[Previous page: Slovenia - Communities, part 2 (Brd-Črn)][FAME Home Page][Index of pages][Alphabetic index][Chronologic index][What's new?][About FAME][Links to other web pages][Mail me][Ova stranica dostupna je i na hrvatskom: Slovenija - općine, 3. dio (Čre-Dol)][Next page: Slovenia - Communities, part 4 (Dol-Gor)]

[banner]  

Receive an e-mail
when these pages
are updated?

[vexicro]

Flags of the World

Page created: 18th November 1996
Last updated: 7th February 2017
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME is a site devoted to the systematic and scientific study of flags and coats of arms. Such symbols often bear strong political and other messages. Inclusion of those symbols here does not mean that the author supports or approves of the ideas they may stand for.
[NSK - Digital Archives] This site is harvested for the NSK digital archives.

Map of Slovenian communities with highighted communities presented on this page. The municipal communities are captioned with bold.

Slovenia - Communities, part 3 (Čre-Dol)


Legend:
° communities formed before 1990's
* communities formed in 1995
+ communities formed in 1998


See also:

Črna na Koroškem

[Črna na Koroškem]
[Črna na Koroškem]
[Vertical] 1:2 [State Flag]


Adopted: 1997
Sources: Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 69-70.
(Statutarni sklep občine Črna na Koroškem, MUV, št. 2/95)
(Statut Občine Črna na Koroškem, MUV, št. 9/95 in 26/96)
(Odlok o grbu in zastavi občine Črna na Koroškem, Medobčinski uradni vestnik (MUV), št. 10/1997, str. 157)
Statut Občine Črna na Koroškem, 06.05.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 62/1999, 05.08.1999.
Statut Občine Črna na Koroškem, 20.12.2003, Uradni list Republike Slovenije, št. 10/2006, 31.01.2006.

The community uses a logo instead of a coat of arms. The logo consists of a green rectangle containing a black disk with three black stripes protruding from it, downwards and to the each top corner and contining in the middle a white representation of the monumet to the victims of the World War II. The monument stands in the middle of the city at the crossroads (symbolized with black stripes) and is performed by the most important Slovenian architect Jože Plečnik. Above the rectangle there is a white panel inscribed ČRNA and below KOROŠKA. The flag is vertical light green with the logo contered in the lower half.Črnomelj

[Črnomelj] [Normal] 1:2 [State Flag] [Črnomelj]
Adopted: 25th March 1992
Description of arms: Grb Občine Črnomelj je grb mesta Črnomelj. Grb ima obliko ščita črne barve, ki je obrobljen z rdečo črto. V sredini ščita je grajski stolp z vratno odprtino, tremi širokimi okni v nadstropju in štirimi cinami na vrhu. Stolp je rdeče barve. Osnova za figuro stolpa je stolp iz pečata mesta Črnomlja iz leta 1587. (Čl.2, Odlok, 1992; Čl.2, Odlok, 1996.)
Descriptions of flag: Zastava občine Črnomelj je zeleno-belo-zelena, z grbom občine Črnomelj v sredini. Zelena barva je svetlo zelena. Barve zastave se vrste vodoravno od zgoraj navzdol po temle redu: zelena, bela, zelena. Vsaka barva zavzema po širini tretjino prostora zastave. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Središče grba na zastavi je v presečišču diagonal zastave. Gornji in spodnji del grba segata do polovice obeh zelenih polj zastave. (Čl. 3, Odlok, 1992.)
Zastava Občine Črnomelj je zeleno belo zelena, z grbom Občine Črnomelj v sredini. Zelena barva je svetlo zelena. Barve zastave se vrste vodoravno od zgoraj navzdol po temle redu: zelena, bela, zelena. Vsaka barva zavzema po širini tretjino prostora zastave. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Središče grba na zastavi je v presečišču diagonal zastave. Gornji in spodnji del grba segata do polovice obeh zelenih polj zastave. (Čl. 3, Odlok, 1996.)

