[Previous page: Slovenia - Communities, part 5 (Gra-Idr)][FAME Home Page][Index of pages][Alphabetic index][Chronologic index][What's new?][About FAME][Links to other web pages][Mail me][Ova stranica dostupna je i na hrvatskom: Slovenija - općine, 6. dio (Ig-Kid)][Next page: Slovenia - Communities, part 7 (Kob-Kra)]

[banner]  

Receive an e-mail
when these pages
are updated?

[vexicro]

Flags of the World

Page created: 18th November 1996
Last updated: 8th July 2017
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME is a site devoted to the systematic and scientific study of flags and coats of arms. Such symbols often bear strong political and other messages. Inclusion of those symbols here does not mean that the author supports or approves of the ideas they may stand for.
[NSK - Digital Archives] This site is harvested for the NSK digital archives.

Map of Slovenian communities with highighted communities presented on this page. The municipal communities are captioned with bold.

Slovenia - Communities, part 6 (Ig-Kid)


Legend:
° communities formed before 1990's
* communities formed in 1995
+ communities formed in 1998


See also:

Ig

[Ig] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Ig]
[Ig]
Adopted: 23rd June 2015
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o and CD mikelis, Mihael Tominšek s.p. Otočec
Description of arms: OPIS GRBA (splošno, poljudno): v deljenem ščitu je na zgornjem srebrnem-belem polju na črne stebre postavljena črna ploščad. Na njej stojijo tri rdeče hiške, od katerih je srednja nekoliko višja. Njihove strehe so predstavljene s črnimi špirovci, katerih podaljški se križajo nad vsakem od strešnih slemen. V spodnjem zelenem polju je predstavljena srebrna heraldična roža z zlatim pestičem, obrobljenim z rdečim okrasom. Opomba: heraldika srebro upodablja z belo barvo in zlato z rumeno. BLAZON (heraldično, strokovno): v deljenem ščitu zgornjega srebrnega-belega polja je na delilno črto postavljenih šest črnih stebrov, katerih vrhove povezuje s črno črto predstavljena horizontalno položena ploščad mostišča. Na njo so čelno postavljene tri (1 + 1 + 1) enake rdeče hiške pri čemer višina srednje presega obe spremljajoči za približno četrtino siceršnje višine. Strehe hišk so predstavljene s črnimi špirovci, katerih podaljški so prekrižani nad vsakim od strešnih slemen. V spodnjem zelenem polju plava cvet srebrne heraldične rože z zlato-rumenim pestičem. Sredine petih cvetnih lističev krasi osrednja rdeča žilica, njih obrobje pa ločujejo zeleni koničasti listni nastavki. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 6, Odlok, 2015.)
Description of flag: SPLOŠNO: Zastava Občine Ig je zelene in bele barve, z občinskim grbom na srednjem, zelenem kvadratnem polju zastavine rute. OPIS ZASTAVE: Zeleno-bela ruta občinske zastave je krojena v razmerju višine »V« proti dolžini »L« ena proti dve celi in pet desetin oziroma »V«: »L« = 1: 2,5. To razmerje označujemo tudi z »R = 2: 5«. Zeleno zastavino ruto krasita dve beli vertikalni polji, od katerih prvo pokriva drugo šestino zastavine rute, drugo belo polje pa pokriva peto šestino iste rute. Sredino srednjega, zelenega kvadratnega polja, krasi občinski grb, katerega velikost je enaka dvema tretjinama višine zastavine rute »V«. (Čl. 10, Odlok, 2015.)
Sources: Statut Občine Ig, 19.04.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 26/1995, 12.05.1995.
Odlok o grbu in zastavi Občine Ig, 03.03.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 26/1999, 15.04.1999.
Statut Občine Ig, 14.04.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 2/2000, 13.01.2000.
Statut Občine Ig, 30.11.2006, Uradni list Republike Slovenije, št. 129/2006, 12.12.2006.
Odlok o grbu in zastavi Občine Ig, 23.06.2015, Uradni list Republike Slovenije, št. 48/2015, 03.07.2015.
Statut Občine Ig, 18.05.2016, Uradni list Republike Slovenije, št. 39/2016, 03.06.2016.
Heraldika d.o.o., www.heraldika.si 30. 11. 2001.
Marica Zupan: Nov grb in zastava Občine Ig, Mostiščar, št. 6, September 2015.: 3

The coat of arms is per fess argent three stilt houses gules on piles sable and vert a rose argent. The pile dwelings symbolise the UNESCO protected heritage of some 6500 years old houses built on piles found in Ig in 1875. The flag is green with two vertical white lines forming a square field in the middle where the coat of arms is set. The vertical version is not explicitly mentioned in the decisions and it is not yet confirmed in use.

The community of Ig was formed in 1995 from parts of the community of Vič-Rudnik that was one of the five communities forming until then the Civic Assembly of Communities of Ljubljana. Ig is suburban community that is rather industrialized nowadays, but in the past it was a marshy region.


Ig, 1999 – 2015

[Ig, 1999 – 2015] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Ig, 1999 – 2015]
[Ig, 1999 – 2015]
Adopted: 3rd March 1999
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Description of arms: Opis grba, splošno: V deljenem ščitu zgoraj v sredini zlati trs, spremljan z dvema močvirskima tulipanoma v rdeči in črni barvi, spodaj v zelenem polju čopasti ponirek v srebrni in črni barvi. Predstavitev grba – blazon: Grb Občine Ig je upodobljen na deljenem ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike; iz sredine trnaste delilne črte raste v zgornje srebrno polje trstika (phragmites communis) v zlati storžasti cvet, spremljana v desno in levo simetrično z dvema močvirskima tulipanoma (tulipa); njih viseča cvetova imata po tri listke, zunanja dva sta rdeče, srednji je črne barve. V spodnjem zelenem polju plava čopasti ponirek (podoceps nigricollis) v srebrni in črni barvi. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 8, odlok, 1999.)
Description of flag: Splošno: Zastava Občine Ig je zelene in bele barve, z atributom iz občinskega grba, črno-belim čopastim ponirkom v srednjem zelenem polju zastavine rute. Opis: Zelenobela ruta občinske zastave je krojena v razmerju višine »V« proti dolžini »L« ena proti dve celi in pet desetin oziroma »V« : »L« = 1 : 2,5. Zastavina ruta je zelena z dvema vertikalno postavljenima belima poljema, od katerih prvo pokriva drugo šestino zastavine rute, drugo belo polje pa pokriva peto šestino iste rute. Sredino srednjega, (širšega) zelenega polja krasi atribut iz občinskega grba, črno-beli čopasti ponirek; velikost njegove podobe je enaka polovični višini (V/2) zastavine rute. (Čl. 13, Odlok, 1999.)
Abandoned: 23rd June 2015
Sources: Odlok o grbu in zastavi Občine Ig, 03.03.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 26/1999, 15.04.1999.
Heraldika d.o.o. http://www.heraldika.si 30. 11. 2001.

