[Prethodna stranica: Zeničko-dobojski kanton][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Zenica - Doboj Canton - Communities][Slijedeća stranica: Bosansko-podrinjski kanton Goražde]

[banner]  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 6. listopada 2000.
Posljednja promjena: 16. siječnja 2014.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zeničko-dobojski kanton - općine
Vidi još:

Breza

[Breza]
[Breza]


Prihvaćena: 28. prosinca 2001.
Izvori: (Rješenje o imenovanju stručne Komisije za izradu idejnog rješenja grba i zastave Općine Breze, 08.07.1999, Službeni glasnik Općine Breza, br. 5/1999, 14.07.1999.)
Rješenje o izmjeni Rješenja stručne komisije za izradu idejnog rješenja grba i zastave i određivanje Dana Breze, 13.07.2000, Službeni glasnik Općine Breza, br. 2/2000, 17.07.2000.
Odluka o grbu Općine Breza, 28.12.2001, Službeni glasnik Općine Breza, br. 9/2001, 31.12.2001.
Odluka o upotrebi grba općine Breza, 30.04.2003, Službeni glasnik Općine Breza, br. 4/2003, 12.05.2003.
Statut Općine Breza, 29.11.2007, Službeni glasnik Općine Breza, br. 10/2007, 30.11.2007.
Statut Općine Breza (Prečišćeni tekst), 20.10.2009, Službeni glasnik Općine Breza, br. 8/2009, 28.10.2009.
"Heraldika bosanskohercegovačkih opština i gradova", Populari institut, 2011.
"Ambasador Slovenije u BiH posjetio načelnika Tuzlića", 27.05.2013, www.opcinabreza.com

Grb Breze je u plavom zeleni list breze na kojem je ostatak stupa s kapitelom i dio crnog stećka s bijelim ornamentima, gornji desni ugao urezan je zlatnim polumjesecom i u slobodnom dijelu su ukršeni crni čekići. List breze simbolizira ime općine, stup je iz V. stoljeća, čekići simboliziraju rudarstvo koje je temelj suvremenog gospodarstva Breze. Koristi se stolna zastavica, okomita, bijele boje s grbom pomaknutim nadolje.Doboj Jug

[Doboj Jug] [Normal] 1:2~ [Državna zastava na kopnu] [Doboj Jug]
Prihvaćena: 10. lipnja 1998.
Izvori: Općina Doboj Jug, http://www.dobojjug.ba
Odluka o grbu općine Doboj Jug, 11.06.1998.
Bilten Općine Doboj Jug, br. 44-45, juni-septembar 2010.
"Heraldika bosanskohercegovačkih opština i gradova", Populari institut, 2011.

Grb Doboja Jug je u crno obrubljenom bijelom štitu zlatni ljiljan iznad ceste u obliku slova V između zelenih padina brda koja čine dolinu, sve iznad mosta na crnim stupovima preko dvije plave rijeke. Zastava izgleda da nije usvojena, ali je zabilježena uporaba bijele zastave s grbom u sredini.Kakanj

[Kakanj]
[Kakanj][Kakanj]
[Okomita] 1:3~ | 1:2~ [Državna zastava na kopnu]


Prihvaćena: 30. kolovoza 1996.
Izvori: Službene stranica Grada Kaknja www.kakanj.com.ba 16.05.2004.
Odluka o usvajanju Grba grada Kaknja, 30.08.1996, Službeni glasnik Općine Kakanj, br. ?/1996.
"Heraldika bosanskohercegovačkih opština i gradova", Populari institut, 2011.

Grb je u obliku crnog stečka, a i bijeli ornament s ljiljanima u podnožju je također sa stečaka. Unutar stračka bijeli je obris rudarskog okna u kojem su na plavoj podlozi četiri bijele valovite linije nadvišene crvenim zidinama sa zelenim krovom. Koristi se zastava, koja, čini se, nije formalno usvojena, bijela u različitim razmjerima s grbom u sredini.Maglaj

[Maglaj]
[Maglaj]
[Okomita] 1:2~ [Državna zastava na kopnu]


Prihvaćena: 1960.
Izvori: Zvanični logo znak općine Maglaj, Općina Maglaj, www.maglaj.ba, 2008.
"Heraldika bosanskohercegovačkih opština i gradova", Populari institut, 2011.