Sources: Statut občine Črnomelj, 05.03.1974, Skupščinski dolenjski list, št. 20/1974, 04.07.1974.
Statut občine Črnomelj, 16-17.07.1980, Skupščinski dolenjski list, št. 19/1980, 04.09.1980.
Statutarni odlok občine Črnomelj, 03.10.1991, Uradni list Republike Slovenije, št. 25/1991, 19.11.1991.
Odlok o simbolih občine Črnomelj, 25.03.1992, Uradni list Republike Slovenije, št. 18/1992, 10.04.1992.
Statut Občine Črnomelj, 23.12.1992, Uradni list Republike Slovenije, št. 3/1993, 15.01.1993.
Statut Občine Črnomelj, 30.5.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 39/1995, 07.07.1995.
Odlok o simbolih Občine Črnomelj, 30.04.1996, Uradni list Republike Slovenije, št. 71/1996, 13.12.1996.
Statut Občine Črnomelj, 28.09.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 87/1999, 28.10.1999.
Statut Občine Črnomelj (uradno prečiščeno besedilo), 26.03.2003, Uradni list Republike Slovenije, Št. 35/2003, 11.04.2003.
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj, 10.11.2005, Uradni list Republike Slovenije, Št. 106/2005, 25.11.2005.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o simbolih Občine Črnomelj, 11.06.2009, Uradni list Republike Slovenije, št. 47/2009, 23.06.2009.
Statut Občine Črnomelj, 04.10.2011, Uradni list Republike Slovenije, št. 83/2011, 21.10.2011.

The coat of arms of the municipality of Črnomelj is the coat of arms of the city of Črnomelj, picturing the city tower from the civic seal of 1587. The black field of the arms alludes to the name (črn = black). The flag is green-white-green triband with the coat of arms in the middle reaching to the half of each green stripe. The symbols were adopted 1992 and readopted 1996.Destrnik

[Destrnik] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Destrnik]
[Destrnik]
Adopted: 10th May 1999
Description of arms: Predstavitev grba (blazon): Osnovno obliko grba predstavlja ščit s polkrožnima izrezoma na levi in desni strani. Zgornji rob ščita je izbočen. Spodnji del je zelene barve. Zgornji del grba je rumene barve. Obroba, ki ni obvezna, je rumene barve in široka 1/85 višine. Barve: Vodilni barvi grba sta rumena – zlata in zelena barva, strehe na veduti so rdeče barve, stene stavb so bele. Barvni sestav ustvari močno barvno kombinacijo, ki je sveža, živahna in naravna. Simboli: Blazon je razdeljen s stilizirano veduto Destrnika, pogled iz južne strani. Horizontala vedute je na črti, ki je 2/85 višine pod spodnjima deloma izrezov, ločuje grb na dva površinsko enaka dela. (Opis grba, Občan, 4/1999.)
Description of flag: Oblika zastave je v znanem razmerju 1 : 2,5. Po dolžini je razdeljena na dve enaki polji. Zgornje je rumene barve, spodnje polje pa zeleno. Na koncu prve petine zastave je grb Občine, ki je visok 35% širine zastave. Poravnan je na navidezno črto, ki loči prvo in drugo petino zastave. Opredelitev procesnih barv: rumena HKS 3 zelena HKS 65 rdeča HKS 13 (Zastava Občine Destrnik, Občan, 4/1999.)
Sources: "5. seja občinskega sveta" (AK), Tednik, 13.05.1999, str. 18.
"Prvi občinski praznik – Destrnik praznuje" (AK), Tednik, 08.07.1999, str. 9.
Franc Lačen: "Praznovanje občinskega praznika – Letos ceste in kulturna dediščina", Tednik, 30.05.2002, str. 20.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, p. 73.
Odlok o uporabi grba in zastave Občine Destrnik - Trnovska vas, 24.10.1997, Uradni vestnik Občine Destrnik - Trnovska vas, št. 11/1997, 25.11.1997.
"Občan", glasilo Občine Destrnik, 28. maj 1999, št. 4 (34) str. 1-2, http://www.destrnik.si/upload/obcan/obcan04_99.pdf
"Uradni vestnik Občine Destrnik", 28. maj 1999, št. 4/99, str. 7-8
Odlok o uporabi grba in zastave Občine Destrnik, 10.05.1999, Uradni vestnik Občan, št. 4/1999, 28.05.1999.
Odlok o spremembah odluka o uporabi grba in zastave Občine Destrnik, 12.12.2003, Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 6/2003, 17.12.2003.

The community of Destrnik is formed in 1998 by division of the community Destrnik-Trnovska vas, itself formed in 1995. The flag and the coat of arms are presented publicly for the first time on the Community Day on 4th July 1999. The coat of arms is or on a green base a village argent roofed gules where the church of St. Urban is dominating. The flag is yellow and green bicolour with the coat of arms in the yellow stripe near the hoist. The vertical version of the flag has the coat of arms centered in the flag and properly rotated.


