[Prethodna stranica: Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, 1919. - 1929. / Kraljevina Jugoslavija, 1929. - 1941.][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Kingdom of Yugoslavia, 1937 Regulations][Slijedeća stranica: Kraljevina Jugoslavija, Zakon iz 1944.]

[banner]  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 1. listopada 2003.
Posljednja promjena: 20. prosinca 2022.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Kraljevina Jugoslavija, Zakon iz 1937.


Štamparija štaba mornarice objavila je službenu publikaciju naslovljenu Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova, datiranu 1937., koja sadrži novi zakonski tekst o vrstama zastava na ratnim, državnim i trgovačkim brodovima. No takav zakon (koliko je poznato) nije nikada objavljen bilo u državnom ili u vojnom službenom glasniku, a njgov stvarni status ostaje nejasan. Iznesena je pretpostavka da se radi o ilustriranom priručniku za uporabu u Kraljevksoj mornarici, koji objedinjuje zakonske odredbe iz 1922. i sve njezine izmjene i dopune i formalizira tadašnju važeću praksu u Mornarici. No, tekst publikacije eksplicitno poništava važenje Zakona iz 1922. (Čl. 11, a privremeno zadržava Pravilnik i njegova Uputstva iz 1934. "do donošenja ovog [novog] Pravilnika [...] ukoliko nisu u suprotnosti s ovim Zakonom", čl. 9). Također, zadržava se i Pravilnik o postiza[va]nju dozvole o vijanju zastava za rezervne pomorske oficire na trgovačkim brodovima na moru iz 1929. S druge strane, tekstu nedostaju uvodne odredbe o organu koji donosi Zakon, kao i potpisi na kraju. Također, nisu poznate druge promjene Zakona iz 1922. kojima bi se uvodile promjene u međuvremenu. Sugerirano je da mogu postojati neke uredbe (vladine, vojne, mornaričke...) ili kraljevi ukazi koji bi do 1937. mijenjali i dopunjavali Zakon iz 1922. Za sada jedina poznata sačuvana zastava koja je novouvedena ovim Zakonom iz 1937. je primjerak iz 1939. standarda članova kraljevskog doma, koja se kroistila u Mornarici.
No, da je Zakon iz 1922. bio modificiran nakon usvajanja, jasno je ne sam zbog uvođenja u uporabu raznim admiralskih zastava (kao što je prikazano na prethodnoj stranici), nego i zbog ukljčuvivanja nekih uzoraka iz ovog skupa zastava u njemački Flaggenbuch i neke druge tadađnje izvore.
Na ovoj su stranici predstavljene sve zastave koje se pojavljuju u Zakonu iz 1937., no one koje su jednake onima iz Zakona iz 1922. ovdje su samo ilustrirane, a šira diskusija o njima je na prethodnoj stranici.


Vidi još:

Krmene zastave na moru

Zastave koje obeležavaju narodnost brodova

Krmene zastave označavaju nacionalnu pripadnost broda.


Ratna zastava

[Ratna zastava] [Normal] 2:3 [Ratna pomorska zastava]
Prihvaćena: 28. veljače 1922.
Opisi zastave: Zastave kojima se obeležava narodnost jugoslavenskih brodova su ove: a) Ratna zastava, slika 1, koju viju jedinice Kr. Mornarice; […] (Čl. 2, Zakon, 1937.)
a) Ratnu zastavu viju samo ratni brodovi po odredbama Pravila službe na moru. […] (Čl. 6, Zakon, 1937.)

Izvori: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova, Kraljevska mornarica, Štamparija Kraljevske mornarice, 1937.
D. Acović: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova iz 1937. g., Glasnik SHD, Godina V, broj 8, August 2001. pp. 5-6.
Neubecker: Flaggenbuch, Berlin, 1939 (1992 reprint)

Nacionalna trobojnica s grbom uz koplje, njegova okomita os nalazi se na trećini dužine zastave.


Trgovačka zastava

[Trgovačka zastava] [Normal] 2:3 [Civilna i državna zastava na kopnu i na moru]
U upotrebi: od oko 1919
Prihvaćena: 17. rujna 1919.
Opisi zastave: Zastave kojima se obeležava narodnost jugoslavenskih brodova su ove: […] b) Trgovačka zastava, slika 2, koju viju brodovi trgovačke mornarice; […] (Čl. 2, Zakon, 1937.)
[…] b) Trgovačku zastavu viju svi trgovački i državni brodovi jugoslavenske narodnosti, osim jedinica financijske kontrole, lučke policije i onih trgovačkih brodova koji imaju pravo da viju zastavu rezervnih pomorskih oficira. […] (Čl. 6, Zakon, 1937.)

