[Previous page: Slovenia - Communities][FAME Home Page][Index of pages][Alphabetic index][Chronologic index][What's new?][About FAME][Links to other web pages][Mail me][Ova stranica dostupna je i na hrvatskom: Slovenija - općine, 1. dio (Ajd-Bra)][Next page: Slovenia - Communities, part 2 (Brd-Črn)]

[banner]  

Receive an e-mail
when these pages
are updated?

[vexicro]

Flags of the World

Page created: 18th November 1996
Last updated: 7th February 2017
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME is a site devoted to the systematic and scientific study of flags and coats of arms. Such symbols often bear strong political and other messages. Inclusion of those symbols here does not mean that the author supports or approves of the ideas they may stand for.
[NSK - Digital Archives] This site is harvested for the NSK digital archives.

Map of Slovenian communities with highighted communities presented on this page. The municipal communities are captioned with bold.

Slovenia - Communities, part 1 (Ajd-Bra)


Legend:
° communities formed before 1990's
* communities formed in 1995
+ communities formed in 1998
# communities formed in 2006
11 communities formed in 2011


See also:

Ajdovščina

[Ajdovščina]
[Ajdovščina][Ajdovščina]
[Vertical] [Historical] 1:2 | 1:3 | 2:7


Adopted: emblem 20.11.1990; flag ca. 1995?
Design: Silva Vovk Kete, graphical designer, Ajdovičina
Descriptions of arms: Znak je oblikovan kot kontrast trikotne in okrogle oblike. V zgornjem delu sledi obliki stolpa, ki je nagnjen 45%, proti spodnji okroglini pa prehaja preko večnivojskih mehkih kompozicijskih elementov. V zgornjem delu je napis »Republika Slovenija«, pod znakom pa »Občina Ajdovščina«. Znak je v zeleno-beli barvi s srebrno obrobo. (Čl. 2, Odlok, 1990.)
Grb občine je upodobljen v obliki španskega ščita, katerega dno se zaključi polkrožno, zgornji del pa tvori enakokraki trikotnik s štirimi cinami na njegovi desni stranici. Dno zgornjega dela se zaključi z valovito črto. V spodnjem delu grba se linija valovite črte z naraščajočimi razmaki še dvakrat ponovi. Ob robu spodnjega dela grba se v polkrožni postavitvi nahaja ime občine. (Čl. 7, Statut, 2012.)

Description of flag: Zastava občine je sestavljena iz dveh osnovnih elementov, in sicer: grba občine, ki je lociran na spodnjem delu zastave, in podlage, ki jo tvori upodobljena stilizirana silhueta stolpa s štirimi cinami, povezana z valovitimi črtami, ki v enakomernem in neprekinjenem vzorcu poteka po njeni celotni površini. (Čl. 7, Statut, 2012.)
Sources: Občina Ajdovščina, www.ajdovscina.si 15.02.2005.
(Statut občine Ajdovščina, Uradno glasilo občine Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 9/78 in 16/81.)
Odlok o znaku Občine Ajdovščina, 20.11.1990. Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 20/1990, 28. 12. 1990.
(Statut občine Ajdovščina, Uradno glasilo občine Ajdovščina, št. 4/95.)
Statut občine Ajdovščina, 15.07.1999, Uradno glasilo občine Ajdovščina, št. 7/1999, 04.08.1999.
Priročnik Grb Občine Ajdovščina, Občina Ajdovščina, www.ajdovscina.si, 24.06.2010
Priročnik Zastava Občine Ajdovščina, Občina Ajdovščina, www.ajdovscina.si, 24.06.2010
Statut Občine Ajdovščina, 31.05.2012, Uradni list Republike Slovenije, št. 44/2012, 11.06.2012.
Simboli Ajdovščine, Občina Ajdovščina, www.ajdovscina.si, 20.11.2016.
Dokument celostne grafične podobe grba Občine Ajdovščina, Dokument celostne grafične podobe zastave Občine Ajdovščina, Simboli Ajdovščine, Občina Ajdovščina, www.ajdovscina.si, 20.11.2016.

The emblem is of a modern design containing three green waves topped with a embattled wall remains outlined in silver (or black). Around the emblem is inscribed name of the community. The emblem represents the "cold river" Hubelj flowing under remains of the Roman fortification. The seven-towered Roman fort named by them Castrum ad Fluvium Frigidum (i.e. Castle at the Cold River) is still remaining in the centre of the town. The flag in use is white with silver pattern based on the emblem. In the lower half is set the the emblem with the outlines and inscriptions in black. For general use several similar 1:2 versions are prescribed, but loger 1:3 and 2:7 veersions as well.


Ajdovščina, 1990

[Ajdovščina, 1990] [Reconstruction] 1:2
Adopted: emblem 20.11.1990
Source: http://irena.iskrasistemi.si/~brodnik/Ajdovscina/index-EN.html 20. 08. 1999.

In early 1990's the flag reported was white with the emblem in the middle - not confirmed.Ankaran

Ankaran – Ancarano

No flag. [Ankaran]
Adopted: 2012?
Sources: Tatjana Tanackovič: "Ankaran tudi uradno zaživel kot občina", 02.01.2015, Primorske novice, www.primorske.si
Amfora, Glasilo občine Ankaran v konstituiranju - Gazetta del Comune di Ancarano in constituzione, Ankaran, br. 8/2014.
Amfora, Glasilo občine Ankaran - Gazetta del Comune di Ancarano, Ankaran, br. 6/2016.
Statutarni sklep (Občine Ankaran) - Delibera Statutaria (del Comune di Ancarano), 22.10.2014, Uradni list Republike Slovenije, št. 88/2014, 08.12.2014.
Statut Občine Ankaran - Statuto del comune di Ancarano, 03.03.2015, Uradni list Republike Slovenije, št. 17/2015, 13.03.2015.

The emblem used as a temporary placeholder for the coat of arms is a pale green shield outlined black. However, for all purposes this "empty" shield has been used in lieu of a coat of arms. It is announced that the actual design shall be acquired through a public competition.