The previous coat of arms is per fess engrailed Argent and Vert, in chief issuant a bulrush of the last fructed Or between two issuant fritillaries flowered Gules and in base a grebe proper. The flag was green with two vertical white lines forming a square field in the middle where there is the bird from the coat of arms.

A fritillary (Fritillaria meleagris L., Slov. močvirska logavica/močvirski tulipan) is a protected flower of marshy regions, as a grebe (Pödiceps nigricollis) is also a marshy bird.Ilirska Bistrica

[Ilirska Bistrica] [Normal] [Vertical] 1:3 | 1:2 [State Flag] [Ilirska Bistrica]
[Ilirska Bistrica] [Ilirska Bistrica]
Adopted: 22nd November 2007
Design: Kreattiva advertising d.o.o., Koper
Description of arms: Grb občine ima čisto simetrično obliko, ki se na spodnji strani zaključi s polkrogom. Opis: Osrednji simbol predstavlja zlatorumena ladja Liburna na modri podlagi. Ladja ima šest vesel in prislonjeno krmilo ter zastavo na krmnem drogu, obrnjeno proč od smeri vožnje. Barve: modra CMYK – 100% cyan rumena Pantone 109, CMYK – 10% magenta 100% rumena črna CMYK – 100% Pojavi se v štirih oblikah: – za odtise na tkanino, – za registrske tablice, – za odtise na papir, – v elektronski obliki. (Čl. 4, Odlok, 2007.)
Description of flag: Zastava Občine Ilirska Bistrica je modre barve z vstavljenim grbom občine. Krajša stranica zaključka zavzema 1/3 daljše stranice zastave. Grb je v zgornji tretjini zastave, tako da se zgornji del grba pokriva z linijo, ki predstavlja 1/4 daljše stranice. Širina grba je 4/6 krajše stranice in je postavljen sredinsko. Grb je obrobljen z belo črto. Barve: modra CMYK – 100% cyan rumena Pantone 109 CMYK – 10% magenta 100% rumena črna CMYK – 100%. (Čl. 8, Odlok, 2007.)
Sources: (Odlok o grbu in zastavi Občine Ilirska Bistrica, 18.09.1975, Uradne objave Primorskih novic, št. 15, 04.10.1975.)
(Statut Krajevne skupnosti Ilirska Bistrica, 12.06.1979.)
Adolfo Durán Rodríguez: "Banderas municipales de Eslovenia", Banderas no. 58, marzo 1996. Sociedad Española de Vexilología
(Statut Občine Ilirska Bistrica, Uradne objave, št. 30/91 in 26/92)
Statut občine Ilirska Bistrica, 21.09.1995, Uradne objave Primorske novice, št. 18/1995, 29.09.1995.
Spremembe in dopolnitve Statuta občine Ilirska Bistrica, 29.03.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 31/1999, 30.04.1999.
Correspondence with Vojko Čeligoj, MP from Ilirska Bistrica, 25.05.2002
Vojko Čeligoj: "130 let grba Ilirske Bistrice", Krajan, glasilo krajevne konference SZDL Ilirska Bistrica, št. 3/1980, 23.12.1980, str. 8-9.
"Stoletnica povdignitve Ilirske Bistrice v trg", Bistriški odmnevi, glasilo Občine Ilirska Bistrica, št. 33, Februar 2011.

The coat of arms of Ilirska Bistrica is Azure a Ship Or. The ship is a liburna of Illyrians, ancient people who settled the area and who were still famous for their ships still around the time of Marc Anthony. The coat of arms is the same as the coat of arms of Illyrian provinces formed in Napoleonic times and shortly afterwards retained in the Habsburg system as Kingdom of Illyrian. The coat of arms was first adopted as the coat of arms of Ilirska Bistrica in 1872 after a lengthily dispute over it with imperial office in Vienna. Since it was used until today in various artistic renditions. In early 1930's the Italian governor added the word Grepenna on a ribbon below the shield, something that still remains somewhat a mystery. The coat of arms and the flag of the community were adopted again in 1975, and this design was used intil recently, when the new graphical redention was made.
The flag is light blue vertical flag with the coat of arms edged white set in it top part. Even though the 1:3 flag is prescribed, apparenrly only the 1:2 flags are in actual use. There is also a table flag, which adds the name of the community above the coat of arms.


Ilirska Bistrica, 1975 – 2007

[Ilirska Bistrica, 1975 – 2007] [Normal] [Vertical] 1:2 [Ilirska Bistrica, 1975 – 2007]
[Ilirska Bistrica, 1975 – 2007]
Adopted: 18th September 1975
Abandoned: 22nd November 2007
Sources: (Odlok o grbu in zastavi Občine Ilirska Bistrica, 18.09.1975, Uradne objave Primorskih novic, št. 15, 04.10.1975.)
Adolfo Durán Rodríguez: "Banderas municipales de Eslovenia", Banderas no. 58, marzo 1996. Sociedad Española de Vexilología
Spremembe in dopolnitve Statuta občine Ilirska Bistrica, 29. 3. 1999, Uradni list RS, št. 31/1999
Correspondence with Vojko Čeligoj, MP from Ilirska Bistrica, 25.05.2002
Vojko Čeligoj: "130 let grba Ilirske Bistrice", Krajan, glasilo krajevne konference SZDL Ilirska Bistrica, št. 3/1980, 23.12.1980, str. 8-9.

