnos visine i dužine je jedan prema dva. U lijevom gornjem uglu nalazi se admiralitetsko sidro žute boje čiji je oblik istovetan sa sidrom zastave admirala. Visina sidra iznosi tri desetine visine plamenca i spušteno je od gornje ivice za polovinu svoje visine. Širina sidra iznosi tri četvrtine visine sidra i ono je udaljeno od lijevog ruba plamenca za polovinu svoje širine. (Čl. 14, Pravilnik, 1956.)
Napuštena: 1. rujna 1975.
Izvori: Pravilnik o komandnim zastavama i plamencima i o rangovnim zastavama u Jugoslavenskoj ratnoj mornarici, 25.07.1956, Službeni list FNRJ, br. 36/1956, 29.08.1956.
Pomorska enciklopedija VII: Zastava, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1964.
Pravilnik o komandnim zastavama i plamencima i o rangovnim zastavama brodova Ratne mornarice oružanih snaga Jugoslavije, Službeni list SFRJ, br. 46/1975, 19.9.1975. i Službeni vojni list, br. 22/1975, 15.10.1975.

Zapovjednik flotile ili brigade ratnih brodova koristio je plavi trokutasti plamenac raskoljenog kraja sa žutim sidrom u uglu. Kasnije je ovaj plamenac bio plamenac zapovjednika flote, dok je za zapovjednik flotile ili brigade ratnih brodova uveden plamenac novog dizajna.Zapovjednik divizijuna

Plamenac komandanta diviziona

[Zapovjednik divizijuna] [Normal] 1:2
Prihvaćena: 25. srpnja 1956.
Opisi zastave: Plamenac komandanta diviziona je bijele boje, trouglastog oblika, sa porubom plave boje uz kose stranice. osnova trougla nema poruba. Širina poruba iznosi jednu desetinu osnove trougla. Odnos visine i dužine plamenca je jedan prema dva. U bijelom polju uz osnovu trougla nalazi se admiralitetsko sidro boje i oblika kao sidro zastave admirala. Visina sidra iznosi jednu trećinu osnove trougla i ono je udaljeno od re osnove za polovinu svoje širine. (Čl. 15, Pravilnik, 1956.)
Komandni plamenac komandanta diviziona je bele boje, trouglastog oblika, sa porubom plave boje uz kose stranice. Širina poruba iznosi jednu desetinu osnove trougla. Odnos visine i dužine plamenca je jedan prema dva. U belom polju, uz osnovu trougla, nalazi se stilizovano admiralitetno sidro žute boje, čiji su oblik i veličina istovetni sa stilizovanim sidrom komandnog plamenca komandanta brigade, odnosno flotile ratnih brodova. (Čl. 12, Pravilnik, 1975.)

Napuštena: 14. lipnja 1993.
Izvori: Pravilnik o komandnim zastavama i plamencima i o rangovnim zastavama u Jugoslavenskoj ratnoj mornarici, 25.07.1956, Službeni list FNRJ, br. 36/1956, 29.08.1956.
Pomorska enciklopedija VII: Zastava, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1964.
Pravilnik o komandnim zastavama i plamencima i o rangovnim zastavama brodova Ratne mornarice oružanih snaga Jugoslavije, Službeni list SFRJ, br. 46/1975, 19.9.1975. i Službeni vojni list, br. 22/1975, 15.10.1975.
Zakon o vojnim pomorskim zastavama Savezne Republike Jugoslavije, 14. juna 1993, Službeni list SRJ 31/93, 18. juna 1993.

Zapovjednik divizijuna koristio je bijeli trokutasti plamenac plavog ruba sa žutim sidrom uz koplje.Zapovjednik odreda

Plamenac komandanta odreda

[Zapovjednik odreda] [Normal] 1:2
Prihvaćena: 25. srpnja 1956.
Opisi zastave: Plamenac komandanta odreda je crvene boje, trouglastog oblika. Odnos visine i dužine plamenca je jedan prema dva. U crvenom polju uz osnovu trougla nalazi se admiralitetsko sidro boje, oblika i veličine kao sidro plamenca komandanta diviziona. (Čl. 16, Pravilnik, 1956.)
Komandni plamenac komandanta odreda je crvene boje, trouglastog oblika. Odnos visine i dužine plamenca je jedan prema dva. Uz osnovu trougla nalazi se stilizovano admiralitetno sidro žute boje, čiji su oblik i veličina istovetni sa stilizovanim sidrom komandnog plamenca komandanta brigade, odnosno flotile ratnih brodova. (Čl. 13, Pravilnik, 1975.)