Maglaj koristi amblem koji prikazuje siluetu starog grada s godinom 1408. iznad stiliziranog slova M, koje simbolizira i paprinu industriju koja je važna u Maglaju. Zastava se ne koristi, ali su zabilježene u uporabi bijele okomite stolne zastavice sa amblemom u sredini.Olovo

Zastava nepoznata. [Olovo]
Prihvaćena: 1999.
Izvor: "Heraldika bosanskohercegovačkih opština i gradova", Populari institut, 2011.

Grb Olova prikazuje spoj rijeka Bioštice i Stupčanice, koje odavde tvore Krivaju. Godine 1382. Olovo je prvi put spomenuto u dokumentima, pod latinskim nazivom Plumbum (tj. Olovo), prema iskorištavanju rude iz okolnih rudnika.Tešanj

[Tešanj] [Normal] 1:2~ [Državna zastava na kopnu] [Tešanj]
U upotrebi: od oko 2000.
Izvori: Službene stranice Općine Tešanj http://www.opcina-tesanj.com.ba 16. 05. 2004
Odluka o Grbu općine Tešanj, 17.03.1997, Službeni glasnik Općine Tešanj, br. 2/1997.
"Heraldika bosanskohercegovačkih opština i gradova", Populari institut, 2011.
Odluka o usvajanju Knjige grafičkih standarda, 29.03.2012, Službeni glasnik Općine Tešanj, br. 3/2012, 11.04.2012.
“Knjiga grafičkih standarda”, Općina Tešanj, 2012.

Grb Tešanja je u zlatnom zeleni obris starog grada sa sahat-kulom i minaretom i sa zlatnom valovitom linijom i bijelom otvorenom knjigom ispod. Iako nije propisana, koristi se bijela zastava s grbom u sredini.


Tešanj, 1997.

Zastava nepoznata. [Normal] 1:2~ [Državna zastava na kopnu] [Tešanj, 1997.]
Prihvaćena: 17. ožujka 1997.
Izvori: Službene stranice Općine Tešanj http://www.opcina-tesanj.com.ba 16. 05. 2004
Odluka o Grbu općine Tešanj, 17.03.1997, Službeni glasnik Općine Tešanj, br. 2/1997.
"Heraldika bosanskohercegovačkih opština i gradova", Populari institut, 2011.

Originalno usvojen grb ima štit na kojem su jače izraženi uglovi u donjem dijelu. Kasnije se počeo koristiti oblik štita sačinjen od tri jednostavna luka, koji je konačno nedavno i formalno propisan.Usora

Bez zastave. [Usora]
Prihvaćena: 1999.
Izvori: Statut Općine Usora, 27.03.2008, Službeni glasnik Općine Usora, br. 2/2008.
"Heraldika bosanskohercegovačkih opština i gradova", Populari institut, 2011.

Grb Usore je raskoljen u plavo i zlatno s pet srebrnih kugli u obrnutom sniženom rogu izmijenjenih boja te u zaglavlju ispisano 1225 u srebrnom polju između crveno-srebrno 5×5 šahiranih polja lijevo, desno i ispod njega. Čini se da zastava nije usvojena.Vareš

Bez zastave. [Vareš]
Prihvaćena: 17. listopada 2002.
Izvori: Odluka o grbu Općine Vareš, 17.10.2002.
Statut Općine Vareš, 29.01.2009, Općina Vareš, www.vares.info, 2011.
"Heraldika bosanskohercegovačkih opština i gradova", Populari institut, 2011.

Grb Vareša u bijelom štitu prikazuje crveno nebo nad linijama planina, u sredini siva tvrđava i most iznad dva ukrštena čekića između četiri (2-2) zlatne zvijezde i u dnu zeleno. Tvrđava predstavlja stari grad Bobovac, čekići rudarsku tradiciju koja seže u predrimsko doba. Zastava se ne koristi.Visoko

[Visoko] [Normal] [Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Visoko]
[Visoko]
Prihvaćena: 24. veljače 2007.
Izvori: Odluka o grbu i zastavi Općine Visoko, 24.02.2007, Službeni glasnik Općine Visoko, br. 2/2007, 28.02.2008.
"Heraldika bosanskohercegovačkih opština i gradova", Populari institut, 2011.