The coat of arms of Ilirska Bistrica adopted in 1975 were basically the same, expect somewhat more details in the drawing of the ship, while the shield was encircled with a white convex shield containing in its base black inscription of the name of the community. The vertical flag was introduced in 1990's with golden fringe along the lower edge. Horizontal flag was, as some claim, actually never made, even if it was prescribed.Ivančna Gorica

[Ivančna Gorica] [Normal] 1:2 [State Flag] [Ivančna Gorica]
Adopted: 11th April 1996
Design: Peter Florjančič, 5R Studio (Studio Refleks), Koper
Description of arms: Grb ima obliko ščita, z zlato rumeno obrobo. Na dnu ščita, ki je zelene barve, stoji črno bel miljnik z nastavkom. (Čl. 2, Odlok o grbu, 1996.)
Description of flag: Zastava je belo-zelena; zgornja polovica zastave je bela, spodnja polovica pa zelene barve. Razmerje med dolžino in širino zastave je dve proti ena. V sredini zastave je grb občine. Širina grba je ena četrtina dolžine zastave. Središče grba je v presečišču diagonale zastave. (Čl. 2, Odlok o zastavi, 1996.)
Sources: Občina Ivančna Gorica http://www.ivancna-gorica.si/ 11.04.1999.
(Statut Občine Ivančna Gorica, Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 1/1995.)
Odlok o grbu Občine Ivančna Gorica, 11.04.1996, Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 5/1996, 18.04.1996.
Odlok o zastavi Občine Ivančna Gorica, 11.04.1996, Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 5/1996, 18.04.1996.
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ivančna Gorica, 15.12.1998, Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 7/1998, 18.12.1998.
Statut Občine Ivančna Gorica, 26.03.1999, Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 2/1999, 02.04.1999.
Statut Občine Ivančna Gorica, 11.05.2001, Uradni list Republike Slovenije, št. 89/2004, 12.08.2004.
Statut Občine Ivančna Gorica, 29.06.2011, Uradni list Republike Slovenije, št. 59/2011, 25.07.2011.
Statut Občine Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1), 04.02.2015, Uradni list Republike Slovenije, št. 11/2015, 20.02.2015.
Statut Občine Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB2), 16.11.2015, Uradni list Republike Slovenije, št. 91/2015, 30.11.2015.
Klasje, April 2003, http://www.ivancna-gorica.si/klasje/2003april/obcinske_novice.htm

The coat of arms of Ivančna Gorica is yellow bordered green shield with a silver monument. The monument is a 15 century small tower of Abbot Lavrencij of Stična monastery known for his manuscripts, attached atop of an ancient Roman milestone. The flag is adopted at the same time, white over green bicolour with the coat of arms in the centre.Izola

Izola – Isola

[Izola] [Normal] 1:2 [State Flag] [Izola]
Adopted: 25th May 2000
Design: Marijan Markežič, Studio Mak d.o.o. Koper
Descriptions of arms: Grb je v obliki ščita in predstavlja letečega goloba z oljčno vejico v kljunu z ozadjem modrega neba in polkrogom v rumeni barvi, ki simbolizira otok. (Čl. 14, Statut, 1995; Čl. 10, Statut, 1999.)
Določi se barvna grafična izvedba grba Občine Izola, in sicer tako: 1. razmerje med širino in višino grba je 1 : 1,2; 2. grb in simboli v grbu (golob, oljčna vejica in otok) so obrobljeni s črno črto; razmerje med širino črte in širino grba je 1:100; 3. grb je na notranji strani obrobljen s črno črto; razmerje med širino črte in širino grba je 1 : 100, 4. grb je na zunanji strani obrobljen s tanko črno črto; razmerje med širino črte in širino grba je 0,2 : 100, 5. grb je med zunanjo in notranjo obrobno črto obrobljen z belo črto; razmerje med širino bele črte in širino grba je 1:100, 6. barve grba, označene s tiskarskimi standardi, so naslednje: - modra: PANTONE 2995 U CMYK: C70-M10-Y0-K0 - rumena: PANTONE 129U CMYK: C0-M30-Y80-K0 - zelena: PANTONE 347U CMYK:C80-M0-Y80-K0 - črna in - bela. (Čl. 1, Statutarni sklep, 2000.)

Descriptions of flag: Občina ima zastavo modre barve z občinskim grbom na sredini. (Čl. 16, Statut, 1995; Čl. 12, Statut, 1999.)
Določi se barvna grafična izvedba zastave občine, Izola in sicer tako: 1. podlaga zastave je modre barve (Pantone 2995U oz. CMYK: 70C-10M-0Y-0K); 2. grb občine je na zastavi umeščen tako, da središčna točka grba prekriva središčno točko zastave; 3. pri ležeči inačici zastave je zgornji rob grba vzporeden z daljšo stranico zastave, 4. pri pokončni inačici zastave je zgornji rob grba vzporeden s krajšo stranico zastave, 5. razmerje med višino zastave in višino grba je 1:0,5; 6. razmerje med širino in dolžino zastave je 1:2 (enako pri ležeči in pokončni inačici). (Čl. 2, Statutarni sklep, 2000.)