Destrnik-Trnovska vas, 1995 – 1998

[Destrnik-Trnovska vas, 1995 – 1998] [Reconstruction] 1:2 ? [Destrnik-Trnovska vas, 1995 – 1998]
[Destrnik-Trnovska vas, 1995 – 1998]
Adopted: 24th October 1997
Design: Danilo Muršec, Trnovska vas
Description of flag: Če je zastava izobešena na drogu vertikalno, morajo biti barve zastave, gledano od spredaj, razporejene tako, da je rumena barva na levi, zelena na sredini, rumena na desni strani, grb pa v zgornjem delu zastave. (Čl. 16, Odlok, 1997.)
Abandoned: 1998
Sources: "Iz osebne iskaznice", Tednik, 30.11.1995, str. 25.
Z. Šalamun: "14. seja sveta – Sprejeli občinski proračun", Tednik, 04.04.1996, str. 9.
Zmago Šalamun: "Seja občinskega sveta – Svetniki sprejeli občinske simbole", Tednik, 02.10.1997, str. 12.
"Jutri seja občinskega sveta" (TM), Tednik, 23.10.1997, str. 13.
Odlok o uporabi grba in zastave Občine Destrnik - Trnovska vas, 24.10.1997, Uradni vestnik Občine Destrnik - Trnovska vas, št. 11/1997, 25.11.1997.
Zmago Šalamun: "Seja občinskega sveta – O razdružitvi", Tednik, 30.10.1997, str. 11.
"Prvi praznik občine Destrnik – Trnovska vas – Praznik z odkritjem grba občine" (TM), Tednik, 27.11.1997, str. 17.
Tatjana Mohorko: "Praznik triletnega dela in uspehov", Tednik, 04.12.1997, str. 13.

The symbols were adopted shortly before the dessolution of the community. The flag is desribed as lengthwise triband one quarter yellow, two quarters of green and a quarter of yellow with the coat of arms set in its upper part when hoisted vertically. It appears that two shades of green were used for the stripes. The coat of arms has three shades of green representing the three parts of the municipality (Destrnik, Trnovska vas and Sv. Andraž), as do the three wheat ears. The bunch of ears stand for the vine production and the wheel for the technological advances.
Images are reconstructed from partially clear sources!Divača

[Divača]
[Divača][Divača]
[Vertical] 3:10 | 1:2 [State Flag]


Adopted: 3rd June 1999
Sources: Statut Občine Divača, 25.04.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 38/1995, 10.06.1995.
Statut Občine Divača, 31.03.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 39/1999, 25.05.1999.
Statut Občine Divača, 19.12.2013, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2014, 24.01.2014.
Pihalni orkestar Divača http://www.kid-pina.si/~pod 17.06.2002
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 74-5.

The 1999 Statutes of the Community of Divača provides for an emblem, but not for a coat of arms of the community, and for the flag. The emblem shows a photo of a typical rural house in an oval and below the name of the community in wine red in two rows divided with a green line. The house shown is a cultural monument named Škrateljnova hiša from 17th century, but is also known as being the birth house of the world famous Slovenian film actress Ita Rina (Ida Kravanja). The emblem is set in the base of a light gray flag with a thin green stripe along the edge. The flag is used in various ratios, beside the prescribed one, apparently most often as 1:2 with white background.Dobje

[Dobje] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Dobje]
[Dobje]
Adopted: 19th June 2000
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Description of arms: Opis grba, splošno: Beli slavček poje na rdečem želodu, ki raste iz črnega hrastovega vršička v dnu zelenega ščita; izpod želoda poganjata dva rumena hrastova lista v desno oziroma levo tako, da objemata želod in slavčka, ki jo obdajata; na vse to sije rumeno sonce s trinajstimi žarki. Predstavitev grba – BLAZON: Grb Občine Dobje je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike; iz konice dna zelenega ščita raste črno hrastovo stebelce z v navzgor rastočim rdečim želodom tako, da le-ta dosega vrh dna; na njem sedi srebrn pojoči slavček v sredino ščita, objet v dva zlata, izpod želoda v desno in levo rastoča hrastova lista; v glavi ščita nad tem simbolom lebdi žareče sonce s trinajstimi žarki. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 8, Odlok, 2000.)
Descriptions of flag: Opis zastave, splošno: zastava Občine Dobje je zelene in bele barve s celotnim atributom, belim pojočim slavčkom na rdečem želodu, z rumenimi hrastovimi listi in rumenim žarečim soncem, v srednjem zelenem polju zastavine rute. Opis zastave: Zeleno-bela zastava Občine Dobje je krojena v razmerju višine “V“ proti njeni dolžini “L“ ena proti dve celi in pet desetin, oziroma “V“: “L“ =1: 2,5. Zastavina ruta je zelena z dvema vertikalno postavljenima belima poljema, od katerih prvo belo polje pokriva drugo šestino zastavine rute, drugo belo polje pa pokriva peto šestino rute; sredino srednjega, zelenega, kvadratnega polja krasi celotni atribut iz občinskega grba: na rdečem želodu beli pojoči slavček, objet v rumena hrastova lista z žarečim soncem zgoraj. Višina celotnega atributa ne sme biti nižja od 70% (sedemdeset odstotkov) višine zastavine rute in ne sme presegati 90% (devetdeset odstotkov) imenovane rute. (Čl. 13, Odlok, 2000.)
Horizontalna oblika zastave je tista, ki se na vodoravno položeni zastavini ruti začenja z ožjim, vertikalnim zelenim poljem, ki mu sledi enako veliko belo polje, temu pa zeleni kvadrat, na katerem je upodobljen celoten atribut iz grba. Celotni atribut mora stati v svojem naravnem, vodoravnem položaju. Osrednjemu zelenemu kvadratu sledi belo ozko, vertikalno polje in njemu končno zeleno polje zastavine rute. […] Vertikalna oblika občinske zastave je tista, ki ima na vertikalno izvešeni ruti zeleno barvno polje, navzdol mu sledi enako veliko belo, le temu osrednji zeleni kvadrat z atributom, nakar si sledita spet belo in končno zeleno barvno polje. Atribut v sredini zastavine rute je napram prejšnjemu primeru zaobrnjen za devetdeset kotnih stopinj zato, da je upodobljen v svojem naravnem položaju tako kot v grbu. (Čl. 14, Odlok, 2000.)