Izvori: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova, Kraljevska mornarica, Štamparija Kraljevske mornarice, 1937.
D. Acović: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova iz 1937. g., Glasnik SHD, Godina V, broj 8, August 2001. pp. 5-6.
Neubecker: Flaggenbuch, Berlin, 1939 (1992 reprint)

Nacionalna plavo-bijelo-crvena trobojnica bez ikakve druge oznake.


Financijska kontrola

[Financijska kontrola] [Alternacija] 2:3 [Državna pomorska zastava]
Prihvaćena: 1937. ?
Opisi zastave: Zastave kojima se obeležava narodnost jugoslavenskih brodova su ove: […] v) Zastava jedinica financijske kontrole, slika 3; […] (Čl. 2, Zakon, 1937.)
[…] v) Zastavu jedinica financijske kontrole viju sve jedinice financijske kontrole. […] (Čl. 6, Zakon, 1937.)

Izvori: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova, Kraljevska mornarica, Štamparija Kraljevske mornarice, 1937.
D. Acović: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova iz 1937. g., Glasnik SHD, Godina V, broj 8, August 2001. pp. 5-6.

Nacionalna trobojnica s grbom u plavoj pruzi uz koplje. Visina grba je tri desetine širine zastave, a okomita os grba je osminu ukupne dužine zastave odmaknuta od koplja.


Lučka policija

[Lučka policija] [Alternacija] 2:3 [Državna pomorska zastava]
Prihvaćena: 28. veljače 1922.
Opisi zastave: Zastave kojima se obeležava narodnost jugoslavenskih brodova su ove: […] g) Zastava jedinica lučke policije, slika 4; […] (Čl. 2, Zakon, 1937.)
[…] g) Zastavu jedinica lučke policije viju samo jedinice koje su u službi pomorske ili rečne uprave. […] (Čl. 6, Zakon, 1937.)

Izvori: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova, Kraljevska mornarica, Štamparija Kraljevske mornarice, 1937.
D. Acović: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova iz 1937. g., Glasnik SHD, Godina V, broj 8, August 2001. pp. 5-6.
Neubecker: Flaggenbuch, Berlin, 1939 (1992 reprint)

Zastava koju su isticali na krmi brodovi pomorske ili riječne uprave nacionalna je trobojnica s dva plava ukrštena sidra na sredini bijele pruge. Visina amblema je tri desetine širine zastave.


Pričuvni pomorski časnik

[Pričuvni pomorski časnik] [Alternacija] 2:3 [Civilna pomorska zastava]
Prihvaćena: 1937. ?
Opisi zastave: Zastave kojima se obeležava narodnost jugoslavenskih brodova su ove: […] d) Zastava rezervnih pomorskih oficira, slika 5; […] (Čl. 2, Zakon, 1937.)
[…] d) Zastavu rezervnih pomorskih oficira viju po naročitom pravilniku trgovački brodovi, čiji su zapovednici rezervni pomorski oficiri i koji su dekretom postigli pravo na vijanje ove zastave. […] (Čl. 6, Zakon, 1937.)

Izvori: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova, Kraljevska mornarica, Štamparija Kraljevske mornarice, 1937.
D. Acović: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova iz 1937. g., Glasnik SHD, Godina V, broj 8, August 2001. pp. 5-6.
Neubecker: Flaggenbuch, Berlin, 1939 (1992 reprint)

Zastava koja se mogla odobriti za vijanje na krmi brodovima kojima zapovijeda pričuvni pomorski časnik i koji su ispunjavali određene uvijete nacionalna je trobojnica na kojoj je u plavoj pruzi u koplje postavljeno žuto sidro s užetom nadvišeno žutom kraljevskom krunom. Ranije je ista zastava bila propisana sa bijelim sidrom te moguće da je žuto sidro ovdje pogreška u ilustraciji.


Počasna ratna zastava

[Počasna ratna zastava] [Inačica] 2:3 [Ratna pomorska zastava]
Prihvaćena: 1937. ?
Opisi zastave: Zastave kojima se obeležava narodnost jugoslavenskih brodova su ove: […] đ) Počasna ratna zastava, oblika je ratne zastave. Dozvoljeno je da darovatelj stavi svoj grb ili amblem na neupadljivom mestu, po mogućnosti u plavo polje što bliže uz unutrašnju ivicu zastave. (Čl. 2, Zakon, 1937.)
[…] đ) Počasnu ratnu zastavu viju samo oni ratni brodovi kojima je takva zastava podarena. Sve zastave pobrojane u ovom članu od a) do đ) viju se na krmi broda kao zakonska oznaka narodnosti. (Čl. 6, Zakon, 1937.)

Izvori: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova, Kraljevska mornarica, Štamparija Kraljevske mornarice, 1937.
D. Acović: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova iz 1937. g., Glasnik SHD, Godina V, broj 8, August 2001. pp. 5-6.