Sources: (Statut občine Izola, 17.03.1978, Uradne objave občin Ilirska Bistrica, Izola, KLoper, št. 5/1978.)
(Statut občine Izola, 19. 06. 1987, Uradne objave, 21/1987 i 26/1987.)
Statut Občine Izola, 15.06.1995, Uradne objave občine Izola, št. 8/1995, 22.06.1995.
Odlok o uporabi grba in zastave občine Izola, 14.09.1995, Uradno glasilo občine Izola, 11/1995, 22.09.1995.
Statut obične Izola, 25.10.1999, Uradne objave občine Izola, 15/99, 11.11.1999.
Statutarni sklep o določitvi priloge k statutu Občine Izola - grafična izvedba grba in zastave Občine Izola, 25.05.2000, Uradne objave občine Isola, 13/2000, 15.06.2000.
Odlok o celostni grafični podobi in sistemu zunanjega označevanja Občine Izola, 25.05.2000, Uradne objave občine Isola, 13/2000, 15.06.2000.
Adolfo Durán Rodríguez: "Banderas municipales de Eslovenia", Banderas no. 58, marzo 1996. Sociedad Española de Vexilología

The coat of arms of Izola (in Italian Isola, the community being bilingual) is a flying white dove holding an olive branch in light blue filed and with golden mount in base. The yellow mount symbolizes the island on which the city is founded and the dove is symbol of peace. The legend on the adoption of the coat of arms recounts the story of Genovese invasion to Koper, the smal city of Izola being their next target. However, it is said that when they turned their ships towards the island the dove flew out of the belfry and shied so brightly that they had to turn their ships back. The flag is blue with the coat of arms in the middle. The modern design was adopted in 1995, while in 2000 the shades of the colours used and the details of the ratio of coat of arms toward the flag size was determined in more details. Vertical variant of the flag is then also clearly determined separately.


Izola, 1995 – 2000

[Izola, 1995 – 2000] [Normal] 1:2 [State Flag] [Izola, 1995 – 2000]
Adopted: 15th June 1995
Abandoned: 25th May 2000
Sources: (Statut občine Izola, 19. 06. 1987, Uradne objave, 21/1987 i 26/1987.)
Statut Občine Izola, 15.06.1995, Uradne objave občine Izola, št. 8/1995, 22.06.1995.
Odlok o uporabi grba in zastave občine Izola, 14.09.1995, Uradno glasilo občine Izola, 11/1995, 22.09.1995.

The 1995 Statutes introduced a modernized design of the traditional coat of arms and the 1987 adopted flag. The colour shades were determined latter on, while it seems that very light blue shade was continued in use like in the previous flag, at first.


Izola, 1987 – 1995

[Izola, 1987 – 1995] [Normal] 1:2 ? [State Flag]
Adopted: 19th June 1987
Abandoned: 15th June 1995
Sources: Adolfo Durán Rodríguez: "Banderas municipales de Eslovenia", Banderas no. 58, marzo 1996. Sociedad Española de Vexilología
(Statut občine Izola, 19. 06. 1987, Uradne objave, 21/1987 i 26/1987.)

The coat of arms adopted in 1987 is basically the same as the modern coat of arms, but with different artistic rendition - having a bronze cartouche around the oval shield. The flag differed from the current design only in the coat of arms, also.Jesenice

[Jesenice]
[Jesenice][Jesenice]
[Vertical] 1:2 [State Flag]


Adopted: coat of arms 31.03.1992. flag 28.06.2001.
Design: prof. Janez Suhadolc, architect from Ljubljana
Descriptions of arms: Grb mesta Jesenice ima obliko ščita, na katerem je na kobaltno-modri podlagi upodobljen v srebrni barvi srednjeveški znak za železo. (Čl. 2, Odlok, 1992.)
Opis grba: Grb Občine Jesenice ima obliko ščita, na katerem je na kobaltno modri podlagi upodobljen v srebrni barvi srednjeveški znak za železo. Osnovne barve grba Občine Jesenice so: - temno modra: - Pantone 2757CV - CMYK C: 100% M: 80% K: 10% - RAL 5003 - srebrna: - Pantone 877C - RAL 9006 Grb Občine Jesenice je identičen grbu mesta Jesenice. (Čl. 10, odlok, 2001.)

Description of flag: Opis zastave: - Zastava Občine Jesenice je srebrne barve. srebrna: - Pantone 877C - RAL 9006 Razmerje med širino in višino zastave je ena proti dve. Na zastavi je grb Občine Jesenice, v obliki, kot ga določa ta odlok, v širini ene tretjine širine zastave. Grb je od zgornjega roba zastave oddaljen za 0,8-krat eno tretjino širine zastave. Od levega in desnega roba zastave je grb oddaljen eno tretjino širine zastave. (Čl. 14, Odlok, 2001.)
Sources: Statut Občine Jesenice, 24.04.1974, Uradni vestnik Gorenjske, št. 18/1974, 19.06.1974.
Odluka o javnem redu in miru v občini Jesenice, 17.07.1975, Uradni vestnik Gorenjske, št. 17/1975, 05.08.1975.
Odluka o javnem redu in miru v občini Jesenice, 11.02.1982, Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/1982, 16.03.1982.
Statut Občine Jesenice, 30.03.1982, Uradni vestnik Gorenjske, št. 19/1982, 27.07.1982.
(Izmene Statuta?, UVG, 1/85.)
D.Sedej: "»J« kot Jesenice, »H« pa kot hokej!", Gorenjski glas, 31.01.1992.
D. Sedej: "Patriarhova kljuka, trobenta ali simbol za železo?", Gorenjski glas, 31.03.1992.
Odlok o grbu mesta Jesenice, 31.03.1992, Uradni list Republike Slovenije, št. 19/1992, 17.04.1992.
Statut Občine Jesenice, 26.05.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 38/1995, 30.06.1995.
Statut Občine Jesenice, 21.12.2000, Uradni list Republike Slovenije, št. 2/2001, 12.01.2001.
Odlok o grbu in zastavi Občine Jesenice, 28.06.2001, Uradni list Republike Slovenije, št. 56/2001, 06.07.2001.
Statut Občine Jesenice, 22.12.2005, Uradni list Republike Slovenije, št. 1/2006, 03.01.2006.
Statut Občine Jesenice, 19.11.2015, Uradni list Republike Slovenije, št. 101/2015, 23.12.2015.
Correspondence with prof. Ranko Novak, Academy of Fine Arts Ljubljana, September 2003.
Roger Gogala: Tisočletna govorica zastav, Ljubljana, Forum 7, 2002.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 118-119.
Urša Peternel: "»Oče« jeseniškega grba", Gorenjski glas, 29.10.2014.