Sources: Statut Občine Dobje, 29.01.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 12/1999, 26.02.1999.
Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Dobje, 19.06.2000, Uradni list Republike Slovenije, št. 64/2000, 14.07.2000.
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Dobje, 23.11.2001, Uradni list Republike Slovenije, št. 102/2001, 14.12.2001.
Statut Občine Dobje (uradno prečiščeno besedilo) (Statut-UPB1), 12.10.2006, Uradni list Republike Slovenije, št. 114/2006, 09.11.2006.

In the green field there is an oak branch with two golden leaves and a red acorn on which is sitting a silver nightingale singing and above a golden sun. The flag is green with two white vertical stripes forming a square field in the middle containing the charges from the coat of arms.Dobrepolje

[Dobrepolje] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Dobrepolje]
[Dobrepolje]
Adopted: 31st May 1996
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Description of arms: Grb občine je upodobljen na gotskem ščitu 15. stoletja, sanitske oblike. Predstavitev grba (blason): Srebrni trak, katerega širina je 35. del (petintrideseti del) širine ščita, cepi tega v zeleno polje, ki nosi zlati žitni klas s 24 zrni, obdan z leve in desne s po enim žitnim listom; ter v modro polje, ki nosi zlati zvon z znamenjem katoliškega križa na sredini svojega plašča. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 6, Odlok, 1996.)
Description of flag: Zastava Občine Dobrepolje je modra in rumena z rumenim zvonom na modrem polju. Razmerje višine zastavine rute “V” proti dolžini “L”, V:L = 1:2,5, oziroma ena proti dve celi pet desetin. Zastavina ruta je vertikalno razdeljena na dve barvni polji tako, da prvo barvno polje zavzema 45% celotne rutine dolžine “L”, drugo barvno polje pa 55% celotne dolžine rute. Prvo, modro polje nosi na svoji sredini vertikalno postavljen atribut iz občinskega grba, rumeni zvon enake barve, kot je drugo barvno polje zastave. Atribut ne sme biti nižji od 2/3 višine zastavine rute in ne višji od 8/10 imenovane višine. (Čl. 10, Odlok, 1996.)
Sources: Statutarni sklep (Občine Dobrepolje), 23.12.1994, Uradni list Republike Slovenije, št. 24/1995, 06.05.1995.
Statut Občine Dobrepolje, 06.04.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 26/1995, 12.05.1995.
Odlok o grbu in zastavi Občine Dobrepolje, 31.05.1996, Uradni list Republike Slovenije, št. 32/1996, 20.06.1996.
Statut Občine Dobrepolje, 21.04.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 37/1999, 18.05.1999.
Statut Občine Dobrepolje, 11.03.2008, Uradni list Republike Slovenije, št. 28/2008, 20.03.2008.

The coat of arms is vertically divided by a silver ribbon, dexter in green a golden wheat stalk with 24 grains and two leaves, sinister in blue a golden church bell. The flag is based on the part of the coat of arms, vertically divided blue-yellow (9:11), with the golden bell in the blue filed.Dobrna