Napuštena: 14. lipnja 1993.
Izvori: Pravilnik o komandnim zastavama i plamencima i o rangovnim zastavama u Jugoslavenskoj ratnoj mornarici, 25.07.1956, Službeni list FNRJ, br. 36/1956, 29.08.1956.
Pomorska enciklopedija VII: Zastava, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1964.
Pravilnik o komandnim zastavama i plamencima i o rangovnim zastavama brodova Ratne mornarice oružanih snaga Jugoslavije, Službeni list SFRJ, br. 46/1975, 19.9.1975. i Službeni vojni list, br. 22/1975, 15.10.1975.
Zakon o vojnim pomorskim zastavama Savezne Republike Jugoslavije, 14. juna 1993, Službeni list SRJ 31/93, 18. juna 1993.

Zapovjednik grupe koristio je crveni trokutasti plamenac sa žutim sidrom uz koplje.Najstariji zapovjednik na sidrištu

Plamenac najstarijeg komandanta na sidrištu

[Najstariji zapovjednik na sidrištu] [Normal] 1:2
Prihvaćena: 25. srpnja 1956.
Opisi zastave: Plamenac najstarijeg komandanta na sidrištu po boji, obliku i veličini istovetan je sa plamencem komandanta diviziona, osim što ima porub crvene boje. (Čl. 17, Pravilnik, 1956.)
Komandni plamenac najstarijeg komandanta na sidrištu je bele boje; trouglastog oblika, sa porubom crvene boje uz kose stranice. Širina poruba iznosi jednu desetinu osnove trougla. Odnos visine i dužine je jedan prema dva. U belom polju, uz osnovu trougla, nalazi se stilizovano admiralitetno sidro žute boje, čiji su oblik i veličina istovetni sa stilizovanim sidrom komandnog plamenca komandanta brigade, odnosno flotile ratnih brodova. (Čl. 14, Pravilnik, 1975.)

Napuštena: 14. lipnja 1993.
Izvori: Pravilnik o komandnim zastavama i plamencima i o rangovnim zastavama u Jugoslavenskoj ratnoj mornarici, 25.07.1956, Službeni list FNRJ, br. 36/1956, 29.08.1956.
Pomorska enciklopedija VII: Zastava, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1964.
Pravilnik o komandnim zastavama i plamencima i o rangovnim zastavama brodova Ratne mornarice oružanih snaga Jugoslavije, Službeni list SFRJ, br. 46/1975, 19.9.1975. i Službeni vojni list, br. 22/1975, 15.10.1975.
Zakon o vojnim pomorskim zastavama Savezne Republike Jugoslavije, 14. juna 1993, Službeni list SRJ 31/93, 18. juna 1993.

Najstariji zapovjednik na sidrištu koristio je bijeli trokutasti plamenac crvenog ruba sa žutim sidrom uz koplje.Predsjednik Savezne narodne skupštine

Rangovna zastava predsjednika Savezne narodne skupštine

[Predsjednik Savezne narodne skupštine] [Normal] 1:1
Prihvaćena: 25. srpnja 1956.
Opis zastave: Rangovna zastava predsjednika Savezne narodne skupštine je zastava državnih boja: plavo-bijelo-crveno, oblika kvadrata, sa državnim grbom u sredini. Visina grba od njegcvog donjeg ruba do vrha zvijezde iznosi dvije trećine stranice zastave. (Čl. 20, Pravilnik, 1956.)
Napuštena: 1963.
Izvori: Pravilnik o komandnim zastavama i plamencima i o rangovnim zastavama u Jugoslavenskoj ratnoj mornarici, 25.07.1956, Službeni list FNRJ, br. 36/1956, 29.08.1956.
Pomorska enciklopedija VII: Zastava, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1964.
Zakon o vojnim pomorskim zastavama Socijalističke federativne Republike Jugoslavije i o komandnim i rangovnim zastavama, Službeni list SFRJ, br. 22/1973, 19.04.1973. i Službeni vojni list, br. 10/1973, 15.05.1973.
Zakon o vojnim pomorskim zastavama Savezne Republike Jugoslavije, 14. juna 1993, Službeni list SRJ 31/93, 18. juna 1993.