Ankaran, ca. 2012

[Ankaran, ca. 2012] [Ankaran, ca. 2012]
In use: since at least 2012
Abandoned: 2014?
Sources: Bojan Marsič: "Gregor Strmčnik: Ankaran ima vse!", 23.10.2012, Regional Obala, www.regionalobala.si
Ankaran, moje mesto, 07.01.2013, www.publishwall.si

The coat of arms is in a shield shape, blue with a facade with three arches over three light blue wavy lines on which is a galley issuant from sinister with a white sail with a shield azure three mullets or, one and two, all within a laurel wreath. The table flag is in form of a banner of arms of a vertical triangularly ending flag, in the base inscribed with the name in Slovenian and in Italian.Apače

[Apače] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Apače]
[Apače]
Adopted: 29th January 2009
Description of arms: Grb Občine Apače ima obliko ščita, ki je zapolnjen s sivo barvo. Na zgornji tretjini je na sivi podlagi ščita mlinsko kolo, pod njim pa so na zeleni podlagi, ki ponazarja Apaško dolino, modri valovi. Minsko kolo ponazarja enajst mlinski kanal Apaške doline. Modri valovi spominjajo na takrat polne potoke vode, ki so zvesto poganjali mlinska kolesa in mleli žito, pridelano na Apaških poljih. (Čl. 3, Odlok, 2009.)
Description of flag: Opis zastave, splošno: Zastava Občine Apače je zeleno modra z grbom Občine Apače na prvi tretjini zastavine rute. Zastava je deljena v dve barvi in sicer »Z« : »M« = 1:1. Opis zastave: Zeleno modra zastava Občine Apače je pravokotne oblike, razmerje njene višine »V« proti njeni dolžini »L« je ena proti dve celi in pet desetin oz. »V« : »L« = 1:2,5. Zastavina ruta je zeleno modra. V prvi tretjini se nahaja grb Občine Apače. Grb je v obliki ščita, kateri varuje Občino Apače. Na gornji tretjini ščita je minsko kolo, pod njim pa na zeleni podlagi, ki ponazarja Apaško dolino, modri valovi. Mlinsko kolo ponazarja enajst mlinski kanal Apaške doline. Modri valovi spominjajo na takrat polne potoke vode, ki so zvesto poganjali mlinska kolesa in mleli žito, pridelano na Apaških poljih. (Čl. 8, Odlok, 2009.)
Sources: "Svečana seja ob 2. občinskem prazniku občine Apače ", 13.03.2009, Občina Apače, www.obcina-apače.si
(Statutarni sklep Občine Apače, Uradno glasilo Občine Apače – lokalni časopis Prepih, št. 1/2006.)
Statut Občine Apače, 26.02.2007, Uradno glasilo Občine Apače – lokalni časopis Prepih, št. 2/2007, 01.03.2007.
Javni natečaj za oblikovanje občinskega grba in zastave Občine Apače, 27.11.2007, Objave, lokalni časopis Prepih, št. 10/2007, 01.12.2007.
Odok o grbu in zastavi Občine Apače, 29.01.2009, Uradno glasilo Občine Apače – lokalni časopis Prepih, št. 20/2009, 01.02.2009.

The coat of arms of Apače is per fess embowed argent with a mill wheel maroon and vert five wavy "lines" azure. The flag is green over blue bicolour with the coat of arms near the hoist. For vertical hoisting the flag is rotated so the green is to viewers right and the coat of arms is rotated back to vertical position.

The Community of Apače was separated from the community of Gornja Radgona in 2006.Beltinci

[Beltinci] [Normal] [Vertical] 1:2 [State Flag] [Beltinci]
[Beltinci]
Adopted: 12th February 2003
Sources: Odlok o uporabi grba in zastave Občine Beltinci, 13.02.2003, Uradni list Republike Slovenije, št. 46/2003, 21.05.2003.
Odlok o spremembah Odloka o uporabi grba in zastave Občine Beltinci, 20.04.2006, Uradni list Republike Slovenije, št. 46/2006, 05.05.2006.
Statut Občine Beltinci, 15.10.2009, Uradni list Republike Slovenije, št. 83/2009, 23.10.2009.
Statut Občine Beltinci (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1), 03.03.2016, Uradni list Republike Slovenije, št. 22/2016, 25.03.2016.
Občina Beltinci, www.beltinci.si 10.09.2003.

The coat of arms is per bend wavy or and argent in chief sinister a mill wheel issuant and in base dexter a maize ear counter-changed. The flag is blue over yellow bicolour with the coat of arms set near the hoist. The vertical version of the flag rotates the coat of arms and set it towards the top.


Beltinci, new symbols?

[Beltinci, new symbols?] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Beltinci, new symbols?]
[Beltinci, new symbols?]
Adopted: ?
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Source: Heraldika d.o.o., 20.06.2010

The web site of heraldic designer Valt Jurečič shows new set of symbols for Beltinci, however the status of these symbols is unclear yet - there is no mention of them being adopted on the community web site and the official gazettes - so far.
The coat of arms is azure four lilies between a cross patte incircled or. The flag is blue with two yellow stripes forimg a square field in the centre containing the emblems from the coat of arms.Benedikt

[Benedikt] [Normal] [Vertical] 1:2 | 10:21? [State Flag] [Benedikt]
[Benedikt] [Benedikt]
Adopted: 29th March 2000
Design: Boštjan Vauda, a designer from Ptuj
Description of arms: Grb ima obliko ščita. Razmerje med vodoravno in pokončno stranico znaša 20:21 Grb se pokončno deli na dva dela, in sicer na levi beli del širine 2/5 širine grba in desni del 3/5 širine grba. Na belem delu so nameščene tri krone, razvrščene ena nad drugo, tako da je srednja krona zamaknjena v levo. Na zelenem delu grba je črka “B” gotske pisave bele barve. Belo in zeleno polje ločuje rumeni trak širine 1/20 širine grba. Grb je obrobljen s trakom rumene barve. Vsebina grba je podana s črko “B”, ki predstavlja začetnico imena centralnega naselja in istočasno tudi občine in tri krone, ki simbolično predstavljajo pozno gotsko cerkev Svetih Treh Kraljev. (Čl. 2, Odlok, 2000.)
Descriptions of flag: Zastavo tvorijo med seboj tri enako široka polja bele, zelene in bele barve. Na sredini zastave, če ta visi pokončno, je grb. Sosednja polja so med seboj ločena z rumenim trakom širine 1:40 širine zastave. Grb je zamaknjen v levo tako, da se skrajna leva črta rumenega roba, ki deli grb in leva črta levega rumenega roba, ki deli levo in sredinsko polje zastave med seboj pokrivata. Razmerje med širino grba in širino zastave znaša 10/23. Razmerje med širino in dolžino zastave znaša načeloma 1:2, natančnejša razmerja pri različnih uporabah zastave se določijo s pravilnikom. (Čl. 3, Odlok, 2000.)
V grbu in zastavi se uporabijo po barvni lestvici naslednje barve: zelena (100% HKS 47 K in 90% HKS 3 K), rumena (HKS 4 K) in črna (HKS 88 K). (Čl. 4, Odlok, 2000.)

