[Prethodna stranica: Krapinsko-zagorska županija][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Krapina and Zagorje County - Cities][Slijedeća stranica: Krapinsko-zagorska županija - općine]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 14. kolovoza 2000.
Posljednja promjena: 30. kolovoza 2021.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Krapinsko-zagorske županije.

Krapinsko-zagorska županija - gradovi


  1. Krapina
  2. Donja Stubica
  3. Klanjec
  4. Oroslavje
  5. Pregrada
  6. Zabok
  7. Zlatar

Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Gradske i općinske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Izuzeci od tog pravila toleriraju se u slučaju gradova koji imaju tradicionalnu zastavu stariju od tog pravilnika. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobili odobrenje. Unatoč tome, neki gradovi i općine koriste rješenja koja nisu odobrena. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim gradskim dokumentima.
Do 1997. su Donja Stubica, Klanjec i Zabok imali status općina.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Krapina

[Krapina] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Krapina]
[Krapina] [Krapina]
Prihvaćena: 9. listopada 1997.     Odobrena: 27. listopada 1997. (P)
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka prema povijesnom grbu
Odobreni blazon grba: U plavome srebrno/bijeli grad.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 crvene boje sa žuto obrubljenim grbom Grada u sredini.
Opis grba: Opis grba: Grb Grada Krapine ima oblik štita i obrubljen je crnom bojom. Unutar štita na plavoj podlozi nalaze se tri kule od tesana kamena koji predstavljaju simbol krapinske tvrđave. Srednja kula je najviša i nosi četiri kruništa s dva usporedna prozora u gornjem katu. Kule sa strane su niže i imaju po tri kruništa i visoki krov koji sa strane nosi po jednu nataknutu kuglu. Sprijeda su kule zaštićene zidom koji u sredini ima vrata nad kojima se uzdiže mali toranj s krovom. Na krajnjim dijelovima zida smješten je po jedan mali šiljatim krovom prekriveni tornjić. Polje grba je plave boje dok su krovovi kula i tornjića crvene boje. Zidovi su bijele boje s crnim prugama. (Čl. 7, Odluka, 1997.)
Opis zastave: Opis zastave: Zastava Grada Kraine je crvene boje. U sredini zastave nalazi se grb Grada Krapine obrubljen žutom bojom. Zastava je pravokutnog oblika i izrađuje se u omjeru 2:1. (Čl. 8, Odluka, 1997.)
Izvori: Grad Krapina www.krapina.hr 10.10.2002.
Info Tomislav Šipek prema HTV, Panorama, 4.2.2004 i Turist plus 43-46
Statut Grada Krapine, 31.03.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 4/1994, 31.03.1994.
Statut Grada Krapine, 03.07.1997, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 7/1997, 25.07.1997.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Grada Krapine, 09.10.1997, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 12/1997, 02.12.1997.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/95-01/16, URBROJ: 515-04-03/1-97-6, 27.10.1997.
Statut Grada Krapine, 01.10.2001, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 12/2001, 19.10.2001.
Statut Grada Krapine, 30.06.2009, Službeni glasnik Grada Krapine, br. 4/2009, 30.06.2009.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o opisu i uporabi grba i zastave Grada Krapine, 30.06.2010, Službeni glasnik Grada Krapine, br. 5/2010, 30.06.2010.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Krapine, 19.02.2018, Službeni glasnik Grada Krapine, br. 1/2018, 20.02.2018.

Grb Krapine je u plavom srebrni grad, srednja kula s kruništem između dvije crvenog krovišta i sa strane dvije stražarnice također crvenog krova, sve izrastaju iz gradskog zida s vratima nad kojima je stražarnica također crvenog krova. Suvremeni grb Krapine zasniva se na pečatu iz XIV. stoljeća, kojeg je dodijelio kralj Sigismund te potvrdio kralj Rudolf II. 1588., a koji prikazuje isti takav utvrđeni grad u kružnom obliku s imenom grada uokolo. Današnje boje grba uobičajile su se tijekom XIX. stoljeća. Zastava je crvena, sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Zabilježene su u uporabi i zastave bez obruba oko grba, kao i okomite inačice. Svečana zastava zlatno obrubljeni crveni je gonfalon s tri trokutasto završavajuća repa sa zlatnim kićankama. U sredini je gradski grb nadvišen imenom grada u dva luka, a ispod grba su grančice lipe. Stolna zastavica pojedinostavljenog je oblika svečane zastave, okomita crvena trokutastog kraja obubljena žutim s grbom u sredini, imenom iznad i grančicama ispod.