Ratnim brodovima koji su zaslužili posebnu počast mogla se dodijeliti počasna ratna zastava. Po izgledu počasna je ratna zastava posve jednaka uobičajenoj ratnoj zastavio, osim što je podjelitelj zastave mogao na nju uključiti neki svoj amblem - osobni grb ili drugi znak - na neprimjetnom mjestu obično u gornjem uglu uz koplje.Standardi i zastave visokih dužnosnika

Zastave koje obeležavaju boravak Najviših i Visokih ličnosti na brodovima


Standardi

Standarti

Standardi označavaju osobnu nazočnost vladara i članova vladarske kuće.


Kralj

Standart Kralja

[Kralj] [Normal] 1:1 [Kralj]
Prihvaćena: 1937. ?
Opisi zastave: Zastave kojima se obeležava boravak Najviših i Visokih ličnosti na brodovima su ove: A) Standarti: a) Nj. Vel. Kralja, slika 6; […] (Čl. 3, Zakon, 1937.)
a) Za vijanje standarta na ratnim i trgovačkim brodovima važiće Najviše odredbe. […] (Čl. 7, Zakon, 1937.)

Izvori: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova, Kraljevska mornarica, Štamparija Kraljevske mornarice, 1937.
D. Acović: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova iz 1937. g., Glasnik SHD, Godina V, broj 8, August 2001. pp. 5-6.

Kraljevski standard je tamno crvena kvadratna zastava s trobojnim trokutićima uz rubove i žuto obrubljenim bijelim plosnatim križem preko kojega se nalazi državni grb (a ne dinastijski). Umjetničko oblikovanje grba modernizirano je.


Kraljica

Standart Kraljice

[Kraljica] [Normal] 1:1
Prihvaćena: 1937. ?
Opisi zastave: Zastave kojima se obeležava boravak Najviših i Visokih ličnosti na brodovima su ove: A) Standarti: […] b) Nj. Vel. Kraljice, slika 7; […] (Čl. 3, Zakon, 1937.)
a) Za vijanje standarta na ratnim i trgovačkim brodovima važiće Najviše odredbe. […] (Čl. 7, Zakon, 1937.)

Izvori: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova, Kraljevska mornarica, Štamparija Kraljevske mornarice, 1937.
D. Acović: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova iz 1937. g., Glasnik SHD, Godina V, broj 8, August 2001. pp. 5-6.

Kraljičin standard je tamno crvena kvadratna zastava s trobojnim trokutićima uz rubove i s državnim grbom u sredini.


Knez Namjesnik, u funkciji Člana Kraljevskog Doma

Standart Kneza Namesnika, u svojstvu Člana Kraljevskog Doma

[Knez Namjesnik, u funkciji Člana Kraljevskog Doma] [Normal] 1:1
Prihvaćena: 1937. ?
Opisi zastave: Zastave kojima se obeležava boravak Najviših i Visokih ličnosti na brodovima su ove: A) Standarti: […] v) Kneza namesnika kao člana Kraljevskog Doma, slika 8; […] (Čl. 3, Zakon, 1937.)
a) Za vijanje standarta na ratnim i trgovačkim brodovima važiće Najviše odredbe. […] (Čl. 7, Zakon, 1937.)

Izvori: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova, Kraljevska mornarica, Štamparija Kraljevske mornarice, 1937.
D. Acović: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova iz 1937. g., Glasnik SHD, Godina V, broj 8, August 2001. pp. 5-6.

Standart kneza namjesnika u njegovoj funkciji člana kraljevskog doma plava je kvadratna zastava s trobojnim trokutićima uz rubove i s državnim grbom u sredini.


Prijestolonasljednik

Standart Prestolonasljednika

[Prijestolonasljednik] [Normal] 1:1
Prihvaćena: 1937. ?
Opisi zastave: Zastave kojima se obeležava boravak Najviših i Visokih ličnosti na brodovima su ove: A) Standarti: […] g) Nj. Kr. Vis. Predstolonaslednika, slika 8a; […] (Čl. 3, Zakon, 1937.)
a) Za vijanje standarta na ratnim i trgovačkim brodovima važiće Najviše odredbe. […] (Čl. 7, Zakon, 1937.)

Izvori: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova, Kraljevska mornarica, Štamparija Kraljevske mornarice, 1937.
D. Acović: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova iz 1937. g., Glasnik SHD, Godina V, broj 8, August 2001. pp. 5-6.

Prijestolonasljednikov standart plava je kvadratna zastava s grbom u sredini i sa četiri kraljevske krune po jedna u svakom uglu.