Sources: Občina Benedikt http://www.myfreehost.com/benedikt/ 20.05.2001.
Statut Občine Benedikt, 10.03.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 19/1999, 26.03.1999.
Marijan Toš: "Praznični teden", Tednik, 08.07.1999, str. 12.
"Občinski grb izdelal Ptujčan Boštjan Vauda" (ak), Tednik, 02.03.2000, str. 7.
"S 13. seje občinskega sveta – Svet potrdil osnutek grba", Tednik, 09.03.2000, str. 15.
Odlok o grbu in zastavi Občine Benedikt, 29.03.2000, Uradni list Republike Slovenije, št. 36/2000, 26.04.2000.
"S seje občinskega sevta – Krediti razdeljeni" (ak), Tednik, 06.04.2000, str. 9.
"1. občinski praznik – Teden Benedikta združili z občinskim praznikom" (ak), Tednik, 13.07.2000, str. 3.
"Ena najmanjših slovenjegoriških občin – Središče Benedikta dobiva novo podobo" (ak), Tednik, 28.12.2000, str. 19.
Statut Občine Benedikt, 13.09.2006, Uradni list Republike Slovenije, št. 98/2006, 22.09.2006.
Zastava občine, www.benedikt.si, 20.06.2010.

The coat of arms is vertically divided with a golden line off-set to dexter into silver field with three golden haloed crowns and green field with white letter B. The three crowns refer to the parish of the Three Wise Men (Three Holly Kings, as called in Slovenian) that was the core around which the community developed.
The flag is triband of white-green-white fimbriated with yellow. As it is literally translated from art. 3 of the abovementioned decision "In the middle of the flag, if it is hanged vertically, is the coat of arms." (emphasis ŽH.) It, apparnetly, means that there is horizontal flag that does no contain the arms, while the vertical version must have the arms. The coat of arms is set so that the yellow stripe matches with the yellow fimbriation of the field. Horizontal flag is not confirmed.
Apparently, a vertical flag with name of the community inscribed in its base is also used.Bistrica ob Sotli

[Bistrica ob Sotli]
[Bistrica ob Sotli][Bistrica ob Sotli]
[Vertical] [Historical] 1:2 [State Flag]


Adopted: 18th December 2000
Design: Franci Černelč
Description of arms: Grb Občine Bistrica ob Sotli ima obliko renesančnega ščita. V sredini belega polja je stilizirana krona s tremi vidnimi stremeni rumene barve in tremi elipsastimi dragulji na obroču, z modrim tekstilom. Zaključuje se z okraskom na vrhu – modro obrobljeno rumeno kroglo, na kateri čepi orel (orlica) modre barve, v položaju pripravljenosti na vzlet. Pod krono je rumeno polje, ki ga obdaja v dveh lokih moder kraljevi plašč. Številka barv za izdelavo grba so: – rumena HKS 42, – modra 4, – bela. (Čl. 8, Odlok, 2001.)
Descriptions of flag: Zastava Občine Bistrica ob Sotli je pravokotne oblike. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Na dve rumeni polji je razdeljena z vzdolžnim modrim pasom, ki zavzema eno štiridesetino širine zastave. Številke barv za izdelavo zastave so: – rumena HKS 42, – modra HKS 4. V geometričnem središču zastave je občinski grb, ki zavzema pravokotno pozicijo glede na krajšo stranico, s katero je njegova velikost v razmerju 1:2, zavzema torej polovici širine zastave. (Čl. 6, Odlok, 2001.)
Namizna zastavica je po obliki in razmerjih enaka občinski zastavi, le da se moder navpični pas konča na polovici prostora zastave pod grbom. Tik pod zaključkom pasu je postavljen tipiziran napis modre barve: Občina Bistrica ob Sotli v treh vrsticah, podkrepljen z vodoravnim modrim pasom, oboje se ujema s širino grba. (Čl. 7, Odlok, 2001.)

Sources: Statutarni sklep Občine Bistrica ob Sotli, 14.01.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 6/1999, 29.06.1999.
Statut Občine Bistrica ob Sotli, 19.04.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 49/1999, 23.06.1999.
Odlok o grbu in zastavi Občine Bistrica ob Sotli, 18. 12. 2000, Uradni list Republike Slovenije, št. 6/2001, 26.01.2001.
Odlok o doplonitvi odloka o grbu in zastavi Občine Bistrica ob Sotli, 28. 11. 2001, Uradni list Republike Slovenije, št. 105/2001, 20.12.2001.
Statut Občine Bistrica ob Sotli, 29.01.2009, Uradni list Republike Slovenije, št. 12/2009, 13.02.2009.
Statut Občine Bistrica ob Sotli, 27.02.2013, Uradni list Republike Slovenije, št. 25/2013, 22.03.2013.

The coat of arms of Bistrica ob Sotli is described in the Decision being in a shied of renaissance form. In the middle of the white field there is a crown with three visible golden leafs and three blue oval stones, and with blue cap, topped with a ornament of golden ball on which is standing blue eagle ready to rise. Under the crown is yellow field mantled with blue royal cape.
The flag as prescribed is yellow with thin blue stripe along the middle with the coat of arms. There is also prescribed special design for the table flag. It is the same as the big flag, but the blue stripe ends at the half of its visible lower part, making space for the three rows inscription of the name of the Community and under it a blue stripe. However, such yellow flags are not used.