Zastava predsjednika Savezne narodne skupštine kvadratna je trobojnica sa saveznim grbom u sredini. Godine 1963. izostavljen je atribut narodna iz imena Skupštine, kada je i povećan broj baklji u grbu na šest.Član Saveznog izvršnog vijeća i Predsjednik republičke Narodne skupštine

Rangovna zastava članova Saveznog izvršnog vijeća i predsjednika skupština socijalističkih republika

[Član Saveznog izvršnog vijeća i Predsjednik republičke Narodne skupštine] [Normal] 1:1
Prihvaćena: 25. srpnja 1956.
Opis zastave: Rangovna zastava članova Saveznog izvršnog vijeća i predsjednika skupština socijalističkih republika je zastava državnih boja: plavo-bijelo-crveno, oblika kvadrata, sa petokrakom zvijezdom i kružnim vijencem u sredini. Petokraka zvijezda je crvene boje sa žutim rubom, a vijenac je žlute boje. polumjer kružnog vijenca iznosi jednu četvrtinu dužine stranice zastave. (Čl. 21, Pravilnik, 1956.)
Napuštena: 19. travnja 1973.
Izvori: Pravilnik o komandnim zastavama i plamencima i o rangovnim zastavama u Jugoslavenskoj ratnoj mornarici, 25.07.1956, Službeni list FNRJ, br. 36/1956, 29.08.1956.
Pomorska enciklopedija VII: Zastava, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1964.
Zakon o vojnim pomorskim zastavama Socijalističke federativne Republike Jugoslavije i o komandnim i rangovnim zastavama, Službeni list SFRJ, br. 22/1973, 19.04.1973. i Službeni vojni list, br. 10/1973, 15.05.1973.
Zakon o vojnim pomorskim zastavama Savezne Republike Jugoslavije, 14. juna 1993, Službeni list SRJ 31/93, 18. juna 1993.

Zastava članova Saveznog izvršnog vijeća (vlade) kvadratna je trobojnica sa žuto obrubljenom peterokrakom zvijezdom unutar vijenca kao na vojno-pomorskoj zastavi. Ista zastava propisana je i za predsjednike skupštine svake od šest republika koje su sačinjavale Federaciju. Nakon 1973. zastava ovog izgleda korištena je za članove Predsjedništva SFRJ, dok je uvedena nova zastava za premijera.Diplomatski ili konzularni predstavnik

Rangovna zastava opunomoćenih predstavnika FNRJ

[Diplomatski ili konzularni predstavnik] [Normal] 2:3
Prihvaćena: 25. srpnja 1956.
Opis zastave: Rangovna zastava opunomoćenih predstavnika Federativne Narodne Republike Jugoslavije istovetna je sa državnom zastavom, s tom razlikom što petokraja zvijezda ra rangovnoj zastavi ima rub žute boje. Odnos visine prema dužini zastave je jedan prema jedan i po. (Čl. 22, Pravilnik, 1956.)
Napuštena: 19. travnja 1973.
Izvori: Pravilnik o komandnim zastavama i plamencima i o rangovnim zastavama u Jugoslavenskoj ratnoj mornarici, 25.07.1956, Službeni list FNRJ, br. 36/1956, 29.08.1956.
Pomorska enciklopedija VII: Zastava, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1964.
Zakon o vojnim pomorskim zastavama Socijalističke federativne Republike Jugoslavije i o komandnim i rangovnim zastavama, Službeni list SFRJ, br. 22/1973, 19.04.1973. i Službeni vojni list, br. 10/1973, 15.05.1973.