Član Kraljevskog Doma

Standart Članova Kraljevskog Doma

[Član Kraljevskog Doma] [Normal] 1:1
Prihvaćena: 1937. ?
Opisi zastave: Zastave kojima se obeležava boravak Najviših i Visokih ličnosti na brodovima su ove: A) Standarti: […] d) Članovi Kraljevskog doma, slika 9; […] (Čl. 3, Zakon, 1937.)
a) Za vijanje standarta na ratnim i trgovačkim brodovima važiće Najviše odredbe. […] (Čl. 7, Zakon, 1937.)

Izvori: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova, Kraljevska mornarica, Štamparija Kraljevske mornarice, 1937.
D. Acović: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova iz 1937. g., Glasnik SHD, Godina V, broj 8, August 2001. pp. 5-6.
Vladimir Bošković et al.: "Zastave na ratnim brodovima Kraljevine SHS/Jugoslavije", Paluba forum, www.paluba.info, 25.05.2014-10.03.2016. (last visited 10.01.2017.)

Standart za ostale članove kraljevskog doma plava je kvadratna zastava s grbom u sredini. Ovo je, koliko za sada poznato, jedina zastava među njima koja je uvedena u uporabu do početka 2. svjetskog rata, dimenzija 190×190cm, s označenim datumom proizvodnje 1939.


Službene zastave

Službene zastave

Službene zastave označavaju prisustvo najviših državnih družnosnika.


Namjesnik

Službena zastava Namesnika

[Namjesnik] [Normal] 1:1
Prihvaćena: 1937. ?
Opisi zastave: Zastave kojima se obeležava boravak Najviših i Visokih ličnosti na brodovima su ove: […] B) Službene zastave: a) Kraljevskih namesnika, slika 10; […] (Čl. 3, Zakon, 1937.)
[…] b) Službene zastave mogu da viju svi jugoslavenski brodovi, ratni, državni i privatni; one mogu da se viju samo na vrhovima jarbola. (Čl. 7, Zakon, 1937.)

Izvori: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova, Kraljevska mornarica, Štamparija Kraljevske mornarice, 1937.
D. Acović: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova iz 1937. g., Glasnik SHD, Godina V, broj 8, August 2001. pp. 5-6.

Zastava kraljevskih namjesnika bijela je kvadratna zastava s plavim križem i državnim grbom preko njega u sredini.
Za maloljetnog kralja Petra II. koji je naslijedio oca ubijenog u atentatu u Marseilleu 1934. godine, osnovano je namesništvo koje se sastojalo od tri člana: kneza Pavla i dva člana koja nisu bila iz kraljevske obitelji (Ivo Perović i Radenko Stanković). U praksi je svu vlast prigrabio princ Pavle i promijenio veze Jugoslavije od saveznika prema Njemačkoj. Ova je zastava bila za drugu dvojicu članova namjesništva.


Predsjednik vlade

Službena zastava Predsednika ministarskog saveta

[Predsjednik vlade] [Normal] 1:1
Prihvaćena: 1937. ?
Opisi zastave: Zastave kojima se obeležava boravak Najviših i Visokih ličnosti na brodovima su ove: […] B) Službene zastave: […] b) Pretsednika ministarskog saveta, slika 11; […] (Čl. 3, Zakon, 1937.)
[…] b) Službene zastave mogu da viju svi jugoslavenski brodovi, ratni, državni i privatni; one mogu da se viju samo na vrhovima jarbola. (Čl. 7, Zakon, 1937.)

Izvori: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova, Kraljevska mornarica, Štamparija Kraljevske mornarice, 1937.
D. Acović: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova iz 1937. g., Glasnik SHD, Godina V, broj 8, August 2001. pp. 5-6.

Zastava predsjednika ministarskog savjeta bijela je kvadratna zastava s plavim rubom uz vrh i crvenim uz dno te velikim grbom u sredini.


Ministar

Službena zastava Ministara, članova Vlade

[Ministar] [Normal] 1:1
Prihvaćena: 1937. ?
Opisi zastave: Zastave kojima se obeležava boravak Najviših i Visokih ličnosti na brodovima su ove: […] B) Službene zastave: […] v) Ministara-članova vlade, slika 12. (Čl. 3, Zakon, 1937.)
[…] b) Službene zastave mogu da viju svi jugoslavenski brodovi, ratni, državni i privatni; one mogu da se viju samo na vrhovima jarbola. (Čl. 7, Zakon, 1937.)

Izvori: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova, Kraljevska mornarica, Štamparija Kraljevske mornarice, 1937.
D. Acović: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova iz 1937. g., Glasnik SHD, Godina V, broj 8, August 2001. pp. 5-6.