Krapina, prije 1967. – 1997.

[Krapina, prije 1967. – 1997.] [Rekonstrukcija] 1:2 [Krapina, prije 1967. – 1997.]
Prihvaćena: prije 1967.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Opis grba: U polju grba Grada Krapine vide se tri kule od tesana kamena koje predstavljaju simbol Krapinske tvrđave. Srednja je kula najviša i nosi četiri kruništa sa dva usporedna prozora u gornjem katu. Kule sa strane su niže i imaju po tri kruništa i visoki krov koji na svakom kraju nosi po jednu nataknutu kuglu. Sprijeda su kule zaštićene zidom koji u sredini ima četverouglasta vrata, a nad njima se uzdiže mali toranj sa zašiljenim krovom. Na krajnjim dijelovima zida smješten je po jedan mali, šijastim krovom pokriven tornjić, a između njega i tornja nalaze se nad vratima po dva kruništa. Polje grba je žute boje, dok su obrisi tornjeva, vrata, prozori i krovište s desne strane smeđi, a s donje i lijeva strane bijeli. Zid ispred kula obojen je kosim prugama naizmjenično žutobijelo-smeđe. Oko grba od donje lijeve strane pa do donje desne strane proteže se vijugava traka bijele boje na kojoj je u sredini iznad grba ispisana riječ "Krapina". (Čl. 3, Statut, 1994.)
Opis zastave: Zastava Grada Krapine je ciglaste boje. Odnos širine i dužine zastave je 3:1,5, a u sredini zastave nalazi se grb Grada Krapine. (Čl. 3, Statut, 1994.)
Napuštena: 9. listopada 1997.
Izvori: Autorovo zapažanje u Krapini, oko 1994.
"Opet pod starom zastavom", Varaždinske vijesti, 13.03.1971, str. 6.
Anton Kozina: "Sodelovanje krapinske in ptujske občine", Tednik, Ptuj, 17.05.1973, str. 3
Krapinski vjesnik, 01.01.1980.
Statut Grada Krapine, 31.03.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 4/1994, 31.03.1994.
Festival kajkavske popevke Krapina ‘67 (omot glazbenog albuma), Jugoton, Zagreb, 1967.

Zastava korištena prije usvajanja današnje je bila ciglasto crvena s grbom u sredini. Grb je u načelu istovjetan današnjem u drugačijim likovnim rješenjima. Točno bojanje grba nije sigurno. Zabilježene su i gotovo smeđe zastave s crno iscrtanim grbom na žutoj podlozi. Statutom iz 1994. usvojen je praktično identičan dizajn.
Prema tumačenjima iz 1970-ih tri kule predstavljaju tri nekadašnje utvrde Krapina, Pser - Josipovac i Šabac. Posljednja je u potpunosti uništena u Seljačkoj buni 1573. Bilježi se i uporaba grba na zastavi.


Krapina, prije 1967. – 1997., inačica

[Krapina, prije 1967. – 1997., inačica] [Inačica] 1:2 [Krapina, prije 1967. – 1997., inačica]


Donja Stubica

[Donja Stubica] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Donja Stubica]
[Donja Stubica] [Donja Stubica]
Prihvaćena: 22. rujna 2000.     Odobrena: 12. srpnja 2000.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: Srebrno/bijelo zeleni kosi stupnjeviti rez.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom grada u sredini.
Opis grba: Opis grba: Grb Grada Donja Stubica ima oblik trokutastog štita na kojem se u srebrnom polju, koso ulijevo nalazi sedam zelenih stuba. (Čl. 7, Statutarna odluka, 2000.)
Opis zastave: Opis zastave: Zastava Grada Donja Stubica je plave boje, omjera dužine i širine 2:1, u skladu s zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Grada Donja Stubica obostrano, obrubljen zlatnom trakom. Opis počasne zastave: Počasna zastava Grada Donja Stubica je plave boje, dimenzije 80 x 160 cm, izrađena od atlas svile visokog sjaja. U sredini počasne zastave nalazi se grb Grada Donja Stubica iznad kojeg je zlatnim slovima ispisan natpis: Grad Donja Stubica. Zastava je obrubljena zlatnom trakom, a na dnu repova zlatnim resicama. Počasna zastava ima pribor za nošenje, ukrasno koplje i postolje. (Čl. 7, Statutarna odluka, 2000.)
Izvori: Grad Donja Stubica www.stubica.hr 20.06.2003.
Statut Općine Donja Stubica, 31.03.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 11/1994, 25.04.1994.
Odluka o grbu i zastavi Općine Donja Stubica, 28.12.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 29/1994, 29.12.1994.
Odluka izmjeni Odluke o grbu i zastavi Općine Donja Stubica, 19.04.1995, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 5/1995, 19.05.1995.
Statut Grada Donja Stubica, 11.12.1997, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 14/1997, 22.12.1997.
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP/I-017-01/00-01/133, URBROJ: 514-09-01-00-2, 12.07.2000.
Statutarna odluka o grbu i zastavi Grada Donja Stubica, 22.09.2000, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 1A/2001, 26.01.2001.
Statut Grada Donja Stubica, 07.07.2009, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 14/2009, 14.07.2009.