[Dobrna] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Dobrna]
[Dobrna]
Adopted: 29th March 2001
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Description of arms: Opis grba, splošno: zeleni dvohrib v dnu modrega ščita nosi zlato skodelo s srebrnim vodnim vrelcem, ki nato razpršen v desni in levi lok vsaksebi, kot slapova padata nad temena dvohriba, v katerem sta vsak k sebi dva zlata hrastova lista. Blazon: Grb Občine Dobrna je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. S srebrnim trakom pokriti zeleni dvohrib v povišanemu dnu modrega ščita, nosi v svojem prevalu zlato skodelo iz katere vre šesterni srebrni vrelec v glavo ščita; tam se vrelec, razdeljen v po tri v desno in levo se jačajoče loke zaobrne navzdol, da potem kot trojni desni oziroma levi slap pada nad obe temeni dvohriba; v zelenilu obeh hribov tvorita dva zlata hrastova (Quercus robur) lista heraldično palmeto. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 8, Odlok, 2001.)
Descriptions of flag: Opis zastave – splošno: zastava Občine Dobrna je modre in rumene barve z atributom iz občinskega grba na častnem srednjem, modrem barvnem polju zastavine rute: iz rumene skodele vre beli (vodni) vrelec navzgor ter razdeljen v desni in levi lok ojačan pada navzdol. Opis zastave: modro rumena zastava Občine Dobrna je pravokotne oblike, razmerje njene višine “V“ proti dolžini “L“, je ena proti dve celi in pet desetin, oziroma “V“:“L“ = 1:2,5. Dolžina zastavine rute “L“ se teoretično deli na dvajset osmin (20/8), na katere je ruta razdeljena s svojimi vertikalnimi barvnimi polji, kakor sledi: I. modro barvno polje, “l“ = tri osmine “L“, (3/8 “L“), II. rumeno barvno polje, “l“ = tri osmine “L“ (3/8 “L“), III. modro barvno polje, srednji kvadrat “l“ = osem osmin “L“ (8/8 “L“), IV. rumeno barvno polje, “l“ = tri osmine “L“ (3/8 “L“), V. modro barvno polje, “l“ = tri osmine “L“ (3/8 “L“). Sredino tretjega, srednjega modrega kvadrata krasi atribut iz občinskega grba: rumena skodela iz katere vre beli (vodni) vrelec v višino, kjer se razdeli v desni in levi lok ter ojačan pada navzdol. Višina atributa ne sme biti nižja od sedemdeset odstotkov višine zastavine rute, in ne sme presegati devetdeset odstotkov imenovane višine. (Čl. 13, Odlok, 2001.)
Horizontalna zastava je tista, ki ima na vodoravno položeni zastavini ruti modra in rumena polja vertikalna, podoba njenega atributa, rumena skodela z belim (vodnim) vrelcem na sredini srednjega modrega polja pa izraža naravni pložaj podobe vodnega vrelca. […] Vertikalna oblika občinske zastave je tista, ki ima na vertikalno izvešeni ali položeni zastavini ruti modrorumena polja horizontalna, podoba njenega atributa pa mora izražati naravni položaj podobe vodnega vrelca oziroma je ta napram svoji podobi na horizontalni zastavini ruti, zaobrnjena za devetdeset kotnih stopinj. Vertikalna zastava ima po analogiji horizontalne zastave analogno tudi uporabo. (Čl. 17, Odlok, 2001.)

Sources: Statut Občine Dobrna, 10.05.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 47/1999, 16.06.1999.
Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Dobrna, 29.03.2001, Uradni list Republike Slovenije, št. 27/2001, 13.04.2001.

The coat of arms is in a blue field on a white fimbriated green double mount a golden bowl sprinkling water and in base two golden oak leaves in saltire. The flag is blue with two vertical yellow stripes forming a square field in the middle containing the bowl sprinkling water from the coat of arms.


Dobrna, 199x

Flag unknown. [Dobrna, 199x]
Adopted: ?
Abandoned: 29th March 2001
Source: Občina Dobrna http://www.sigov.si/uecelje/dobrna.htm 11.10.1999.

Until the adoption of the new coat of arms, the Community of Dobrna was using this coat of arms of the lords of Dobrna of 1567 (per pale argent a raven sable holding in its beak a ring or and tirerced per pile issuant from the siniter gules, argent and sable, mantle dexter sable and argent and sinister gules and argent, on a crowned helmet the raven as in the shield). This was used as unofficial town emblem since late 19th and during the 20th century.Dobrova-Polhov Gradec

