[Previous page: Slovenia - Communities, part 19 (Voj-Žet)][FAME Home Page][Index of pages][Alphabetic index][Chronologic index][What's new?][About FAME][Links to other web pages][Mail me][Ova stranica dostupna je i na hrvatskom: Slovenija - općine, 20. dio (Žir-Žuž)][Next page: Slovenia - Historical Flags]

[banner]  

Receive an e-mail
when these pages
are updated?

[vexicro]

Flags of the World

Page created: 18th November 1996
Last updated: 14th July 2017
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME is a site devoted to the systematic and scientific study of flags and coats of arms. Such symbols often bear strong political and other messages. Inclusion of those symbols here does not mean that the author supports or approves of the ideas they may stand for.
[NSK - Digital Archives] This site is harvested for the NSK digital archives.

Map of Slovenian communities with highighted communities presented on this page. The municipal communities are captioned with bold.

Slovenia - Communities, part 20 (Žir-Žuž)


Legend:
* communities formed in 1995
+ communities formed in 1998


See also:

Žiri

[Žiri] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Žiri]
[Žiri]
Adopted: 6th December 2000
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Description of arms: Opis grba, splošno: Grb Občine Žiri je upodobljen na ščitu poznogotskega stila s tem, da ga deli srebrna valovnica; na zgornjem zelenem polju so trije zlati bukovi žiri, v spodnjem modrem pa je zlati lintvern. Predstavitev grba – BLAZON: Grb Občine Žiri je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike s tem, da ga deli srebrna valovnica s petimi vali; v zgornjem zelenem polju so trije bukovi (fagus sylvatica) žiri, (2 + 1); v spodnjem polju je na modrem zlati lintvern z razprostrto perutjo in enkrat zaobrnjenim puščičastim repom. Zlati trak, ki ga nosi ščit ob svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 8, Odlok, 2000, Čl. 8, Odlok, 2006.)
Descriptions of flag: Opis zastave, splošno: Zastava Občine Žiri je modre in rumene barve z glavnim atributom iz občinskega grba, tremi zlatimi bukovimi žiri, na njenem prvem modrem delu. Opis zastave: Zastava Občine Žiri je pravokotne oblike, razmerje višine »H« proti dolžini »L« je 1: 2,5 oziroma ena proti dve celi in pet desetin s tem, da je njena ruta razdeljena vertikalno na dva, po višini enaka, po dolžini pa neenaka dela. V sredini prvega, modrega, kvadratnega dela zastavine rute, je predstavljen glavni atribut iz občinskega grba, trije zlati bukovi žiri (2 +1). Drugi del zastavine rute je horizontalno deljen na tri enako široke barvne proge, od katerih sta prva in tretja rumene barve, druga oziroma srednja proga je v modri barvi in se zliva s kvadratnim poljem v modro barvno celoto. Celotni atribut ne sme biti nižji od dveh tretjin (2/3) višine zastavine rute in ne večji od osem desetin (8/10) imenovane višine. (Čl. 13, Odlok, 2000; Čl. 13, Odlok, 2006.)
Horizontalna oblika zastave je tista, ki ima na vodoravno položeni zastavini ruti tudi sredinsko modro progo vodoravno, na prvem modrem kvadratu pa je atribut (trije rumeni, navzdol obrnjeni bukovi žiri) postavljen v heraldični obliki (2+1). [...] Vertikalna oblika občinske zastave je tista, ki ima na vertikalni obešeni zastavini ruti tudi modro sredinsko progo vertikalno; na zgornjem modrem kvadratu pa je atribut postavljen v heraldični obliki (2+1 v obliki navzdol obrnjenega enakostraničnega trikotnika). (Čl. 14, Odlok, 2000; Čl. 14, Odlok, 2006.)

Sources: Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o določitvi praznika Občine Žiri in določitvi njenih simbolov, 22. 10. 1997, Uradni list Republike Slovenije, št. 67/1997, 30.10.1997.
Statut Občine Žiri, 16.04.1999, Uradni vestnik Gorenjske, št. 18/1999, 11.05.1999.
Odlok o istovetnosti simbolih Občine Žiri, 6.12.2000, Uradni list Republike Slovenije, št. 26/2001, 12.04.2001.
Odlok o istovetnostnih simbolih in priznanjih Občine Žiri, 01.06.2006, Uradni list Republike Slovenije, št. 61/2006, 13.06.2006.
Odlok o spremembi Odloka o istovetnostnih simbolih in priznanjih Občine Žiri, 06.05.2010, Uradni list Republike Slovenije, št. 47/2010, 11.06.2010.
Statut Občine Žiri, 09.11.2011, Uradni list Republike Slovenije, št. 94/2011, 25.11.2011.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o istovetnostnih simbolih in priznanjih Občine Žiri, 15.04.2014, Uradni list Republike Slovenije, št. št. 33/2014, 09.05.2014.
Občina Žiri: celostna grafična podoba, Občina Žiri, [n. d.] (2006?)