Bistrica ob Sotli, variant

[Bistrica ob Sotli, variant]
[Bistrica ob Sotli, variant][Bistrica ob Sotli, variant]
[Vertical] [Historical] 1:2 [State Flag]


Adopted: ?
Source: Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, p. 45.

The flag in actual use is also vertical, blue with five yellow squares along the bottom edge. The coat of arms is also oriented in the oposite direction. The version with the name of the community as well.Bled

[Bled] [Normal] [Vertical] 1:2 [State Flag] [Bled]
[Bled]
Adopted: 1st March 2000
Descriptions of arms: Grb Občine Bled je oblikovan na ovalnem ščitu. Desni del grba predstavlja Blejski otok z romansko cerkvico Marijinega vnebovzetja. Levi del grba predstavlja grad s stolpom in grajskim obzidjem na skali. Spodnji del grba pa predstavlja Blejsko jezero. (Čl. 1, Spremember, 2000; Čl. 6, Statut, 2003; Čl. 6, Statut, 2009.)
Grb Občine Bled je oblikovan na ovalnem ščitu s heraldičnimi podobami v heraldičnih barvah. Rob ščita je rumene barve. Grb je modre barve. Desni del (heraldično gledano) predstavlja Blejski otok z romansko cerkvico Marijinega vnebovzetja. Otok, v zeleni barvi, predstavlja zemljo z gozdom, na kateri stoji cerkvica z zvonikom, ki stoji sam zase. Levi del grba predstavlja grad na skali s stolpom in grajskim obzidjem. V spodnjem delu skale je nakazan v zeleni barvi del obale z gozdom. Spodnji del grba predstavlja Blejsko jezero, ki je nakazano z izmeničnimi valovitimi belimi črtami. Osnovne barve grba Občine Bled, določene po procesnih barvah CYMK: – rdeča: Pantone Process Blue C 100 C, – modra: Pantone Yelow 108 C 100 Y, – rdeča: Pantone Red 032 C 91 M, 87 Y, – zelena: Pantone Green 362 C 76C, 100 Y, 11, 5 K, – črna: Pantone Black 100K. (Čl. 2, Odlok, 2000; Čl. 5, Odlok, 2001.)

Descriptions of flag: Zastava občine je belo modre barve z grbom Občine Bled. Barvi zastave si sledita po tem vrstnem redu: modra, bela, modra. Vsaka barva zavzema po dolžini tretjino zastave. Grb je v sredini zastave. Ščit grba je obrobljen z zlato barvo. (Čl. 1, Spremembe, 2000; Čl. 6, Statut, 2003; Čl. 6, Statut, 2009.)
Zastava Občine Bled je belo modre barve z grbom Občine Bled. Barvi zastave si sledita po vrstnem redu: modra, bela, modra. Razmerjemed dolžino in širino je ena proti dva. Vsaka barva zavzema po dolžini tretjino zastave. Grb je v sredini zastave, tako da središčna točka grba pokriva središčno točko zastave. Osnovne barve zastave, so določene po procesnih barvah CYMK: – modra: Pantone Process Bled C 100 C, – bela: 100%. (Čl. 3, Odlok, 2000; Čl. 6, Odlok, 2001.)

Sources: Statutarni sklep (Občine Bled), 21.12.1994, Uradni list Republike Slovenije, št. 2/1995, 13.01.1995.
Statut Občine Bled, 30.04.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 22/1995, 22.04.1995
Odlok o obliki in načinu uporabe simbolov in pečata Občine Bled, 11.04.1996, Uradni list Republike Slovenije, št. 26/1996, 17.05.1996.
Statut Občine Bled, 31.03.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 33/1999, 07.05.1999.
Sprememba in dopolnitev Statuta Občine Bled, 01.03.2000, Uradni list Republike Slovenije, št. 19/2000, 03.03.2000.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o obliki in načinu uporabe simbolov in pečata Občine Bled, 01.03.2000, Uradni list Republike Slovenije, št. 24/2000, 17.03.2000.
Odlok o spremembah in doplonitvah odloka o obliki in načinu uporabe simbolov in pečata Občine Bled, 1. 3. 2000. Uradni list RS, št. 24/2000
Odlok o obliki in načinu uporabe simbolov in pečata Občine Bled (prečiščeno besedilo), 21.03.2001, Uradni list Republike Slovenije, št. 21/2001, 23.03.2001.
Statut Občine Bled (prečiščeno besedilo), 06.11.2003, Uradni list Republike Slovenije, št. 119/2003, 04.12.2003.
Statut Občine Bled (uradno prečiščeno besedilo), 07.07.2009, Uradni list Republike Slovenije, št. 67/2009, 24.08.2009.

The new coat of arms is in a semicircular shield containing a typical Bled landscape: Bled Island with the Church of Mary's Ascension with the Belfry of Wishes, on the sinister on a high cliff the citadel all above the lake.
The flag is vertically divided triband of blue-white-blue with the coat of arms in the middle. It is prescribed that when the flag is hoisted vertically the coat of arms retains its relative position in the flag.


Bled, 1996 – 2000

[Bled, 1996 – 2000] [Normal] 1:2 [State Flag] [Bled, 1996 – 2000]
Adopted: 11th April 1996
Descriptions of arms: Grb Občine Bled ima obliko ščita, katerega spodnji rob je ovalen. Na belem polju je simbol Bleda, v katerem je voda v spodnjem delu ponazorjena v modri barvi, zgornji del znaka, ki ponazarja otok in zelenje v zeleni barvi in streha v rdeči barvi. Ščit je obrobljen s črnim robom; grb se na aplikacijah lahko uporablja v slepem tisku. Osnovne barve grba Občine Bled, določene po procesnih barvah CYMK: – rdeča: m 95%, y 40%, k 40%, folija Oracal 751 26, pantone 215U; – zelena: c 100%, y 70%, k 40%, folija Oracal 751 60, pantone 335U; – modra: c 100%, m 50%, k 30%, folija Oracal 751 67, pantone 308U; – bela: 100%. (Čl. 5, Odlok, 1996.)
Grb Občine Bled ima obliko ščita, katerega spodnji rob je ovalen. Na belem polju je simbol Bleda, v katerem je voda v spodnjem delu ponazorjena v modri barvi, zgornji del znaka, ki ponazarja otok in zelenje v zeleni barvi in streha v rdeči barvi. Ščit je obrobljen s črnim robom. (Čl. 6, Statut, 1999.)