The coat of arms of the community of Jesenice is equal to the coat of arms of the town of the same name being the centre of the community, similar case being with many other Slovenian communities. The coat of arms is a cobalt-blue shield bearing a silver medieval symbol for iron. The ironworks are traditional in Jesenice from at least medieval period. The flag is silver with the coat of arms in the upper part. While the decision describes a rectangular flag in ratio 1:2, both Stanič and Gogala picture a trinagularly ending longer flag with a larger coat of arms.


Jesenice, 197x

No flag. [Under Construction] [Jesenice, 197x]
Adopted: around 1970's ?
Sources: Statut Občine Jesenice, 24.04.1974, Uradni vestnik Gorenjske, št. 18/1974, 19.06.1974.
Odluka o javnem redu in miru v občini Jesenice, 17.07.1975, Uradni vestnik Gorenjske, št. 17/1975, 05.08.1975.
Odluka o javnem redu in miru v občini Jesenice, 11.02.1982, Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/1982, 16.03.1982.
Statut Občine Jesenice, 30.03.1982, Uradni vestnik Gorenjske, št. 19/1982, 27.07.1982.
(Izmene Statuta?, UVG, 1/85.)
Peter Zalokar: "Slovenija, ali te poznam? Moja dežela", Ljubljana, 1990

The emblem Jesenice used pictures partisans from Cakar's company on Obranca, the date of the battle 1st August (1944) and symbols of industrial development. The 1974 and 1982 statutes nor the 1975 and 1982 decisions do not mention any symbols. However, the community was awarding to meritorious citizens plaques "1. avgust" of such design, and it may be that this was misinterpreted as the municipal "coat of arms" (emblem).Jezersko

[Jezersko] [Normal] [Vertical] 10:23 [State Flag] [Jezersko]
[Jezersko]
Adopted: 4th November 1999
Descriptions of arms: Opis Grb Občine Jezersko ima obliko ščita in je obrobljen z dvojno dvodebelinsko linijo. Zgornji del je namenjen nebu in obrisu gora, v sredini je zelen krog, v katerem je bela ovčja glava jezersko-solčavske pasme gledano s strani in pogledom v desno, spodnji del pa je modro jezero, ki ga ponazarja valovita bela črta. Na sredini sta, poleg kroga, na desni in levi strani, dva zelena hriba, ki predstavljata dolino in gozdove, beli del pa predstavlja jezerski slap. Vsi elementi v grbu so obrobljeni s črnimi linijami. Barve grba: modra (Pantone 2935 C) - nebo na zgornjem delu in jezero na spodnjem delu grba zelena (Pantone 347 C) - krog na sredini in oba hriba bela - v sredini gorovje in spodaj valovanje črna - vse linije [...] Pomen barv: Modra: predvsem modrost, globina, preudarnost in znanje Zelena: čistost Bela: neodvisnost, prihodnost, svežina, prostor Simboli: Ovca - značilna žival za območje občine je ovca jezersko-solčavske pasme Gore - stilizirana silhueta jezerskih gora s Kočno in Grintavcem, gledano z Jezerskega Jezero - sam nastanek in ime kraja je vezano na nekdanje ledeniško jezero, na kar nas danes spominja umetno Planšarsko jezero Hribi - doline - gozdovi - zaprta jezerska dolina, obdana na vse strani s hribi in dolinami ter obsežnimi gozdovi Slap – slap Čedca je najvišji slap v Republiki Sloveniji (Grb Občine Jezerko, Barvno in geometrijsko pravilo za oblikovanje grba in zastave, Priloga Odloka, 1999.)
Grb občine ima obliko ščita, katerega zgornji del je namenjen nebu in obrisu gora, v sredini je zelen krog, v katerem je bela ovčja glava jezerskosolčavske pasme, v spodnjem delu pa je modro jezero, ki ga ponazarja valovita bela črta. Na sredini sta ob krogu dva zelena hriba, ki predstavljata dolino in gozdove, beli del pa predstavlja jezerski slap. (Čl. 5, Statut, 2001.)

Descriptions of flag: Opis Zastava Občine Jezersko je modro-bela-zelena z grbom Občine Jezersko. Razmerje med širino in dolžino zastave je 1 (ena) proti 2,3 (dve celi tri desetine). Barve zastave se vrste po temle vrstnem redu: zgornje polje je modro, srednje polje belo in spodnje polje zeleno. Vsaka barva zavzema po širini tretjino prostora zastave. Grb je v sredini zastave in je postavljen vertikalno. Velikost grba je dolocena tako, da višina grba tvori 1/2 širine zastave. Grb na zastavi je vedno v svoji polnobarvni pojavnosti. Grb se ne tiska na zastavo, pač pa se mora prišiti. Namizna zastavica Občine Jezersko je obešena navpično, grb je postavljen vertikalno, barve zastave pa sledijo z leve v desno: zelena, bela, modra. (Zastava Občine Jezerko, Barvno in geometrijsko pravilo za oblikovanje grba in zastave, Priloga Odloka, 1999.)
Zastava občine je modro-bela-zelena z grbom občine. (Čl. 5, Statut, 2001.)

Sources: Statut Občine Jezersko, 12.03.1999, Uradni vestnik Gorenjske, št. 10/1999, 30.03.1999.
Odlok o grbu in zastavi Občine Jezersko, 04.11.1999, Uradnji vestnik Gorenjske, št. 43/1999, 12.11.1999.
Statut Občine Jezersko, 19.06.2001, Uradnji vestnik Gorenjske, št. 20/2001, 03.07.2001.
Statut Občine Jezersko, 20.12.2011, Uradnji vestnik Občine Jezersko, št. 1/2011, 21.12.2011.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 118-119.