[Dobrova-Polhov Gradec] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Dobrova-Polhov Gradec]
[Dobrova-Polhov Gradec]
Adopted: 24th June 1999
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Description of arms: Opis grba, splošno: V zlatem ščitu, z desno in levo modro obrobo sta spodaj dva zelena hrastova lista z rdečima želodoma, nad njima v šopku osmih zelenih listov srebrni cvet blagajane (Daphne Blagavana). Predstavitev grba - blazon: Grb Občine Dobrova-Polhov Gradec je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Iz kotov zlatega ščite se izteka desna in leva modra obroba v širini ene petnajstine ščita v kot ščitovega dna; iz njega raste črna hrastova vejica do višine ščitovega dna in nosi v vsako stran po eno črno kapico z rdečim želodom tako, da z njimi zapolnjuje spodnji del polja; iz vrha vejice se nagnjeno v desno in levo bočita nad želodke v smeri sredine stranice ščita po en zelen hrastov list. Sredino zgornjega dela polja nad hrastovimi listi izpolnjuje v narisu zbir osmih, središčno postavljenih zelenih listov, katerih stičišče prekriva za pol manjši srebrn štirilistni blagajanin cvet z zlato sredino. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 8, Odlok, 1999.)
Descriptions of flag: Splošno: Zastava Občine Dobrova-Polhov Gradec je rumene in zelene barve z atributom iz občinskega grba na prvem rumenem polju zastavine rute, njen preostali del je zelene barve. Opis zastave: Zastavina ruta je pravokotne oblike, razmerje višine "H" proti dolžini "L" je 1: 2,5 (ena proti dve celi in pet desetin) s tem, da je njena ruta razdeljena vertikalno na dva, po višini enaka, po dolžini pa neenaka dela. Na prvem rumenem, kvadratnem delu zastavine rute je upodobljen atribut iz grba občine Dobrova-Polhov Gradec: dvojico zelenih hrastovih, v desno in levo nagnjenih listov, ki ju spodaj spremljata po en rdeč želodek, nadgrajuje zelen šop listov, katerih središčni splet prekriva bel cvet blagajane (Daphne Blagavana) z rumeno sredino. Celotni atribut ne sme biti manjši od dveh tretjin (2/3) višine barvnega polja in ne večji od osem desetin (8/10) iste višine zastavine rute. Preostali del zastavine rute je v enaki zeleni barvi kot je listje v atributu. (Čl. 13, Odlok, 1999.)
Horizontalna zastava je tista, ki ima na vodoravno položeni zastavini ruti, vertikalno zeleno in rumeno polje, podoba njenega atributa (zelena hrastova lista z želodoma in cvet blagajane) na rumenem polju pa izraža naravni položaj simbola. […] Vertikalna oblika občinske zastave je tista, ki ima na vertikalno položeni zastavini ruti, horizontalno rumeno in zeleno polje, podoba njenega atributa pa mora izražati naravni položaj simbola. (Čl. 17, Odlok, 1999.)

Sources: Statut občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec, 25.04.1995, Naš časopis, izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Dobrova-Horjul-Polhov gradec in Brezovica, št. 211, Maj 1995, str. 21.
Vabilo - Bilo je nekoč, Naš časopis, izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Dobrova-Horjul-Polhov gradec in Brezovica, št. 228, December 1996, str. 11.
Statut Krajevne skupnosti Polhov Gradec, 22.12.1995, Naš časopis, izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Dobrova-Horjul-Polhov gradec in Brezovica, št. 218, Januar 1996, str. 16.
"Razstava na Dobrovi", Naš časopis, izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Dobrova-Horjul-Polhov gradec in Brezovica, št. 229, Januar 1997, str. 13.
"Poročilo o delu odborov občinskega sveta občine Dobrova-Polhov Gradec", Naš časopis, izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova-Polhov Gradec in Brezovica, št. 254, Junij 1999, str. 9.
"Grb in zastava občine Dobrova-Polhov Gradec", Naš časopis, izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova-Polhov Gradec in Brezovica, št. 255, Julij/Avgust 1999, str. 1-10 passim.
Odlok o grbu in zastavi Občine Dobrova-Polhov Gradec, 24.06.1999, Naš časopis, izhaja za občine Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova-Polhov Gradec in Brezovica, št. 255, Julij/Avgust 1999, str. 11.

The coat of arms is Or bordered along flanks Azure issuant from base an Oak Twig Sable with two Acorns Gules slipped and cupped of the third and two leaves Vert and in chief an quatrefoil Argent barbed Vert and seeded of the first.
The flag is rectangular in overall ratio 2:5 vertically divided in two fields, yellow square at hoist and green fly. In the hoist square are attributes from the coat of arms, the twig and flower.
The two floral elements represent the two parts of the communities. The oak in reference to Dobrova (the name having old Slavic word dob meaning oak). The flower in the chief is Blagajev Volčin (Daphne Blagayana) discovered in 18th century in Polhov Gradec. The two blue borders represent two local streams.