Zastava opunomoćenih predstavnika Jugoslavije (voditelja diplomatskih i konzularnih misija) likovnim je rješenjem jednaka zastavi trgovačke mornarice. Isticao se na ratnom brodu samo kada bi se ovaj nalazi u stranim teriorijalnim vodama ili unutrašnjim plovnim putevima, dok je na njemu ukrcan veleposlanik ili poslanik akreditiran u toj zemlji. U kasnijem pravilniku iz 1973. ova se zastava više ne pojavljuje.
Pravilnik jasno propisuje da se ova zastava raziluke od zastave trgovačke mornarice (odnosno državne zastave) time što je obrub zvijezde ovdje žut, a u trgovačkoj (nacionalnoj) zastavi je propisan zlatan. U praksi su i trgovačke kao i druge nacionalne zastave često imale žuti obrub.Stožerni general

Rangovna zastava generala

[Stožerni general] [Normal] 1:1
Prihvaćena: 25. srpnja 1956.
Opis zastave: Rangovne zastave generola su bijele boje, oblika kvadrata, sa odgovarajućim brojem petokrakih crvenih zvijezda na bijelom polju, i to: 1) zastava generala ima pet zvijezda, u svakom uglu po jednu i jednu u sredini polja; [...] Promjer zvijezdinog vanjskog kruga iznosi dvije devetine stranice kvadrata, a centar zvijezda koje su položene u uglovima zastave udaljen je od susjednih rubova zastave za jednu petinu stranice kvadrarta. Srednja zvijezda zastave iz prethodnog stava toč. 1. i 3. nalazi se na presjeku dijagonala. (Čl. 23, Pravilnik, 1956.)
Napuštena: 19. travnja 1973.
Izvori: Pravilnik o komandnim zastavama i plamencima i o rangovnim zastavama u Jugoslavenskoj ratnoj mornarici, 25.07.1956, Službeni list FNRJ, br. 36/1956, 29.08.1956.
Pomorska enciklopedija VII: Zastava, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1964.
Zakon o vojnim pomorskim zastavama Socijalističke federativne Republike Jugoslavije i o komandnim i rangovnim zastavama, Službeni list SFRJ, br. 22/1973, 19.04.1973. i Službeni vojni list, br. 10/1973, 15.05.1973.

Zastava stožernog generala bijela je kvadratna zastava s pet crvenih peterokrakih zvijezda.General zbora

Rangovna zastava generala armije

[General zbora] [Normal] 1:1
Prihvaćena: 25. srpnja 1956.
Opis zastave: (ut supra) 2) zastava generala armije ima četiri zvijezde, u svakom uglu po jednu; (Čl. 23, Pravilnik, 1956.)
Napuštena: 19. travnja 1973.
Izvori: Pravilnik o komandnim zastavama i plamencima i o rangovnim zastavama u Jugoslavenskoj ratnoj mornarici, 25.07.1956, Službeni list FNRJ, br. 36/1956, 29.08.1956.
Pomorska enciklopedija VII: Zastava, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1964.
Zakon o vojnim pomorskim zastavama Socijalističke federativne Republike Jugoslavije i o komandnim i rangovnim zastavama, Službeni list SFRJ, br. 22/1973, 19.04.1973. i Službeni vojni list, br. 10/1973, 15.05.1973.

Zastava generala zbora bijela je kvadratna zastava sa četiri crvene peterokrake zvijezde.General pukovnik

Rangovna zastava general-pukovnika

[General pukovnik] [Normal] 1:1
Prihvaćena: 25. srpnja 1956.
Opis zastave: (ut supra) 3) zastava generalpukovnika ima tri zvijezde, po dijagonali od gornjeg lijevog do donjeg desnog ugla; (Čl. 23, Pravilnik, 1956.)
Napuštena: 19. travnja 1973.
Izvori: Pravilnik o komandnim zastavama i plamencima i o rangovnim zastavama u Jugoslavenskoj ratnoj mornarici, 25.07.1956, Službeni list FNRJ, br. 36/1956, 29.08.1956.
Pomorska enciklopedija VII: Zastava, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1964.
Zakon o vojnim pomorskim zastavama Socijalističke federativne Republike Jugoslavije i o komandnim i rangovnim zastavama, Službeni list SFRJ, br. 22/1973, 19.04.1973. i Službeni vojni list, br. 10/1973, 15.05.1973.