Grb je koso razdijeljen u stepeničastom rezu srebrno i zeleno. Stepeničasti rez odabran je zbog imena grada Stubica. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je plavi gonfalon trokutastog kraja s resama, s dvije grančice loze ispod grba, imenom grada iznad grba i godinom 1209 ispisanom u dnu. To je godina prvog spomena mjesta Stubica u povijesnim dokumentima. Stolna zastavica je istog općeg izgleda.

Do 1997. Donja Stubica je imala status općine.


Donja Stubica, 1994. – 2000.

[Donja Stubica, 1994. – 2000.]
[Donja Stubica, 1994. – 2000.]
[Okomita] [Povijesna] 1:2? [Državna zastava na kopnu]


Prihvaćena: 28. prosinca 1994.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Opis grba: Opis grba: Grb Općine Donja Stubica ima oblik štita koji je dijagonalno podijeljen od gornjeg desnog kuta prema donjem lijevom dijelu sa sedam zlatnih stepenica. Desni donji dio plave je boje, a lijevi gornji dio zelene je boje. U središnjem dijelu štita je crkva Presvetog Trojstva zlatne boje. U donjem dijelu štita nalaze se dvije zlatne krivulje koje simboliziraju potok. Grb je obrubljen zlatnom crtom. (Čl. 6, Odluka, 1994.)
Opis zastave: Opis zastave: Zastava Općine Donja Stubica plave je boje, s grbom Općine Donja Stubica u sredini. Središnja točka grba poklapa se s točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave. Ispod grba nalazi se godina "1209", a iznad grba natpis "Donja Stubica". Donji dio zastave podijeljen je na dva izreza, širine 1/5 širine zastave. Zastava je obrubljena zlatnom trakom. (Čl. 7, Odluka, 1994.)
Napuštena: oko 1999. ?
Izvori: Informacija Tomislav Šipek, 18.06.2003. prema Turist plus.
Odluka o grbu i zastavi Općine Donja Stubica, 28.12.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 29/1994, 29.12.1994.
Odluka izmjeni Odluke o grbu i zastavi Općine Donja Stubica, 19.04.1995, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 5/1995, 19.05.1995.

Grb korišten prije usvajanja današnjeg bio je stiliziraniji i sadržavao je i prikaz crkve. Glavni element dizajna, silazeće stubište, zadržan je i danas.


Donja Stubica, 197x. – 1990.

[Donja Stubica, 197x. – 1990.] [Normal] 1:2~ [Donja Stubica, 197x. – 1990.]
Prihvaćena: 25. veljače 1974.
Opisi grba: Grb je jednobojni zlatno žuti štit, na kojem je na brijegu stari grad s tri kule, ulazom u grad i zastavicom na srednjoj kuli, te po sredini brijega stepenište do ulaza u grad. S lijeve strane stepeništa nalazi se buzdovan, a s desne kosa. Oko grba ovija se traka s natpisom »Stubica«. (Čl. 6, Statut, 1974.)
Grb Općine Donja Stubica je jednobojni zlatno žuti štit na kojem je na brijegu stari grad s tri kule, ulazom u grad i zastavicom na srednjoj kuli, te po sredini brijega stepenište do ulaza u grad. S lijeve strane stepeništa nalazi se buzdovan. a s desne strane kosa. Oko grba ovija se traka s natpisom »Stubica«, a s lijeve i s desne strane natpisa nalazi se zvijezda petokraka. (Čl. 1, Odluka, 1974.)