Zastava za ostale ministre članove vlade bijela je kvadratna zastava s velikim državnim grbom u sredini.Zastave vojnih dužnosnika

Zastave koje obeležavaju boravak starešina Vojske i Mornarice na brodovima

Zastave i plamenci iz ove grupe koriste se na plovilima da bi prikazali prisutnost časnika koji nose određene činove ili odnašaju specifične dužnosti. Neke od ovih zastava mogle su biti korištene i kao automobilske zastavice.


Zapovjedne zastave

Komandne zastave

Zapovjedne zastave označavaju visoke pomorske časnike i njihovo pravo zapovijedanja.


Ministar vojske i mornarice

Komandna zastava Ministra vojske i mornarice

[Ministar vojske i mornarice] [Normal] 1:1
Prihvaćena: 1937. ?
Opisi zastave: Zastave kojima se obeležava boravak starešina Vojske i Mornarice na brodovima su ove: A) Komandne zastave: a) Ministra vojske i mornarice, slika 13; […] (Čl. 4, Zakon, 1937.)
[…] v) Komandne zastave, zastave čina, stegove i plamence viju samo ratni brodovi po odredbama Pravila službe na moru. (Čl. 7, Zakon, 1937.)

Izvori: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova, Kraljevska mornarica, Štamparija Kraljevske mornarice, 1937.
D. Acović: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova iz 1937. g., Glasnik SHD, Godina V, broj 8, August 2001. pp. 5-6.

Zastava ministra vojske i mornarice bijela je kvadratna zastava s plavim rubom i grbom u sredini.


Admiral

Komandna zastava admirala

[Admiral] [Normal] 1:1
Prihvaćena: 1937. ?
Opisi zastave: Zastave kojima se obeležava boravak starešina Vojske i Mornarice na brodovima su ove: A) Komandne zastave: […] b) admirala, slika14; […] (Čl. 4, Zakon, 1937.)
[…] v) Komandne zastave, zastave čina, stegove i plamence viju samo ratni brodovi po odredbama Pravila službe na moru. (Čl. 7, Zakon, 1937.)

Izvori: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova, Kraljevska mornarica, Štamparija Kraljevske mornarice, 1937.
D. Acović: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova iz 1937. g., Glasnik SHD, Godina V, broj 8, August 2001. pp. 5-6.

Zastava admirala bijela je kvadratna zastava s plavim rubom i tri plave šesterokrake zvijezde u dijagonali.


Viceadmiral

Komandna zastava viceadmirala

[Viceadmiral] [Normal] 1:1
Prihvaćena: 1937. ?
Opisi zastave: Zastave kojima se obeležava boravak starešina Vojske i Mornarice na brodovima su ove: A) Komandne zastave: […] v) vice-admirala, slika 15; […] (Čl. 4, Zakon, 1937.)
[…] v) Komandne zastave, zastave čina, stegove i plamence viju samo ratni brodovi po odredbama Pravila službe na moru. (Čl. 7, Zakon, 1937.)

Izvori: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova, Kraljevska mornarica, Štamparija Kraljevske mornarice, 1937.
D. Acović: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova iz 1937. g., Glasnik SHD, Godina V, broj 8, August 2001. pp. 5-6.

Zastava viceadmirala bijela je kvadratna zastava s plavim rubom i dvije plave šesterokrake zvijezde u dijagonali.


Kontraadmiral

Komandna zastava kontraadmirala

[Kontraadmiral] [Normal] 1:1
Prihvaćena: 1937. ?
Opisi zastave: Zastave kojima se obeležava boravak starešina Vojske i Mornarice na brodovima su ove: A) Komandne zastave: […] g) kontra-admirala, slika 16; […] (Čl. 4, Zakon, 1937.)
[…] v) Komandne zastave, zastave čina, stegove i plamence viju samo ratni brodovi po odredbama Pravila službe na moru. (Čl. 7, Zakon, 1937.)

Izvori: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova, Kraljevska mornarica, Štamparija Kraljevske mornarice, 1937.
D. Acović: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova iz 1937. g., Glasnik SHD, Godina V, broj 8, August 2001. pp. 5-6.

Zastava kontraadmirala bijela je kvadratna zastava s plavim rubom i s plavom šesterokrakom zvijezdom u sredini.


Zastave čina

zastave čina

Zastave čina koriste se da signaliziraju prisutnost najviših nemornaričkih vojnih časnika na brodu.


Maršal

Zastava vojvode

[Maršal] [Normal] 1:1
Prihvaćena: 1937. ?
Opisi zastave: Zastave kojima se obeležava boravak starešina Vojske i Mornarice na brodovima su ove: […] B) Zastave čina: a) Vojvode, slika 17; […] (Čl. 4, Zakon, 1937.)
[…] v) Komandne zastave, zastave čina, stegove i plamence viju samo ratni brodovi po odredbama Pravila službe na moru. (Čl. 7, Zakon, 1937.)