The coat of arms is divided per fess wavy argent, in chief vert three beech acorns or and in base azure a lyntvern or. A lyntvern is a heraldic beast similar to wyvern of dragon family. According to some Slovenian legends, when a lyntvern hits the ground with its tail, it produces an earthquake. The beech (Fagus sylvatica) acorns cants the name of the community - acorns. The flag consists of a blue square hoist part with three yellow acorns from the coat of arms and triband fly end of yellow-blue-yellow.


Žiri, proposal 1997

Descriptions of arms: – grb Občine Žiri je moder lintvern na srebrni podlagi, ki drži v krempljih bukovo vejo z bukovim žirom in dvema bukovima listoma. (Čl. 2, Odlok, 1997.)
razdeljen zlato in črno, zgoraj zamorčeva glava z rdečo krono in rdečim ovratnikom, spodaj zlat zmaj, valovita modra gred. (Hawlina, 1999.)

Description of flag: vzdolžno deljena, rumena in črna. (Hawlina, 1999.)
Sources: Tadeja Primožič: "Muzejsko društvo v Žireh - včeraj, danes ... in tudi jutri?", Žirovski občasnik: Zbornik za vsa vprašanja na Žirovskem, 25/26 (1997) : 61-67.
Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o določitvi praznika Občine Žiri in določitvi njenih simbolov, 22. 10. 1997, Uradni list Republike Slovenije, št. 67/1997, 30.10.1997.
Peter Hawlina: "Manj je več", Žirovski občasnik: Zbornik za vsa vprašanja na Žirovskem, 29 (1999) : 214-215.

On 23rd November 1997 in the community of Žiri was held a referendum on the communal symbols. The proposed coat of arms was Argent a Lyntvern Azure holding in paws a Beech Branch with an Beech Acorn and two Leaves, made by Valt Jurečić. This includes basically the same elements as the eventually adopted design.
The proposal of the arms by peter Hawlina was also considered per a fess azure wavy, or a Moors head crowned or and with collar gules and sable a dragon or. A simple bicolour flag of yellow and black was proposed to go with it.
Primožič mentions that the Museum Society of Žiri was involved in design of a cota of arms for Žiri in 1977. No further info is available about these arms at this point.Žirovnica

[Žirovnica] [Normal] [Vertical] 1:2 [State Flag] [Žirovnica]
[Žirovnica]
Adopted: 31st January 2000
Description of arms: Grb Občine Žirovnica je upodobljen na ščitu s šiljasto zaključenim dnom in odprto knjigo na vrhu ščita v razmerju 4,5:5. Na zelenem polju je pet stiliziranih zlatih peres. Peresa so stilizirana v obliki satja in postavljena v razmerju 3 peresa zgoraj, 2 peresi spodaj. Pet zlatih peres simbolizira pet velikih mož (F. Prešeren, M. Čop, A. Janša, F. S. Finžgar in J. Jalen, ki jim je posvečena Pot kulturne dediščine in doprsni spomeniki pred žirovniško osnovno šolo. Peresa so razporejena v obliki satja, saj je na območju Občine Žirovnica tekla zibelka slovenskega čebelarstva (prva slovenska čebelarska organizacija je bila ustanovljena na Rodinah že l. 1871, iz Breznice je bil doma znameniti čebelar Anton Janša). Čebelje satovje simbolizira pridobivanje medu ter marljivost in pridnost kot značaj ljudi. Odprta knjiga na vrhu ščita simbolizira kulturne in znanstvene dosežke znamenitih osebnosti, rojenih na območju, ki ga danes obsega Občina Žirovnica, s tem pa tudi izjemen kulturno-zgodovinski pomen omenjenega območja za vso Slovenijo. Zelena barva se vsebinsko najbolj identificira z žirovniškim okoljem in hkrati simbolno definira območje, ki je nam najbolj lastno – vaška lipa s šestnajstimi srenjskimi kamni v Vrbi. Ščit je obrobljen z zlato barvo. Barvna sestava grba: – zeleno polje je v barvi pantone 356cv (C 100%, M 0%, Y 91%, K 27%) – zelena, – peresa, knjiga in obroba ščita so v barvi pantone 1225cv (C 0%, M 15%, Y 60%, K 0%) – rumena. (Čl. 3, Odlok, 2000.)
Description of flag: Zastava Občine Žirovnica je zelena (356cv – zelena) s petimi zlatimi peresi. Zastava Občine Žirovnica je pravokotne oblike, pri horizontalnem obešanju je razmerje višine zastavine rute (V) proti dolžini (L) V:L=1:2, oziroma ena proti dve, pri vertikalnem obešanju (bandero) pa ravno obratno (V:L=2:1). Atribut ne sme biti nižji od 1/2 (ene polovice) višine zastavine rute in ne višji od 8/10 (osmih desetin) imenovane višine. (Čl. 7, Odlok, 2000.)
Sources: Občina Žirnovica http://peter.g-kabel.si/Obcina/index.html 10. 03. 2000.
Statut Občine Žirovnica, 24.02.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 23/1999, 08.04.1999.
Odlok o grbu in zastavi Občine Žirovnica, 31.01.2000, Uradni list Republike Slovenije, št. 17/2000, 25.02.2000.
Statut Občine Žirovnica (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1), 30.06.2011, Uradni list Republike Slovenije, št. 55/2011, 08.07.2011.
Images thanks to Pascal Gross