Zastava generala pukovnika bijela je kvadratna zastava s tri crvene peterokrake zvijezde u dijagonali.General bojnik

Rangovna zastava general-potpukovnika

[General bojnik] [Normal] 1:1
Prihvaćena: 25. srpnja 1956.
Opis zastave: (ut supra) 4) zastava generalpotpukovnika ima dvije zvijezde, jednu u lijevom gornjem i jednu u desnom donjem uglu; (Čl. 23, Pravilnik, 1956.)
Napuštena: 19. travnja 1973.
Izvori: Pravilnik o komandnim zastavama i plamencima i o rangovnim zastavama u Jugoslavenskoj ratnoj mornarici, 25.07.1956, Službeni list FNRJ, br. 36/1956, 29.08.1956.
Pomorska enciklopedija VII: Zastava, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1964.
Zakon o vojnim pomorskim zastavama Socijalističke federativne Republike Jugoslavije i o komandnim i rangovnim zastavama, Službeni list SFRJ, br. 22/1973, 19.04.1973. i Službeni vojni list, br. 10/1973, 15.05.1973.

Zastava generala bojnika bijela je kvadratna zastava s dvije crvene peterokrake zvijezde u dijagonali.Brigadni general

Rangovna zastava general-majora

[Brigadni general] [Normal] 1:1
Prihvaćena: 25. srpnja 1956.
Opis zastave: (ut supra) 5) zastava generalmajora ima jednu zvijezdu u lijevom gornjem uglu; (Čl. 23, Pravilnik, 1956.)
Napuštena: 19. travnja 1973.
Izvori: Pravilnik o komandnim zastavama i plamencima i o rangovnim zastavama u Jugoslavenskoj ratnoj mornarici, 25.07.1956, Službeni list FNRJ, br. 36/1956, 29.08.1956.
Pomorska enciklopedija VII: Zastava, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1964.
Zakon o vojnim pomorskim zastavama Socijalističke federativne Republike Jugoslavije i o komandnim i rangovnim zastavama, Službeni list SFRJ, br. 22/1973, 19.04.1973. i Službeni vojni list, br. 10/1973, 15.05.1973.

Zastava brigadnog generala bijela je kvadratna zastava sa crvenom peterokrakom zvijezdom u uglu.Plamenac riječne policije

Znak plovila u upravnoj službi unutrašnje plovidbe

[Plamenac riječne policije]
Prihvaćena: 22. prosinca 1962.
Opis zastave: Brodovi organa nadležnih za sigurnost unutrašnje plovidbe moraju imati znak za raspoznavanje na obje strane pramca. Znak za raspoznavanje iz stava 1. ovog člana ima oblik romba, bijele je boje i ima plave rubove. U sredini romba nalazi se broj broda ispisan crnom bojom. Vodoravna dijagonala romba iznosi 0,80 metara, a okomita dijagonala - 0,65 metara. Širina rubova romba iznosi 0,10 metara, a visina broja u rombu - 0.20 metara. Dimenzije znaka mogu se, ovisno o veličini broda, razmjerno povećati ili smanjiti. Brodovi iz stava 1. ovog člana viju i jedan plamenac bijele boje, oblika istokračnog trokuta, čije su strane duge 1 metar, a osnovica 0,50 metara. S obiju strana u sredini plamenca nalazi se znak za raspoznavanje propisan u stavu 2. ovog člana. (Čl. 7, Pravilnik, 1980.)
Napuštena: 1992. ?
Izvori: (Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o isticanju i vijanju zastave trgovačke mornarice i brodarstva unutrašnje plovidbe FNRJ i znakova na brodovima trgovačke mornarice i brodarstva unutrašnje plovidbe, Službeni list FNRJ, 22.12.1962, 53/1962)
Pravilnik o isticanju i vijanju zastave trgovačke mornarice Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i isticanju znakova na brodovima trgovačke mornarice Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, 26.09.1980, Službeni list SFRJ, br. 2/1981, 16.01.1981.
Pomorska enciklopedija VII: Zastava, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1964.

Administrativna plovila na rijekama koristila su administrativni znak od njegovog usvajanja 1950. do uvođenja novog znaka 1962. Taj je bijeli plamenac s plavim rubom u kojem je upisan broj broda. Slične plamence usvojile su sve podunavske zemlje prema zaključcima Dunavske komisije.[Prethodna stranica: Jugoslavija, 1945. - 1956.][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Yugoslavia, 1956 - 1963 ][Slijedeća stranica: Jugoslavija, 1963. - 1991.]

[banner]  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2018 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.