The community of Jezersko (Slovenian jezero means a lake) is situated high in the Kamnik Alps on the source of Kokra river, that drains into Sava in Kranj. The peak shown in the coat of arms is the 2558 m high Grintavec, the highest peak of Kamnik and Savinja Alps range. The sheep head symbolize the main traditional production of the region. The flag is based on the colours of the coat of arms, blue over white over green tricolour with the coat of arms in the centre. The vertical version is prescribed, unlike the vexillological custom, as green-white-blue.Juršinci

[Juršinci] [Normal] 9:19 [State Flag] [Juršinci]
Adopted: 13th November 1998
Descriptions of arms: ... oblika ščita, katerega zgornjem delu je upodobljena vinska trta z zelenima listoma in rdečimi grozdi na rumeni podlagi. V spodnjem delu grba se nahaja raženj, ki je črne barve, pod njim pa je ogenj večjih plamenov rdeče barve in manjših plamenov rumene barve, vse skupaj na zeleni podlagi. (Čl. 1, Spremembe, 1998.)
Grb občine ima obliko ščita, katerega v zgornjem delu je upodobljena vinska trta z zelenima listoma in rdečimi grozdi na rumeni podlagi. V spodnjem delu grba se nahaja raženj, ki je črne barve, pod njim je ogenj večjih plamenov rdeče barve in manjših plamenov rumene barve, vse skupaj na zeleni podlagi. (Čl. 6, Statut, 2007.)

Descriptions of flag: Zastava je pravokotne oblike v dimenziji 190 X 90, v dolžino razdeljena na dve enaki, barvno različni polovici. Zgornja polovica zastave je rumene barve, na njeni skrajno levi strani se nahaja vinska trta enake oblike in barve kot na grbu. Spodnja polovica zastave je zelena, na njeni skrajno levi strani se nahaja raženj, ki je enake oblike in barve kot na grbu. (Čl. 1, Spremembe, 1998.)
Zastava občine je pravokotne oblike, v dolžino razdeljena v dve enaki barvno različni polovici. Zgornja polovica zastave je rumene barve, na njeni skrajno levi strani se nahaja vinska trta enake oblike in barve kot na grbu. Spodnja polovica zastave je zelena, na njeni skrajno levi strani se nahaja raženj, ki je enake oblike in barve kot na grbu. (Čl. 6, Statut, 2007.)

Sources: Franček Holc: "Zapisi iz zgodovine Juršinec", Tednik, 27.01.1977, str. 7.
(Statut Občine Juršinci, Uradni Vestnik Občin Ormož in Ptuj, št. 12/95)
Tatjana Mohorko: "Za novi občinski samoprispevek", Tednik, 27.07.1995, str. 7.
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Juršinci, 13.11.1998, Uradni list Republike Slovenije, št. 80/1998, 27.11.1998.
(Statut občine Juršinci, 22.03.1999, Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 1/1999, 16.04.1999.)
(Odlok o uporabi občinskih simbolov občine Juršinci, 28.09.1999.)
OŠ Juršinci http://www2.arnes.si/~osmbjur5/obcina.htm 10.09.2003.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, p. 120.
Odlok o spremembah Odloka o uporabi grba, zastave in pečata Občine Juršinci, 26.03.2007, Uradni vestnik občine Juršinci, št. 2/2007, 30.03.2007.
Statut Občine Juršinci, 17.09.2007, Uradni vestnik občine Juršinci, št. 7/2007, 26.09.2007.

The amendments to the Statutes introduce a new description of the coat of arms and the flag: in shield shape, in upper part showing a vine branch with green leaves and red grapes on yellow field. In lower part is a black grill below with red and yellow flames all on a green field. The flag is rectangular, 190x90 cm, lengthwise bicolour, yellow over green, with the branch and grill from the coat of arms near the hoist.

The individual villages in the municipality have traditional humorous coats of arms: Kokolanjšak - earthenware jug, as they were reputed to like drinking wine from such; Moravci - horse, as they were reputed good riders; Senčak - large frog; Savci - grinder (-stone?), since they were quick with sharp responses; Oblaki - ford (ship?) at the Krka stream, as it was often flooded by it; Zagorci - barrel hoops.Kamnik

[Kamnik] [Normal] 1:2 [State Flag] [Kamnik]
Adopted: 23rd April 1997
Descriptions of arms: Grb ima obliko ovalnega ščita, na katerem je med vrati stolpa s streho, ki ima na vrhu majhne line, upodobljena Veronika, pol kot ženska in pol kot kača, s krono na glavi. Ob vznožju stolpa sta vsaksebi obrnjena zmaja. Na desni strani stolpa je šesterokraka zvezda, na levi pa prvi mesečev krajec. (Čl. 1, Spremembe, 1997; Čl. 8, Statut, 1999; Čl. 7, Statut, 2007; Čl. 8, Statut, 2015.)
Grb Občine Kamnik ima obliko ovalnega ščita, na katerem je med vrati stolpa s streho, ki ima na vrhu majhne line, upodobljena Veronika, pol kot ženska in pol kot kača s krono na glavi. Ob vznožju stolpa sta vsaksebi obrnjena zmaja. Na levi strani stolpa je šesterokraka zvezda, na desni pa prvi mesečev krajec. Barve: a) črna - obrobe konture elementov: stolp, Veronika, zmaja, prvi mesečev krajec, šesterokraka zvezda; b) modra - SCC 39: notranja ploskev ščita c) rumena - SCC 3: Veronika, šesterokraka zvezda, obroba ščita, prvi mesečev krajec d) zelena - SCC 67: zmaja obrnjena vsaksebi e) bela - N1 N95: v središču "ščita" je stolp, izrisan s črnimi linijami, zunanje linije omejujejo belo ploskev na modri osnovi ščita. (Barvno pravilo za oblikovanje grba Občine Kamnik, Priloga Odloka, 1997.)

Descriptions of flag: Zastava je belo-modra z grbom na sredini. Belo polje je zgoraj in je po velikosti enako modremu. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. (Čl. 8, Statut, 1995; Čl. 8, Statut, 1999; Čl. 7, Statut, 2007; Čl. 8, Statut, 2015.)
Zastava Občine Kamnik je belo modra z grbom Občine Kamnik na sredini. Belo polje je zgoraj in je po velikosti enako modremu. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Vsaka barva zavzema po širini polovico zastave. Grb je v sredini zastave, tako da je zgornja polovica grba na belem polju, spodnja polovica pa na modrem polju. (Geometrijski, likovno ter barvno pravilo za oblikovanje zastave Občine Kamnik, Prilopga Odloka, 1997.)