The community of Žirovnica uses a green coat of arms with five golden feathers, outlined in gold and topped with a golden shape of an open book. The feathers refer to five great Slovenian writers and poets born in Žirnovica. The feathers are arranged into honeycomb shapes alluding to Žirnovica being the home of Slovenian honey industry. The flag is green with five feathers.Žužemberk

[Žužemberk] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Žužemberk]
[Žužemberk]
Adopted: 16th December 1999
Description of arms: Opis grba splošno: V ščitu je nad modrim poljem v obliki vala, na zelenem polju rumen ris v skoku. Predstavitev grba – blazon: Grb Občine Žužemberk je upodobljen na zgoraj odprtem ščitu. Na zgornjem zelenem polju je v skoku predstavljen ris, spodaj pa je modro polje v obliki vala brez simbola. Višina risa je do 2/3 višine ščita. Povprečna višina spodnjega polja mora dosegati le 1/3 celotne višine. Zlati trak, ki ga nosi ščit na zunanjih robovih lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 8, Odlok, 2000.)
Descriptions of flag: Splošno Zastava Občine Žužemberk je tribarvna: zelena, bela in modra z risom v belem polju. Opis: Zastava Občine Žužemberk je pravokotne oblike, razmerje njene višine proti dolžini je 1: 2,5 s tem, da ima njena ruta namišljeno horizontalno delitev na tri, po širini, enake dele. Prvi del zastavine rute je zeleno polje, na drugem delu zastavine rute je na belem polju upodobljen ris v skoku, katerega velikost mora biti v mejah do 2/3 višine zastavine rute. Tretji del zastavine rute je modro polje brez atributov. (Čl. 13, Odlok, 2000.)
Horizontalna zastava je tista, ki ima na vodoravno položeni zastavini ruti na njenem začetku zeleno polje, na sredini drugega belega polja pa leži atribut risa tako, da njegova podoba izraža naravni položaj živali v skoku. [...] Vertikalna zastava je tista, ki ima v obešenem položaju pokončno podobo, zastavina ruta je ozka in visoka. V tem primeru je spodaj modro polje, v drugem, belem polju pa je na sredini atribut risa v skoku v horizontalni legi. Nad tem je še zeleno polje. (Čl. 17, Odlok, 2000.)

Sources: Odlok o grbu in zastavi Občine Žužemberk, 16.12.2000, Uradni list Republike Slovenije, št. 8/2000, 31.01.2000.
Odlok o spremembi Odloka o grbu in zastavi Občine Žužemberk, 11.05.2006, Uradni list Republike Slovenije, št. 52/2006, 19.05.2006.
Vlado Kostevc: "O grbu in zastavi občine Žužemberk", www.zuzemberk.si, 10.05.2010.

The coat of arms is vert a lynx proper salient to sinister and a base wavy azure. The flag is vertical tricolour of green-white-blue with the jumping lynx in the middle white field. The coat of arms of argent a lynx couchant is considered to originate from 14th century although the oldest preserved representations today are only from 17th (Valvasor's collection).[Previous page: Slovenia - Communities, part 19 (Voj-Žet)][FAME Home Page][Index of pages][Alphabetic index][Chronologic index][What's new?][About FAME][Links to other web pages][Mail me][Ova stranica dostupna je i na hrvatskom: Slovenija - općine, 20. dio (Žir-Žuž)][Next page: Slovenia - Historical Flags]

[banner]  

Receive an e-mail
when these pages
are updated?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2017 by Zeljko Heimer. All rights reserved.