Opisi zastave: Zastava je jednobojno plava. U sredini zastave nalazi se grb općine. Odnos dužine i širine zastave je 2:1. (Čl. 6, Statut, 1974.)
Zastava općine Donja Stubica je jednoboina plava s grbom općine u sredini. Veličina zastava utvrđuje se odnosom dužine i širine 2:1. (Čl. 11, Odluka, 1974.)

Napuštena: oko 1990. ?
Izvori: Info Tomislav Šipek, 22.09.2014.
(Statut općine Donja Stubica, 197?. )
Odluka o izmjeni Statuta općine Donja Stubica, 23.2.1973, Službeni glasnik grada Zagreba, 6/1973, 20.04.1973.
Statut općine Donja Stubica, 25.02.1975, Službeni glasnik grada Zagreba, 5/1974, 13.03.1974.
Odluka o upotrebi grba, zastave i pečata Općine Donja Stubica, 11.12.1974, Službeni glasnik grada Zagreba, 22/1974, 31.12.1974.

Znak općine Donja Stubica korišten od sredine 70-ih je u obliku stiliziranog štita s prikazom grada na brdu s tri tornja s krovovima, zastava se vije sa srednjega, i u podnožju s obje strane puta koji vodi k njemu, mlat (buzdovan) i kosa. Iznad štita vrpca s natpisom Stubica između dvije petokrake zvijezde. Crtež je korišten bez boje, prikazan crno ili smeđe. Oružje i alatke simboliziraju Seljačku bunu 1573. Znak postavljen na liru bio je i ponekad se još uvijek koristiu kao znak KUD Stubica, s ispisano godinom osnivanja 1976. Zastava je bila svijetlo plava sa zlatno prikazanim znakom u sredini.Klanjec

[Klanjec] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Klanjec]
Prihvaćena: prije 2003. ?     Odobrena: Nepoznato.
Opis grba: Grb Grada Klanjca je varijacija grba obitelji Erdody, a čine ga štit sa crnim obrubom, bordo crvenim poljem na kojem se nalazi zlatni lik polukotača iz kojeg izrastaju zlatni jelenji rogovi. (Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013; Čl. 5, Statut, 2018.)
Opis zastave: Zastava Grada je svijetlo plave boje sa grbom Grada Klanjca na sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1:2.(Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2013; Čl. 6, Statut, 2018.)
Izvori: Informacija Tomislav Šipek, prema Turist plus, 27.06.2003.
Statut Općine Klanjec, 30.03.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 5/1994, 01.04.1994.
Zaključak (o izgledu grba i zastave općine Klanjec), KLASA: 017-02/96-01/01, URBROJ: 2135/01-01/96-6, 24.01.1996.
Statut Grada Klanjca, 03.06.1997, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 8/1997, 25.08.1997.
Statut Grada Klanjca, 29.06.2002, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 15/2002, 02.07.2002.
Statut Grada Klanjca, 29.06.2009, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 13/2009, 02.07.2009.
Statut Grada Klanjca, 14.03.2013, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 7/2013, 05.04.2013.
Statut Grada Klanjca, 15.03.2018, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 14/2018, 30.03.2018.
Grad Klanjec, www.klanjec.hr, 20.12.2009.

Grb je u crvenom polju par zlatnih jelenjih rogova koji izlaze iz polovice zlatnog kotača. To je varijacija obiteljskog grba Erdödyja, koji su bili gospodari Cesargrada od polovice XVI. stoljeća, ispod kojeg se razvio moderni grad. Zastava je svijetlo plava s grbom u sredini.

Do 1997. Klanjec je imao status općine.


Klanjec, 1996.

[Klanjec, 1996.] [Povijesna] 1:2 [Klanjec, 1996.]
Prihvaćena: 24. siječnja 1996.     Odobrena: Nepoznato.
Opis grba: Grb: na žutom (zlatnom) polju lik (plavi) polukotač iz kojeg izrastaju jelenji rogovi. (Zaključak, 1996.)
Opis zastave: Zastava: crvene boje; grb na sredini. (Zaključak, 1996.)
Napuštena: prije 2003. ?
Izvor: Zaključak (o izgledu grba i zastave općine Klanjec), KLASA: 017-02/96-01/01, URBROJ: 2135/01-01/96-6, 24.01.1996.