Descriptions of flag: Zastava Občine Bled je izdelana v belozeleni barvi, in sicer je upodobljena z zelenimi rombi na beli podlagi. Razmerje med dolžino in širino je 1:2. Osnovne barve zastave Občine Bled, določene po procesnih barvah CYMK: – zelena: c 100%, y 70%, k 40%; pantone 335U; Rob zastave je po širini sestavljen iz štirih polovičnih zelenih rombov, po dolžini pa iz štirih polovičnih belih rombov. V zastavi je dvanajst polnih belih in dvanajst polnih zelenih rombov. (Čl. 6, Odlok, 1996.)
Zastava občine je upodobljena z zelenimi rombi na beli podlagi. (Čl. 6, Statut, 1999.)

Abandoned: 1st March 2000
Sources: Statutarni sklep (Občine Bled), 21.12.1994, Uradni list Republike Slovenije, št. 2/1995, 13.01.1995.
Statut Občine Bled, 30.04.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 22/1995, 22.04.1995
Odlok o obliki in načinu uporabe simbolov in pečata Občine Bled, 11.04.1996, Uradni list Republike Slovenije, št. 26/1996, 17.05.1996.
Statut Občine Bled, 31.03.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 33/1999, 07.05.1999.
Sprememba in dopolnitev Statuta Občine Bled, 01.03.2000, Uradni list Republike Slovenije, št. 19/2000, 03.03.2000.
Coat of arms image according to http://obcina.bled.si, 18. 09. 1999

The symbol in the coat of arms represents the island with church in the middle of Bled lake. The flag is made of green and white lozenges, so that there are four full green lozenges hoistwise and four white lozenges lengthwise.Bloke

[Bloke] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Bloke]
[Bloke]
Adopted: 15th December 2004
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Description of arms: Opis grba – splošno: grb Občine Bloke je upodobljen na ščitu poznogotskega stila; katerega srebrni ščit ima zgoraj ločno oddeljeno modro glavo. Spodnje polje predstavlja v črno odetega, obutega in s črnim klobukom pokritega staroveškega smučarja na zlatih smučeh. Blazon: grb Občine Bloke je upodobljen na ščitu poznogotskega stila sanitske oblike; Ploščo ščita deli konveksni lok: zgoraj je modra glava ščita, spodnje polje je srebrno in prikazuje staroveškega smučarja: to je v črno odet, v črne škornje obut in s črnim klobukom pokrit zajeten možak, ki opirajoč se z desnico na zlati kolec, korači z zlatimi smučmi na nogah. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 3, Odlok, 2004.)
Descriptions of flag: Opis zastave – splošno: zastava Občine Bloke je modra z belim osrednjim kvadratnim poljem, v katerega sredini je atribut iz občinskega grba: v črno odeti, obuti in s črnim klobukom pokriti staroveški smučar na rumenih smučeh. Opis zastave: zastava Občine Bloke je pravokotne oblike, razmerje višine »H« proti dolžini »L« je ena proti dve celi in pet desetin oziroma H: L = 1: 2,5; Zastavina ruta je vertikalno razdeljena na tri po višini enaka po dolžini pa neenaka barvna polja, od katerih sta prvo in tretje (zadnje) v modri, srednje kvadratno polje pa v beli barvi; v sredini kvadrata je upodobljen atribut iz občinskega grba, straoveški smučar; to je v črno odeti, v črne škornje obuti in s črnim klobukom pokriti zajeten možak, ki opirajoč se z desnico na rumeni kolec, korači z rumenimi smučmi na nogah. Atribut ne sme biti manjši od dveh tretjin višine zastavine rute in ne večji od osem desetin imenovane višine. (Čl. 8, Odlok, 2004.)
Horizontalna oblika zastave je tista, ki ima na belem kvadratu vodoravno položene zastavine rute vertikalno postavljen atribut (smučarja) iz občinskega grba, njen modri vetrni del pa prosto plapola. […] Vertikalna oblika občinske zastave je tista, ki ima na belem kvadratu vertikalno obe-šene zastavine rute vertikalno postavljen atribut (smučarja) iz občinskega grba tako, da ima le-ta naravni položaj. Zastavina ruta je napram prejšnji zaobrnjena za devetdeset kotnih stopinj tako, da njen modri vetrni del visi vertikalno navzdol. (Čl. 9, Odlok, 2004.)

Sources: Statutarni sklep (Občine Bloke), 28.01.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 14/1999, 12.03.1999.
Statut Občine Bloke, 06.05.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 41/1999, 01.06.1999.
Odlok o grbu in zastavi Občine Bloke, 15.12.2004, Uradni list Republike Slovenije, št. 5/2005, 17.01.2005.
Statut Občine Bloke, 04.07.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 65/2007, 20.07.2007.
Valt Jurečić, Heraldika d.o.o.

The coat of arms of Bloke is argent a skier clad sable on skies or with a staff of the same and the chief embowed azure. The skier of Stara Ves is an ancient symbol of Bloke (already found in the 17th century Valvasor's collection). The flag is blue-white-blue with the skier in the middle.Bohinj

[Bohinj] [Normal] [Vertical] 1:3 [State Flag] [Bohinj]
[Bohinj]
Adopted: 15th July 1995
Descriptions of arms: Grb Občine Bohinj ima obliko ščita, katerega spodnji rob je ovalen, v sredini ščita je na zeleni podlagi, ki ponazarja neokrnjenost narave, stilizirani lik cekve Sv. Janeza in mostu čez izliv Bohinjskega jezera. Pod mostom so izmenično vrisane ravne črte modre in bele barve, ki ponazarjajo Bohinjsko jezero. Streha cerke Sv. Janeza je rdeče barve, v zgornjem desnem kotu ščita, gledano od spredaj, pa je vrisan pravokotni trikotnik, modre barve, ki ponazarja nebo. Ščit je obrobljen s črnim robom. BARVE: zelena - PANTONE PROCESS GREEN modra - PANTONE PROCESS BLUE rdeča - PANTONE 185 C (v enem od predlogov samo 185) bela - 100 % (Barvno in geometrijsko pravilo za oblikovanje grba Občine Bohinj, Priloga Odloka, 1995.)