Izvori: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova, Kraljevska mornarica, Štamparija Kraljevske mornarice, 1937.
D. Acović: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova iz 1937. g., Glasnik SHD, Godina V, broj 8, August 2001. pp. 5-6.
Neubecker: Flaggenbuch, Berlin, 1939 (1992 reprint)

Zastava maršala (vojvode) trobojna je kvadratna zastava s grbom (bez štita u pozadini) u plavom polju uz koplje.


Armijski general

Zastava armijskog đenerala

[Armijski general] [Normal] 1:1
Prihvaćena: 1937. ?
Opisi zastave: Zastave kojima se obeležava boravak starešina Vojske i Mornarice na brodovima su ove: […] B) Zastave čina: […] b) armiskih đenerala, slika 18; […] (Čl. 4, Zakon, 1937.)
[…] v) Komandne zastave, zastave čina, stegove i plamence viju samo ratni brodovi po odredbama Pravila službe na moru. (Čl. 7, Zakon, 1937.)

Izvori: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova, Kraljevska mornarica, Štamparija Kraljevske mornarice, 1937.
D. Acović: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova iz 1937. g., Glasnik SHD, Godina V, broj 8, August 2001. pp. 5-6.
Neubecker: Flaggenbuch, Berlin, 1939 (1992 reprint)

Zastava armijskog generala kvadratna je trobojnica s tri zlatne šesterokrake zvijezde postavljene u dijagonalu.


Divizijski general

Zastava divizijskog đenerala

[Divizijski general] [Normal] 1:1
Prihvaćena: 1937. ?
Opisi zastave: Zastave kojima se obeležava boravak starešina Vojske i Mornarice na brodovima su ove: […] B) Zastave čina: […] v) diviziskih đenerala, slika 19; […] (Čl. 4, Zakon, 1937.)
[…] v) Komandne zastave, zastave čina, stegove i plamence viju samo ratni brodovi po odredbama Pravila službe na moru. (Čl. 7, Zakon, 1937.)

Izvori: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova, Kraljevska mornarica, Štamparija Kraljevske mornarice, 1937.
D. Acović: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova iz 1937. g., Glasnik SHD, Godina V, broj 8, August 2001. pp. 5-6.
Neubecker: Flaggenbuch, Berlin, 1939 (1992 reprint)

Zastava divizijskog generala kvadratna je trobojnica s dvije zlatne šesterokrake zvijezde postavljene u dijagonalu, u plavom i u crvenom polju.


Brigadni general

Zastava brigadnog đenerala

[Brigadni general] [Normal] 1:1
Prihvaćena: 1937. ?
Opisi zastave: Zastave kojima se obeležava boravak starešina Vojske i Mornarice na brodovima su ove: […] B) Zastave čina: […] g) brigadnih đenerala, slika 20; […] (Čl. 4, Zakon, 1937.)
[…] v) Komandne zastave, zastave čina, stegove i plamence viju samo ratni brodovi po odredbama Pravila službe na moru. (Čl. 7, Zakon, 1937.)

Izvori: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova, Kraljevska mornarica, Štamparija Kraljevske mornarice, 1937.
D. Acović: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova iz 1937. g., Glasnik SHD, Godina V, broj 8, August 2001. pp. 5-6.
Neubecker: Flaggenbuch, Berlin, 1939 (1992 reprint)

Zastava brigadnog generala kvadratna je trobojnica sa zlatnom šesterokrakom zvijezdom postavljenom u sredinu.


Stijegovi

Stegovi

Pomorski stjegovi signaliziraju prisutnost visokih pomorskih časnika koji zapovijedaju pomorskim postrojbama.


Komodor

Steg komodora

[Komodor] [Normal] 1:1
Prihvaćena: 1937. ?
Opisi zastave: Zastave kojima se obeležava boravak starešina Vojske i Mornarice na brodovima su ove: […] V) Stegovi: a) Komodora, slika 21; […] (Čl. 4, Zakon, 1937.)
[…] v) Komandne zastave, zastave čina, stegove i plamence viju samo ratni brodovi po odredbama Pravila službe na moru. (Čl. 7, Zakon, 1937.)

Izvori: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova, Kraljevska mornarica, Štamparija Kraljevske mornarice, 1937.
D. Acović: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova iz 1937. g., Glasnik SHD, Godina V, broj 8, August 2001. pp. 5-6.

Stijeg komodora bijela je kvadratna zastava s izrezom u obliku lastavičjeg repa obrubljena plavim rubom sa svih strana.