Sources: Statut Občine Kamnik, 05.03.1974, Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/1974, 20.03.1974.
Odlok o podeljevanju plakete Kamnika, 24.06.1969, Uradni vestnik Gorenjske, št. 18/1969, 09.07.1969.
(Statut Občine Kamnik, Uradni list Socijalistične Republike Slovenije, št. 6/1986, 31/1986)
(Odlok o uporabi grba, zastave in imena Občine Kamnik, Uradni list Socijalistične Republike Slovenije, št. 22/88)
Statut Občine Kamnik, 24.05.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 39/1995, 07.07.1995.
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kamnik, 23.04.1997, Uradni list Republike Slovenije, št. 25/1997, 09.05.1997.
Odlok o uporabi grba in zastave Občine Kamnik, 24.09.1997, Uradni list Republike Slovenija, št. 62/1997, 09.10.1997.
Statut Občine Kamnik, 19.05.1999, Uradni list Republike Slovenija, št. 47/1999, 16.06.1999.
Odlok o spremembah Odloka o uporabi grba in zastave Občine Kamnik, 01.02.2006. Uradni list Republika Slovenija, št. 17/2006, 17.02.2006.
Statut Občine Kamnik, 24.09.2008, Uradni list Republike Slovenija, št. 101/2008, 24.10.2008.
Statut Občine Kamnik, 24.06.2015, Uradni list Republike Slovenija, št. 50/2015, 10.07.2015.
Adolfo Durán Rodríguez: "Banderas municipales de Eslovenia", Banderas no. 58, marzo 1996. Sociedad Española de Vexilología
(Ivan Zika: "750 let mesta Kamnik. Iz kamniške zgodovine" (ur. France Malešič), Studio Dataprint d.o.o., Kamnik, 2011.)
Breda Podbrežnik: "Veronika vs. Marjeta z vidika amaterskega in priložnostnega grboslovja", wwwkamsiksi-breda.blogspot.hr, 20.10.2012.

The coat of arms of Kamnik is azure a crowned maiden with serpent tail or at the doors of a tower argent flanked by two dragons vert each holding it tail entwined with the other and in the chief a crescent and a mullet or.. It originates from the 13th century seals, and appear in the 14th centruy coins. It pictures Veronica from a local legend, although its is considered that the oldest depictions meant to represent St. Margaret. The flag is white over blue with the coat of arms in the centre. The coat of arms was slightly modified in 1997, repositioning the elements in the design adopted in 1988.


Kamnik, 1974 – 1997

[Kamnik, 1974 – 1997] [Normal] 1:2 [State Flag] [Kamnik, 1974 – 1997]
In use: since at least 1969
Adopted: 5th March 1974
Descriptions of arms: Emblem in zastava občine predstavljata grb in zastava mesta Kamnika. Grb predstavlja ovalni ščit, na katerem je med vrati stolpa s streho, ki ima na vrh u majhne line, upodobljena Veronika kot pol dekle, pol riba s krono na glavi. Na levi strani stolpa je šesterokraka zvezda, na desni pa polmesec. (Čl. 6, Statut, 1974.)
Grb ima obliko ovalnega ščita, na katerem je med vrati stolpa s streho, ki ima na vrhu majhne line, upodobljena Veronika, pol kot dekle in pol kot riba s krono na glavi. Ob vznožju stolpa sta vsaksebi obrnjena zmaja. Na levi strani stolpa je šesterokraka zvezda, na desni pa zadnji mesečev krajec. (Čl. 8, Statut,1995.)

Descriptions of flag: Zastava je belo-modra. Belo polje je zgoraj in je po velikosti enako modremu. Na sredini zastave je grb. (Čl. 6, Statut, 1974.)
ut supra (Čl. 8, Statut, 1995.)

Abandoned: 23rd April 1997
Sources: Statut Občine Kamnik, 05.03.1974, Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/1974, 20.03.1974.
Odlok o podeljevanju plakete Kamnika, 24.06.1969, Uradni vestnik Gorenjske, št. 18/1969, 09.07.1969.
(Odlok o uporabi grba, zastave in imena Občine Kamnik, Uradni list Socijalistične Republike Slovenije, št. 22/88)
Statut Občine Kamnik, 24.05.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 39/1995, 07.07.1995.
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kamnik, 23.04.1997, Uradni list Republike Slovenije, št. 25/1997, 09.05.1997.
Adolfo Durán Rodríguez: "Banderas municipales de Eslovenia", Banderas no. 58, marzo 1996. Sociedad Española de Vexilología

The traditional coat of arms and the flag were determined already at least in the 1974 statutes, and their use regulated in 1988. It had only slightest differences from the current design - the crescent was in it's last quarter, currently being in its first, and Veronica was depicted as half maid half fish.
The historical coat of arms (unknown if of the same design) was used even before, since in 1969 the municipality was awarding plaques with it to meritorious citizens.Kanal ob Soči

