[Prethodna stranica: Jugoslavija, 1918. - 2006.][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: SHS / Yugoslavia, 1918 - 1941][Slijedeća stranica: Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, 1919. - 1929. / Kraljevina Jugoslavija, 1929. - 1941.]

[banner]  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 3. kolovoza 1997.
Posljednja promjena: 8. travnja 2020.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

SHS / Jugoslavija, 1918. - 1941.

Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca 1919, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca 1921-1929, Kraljevina Jugoslavija 1929-1941
Vidi još:

Narodna zastava

[Narodna zastava] [Alternacija] 2:3 [Civilna i državna zastava na kopnu i na moru] [Narodna grb]
Prihvaćena: astava 22. prosinca 1918., grb 28. lipnja 1921.
Opisi grba: Kao državni grb bit će bijeli dvoglavi orao, koji imade na prsima štit, podijeljen u dva manja polja. Na desnom je polju crveni krst s četiri C (= S) na bijelom polju (grb Srbije). Lijeva polovica grba imade šahovsku ploču bijelo-crveno sa 20 četvorina (hrvatski grb). Donje manje polje predočuje grb stare Ilirije (Slovenije): na plavom polju bijeli polumjesec okrenut prema gore, a izmedu njegovih krakova bijela zvijezda sa 5 pera. (Rešenje Ministarstvog Saveta, 1918.)
Grb je Kraljevine Dvoglavi Beli Orao u poletu na crvenom štitu. Vrh obe glave Dvoglavoga Belog Orla stoji Kruna Kraljevine. Na prsima orla je štit, na kome su grbovi, srpski: beo krst na crvenom štitu sa po jednim ognjilom u svakom kraku; hrvatski: štit sa 25 polja crvenih i srebrnastih naizmenice; slovenački: na plavome štitu tri zlatne šestokrake zvezde. Ispod toga beli polumesec. (Čl. 2, Ustav, 1921.)
Grb kraljevine je dvoglav bel orel v poletu, na srebrnem [sic!] ščitu. Vrhu obeh glav dvoglavega belega orla stoji krona kraljevine. Na prsih ima orel ščit, na katerem so grbi, srbski: bel križ na rdečem ščitu s po enim ognjilom v vsakem kraku; hrvatski: ščit s 25 izmenoma rdečimi in srebrnimi polji; slovenski: na modrem ščitu 3 zlate šesterokrake zvezde, pod njimi bel polumesec. (Čl. 2, Ustava, 1921.)
Grb je Kraljevine dvoglavi Beli Orao u poletu, na crvenom štitu. Vrh obe glave Dvoglavoga Belog Orla stoji Kruna Kraljevine. Na prsima Orla je štit, na kome su: beo krst na crvenom štitu sa po jednim ognjilom u svakom kraku; pored njega štit sa 25 polja crvenih i srebrnastih naizmenice i ispod njih plavi štit sa tri zlatne šestokrake zvezde i beli polumesec. (Čl. 2, Ustav, 1931.)
Grb kraljevine je dvoglav bel orel v poletu, na rdečem ščitu. Vrhu obeh glav dvoglavega belega orla stoji krona kraljevine. Na prsih ima orel ščit, na katerem so: bel križ na rdečem ščitu s po enim ognjilom v vsakem kraku; poleg tega ščit s 25 izmenoma rdečimi in srebrnimi polji, pod tema moder ščit s tremi šesterokrakimi zvezdami in bel polumesec. (Čl. 2, Ustava, 1931.)

Opisi zastave: Dalje je zaključeno, da se kao državna zastava kralievine SHS ustanovljuje trobojnica sa horizontalno položenim bojama, i to: gore modra, u sredini bijela, a dole crvena. [...] Ova zastava označuje državnost i imade se izvijesiti na sve državne i zemaljske zgrade te na ratne i trgovačke brodove. Pored ove zastave mogu se upotrebiti i druge narodne i običajne zastave. (Rešenje Ministarstvog Saveta, 1918.)
Državna je zastava plava, bela, crvena, u vodoravnom položaju prema uspravnom koplju. (Čl. 2, Ustav, 1921.)
Državna zastava je modro-belo-rdeča v vodoravni leži proti navpičnemu drogu. (Čl. 2, Ustava, 1921.)
Državna zastava je plavo- belo-crvena trobojka u vodoravnom položaju prema uspravnom koplju. (Čl. 2, Ustav, 1931.)
Državna zastava je modro-belo-rdeča v vodoravni legi proti navpičnemu drogu. (Čl. 2, Ustava, 1931.)