Zapovjednik eskadre

Steg komandanta eskadre

[Zapovjednik eskadre] [Normal] 1:1
Prihvaćena: 1937. ?
Opisi zastave: Zastave kojima se obeležava boravak starešina Vojske i Mornarice na brodovima su ove: […] V) Stegovi: […] b) komandanta eskadre, slika 22; […] (Čl. 4, Zakon, 1937.)
[…] v) Komandne zastave, zastave čina, stegove i plamence viju samo ratni brodovi po odredbama Pravila službe na moru. (Čl. 7, Zakon, 1937.)

Izvori: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova, Kraljevska mornarica, Štamparija Kraljevske mornarice, 1937.
D. Acović: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova iz 1937. g., Glasnik SHD, Godina V, broj 8, August 2001. pp. 5-6.

Stijeg zapovjednika eskadre plava je kvadratna zastava s izrezom u obliku lastavičjeg repa.


Najstariji zapovjednik na sidrištu

Steg starešinstva

[Najstariji zapovjednik na sidrištu] [Normal] 2:3
Prihvaćena: 1937. ?
Opisi zastave: Zastave kojima se obeležava boravak starešina Vojske i Mornarice na brodovima su ove: […] V) Stegovi: […] v) starešinstva, slika 23; […] (Čl. 4, Zakon, 1937.)
[…] v) Komandne zastave, zastave čina, stegove i plamence viju samo ratni brodovi po odredbama Pravila službe na moru. (Čl. 7, Zakon, 1937.)

Izvori: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova, Kraljevska mornarica, Štamparija Kraljevske mornarice, 1937.
D. Acović: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova iz 1937. g., Glasnik SHD, Godina V, broj 8, August 2001. pp. 5-6.

Zastava najstarijeg zapovjednika na sidrištu plavi je trokutasti plamenac.


Plamenci

Plamenci

Plamenci su trokutaste zastavice koje označavaju prisutnost nižih pomorskih zapovjednika.


Zapovjednik skupine

Plamenac komandanta sastava

[Zapovjednik skupine] [Normal] 2:3
Prihvaćena: 1937. ?
Opisi zastave: Zastave kojima se obeležava boravak starešina Vojske i Mornarice na brodovima su ove: […] G) Plamenci: a) Komandanta sastava, slika 24; […] (Čl. 4, Zakon, 1937.)
[…] v) Komandne zastave, zastave čina, stegove i plamence viju samo ratni brodovi po odredbama Pravila službe na moru. (Čl. 7, Zakon, 1937.)

Izvori: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova, Kraljevska mornarica, Štamparija Kraljevske mornarice, 1937.
D. Acović: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova iz 1937. g., Glasnik SHD, Godina V, broj 8, August 2001. pp. 5-6.

Plamenac zapovjednika grupe trokutasti je plamenac okomito raskoljen u vodoravno trobojno polje s uz koplje i bijelo polje na slobodnom kraju.


Ratni plamenac

Plamenac komandanta broda

[Ratni plamenac] [Normal] 1:100
Prihvaćena: 28. veljače 1922.
Opisi zastave: Zastave kojima se obeležava boravak starešina Vojske i Mornarice na brodovima su ove: […] G) Plamenci: […] b) komandanta broda, slika 25; […] (Čl. 4, Zakon, 1937.)
[…] v) Komandne zastave, zastave čina, stegove i plamence viju samo ratni brodovi po odredbama Pravila službe na moru. (Čl. 7, Zakon, 1937.)

Izvori: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova, Kraljevska mornarica, Štamparija Kraljevske mornarice, 1937.
D. Acović: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova iz 1937. g., Glasnik SHD, Godina V, broj 8, August 2001. pp. 5-6.
Neubecker: Flaggenbuch, Berlin, 1939 (1992 reprint)

Ratni plamenac bijeli je dugački plamenac koji se od polovice prema slobodnom kraju sužava trokutasto i na kraju ima bijelu kićanku, a prva mu je trećina uz koplje u bojama nacionalne trobojnice.


Vođa

Plamenac vođe

[Vođa] [Normal] 2:3
Prihvaćena: 1937. ?
Opisi zastave: Zastave kojima se obeležava boravak starešina Vojske i Mornarice na brodovima su ove: […] G) Plamenci: […] v) vođe, slika 26; (Čl. 4, Zakon, 1937.)
[…] v) Komandne zastave, zastave čina, stegove i plamence viju samo ratni brodovi po odredbama Pravila službe na moru. (Čl. 7, Zakon, 1937.)

Izvori: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova, Kraljevska mornarica, Štamparija Kraljevske mornarice, 1937.
D. Acović: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova iz 1937. g., Glasnik SHD, Godina V, broj 8, August 2001. pp. 5-6.