Grb, v obliki ščita, stilno prikazuje cerkev sv. Janeza z mostom ter Bohinjskim jezerom. (Čl. 5, Statut, 1997; Čl. 6, Statut, 2007.)

Descriptions of flag: Zastava Občine Bohinj je belo modre barve z grbom Občine Bohinj. Razmerje med širino in dolžino je ena proti tri (republička zastava ena proti dva 1/2 !). Barvi zastave se vrstita po temu vrstnem redu: bela zgoraj, modra spodaj. Vsaka barva zavzema po širini polovico zastave. Grb je v sredini zastave, tako da središčna točka grba prekriva središčno točko zastave. Grb sega z gornjo polovico v belo polje, z drugo polovico pa v modro polje. Če je višina zastave 1 meter je širina grba 61 cm, višina pa 76 cm. (Geometijsko, likovno ter barvno pravilo za oblikovanje zastave občine Bohinj, Priloga Odloka, 1995.)
Zastava občine je dvobarvna. Polovica zastave je bele barve, polovica pa svetlo modre barve. V sredini zastave je grb občine. (Čl. 5, Statut, 1997; Čl. 6, Statut, 2007.)

Sources: Statutarni sklep II. Občine Bohinj, 14.03.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 21/1995, 14.04.1995.
Statut Občine Bohinj, 10.04.1995, Uradni Vestnik Gorenjske, št. 5/1995, 14.04.1995.
Odlok o grbu i zastavi Občine Bohinj, 15.07.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 44/1995, 28.07.1995.
Statut Občine Bohinj (prečiščeno besedilo), 10.09.1997, Uradni list Republike Slovenije, št. 57/1997, 19.09.1997.
Statut občine Bohinj, 25.10.2007, Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/2007, 09.11.2007.
Bohinjske novice, Glasilo občine Bohinj, št. 4, 04.06.2010.

The coat of arms includes representation of the Church of St. John (Sv. Janez) and the bridge at the drain of Bohinj lake, surrounded with mountains. The flag is bicolour of white and blue with the coat of arms in the middle, in two variations for vertical and horizontal hoisting.Borovnica

[Borovnica] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Borovnica]
[Borovnica]
Adopted: 1st March 2007
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Descriptions of arms: SPLOŠNI OPIS: Grb Občine Borovnica je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, katerega ščit je s srebrno podobo nekdanjega borovniškega viadukta razdeljen v modro barvo na zgornji polovici in zeleno barvo v spodnji polovici. BLAZON: Grb Občine Borovnica je upodobljen na ščitu poznogotskega stila sanitske oblike. Srebrna podoba šestih kolon nekdanjega enonadstropnega borovniškega viadukta, razdeljuje ščit v modro in zeleno polje. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 3, Odlok, 2007.)
– grb občine je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, katerega ščit je s srebrno podobo nekdanjega borovniškega viadukta razdeljen v modro barvo na zgornji polovici in zeleno barvo v spodnji polovici, (Čl. 6, Statut, 2016.)

Descriptions of flag: SPLOŠNI OPIS: Zastava Občine Borovnica je modre barve z atributom iz občinskega grba, srebrno, enonadstropno podobo nekdanjega borovniškega viadukta na prvem, modrem kvadratnem polju zastavine rute. OPIS ZASTAVE: Modra zastava občine Borovnica je pravokotne oblike, razmerje njene višine »v« proti njeni dolžini »l« je ena proti dve celi in pet desetin, oziroma (1: 2,5). Kroj modre zastavine rute tvorita njen temeljni kvadrat ob drogu, ki ga od preostalega dela rute razdeljuje bela proga v širini ene dvaintridesetinke (1/32) dolžine celotne rute. Po horizontalni simetrali temeljnega kvadrata, je položen atribut iz občinskega grba, ki ga predstavlja bela podoba šestih enonadstropnih kolon nekdanjega borovniškega viadukta. Velikost podobe viadukta opredeljuje njegova dolžina, ki sovpada z dolžino stranice temeljnega kvadrata zastavine rute. (Čl. 8, odlok, 2007.)
Horizontalna oblika zastave je tista, na kateri je na vodoravno izobešeni (položeni) zastavini ruti, atribut predstavljen, horizontalno. […] Vertikalna oblika občinske zastave je tista, ki ima na vertikalno izobešeni zastavini ruti, atribut predstavljen horizontalno. Atribut na vertikalni zastavini ruti, je napram horizontalni ruti, zaobrnjen za devetdeset kotnih stopinj zato, da je upodobljen v svojem določenem položaju. (Čl. 9, Odlok, 2007.)
– zastava občine je modre barve z atributom iz občinskega grba, srebrno, enonadstropno podobo nekdanjega borovniškega viadukta na prvem, modrem kvadratnem polju zastavine rute, (Čl. 6, Statut, 2016.)