Grb i zastava usvojeni prvotno 1996. godine rabili su drugačije boje: u zlatnom plavi polukotač iz kojeg izrastaju jelenji rogovi i crvena zastava s grbom u sredini. Za sada nije jasno jesu li se ti simboli koristili i kada su zamijenjeni današnjim.Oroslavje

[Oroslavje] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Oroslavje]
[Oroslavje]
Prihvaćena: 2. prosinca 1998.     Odobrena: 15. siječnja 1999.
Odobreni blazon grba: U plavome zlatni uspravljeni raskriljeni orao.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom Grada u sredini.
Opisi grba: Grb ima oblik štita. U plavom zlatno-žuti uspravljeni raskriljeni orao. (Čl. 7, Odluka, 1998.)
Svečani grb ima oblik štita i u sredini se nalazi raskriljeni zlatno-žuti uspravljeni orao. Svečani grb je plave boje omeđen zlatno žutom bojom. S lijeve i desne strane nalaze se tri sedmerokrake zvijezdice. Iznad grba nalazi se lenta sa logotipom "Oroslavje". (Čl. 1, Odluka, 1999.)
Grb Grada ima oblik štita. U plavom polju nalazi se zlatno-žuti uspravljeni raskriljeni orao. (Čl. 8, Statut, 2001.)
Grb grada Oroslavja ima oblik štita. U plavom polju nalazi se zlatno-žuti uspravljeni, raskriljeni orao. (Čl. 5, Statut, 2009.)

Opisi zastave: Zastava grada Oroslavja je pravokutnog oblika, omjera 1:2. Zastava je plave boje sa žuto obrubljenim grbom u sredini. (Čl. 10, Odluka, 1998.)
Svečana zastava grada Oroslavja je okomita, izrađuje se u promjeru 2: 1 završetak zastave je trokustog oblika. Svečana zastava je plave boje obrubljena zlatno žutom bojom a na trokutastom dijelu obrubljena je zlatnožutim resicama. U sredini svečane zastave nalazi se svečani grb grada Oroslavja. Ispod svečanog grba nalazi se ulazni parkovni portal. (Čl. 2 i 3, Odluka, 1999.)
Zastava Grada je pravokutnog oblika, omjera 1:2. Zastava je plave boje sa zlatno-žuto obrubljenim grbom u sredini. (Čl. 9, Statut, 2001.)
Zastava Grada je pravokutnog oblika. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. Svečana zastava grada Oroslavja je pravokutnog oblika u plavom polju nalazi se grb grada Oroslavja. (Čl. 6, Statut, 2009.)

Izvori: Grad Oroslavje, www.oroslavje.hr 10.10.2002.
Sebastijan Fuštin, Oroslavje, 20.10.2002.
Odluka o grbu i zastavi Grada Oroslavja, 27.03.1997, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 2/1997, 14.04.1997.
Statut Grada Oroslavja, 03.07.1997, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 6/1997, 11.07.1997.
Odluka o grbu i zastavi grada Oroslavja, 02.12.1998, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 12/1998, 30.12.1998.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/97-01/11, URBROJ: 515-02-01/1-99-4, 15.01.1999.
Odluka o izgledu svečanog grba i zastave, 05.05.1999, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 9/1999, 28.06.1999.
Statut Grada Oroslavja, 10.10.2001, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 13/2001, 25.10.2001.
Statut Grada Oroslavja, 13.07.2009, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 16/2009, 22.07.2009.
Statutarna odluka i izmjenama i dopunama Statuta Grada Oroslavja, 11.02.2018, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 19/2018, 24.04.2018.

Grb prikazuje u plavom polju zlatni uspravljeni raskriljeni orao. Orao u grbu podsjeća na ime grada. Zastava je plava sa zlatno obrubljenim grbom u sredini.
Svečana zastava je plava viseća zastava s grbom u sredini okružen sa šest sedmokrakih zlatnih zvijezda, iznad ime grada, a ispod prikaz ulaza u gradski park Perivoj. Svečani grb ukrašen je kao na svečanoj zastavi, zlatnim obrubom, zvjezdicama i lentom s natpisom Oroslavje.


Oroslavje, 1997. – 1998.