[Kanal ob Soči] [Normal] 1:2 [State Flag] [Kanal ob Soči]
Adopted: 27th November 1997
Description of arms: Grb (ščit) Občine Kanal on Soči je gotske oblike in razdeljen na posamezna polja. Zgoraj so 3. rumene šestlistne rože na zeleni podlagi, katera simbolizira hribe. Tak tip rože je pogost heraldični simbol in pomeni lepoto in čast. Roža je oblikovana po vzoru rože na sklepniku iz gotske cerkvica sveta Kanciana v Britofu. V sredini je šrafiran most, značilen za našo občino, ki heraldično simbolizira prehod iz enega na drugi breg in je tako simbol povezovanja. Spodaj so tri heraldično srebrne postrvi na modri podlagi. Postrv je pogost in star heraldični simbol poštenosti. Modra barva pa pomeni reko Sočo in je simbol univerzalne možnosti. Nad ščitom je kamnita krona s petimi cinami. Krona je bele barve. (Čl. 6, Odlok, 1997.)
Description of flag: Zastava Občine Kanal ob Soči je zasnovana pravokotno. Razmerje med višino in dolžino je 1:2. Glede na dolžino je vertikalno razdeljena na tri enaka polja. Obe stranski polji sta modre, osrednje pa bele barve. V sredino tega polja je postavljen barvni grb občine, ki zavzema največ dve tretjini (2/3) njegove višine in ne sme biti manjši od polovice (1/2) višine polja. (Čl. 10, Odlok, 1997.)
Sources: Občina Kanal ob Soči http://www.kanalobsoci.si/ 20.10.2002
"Na obisku", TV Slovenija II, 18.12.2003, 18:15
(Statut Občine Kanal ob Soči, Uradne objave Časopis OKO, št. 1/1995.)
Spremembe statuta Občine Kanal ob Soči, 27.10.1998, Uradnih objavah Primorskih novic št. 48/1998, 22.12.1998.
Odlok o grbu, zastavi, pečatu in občinske prazniku Občine Kanal ob Soči, 27.11.1997, Uradne objave Primorske novice, št. 44/1997, 19. 12. 1997.
Statut občine Kanal ob Soči, 29.06.1999, Uradne objave Primorske novice, št. 30/1999, 24.09.1999.
Statut občine Kanal ob Soči, 09.10.2003, Uradne objave Primorske novice, št. 41/2003, 30.10.2003.

The community uses a coat of arms divided with an one-arched massoned bridge, in chief vert three roses or and in base azure three fishes nainaint one and two. The shield is crowned with a silver mural crown. The community is situated at a site of an important crossing of the river Soča (Isonzo), with a stone bridge like the one shown in the coat of arms. The flag is vertical triband of blue-white-blue with the coat of arms in the middle, used in horizontal vrsion only.Kidričevo

[Kidričevo] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Kidričevo]
[Kidričevo]
Adopted: 29th February 1996
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o, after the idea by Darko Ferlinc, Kidričevo
Description of arms: Grb občine je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Na črto v srebrno in zeleno razcepljenega ščita so vsajeni spredaj dva in zadaj en ("aesculus") kostanjev list, predstavljeni v izmenični tinkturi. Zunjana obroba ščita je rumena. (Čl. 5, Odlok, 1996.)
Description of flag: Zastava Občine Kidričevo je zeleno - bela - zelena s tremi zelenimi kostanjevimi listi na srednjem belem polju. Razmerje višine zastavine rute (V) proti dulžini (L), V:L = 1:2,5 oz. Ena proti dve celi pet desetin. Zastavina ruta je vertikalno razdeljena na tri barvna polja tako, da je srednje polje kvadratno. Stranski polji in kostanjevi listi so v enaki zeleni barvi, kot je občinski grb. Srednje belo barvno polje nosi atribut občinskega grba, tri kostanjeve liste v zeleni barvi. Središčnici zgornjih dveh listov se ujemata z zgornjima polovicama obeh dijagonal kvadrata tako, da sta vrhova listov usmerjena ve desni, oz. levi kot srednjega polja. (Čl. 9, Odlok, 1996.)
Sources: Vodnik po Občini Kidričevo http://maribor.uni-mb.si/vodnikpoobcini/1250kidricevo/kidricevo.htm 1998.
Heraldika d.o.o. http://www.heraldika.si 30. 11. 2001.
Vinko Veit, "Aktivno delu v Apačah", Tednik, 10.02.1977, str. 6.
(Statut Občine Kidričevo, Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 10/1995 in 36/1995.)
"Kidričevo – Svetniki o plačah" (OM), Tednik, 01.02.1996, str. 18.
"V Kidričevem tudi o pečatu, grbu in zastavi" (OM), Tednik, 29.02.1996, str. 23.
Odlok o grbu in zastavi Občine Kidričevo, 29.02.1996, Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj (Gorišnica, Kidričevo, Majšperk, Videm, Dornava), št. 7/1996, Tednik, 07.03.1996.
"Seja občinskega sveta – V grbu listi kostanja" (OM), Tednik, 07.03.1996, str. 10.
M. Ozmec: "Proslavili 1. občinski praznik in 7. dan državnosti – Ob prazniku novi občinski simboli", Tednik, 02.07.1998, str. 13.
Statut Občine Kidričevo, 26.04.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 52/1999, 30.06.1999.
tatut Občine Kidričevo, 18.12.2003, Uradni list Republike Slovenije, št. 10/2004, 05.02.2004.
Statut Občine Kidričevo, 08.12.2016, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/2016, 16.12.2016.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 124-125.
Predstavitev, Občina Kidričevo, www.kidricevo.si, 15.01.2017.
Zdenka Frank: "Grb in zastava občine Kidričevo", u: nataša Kolar (ur.): "Zbornik občine Kidričevo", Občina Kidričevo, Kidričevo, 2010. str. 44-49.

The coat of arms of Kidričevo is divided vertically in silver and green, from the division lines issuing two green leaves in the white field and a white leaf into green field. The flag is green with white square filed in the centre containing three green leaves in pall. The leaves are those of wild chestnut. The symbols were publicly presented on 25 June 1998.

The community of Kidričevo bears name after a prominent Slovenian revolutionary, Boris Kidrič (1912 - 1953). Previous name was Sterntal.
The Local Community of Apače (subdivision of the Kidričevo municipality) adopted its coat of arms in 1977, but details are unknown.[Previous page: Slovenia - Communities, part 5 (Gra-Idr)][FAME Home Page][Index of pages][Alphabetic index][Chronologic index][What's new?][About FAME][Links to other web pages][Mail me][Ova stranica dostupna je i na hrvatskom: Slovenija - općine, 6. dio (Ig-Kid)][Next page: Slovenia - Communities, part 7 (Kob-Kra)]

[banner]  

Receive an e-mail
when these pages
are updated?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2017 by Zeljko Heimer. All rights reserved.