Plamenac vođe sastava ratnih brodova trokutasti je plamenac s bijelim poljem uz koplje u kojem je crveni križ i s plavim poljem na slobodnom kraju.Znakovi

Zastave-znaci

Znakovi ističu brodovi koji obavljaju neke posebne za državu značajne funkcije, uz svoju redovitu krmenu zastavu, obično na desnoj strani glavnog jarbola.


Carina

Carinski znak

[Carina] [Normal] 2:3
Prihvaćena: 1937. ?
Opis zastave: Pored zastava iz člana 2, 3 i 4 ovog Zakona, propisuju se još ove zastave-znaci: a) Carinski znak, slika 27; […] (Čl. 5, Zakon, 1937.)
Izvori: Pravilnik o vijanju (isticanju) zastava na državnim, trgovačkim i privatnim brodovima Kraljevine Jugoslavije, 30.04.1934, Službene novine Kraljevine Jugoslavije, 15.05.1934, br. 111-XXVIII/1934.)
Pravilnik o razvijanju zastav na državnih, trgovskih in privatnih ladjah kraljevine Jugoslavije, 30.04.1934, Službeni list kraljevske banske uprave Dravske banovine, št. 21/1936, 11.03.1936.
Uputstva za izvršenje i primenu odredaba Pravilnika o vijanju (isticanju) zastava na državnim, trgovačkim i privatnim brodovima Kraljevine Jugoslavije, 27.10.1934, Službene novine Kraljevine Jugoslavije, 15.11.1934, br. 265-LXIX/1934.)
Dopuna pravilnika o vijanju zastava na brodovima, 05.01.1935, Službene novine kraljevine Jugoslavije, br. 14-II/1935, 18.01.1935.
Dopolnitev pravilnika o razvijanju zastav na ladjah, 05.01.1935, Službeni list kraljevske banske uprave Dravske banovine, št. 21/1936, 11.03.1936.
Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova, Kraljevska mornarica, Štamparija Kraljevske mornarice, 1937.
D. Acović: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova iz 1937. g., Glasnik SHD, Godina V, broj 8, August 2001. pp. 5-6.
Neubecker: Flaggenbuch, Berlin, 1939 (1992 reprint)

Carinski znak zeleni je trokutasti plamenac s državnim grbom u sredini.


Poštanska služba

Poštanski znak

[Poštanska služba] [Normal] 1:1
Prihvaćena: 28. veljače 1922.
Opis zastave: Pored zastava iz člana 2, 3 i 4 ovog Zakona, propisuju se još ove zastave-znaci: […] b) poštanski znak, slika 28. (Čl. 5, Zakon, 1937.)
Izvori: Pravilnik o vijanju (isticanju) zastava na državnim, trgovačkim i privatnim brodovima Kraljevine Jugoslavije, 30.04.1934, Službene novine Kraljevine Jugoslavije, 15.05.1934, br. 111-XXVIII/1934.)
Pravilnik o razvijanju zastav na državnih, trgovskih in privatnih ladjah kraljevine Jugoslavije, 30.04.1934, Službeni list kraljevske banske uprave Dravske banovine, št. 21/1936, 11.03.1936.
Uputstva za izvršenje i primenu odredaba Pravilnika o vijanju (isticanju) zastava na državnim, trgovačkim i privatnim brodovima Kraljevine Jugoslavije, 27.10.1934, Službene novine Kraljevine Jugoslavije, 15.11.1934, br. 265-LXIX/1934.)
Dopuna pravilnika o vijanju zastava na brodovima, 05.01.1935, Službene novine kraljevine Jugoslavije, br. 14-II/1935, 18.01.1935.
Dopolnitev pravilnika o razvijanju zastav na ladjah, 05.01.1935, Službeni list kraljevske banske uprave Dravske banovine, št. 21/1936, 11.03.1936.
Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova, Kraljevska mornarica, Štamparija Kraljevske mornarice, 1937.
D. Acović: Zakon o zastavama jugoslavenskih brodova iz 1937. g., Glasnik SHD, Godina V, broj 8, August 2001. pp. 5-6.
Neubecker: Flaggenbuch, Berlin, 1939 (1992 reprint)

Poštanski znak je kvadratna trobojna zastava sa širokom srednjom prugom u kojoj je plavi poštanski rog. Bio je propisan za brodove koji prevoze poštu tijekom uplovljavanja ili napuštanja luke i tijekom boravka u njoj, isticao se na prednjem jarbolu ili njegovom križniku.[Prethodna stranica: Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, 1919. - 1929. / Kraljevina Jugoslavija, 1929. - 1941.][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Kingdom of Yugoslavia, 1937 Regulations][Slijedeća stranica: Kraljevina Jugoslavija, Zakon iz 1944.]

[banner]  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2022 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.