Sources: "Zadeva: Sprememba občinskega grba", Slovenska demokratska stranka, Občinski Odbor Borovnica, 28. januar 2006, in dodatek 25.01.2007. http://www.borovnica.sds.si/dodatne/predlogSDS_4.htm
"Borovnica išče svoj znak" (N. Č.), Naš časopis, Glasilo občine Vrhnika, št. 179, Februar 1992, str. 3.
"Znak Borovnice: Stoletni mladoletnik" (N. Č.), Naš časopis, Glasilo občine Vrhnika, št. 180, Marec 1992, str. 5.
"Anketa o Borovnici", Naš časopis, Glasilo občine Vrhnika, št. 181, April 1992, str. 4.
"Večina za most", Naš časopis, Glasilo občine Vrhnika, št. 182, Maj 1992, str. 5.
"Javni natečaj za oblikovanje znaka — simbola identitete bodoče občine Borovnica", Naš časopis, Glasilo občine Vrhnika, št. 183, Junij 1992, str. 13.
"Izbor simbola bodoče občine Borovnica", Naš časopis, Glasilo občine Vrhnika, št. 185, September 1992, str. 11.
"Glasovanje o borovniškem znaku", Naš časopis, Glasilo občine Vrhnika, št. 186, Oktober 1992, str. 5.
"Izbira simbola Borovnice", Naš časopis, Glasilo občine Vrhnika, št. 187, November 1992, str. 9.
"Izbran znak", Naš časopis, Glasilo občine Vrhnika, št. 188, December 1992, str. 5.
"Znak že imajo", Naš časopis, Glasilo občine Vrhnika, št. 191, Marec 1993, str. 1, 3.
"Odgovori na vprašanja", Naš časopis, Glasilo občine Vrhnika, št. 193, Junij-Julij 1993, str. 2.
Statutarni sklep (Občine Borovnica), 15.12.1994, Naš časopis (vrhniško občinsko glasilo), št. 207, December 1994, str. 11.
Iz osnutka Statuta Občine Borovnica, Naš časopis, Glasilo občin Vrhnika in Borovnica, št. 208, Januar 1995, str. 4.
"Iz zgodovine grboklepstva: Odločali su vsi" (N. Č.), Naš časopis, izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Dobrova-Horjul-Polhov gradec in Brezovica, št. 210, April, 1995, str. 9.
(Statut Občine Borovnica, 23.03.1995, Marec 1995 - priloga v Naš časopis, izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Dobrova-Horjul-Polhov gradec in Brezovica, št. 210, April, 1995, str. 15-18).
Statut Občine Borovnica, 22.04.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 42/1999, 03.06.1999.
Odlok o grbu in zastavi Občine Borovnica, 01.03.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 23/2007, 16.03.2007.
Statut Občine Borovnica, 13.11.2016, Uradni list Republike Slovenije, št. 67/2016, 28.10.2016.

The coat of arms of Borovnica is azure on a base vert a two storied six arched viaduct argent. The 500 meter long masonry railway viaduct, which was considered among the greatest building achievements of 19th century was passing though the middle of the town of Borovnica. It was bombed down in the World War II, and only a single column remains. The flag is blue with the viaduct from the coat of arms set in the first square divided from the rest with a thin white stripe.


Borovnica, 1993 – 2007

[Borovnica, 1993 – 2007]
[Borovnica, 1993 – 2007]
[Vertical] 7:10~ ? | 1:2 [State Flag]


Adopted: March 1993
Design: Tone Pintar, Žiri
Abandoned: 1st March 2007
Sources: Občina Borovnica, http://www-environment.ijs.si/barje/Borovnica/index.htm 19.09.1999.
Pascal Gross corespondence with Borovnica Community, May 2003
"Zadeva: Sprememba občinskega grba", Slovenska demokratska stranka, Občinski Odbor Borovnica, 28. januar 2006, in dodatek 25.01.2007. http://www.borovnica.sds.si/dodatne/predlogSDS_4.htm
"Borovnica išče svoj znak" (N. Č.), Naš časopis, Glasilo občine Vrhnika, št. 179, Februar 1992, str. 3.
"Znak Borovnice: Stoletni mladoletnik" (N. Č.), Naš časopis, Glasilo občine Vrhnika, št. 180, Marec 1992, str. 5.
"Anketa o Borovnici", Naš časopis, Glasilo občine Vrhnika, št. 181, April 1992, str. 4.
"Večina za most", Naš časopis, Glasilo občine Vrhnika, št. 182, Maj 1992, str. 5.
"Javni natečaj za oblikovanje znaka — simbola identitete bodoče občine Borovnica", Naš časopis, Glasilo občine Vrhnika, št. 183, Junij 1992, str. 13.
"Izbor simbola bodoče občine Borovnica", Naš časopis, Glasilo občine Vrhnika, št. 185, September 1992, str. 11.
"Glasovanje o borovniškem znaku", Naš časopis, Glasilo občine Vrhnika, št. 186, Oktober 1992, str. 5.
"Izbira simbola Borovnice", Naš časopis, Glasilo občine Vrhnika, št. 187, November 1992, str. 9.
"Izbran znak", Naš časopis, Glasilo občine Vrhnika, št. 188, December 1992, str. 5.
"Znak že imajo", Naš časopis, Glasilo občine Vrhnika, št. 191, Marec 1993, str. 1, 3.
"Odgovori na vprašanja", Naš časopis, Glasilo občine Vrhnika, št. 193, Junij-Julij 1993, str. 2.
Statutarni sklep (Občine Borovnica), 15.12.1994, Naš časopis (vrhniško občinsko glasilo), št. 207, December 1994, str. 11.
Iz osnutka Statuta Občine Borovnica, Naš časopis, Glasilo občin Vrhnika in Borovnica, št. 208, Januar 1995, str. 4.
"Iz zgodovine grboklepstva: Odločali su vsi" (N. Č.), Naš časopis, izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Dobrova-Horjul-Polhov gradec in Brezovica, št. 210, April, 1995, str. 9.
(Statut Občine Borovnica, 23.03.1995, Marec 1995 - priloga v Naš časopis, izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Dobrova-Horjul-Polhov gradec in Brezovica, št. 210, April, 1995, str. 15-18).
Statut Občine Borovnica, 22.04.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 42/1999, 03.06.1999.