Izvori: "Poslanstva, državna zastava i grb kralj. SHS." [Rešenje Ministarskog Saveta o državnoj zastavi], 22.12.1918. (#180) u: Ferdo Šišić: "Dokumenti o postanku Kraljevince Srba, Hrvata i Slovenaca 1914. - 1919.", Naklada "Matice hrvatske", Zagreb, 1920.
Raspis – Isticanje zastava povodom državnih praznika i narodnih svečanosti (Svima velikim županima i gradskim načelnicima sa županskim pravom. Br. 8059/1919), 31.07.1919, Službene novine Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca, br. 80/1919, 12.08.1919. str. 4.
Ustav Kraljevne Srba, Hrvata i Slovenaca, 28.06.1921, Službene novine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, br. 142A, 28.06.1921.
Ustava kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, 28.06.1921, Uradni list deželne vlade za Slovenijo, št. 87/1921, 27.07.1921, str. 423.
Ustav Kraljevine Jugoslavije, 03.09.1931, Službene novine kraljevine Jugoslavije, br. 200, 03.09.1931.
Ustava kraljevine Jugoslavije, 03.09.1931, Službeni list kraljevske banske uprave Dravske banovine, št. 53/1931, 10.09.1931, str. 1110.

Za narodnu zastavu novostvorene države izabrana je trobojnica u bojama koje su već koristile sva tri tada priznata južnoslavenska naroda, ali u redoslijedu koji nijedan nije koristio, a da pri tome se zadrži heraldički princip po kojem je "metal" postavljen između dvije "boje". Načelo da će nova država imati jedinstvenu zastavu drugačiju od nacionalnih "sastavljenu od naših sadašnjih posebnih emblema" utvrđeno je već tzv. Krfskom deklaracijom od 20. srpnja 1917., te da se mogu slobodno isticati posebne zastave slobodno i ravnopravno u svim prilikama: srpska , hrvatska i slovenska.
Grb usvojen krajem 1918. načelno je istovjetan konačno usvojenom 1921., no u slovenskom polju iznad polumjeseca bila je postavljena petokraka zvijezda. Sam opis elemenata grba u rješenju Ministarskog savjeta neprecizan je te je uslijedila višegodišnja rasprava o izgledu grba.
Grb usvojen Vidovdanskim ustavom 1921. temelji se na srpskom kraljevskom grbu na koji su dodani simboli Hrvata (šahovnica) i Slovenaca (polumjesec i tri celjske zvijezde).
Trobojnica ustanovljena 1918. potvrđena je Vidovdanskim ustavom 1921.
Novi Ustav iz 1931. (zvan Oktroirani) određuje grb i zastavu države, praktično istim rječima kao i u Ustavu iz 1921.Državna zastava

[Državna zastava] [Alternacija] 2:3 [Državna zastava na kopnu i na moru] [Državna grb]
Izvor: Informacija Ivan Sarajčić, 1999.

Neki izvori navode državnu zastavu s velikim državnim grbom u sredini. Veliki državni grb ima oko malog grba okrunjeni heraldički plašt. Čini se da ne postoji pravno uporište za ovakve simbole.Kraljevska zastava

Kraljevski štandart

[Kraljevska zastava] [Normal] 1:1 [Kraljevska grb]
Prihvaćena: 1919. ?
Opisi zastave: Za vijanje (upotreba) štandarta vrediće odredbe Njegovog Veličanstva Kralja. (Čl. 12, Zakon, 1922.)
Za razvijanje (uporabljanje) standart veljajo odredbe Njegovega Veličanstva kralja. (Čl. 12, Zakon, 1922.)
Za vijanje standarta važiće naredbe Njegovog Veličanstva Kralja. Standarte viju se na glavnoj katarci. (Čl. 30, Uputstva, 1925.)
Za razvijanje standart veljajo naredbe Njegovega Veličanstva kralja. Standarte so razvite na glavnem jadreniku. (Čl. 30, Navodila, 1925.)
Kraljevski standard vije (ističe) se na velikoj katarci (jarbolu). Za vijanje standarda važiće naredbe Njegovog Veličanstva Kralja. (Čl. 15, Pravilnik, 1934.)
Kraljevska standarta se razvije na velikem jadrniku (jamboru). Glede razvijanja standerte veljaju naredbe Njegovega Veličanstva kralja. (Čl. 15, Pravilnik, 1934.)