The current Community of Dobrova-Polhov Gradec seceded from the former Community of Vič-Rudnik that was one of communities forming the city of Ljubljana until 1995. When seceded in 1995 it took name Dobrova-Horjul-Polhov Gradec, but the territory of Horjul seceded again in 1998 to form a separate community.Dobrovnik

Dobrovnik – Dobronak

[Dobrovnik] [Normal] 1:2 [State Flag] [Dobrovnik]
Adopted: 7th October 2002
Design: Milan Berden, ing.
Descriptions of arms: Grb občine Dobrovnik ima obliko ščita poznogotske oblike in je po vertikali deljen na tretjine, leva tretjina je modra, srednja tretjina je bela, desna tretjina pa je zelena. Zgornja tretjina vertikalnih tretjin je deljena s tremi krožnimi lok v i višini ene četrtine kroga. V spodnji polovici srednje tretjine je stiliziran cvet močvirske logarice (fritillia meleagris).Vertikalne tretjine po horizontali deli tudi črta, ki je postavljena med krožnimi loki in stiliziranim cvetom. Ščit je obrobljen s črnim robom. Osnovne barve grba občine Dobrovnik CMYK modra C:100, M:60, Y:0, K:10 zelena C:70, M:0, Y:100, K:30 rumena C:0, M:10,Y:100, K:0 bela C:0, M:0, Y:0, K:0 (Čl. 7, Odlok, 2002.)
Dobronak Község címere késő gótikus pajzs alakú, függőlegesen harmadokra osztott, a bal harmad kék, a középső harmad fehér, a jobb harmad pedig zöld. A függőleges harmadok felső harmada három, a kör egynegyede magasságú körívvel osztott. A középső harmad alsó felében stilizált kockásliliom (fritillia meleagris) van. A függőleges harmadokat vízszintesen egy vonal szeli, éspedig a körívek és a stilizált virág közötti részen. A pajzsot fekete peremvonal övezi. Dobronak Község címerének alapszínei: CMYK kék C:100, M:60, Y:0, K:10 zöld C:70, M:0, Y:100, K:30 sárga C:0, M:10,Y:100, K:0 fehér C:0, M:0, Y:0, K:0 (7. cikkely, Szabályrendelet, 2002.)

Descriptions of flag: Zastava Občine Dobrovnik je po vertikali enako kot grb razdeljena na tri polja: modro-belo-zeleno, izdelana v razmerju stranic 1:2 (širina:višina).Vsaka barva zavzema po širini tretjino prostora zastave. Na drugi četrtini na beli podlagi je grb občine Dobrovnik. (Čl. 12, Odlok, 2002.)
Dobronak Község zászlaja, hasonlóan, mint a címer vertikálisan három: kék, fehér, zöld színű mezőre osztódik és 1:2 (szélesség/magasság) arányú elosztású. A második negyedben, a fehér mezőben Dobronak Község címere van. (12. cikkely, Szabályrendelet, 2002.)

Sources: Občina Dobrovnik - Dobronak Köszég http://www.dobrovnik.si 28.04.2003.
Statut Občine Dobrovnik, 18.03.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 34/1999, 10.05.1999.
Odlok o grbu in zastavi Občine Dobrovnik | Szabályrendelet Dobronak Község Zászlajáról és Címeréről, 07.10.2002, Uradne objave Občine Dobrovnik | Dobronak Község Hivatalos Közlöny, št. 7/2002, 24.10.2002.
Statut Občine Dobrovnik, 28.03.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 35/2007, 18.04.2007.
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Dobrovnik | Dobronak Község Alapszabályának módosításai és kiegészítései, 30.03.2016, Uradne objave Občine Dobrovnik | Dobronak Község Hivatalos Közlöny, št. 2/2016, 22.04.2016.

The coat of arms is tierced per pale azure, argent and vert, overall a triple mount fesswise above a filet and a fritillary flower inverted all or. The colours blue and green are chosen for the to represent both Slovenians and Hungarians living there (the two differential colours from the national flags). The triple low hills are characteristic horizon of the region, appearing also in historical seals from 13th century. The golden line stands for the fruitful fields. The fritillary (Fritillaria meleagris L., Slov. močvirska logavica/močvirski tulipan) is protected species found in the community (also used in various forms by several other Slovenian communities). The flag is based on the colours of the coat of arms, i.e. the blue for Slovenians and green for Hungarians, with the coat of arms. The flag is tricolour of blue over white over green with the coat of arms off-set to hoist in the second fourth of the flag.


Dobrovnik, proposal 2002

[Dobrovnik, proposal 2002] [Normal] 1:3 [State Flag]
Adopted: 2002
Design: Milan Berden, ing.
Source: Občina Dobrovnik - Dobronak Köszég http://www.dobrovnik.si 28.04.2003.