They symbols inherited by the community when it was formed in 1995 from the previous local community that was subdivision of the Vrhnika community, pictured the remaining column, as well as the silhouette of the former viaduct. The design was obtained from a public competition in 1991/92, after a general vote, ceremonially introduced in March 1993. The flag used was light blue with the coat of arms in the centre.Bovec

[Bovec]
[Bovec]
[Vertical] 1:2 [State Flag]


Adopted: 17th December 1997
Description of arms: Grb Občine Bovec ima na modri osnovi, ki ponazarja nebo, stilizirano silhueto gore Svinjak, ki predstavlja stičišče Bovške kotline, doline Trente in doline Koritnice in ponazarja osrednje področje Občine. Silhueta gore je deljena v dve polji: zeleno na levi in belo na desni, kar predstavlja zasneženo visokogorje občine. V spodnjem delu silhuete je zelenomodro polje v obliki črke S, ki se širi od desnega proti levemu robu in ponazarja reko Sočo. Na tej podlagi je v sredini grba osrednji simbol – zlatorog v skoku, ki simbolično ponazarja varuha lepot in bogastva doline ter z izrazito dinamično figuro plemenitost in odločnost ljudi. Figura zlatoroga je v zlati barvi. Grb je obrobljen z dvojnim robom v črni barvi. (Čl. 6, Statut, 2006.)
Description of flag: Zastava Občine Bovec je pokončni pravokotnik. Razmerje med širino in višino je ena proti dva. Pravokotnik je vzdolžno diagonalno razdeljen na dve polji s tem, da diagonalno poteka od desne proti levi od zgoraj navzdol. Levo polje je modre barve v niansi soško modre barve. Desno polje je bele barve. Na beli podlagi v spodnjem desnem kotu je grb občine Bovec v originalni barvni izvedbi. (Čl. 6, Statut, 2006.)
Sources: Correspondece of Pascal Gross with Tourist Information Center Bovec, www.bovec.si, 26.09.2002
Roger Gogala: Tisočletna govorica zastav, Ljubljana, Forum 7, 2002.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 51-2
(Statut Občine Bovec, Uradno glasilo, št. 6/99)
Statut Občine Bovec, 29.06.2006, Uradni list Republike Slovenije, št. 72/2006, 11.07.2006.

The coat of arms shows a chamois in jump over a partially snow covered steep mountain with a river flowing from it. The flag is vertical, diagonally divided into blue and white with the coat of arms in the white field.Braslovče

[Braslovče]
[Braslovče]
[Vertical] 1:3 [State Flag]


Adopted: 2009 ?
Description of arms: Grb Občine Braslovče je oblikovan po pečatu trga Braslovče. Grbovno polje ima obliko ščita in je razdeljeno na četrtine. V prvem polju je črka H, v drugem pa črka S. Črki bi naj pomenili »Heiliger Sebastian«, po bratovščini sv. Sebastiana, ki se je, kot navajajo viri, okoli leta 1545 omenjala pri braslovški fari. Običajno so črke v grbih pomenile okrajšave svetnikov, pomembnih za kraj. V tretjem polju je srp v četrtem pa enojni volovski jarem. Oba simbola naj bi predstavljala dejavnost v preteklosti, to je poljedelstvo in živinoreja. Ščit obdaja pleten okras, oziroma grbovni okras. Rdeča barva grba je barva žovneških. (Občinski simboli, 2016.)
Description of flag: Zastava je pravokotne oblike v razmerju 3:1 in je zasnovana na žovneških barvah. Grb je v zastavi postavljen sredinsko na os, po višini pa je v zlatem rezu. Barva je razporejena četrtinsko po ščitu v grbu in diagonalno na sam grb. Grb v zastavi je tudi diagonalno pozitivno in negativno obarvan na beli podlagi, ki predstavlja srebrno osnovo. Zastava je na vrhu in spodaj zaključena s kvadratki, podobno kot so bile zastave v srednjem veku. Kvadratki predstavljajo CINE na obzidju gradu. (Občinski simboli, 2016.)
Sources: Statutarni sklep Občine Braslovče, 21.12.1998, Uradni list Republike Slovenije, Št. 92/1998, 31.12.1998.
Statut Občine Braslovče, 20.04.1999, Uradni list Republike Slovenije, Št. 37/1999, 18.5.1999.
Statut Občine Braslovče, 05.09.2012, Uradni list Republike Slovenije, št. 69/2012, 14.09.2012.
Braslovče, Turizem Spodnja Savinja, www.turizem-sp-savinja.si 17.06.2002
Informativna stran Občine Braslovče, www.braslovce.net 20.03.2003.
Občinski simboli, Občina Braslovče, www.braslovce.si, 20.11.2016.

The coat of arms of Braslovče is quartered quartered gules and argent, in the first the letter H in the second the letter S, in the third a sickle and in the fourth a single oxen yoke, all counter-changed, within a curly cartouche. The gules and argent are the colours of the Sanneck (Žovneški) family, the counts of Cilli. The flag is quartered offset to the top, red and white with the coat of arms in the quartering centre and ornamented with a series of counter-changed squares along the top and the bottom edge.


Braslovče, 1999 – ca. 2009

[Braslovče, 1999 – ca. 2009]
[Braslovče, 1999 – ca. 2009]
[Vertical] 1:3


Adopted: 20th April 1999
Description of arms: Grb občine je ovalne oblike. Ob zunanjem robu je pleten okras. Grbno polje je razdeljeno na štiri polja; v zgornjem sprednjem oziroma desnem (gledano heraldično) je črka H, v zadnjem oziroma levem pa črka S. V spodnjem desnem polju je levo obrnjen srp, v levem polju pa enojni volovski jarem. (Čl. 6, Statut, 1999.)
Sources: Statutarni sklep Občine Braslovče, 21.12.1998, Uradni list Republike Slovenije, Št. 92/1998, 31.12.1998.
Statut Občine Braslovče, 20.04.1999, Uradni list Republike Slovenije, Št. 37/1999, 18.5.1999.
Braslovče, Turizem Spodnja Savinja, www.turizem-sp-savinja.si 17.06.2002
Informativna stran Občine Braslovče, www.braslovce.net 20.03.2003.

The coat of arms of Braslovče used previously was similar, but somewhat differently coloured. The flag that was used, but not described in the Statutes, was a vertical one, divided vertically red and white and with the coat of arms counter-changed off-set to hoist.[Previous page: Slovenia - Communities][FAME Home Page][Index of pages][Alphabetic index][Chronologic index][What's new?][About FAME][Links to other web pages][Mail me][Ova stranica dostupna je i na hrvatskom: Slovenija - općine, 1. dio (Ajd-Bra)][Next page: Slovenia - Communities, part 2 (Brd-Črn)]

[banner]  

Receive an e-mail
when these pages
are updated?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2017 by Zeljko Heimer. All rights reserved.