Izvori: Zakon o zastavama na ratnim, trgovačkim i privatnim brodovima, 28.02.1922, Službene novine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, br. 89-XIII/1922, 28.04.1922.
Zakon o zastavah na vojnih, trgovskih in privatnih ladjah, 28.02.1922, Uradni list pokrajinske uprave za Slovenijo, št. 51/1922, 19.05.1922, str. 334.
(Privremeni Pravilnik o ratno-pomorskom ceremonijalu glede davanja počasti Suverenima i Članovima Porodica Suverena, 30.03.1922, Ministarstvo vojno i mornarice)
Uputstva za organe financijske kontrole o službi na moru, Službene novine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, 17.02.1925., br. 35-VII/1925.
Navodila za organe finančne kontrole o službi na morju, 24.12.1924, Uradni list ljubljanske in mariborske oblasti, št. 27/1925, 14.03.1925. str. 141.
Pravilnik o vijanju (isticanju) zastava na državnim, trgovačkim i privatnim brodovima Kraljevine Jugoslavije, 30.04.1934, Službene novine Kraljevine Jugoslavije, 15.05.1934, br. 111-XXVIII/1934.)
Pravilnik o razvijanju zastav na državnih, trgovskih in privatnih ladjah kraljevine Jugoslavije, 30.04.1934, Službeni list kraljevske banske uprave Dravske banovine, št. 21/1936, 11.03.1936.
D. Acović: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova iz 1937. g., Glasnik SHD, Godina V, broj 8, August 2001. pp. 5-6.
Neubecker: Flaggenbuch, Berlin, 1939 (1992 reprint)
Vladimir Bošković et al.: "Zastave na ratnim brodovima Kraljevine SHS/Jugoslavije", Paluba forum, www.paluba.info, 25.05.2014-10.03.2016. (last visited 10.01.2017.)

Zastava Kralja kvadratna je trobojnica s kraljevskim grbo u sredini obrubljena trobojnim trokutima. Kraljevski grb heraldički se razlikuje od državnog po donjem polju u štitu, koje je ovdje grb Kranjske: u srebrnome plavi orao sa crveno-srebrno šahiranim polumjesecom na prsima. Bijeli je dvaoglavi orao okrunjen krunom bizantinskog stila. Zakon iz 1922., kao i drugi propisi, samo spominju kraljevski standard, ali propise za njegovu upotrebu (a valjda i izgled) prepušta kralju.
Točan izgled ove zastave nije proposian u poznatoj legislativi. Sačuvani primjerci zastava koje su se koristile na brodovima (iz 1929.), kao i one istaknute na brodovima na fotografijama (1934.), sadrže u dnu ispod orla dva srebrna heraldička ljiljana, slično kao na ranijem grbu Srbije.


Kraljevska zastava, inačice

[Kraljevska zastava, inačice] [Normal] 1:1 [Kraljevska zastava, inačice]
Izvori: D. Acović: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova iz 1937. g., Glasnik SHD, Godina V, broj 8, August 2001. pp. 5-6.
Neubecker: Flaggenbuch, Berlin, 1939 (1992 reprint)
Vladimir Bošković et al.: "Zastave na ratnim brodovima Kraljevine SHS/Jugoslavije", Paluba forum, www.paluba.info, 25.05.2014-10.03.2016. (last visited 10.01.2017.)

Izvori iz 1930-ih prikazuju kraljevski standard u kojem se umjesto kraljevskog grba pojavljuje veliki državni grb. Radi se ili o inačici koja se koristila istovremeno s prethodnom zastavom, ili o kasnijoj verziji, ili jednostavno o greški u izvorima. Zakon iz 1937 propisuje sasvim drugačiju kraljevsku zastavu[Prethodna stranica: Jugoslavija, 1918. - 2006.][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: SHS / Yugoslavia, 1918 - 1941][Slijedeća stranica: Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, 1919. - 1929. / Kraljevina Jugoslavija, 1929. - 1941.]

[banner]  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2020 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.