The flag was originally proposed in the ratio 1:3 with the central stripe of the double width and the coat of arms in the middle.Dolenjske Toplice

[Dolenjske Toplice] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Dolenjske Toplice]
[Dolenjske Toplice]
Adopted: 29th March 2001
Description of arms: Opis grba, splošno: grb Občine Dolenjske Toplice, ki ima obliko ščita s polkrožno zaključenim dnom, simbolizira osnovne značilnosti območja Občine Dolenjske Toplice, to je gozd, ki ga v stilizirani obliki predstavljata listavec z obliko kroga, iglavec v obliki enakostraničnega trikotnika in izvir termalne vode, ki je razpršena v obliki petih kapelj. Predstavitev grba – BLAZON: na ščitu s polkrožno zaključenim dnom na beli podlagi je v spodnji dve tretjini postavljen krog v svetlo zeleni barvi, katerega površino v razmerju 3 : 1 zasedajo kaplje svetlo modre barve. Svetlo zeleni krog obenem prekriva spodnjo, navidezno tretjino enakostraničnega trikotnika. Vidni del trikotnika, razdeljen v pet enako širokih trakov, temno zelene barve zaseda zgornjo tretjino ščita. Celoten grb je grajen levo nasproti desnemu simetrično. Zlata obroba, ki jo nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. Barvna sestava grba: – krog je v svetlo zeleni barvi (C 30%, M 0%, Y 70%), – trikotnik je v temno zeleni barvi (C 95%, M 30%, Y 70%), – kaplje so v svetlo modri barvi (C 90%, M 5%) – cyan modra, – zlata obroba je v zlati barvi (Y 100%) – zlata. (Čl. 9, Odlok, 2001.)
Description of flag: Splošno: zastava Občine Dolenjske Toplice je dvobarvna, s svetlo modrim in svetlo zelenim poljem, z glavnim atributom občinskega grba. Opis: zastava Občine Dolenjske Toplice je pravokotne oblike, razmerje njene višine »V« proti dolžini »L« je pri horizontalnem obešanju 1 : 2,5, oziroma pri vertikalnem obešanju 2,5 : 1. Zastava Občine Dolenjske Toplice je horizontalno deljena na dva barvna polja, od katerih je svetlo modro postavljeno spodaj, svetlo zeleno pa zgoraj, v razmerju svetlo modra : svetlo zelena = 1 : 2, z atributom postavljenim pri horizontalni obliki v prvo levo tretjino zastavine rute, tako da je dno atributa postavljeno v zgornjo četrtino svetlo modrega polja. Pri horizontalni obliki je atribut postavljen v sredino zastavine rute, tako da je dno atributa postavljeno v zgornjo osmino svetlo modrega polja. Atribut pri horizontalnem obešanju ne sme biti nižji od 4/10 višine zastavine rute in ne višji od 6/10 višine zastavine rute. Atribut pri vertikalnem obešanju ne sme biti nižji od 4/10 dolžine zastavine rute in ne višji od 6/10 dolžine zastavine rute. Atribut je v zastavi obrobljen z zlato barvo. (Čl. 13, Odlok, 2001.)
Sources: Statutarni sklep o delovanju Občine Dolenjske Toplice do sprejema statuta občine, 12.12.1998, Uradni list Republike Slovenije, št. 3/1999, 21.01.1999.
Statut Občine Dolenjske Toplice, 07.04.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 47/1999, 16.06.1999.
Odlok o grbu in zastavi Občine Dolenjske Toplice, 29.03.2001, Uradni list Republike Slovenije, št. 28/2001, 19.04.2001.
Odlok o spremembi Odloka o grbu in zastavi Občine Dolenjske Toplice, 16.02.2006, Uradni list Republike Slovenije, št. 29/2006, 21.03.2006.
Statut Občine Dolenjske Toplice, 27.09.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 93/2007, 12.10.2007.
Občina Dolenjske Toplice, www.dolenjske-toplice.si, 04.09.2002

The coat of arms of Dolenjske Toplice is in semicircular shield shape, with charges symbolizing woods and thermal waters - a disk for green-leaf woods, triangle for evergreen woods and five drops for the thermal spas.
The flag is vertically divided in two fields, light green over light blue the first being double the width of the second. The attribute from the coat of arms bordered with golden is set into it near the hoist. The vertical version is somewhat adapted of the same basic design.[Previous page: Slovenia - Communities, part 2 (Brd-Črn)][FAME Home Page][Index of pages][Alphabetic index][Chronologic index][What's new?][About FAME][Links to other web pages][Mail me][Ova stranica dostupna je i na hrvatskom: Slovenija - općine, 3. dio (Čre-Dol)][Next page: Slovenia - Communities, part 4 (Dol-Gor)]

[banner]  

Receive an e-mail
when these pages
are updated?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2017 by Zeljko Heimer. All rights reserved.