Grb Visokog je u zelenom srebrni dvorac s tri kule s kruništima nadvišen zlatnom ljiljanovom krunom i ispod njega crvena osmerokraka zvijezda između povijenih plavih odsjećenih greda u obliku obrnutog roga. Dvorac simbolički predstavlja nekoliko utvrđenih mjesta u blizini današnjeg Visokog u kojima su stolovali bosanski vladari, kao što i kruna predstavlja srenjevjekovno Bosansko kraljevstvo. Plave proge oblikuju stilizirano slovo V. Zastava je bijela s grbom u sredini. Propisanoj zastavi odgovara i okomita i vodoravna inačica i obje su zabilježene u uporabi.Zavidovići

[Zavidovići] [Normal] [Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Zavidovići]
[Zavidovići] [Zavidovići]
Prihvaćena: ?
Izvori: Općina Zavidovići, www.zavidovici.ba, 2011.
"Heraldika bosanskohercegovačkih opština i gradova", Populari institut, 2011.

Grb Zavidovića je vodoravno razdijeljen, gore u plavom zeleno crnogorično drvo bez debla u zlatnom šiljku, dolje u zelenom zlatni most s tri luka iz koji istječu tri rijeke koje se spajaju prema dolje s nekoliko zlatnih valova. Okomita zastava je bijela s grbom u sredini i imenom općine crnim ispod njega. Vodoravne zastave, zelene, kao i narančaste, zabilježene su također u paralelnoj uporabi.Zenica

Grad Zenica

[Zenica]
[Zenica]
[Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu]


Prihvaćena: 1995.
Izvori: Općina Zenica http://www.zenica.ba 23. 03. 2001.
Mensur Serdarević i Mile Srdanović: “Grb Grada Zenice: Grafički standard i tumačenje”, 1995.
"Heraldika bosanskohercegovačkih opština i gradova", Populari institut, 2011.
Dizajn: Mensur Serdarević and Mile Srdanović, Zenica, 1993.

Grb Zenice prikazuje rijeku Bosnu koja teče duž desnog ruba štita i vijuga donjim dijelom. Dvije linije koje je prelaze simboliziraju komunikaciju. U grbu su i četiri kružna medaljona. Prvi prikazuje utvrdu Vranduk, sjedište bosanskih kraljeva i hiže dida (sjedište patrijarha) bosanskih bogumila. Dugi medaljon prikazuje križ kakav je prikazan na ploči Kulina-bana, ujedno simbolizirajući kršćanstvo. Treći simbol u smjeru kazaljke sata je polumjesec, simbol islama i turskog perioda, te četvrti koji sadrži dva ukrštena čekića kao simbole rudarstva, i posredno, austrougarskog perioda. Zastava je bijela s grbom u sredini. Propisana je isključivo upotreba okomite zastave.


Zenica, oko 1980-ih

Bez zastave. [Zenica, oko 1980-ih]
Prihvaćena: oko 1980.?
Izvor: "Heraldika bosanskohercegovačkih opština i gradova", Populari institut, 2011.

Raniji grb Zenice prikazuje u crvenom na bijelom podnožju crni zlatno obrubljeni most iz kojeg izrasta isto tako crna zlatno obrubljena željezara i zlatno obrubljena crvena peterokraka zvijezda. U dnu je zlatna valovita linija prekinuta u sredini s dva ukrštena zlatna čekića.Žepče

[Žepče] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Žepče]
Prihvaćena: 19. prosinca 2007.
Izvori: Općina Žepče, opcina-zepce.com, 2011.
Javni natječaj za izradu prijedloga idejnog rješenja grba i zastave Općine Žepče, 17.10.2007.
"Usvojen proračun, grb i zastava", 20.12.2007, Općina Žepče, opcina-zepce.com
"Heraldika bosanskohercegovačkih opština i gradova", Populari institut, 2011.
Dizajn: Šefik Zvekić

Grb Žepča je u svijetlo plavom zlatno sunce iznad petorima valovitim naizmjenično plavim i bijelim linijama odvojenim zelena podnožja u kojem je upisana zlatnim godina 1458 i u crvenom zaglavlju srebrni troplet obrubljen crno. Zastava je tamno plava s grbom u sredini i žutim obrubom zastavnog polja.[Prethodna stranica: Zeničko-dobojski kanton][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Zenica - Doboj Canton - Communities][Slijedeća stranica: Bosansko-podrinjski kanton Goražde]

[banner]  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2014 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.