Prihvaćena: 27. ožujka 1997.     Odobrena: Ne, dizajn povučen iz uporabe ili nikada nije uporabljen.
Opis grba: Grb Grada Oroslavja ima oblik štita, koji je na bazi zaobljen. Štit je omeđen zlatnom bojom. Unutar štita, na plavoj podlozi nalazi se ptica orao. Ptica orao je jedan od simbola, odnosno obilježja Oroslavja. Skulptura orla nalazila se u Gornjem Oroslavju, a danas je na središnjem gradskom trgu. Pretpostavka je, da je Oroslavje, po orlu dobilo ime. Ptica orao zlatne je boje, raširenih krila, okrenute glave u desno. Orao stoji na arhitekturi (portalima, na ulazu u Park obitelji Prpić). Arhitektura je srebrne i bijele boje, a stoji na podlozi zelene boje (trava, park). (Čl. 5, Odluka, 1997.)
Opis zastave: Zastava Grada Oroslavja plave je boje, pravokutnog oblika, izrađuje se u omjeru 2:1. U sredini polja nalazi se Grb Grada Oroslavja. Glavni lik Grba okrenut je prema koplju zastave. (Čl. 8, Odluka, 1997.)
Napuštena: 2. prosinca 1998.
Izvori: Odluka o grbu i zastavi Grada Oroslavja, 27.03.1997, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 2/1997, 14.04.1997.
Odluka o grbu i zastavi grada Oroslavja, 02.12.1998, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 12/1998, 30.12.1998.

Grb Oroslavja usvojen 1997. bio je u plavom zlatni orao raširenih krila stoji na srebrnim vratima na zelenom podnožju, tj. vrata koja su danas prikazana na svečanoj zastavi bila su dio likovnog rješenja grba. Zastava je bila plava s tim grbom u sredini.Pregrada

[Pregrada] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Pregrada]
[Pregrada]
Prihvaćena: 25. rujna 2002.     Odobrena: 15. veljače 2017.
Dizajn: Vladimir Buzolić-Stegu, dizajner i animator iz Zagreba
Odobreni blazon grba: U zelenome dva zlatna/žuta lava drže srebrnu/bijelu crkvu s dva tornja, gore desno zlatna/žuta osmerokraka zvijezda, gore lijevo srebrni/bijeli polumjesec.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 zelene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb grada Pregrade ima oblik štita i obrubljen je crnom bojom. U zelenom štitu dva nasuprot okrenuta lava žute boje, crvenih jezika i kandži, sa krunom na glavi, drže pregradsku katedralu bijele boje sa crvenim tornjevima jednake veličine, ispod žute osmerokrake zvijezde u lijevom gornjem kutu štita i bijelog polumjeseca u desnom gornjem kutu štita. (Čl. 7, Odluka, 2002.)
Grb Grada Pregrade ima oblik stiliziranoga štita na čijem se zelenom polju nalaze dva nasuprot okrenuta stupajuća crveno naoružana okrunjena zlatna/žuta lava drže srebrnu/bijelu crkvu s dva tornja, gore desno nalazi se zlatna/žuta osmerokraka zvijezda, gore lijevo nalazi se srebrni/bijeli polumjesec. Odnos visine grba prema širini je 4:3. Ako se grb iz stavka 1. ovoga članka izrađuje reljefno, obrub okolo bijeloga polja štita i trozuba kula u sredini štita, ističu se i izrađuju u skladu s pravilima heraldike. (Čl. 4, Odluka, 2017.)

Opisi zastave: Zastava grada Pregrade zelene je boje. U zelenom polju zastave u sredini nalazi se grb obrubljen žutom trakom. (Čl. 8, Odluka, 2002.)
Zastava Grada Pregrade pravokutnog je oblika, omjera širine i dužine (visine) 1:2. Zastava Grada Pregrade zelene je boje, a u sredini zastave nalazi se obrubljeni Grb Grada Pregrade. (Čl. 7, Odluka, 2017.)

Izvori: Grad Pregrada, www.pregrada.hr, 10.10.2009.
Odluka o grbu i zastavi Općine Pregrada, 30.11.1993, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 15/1993, 11.12.1993.
Statut Općine Pregrada, 31.03.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 9/1994, 11.04.1994.
Statut Grada Pregrade, 24.11.1997, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 13/1997, 12.12.1997.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Grada Pregrade, 14.04.1998, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 4/1998, 10.06.1998.
Statut Grada Pregrade, 13.12.2001, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 22/2001, 28.12.2001.
Odluka o opisu, načinu isticanja i uporabe grba i zastave grada Pregrade, 25.09.2002.
Statut Grada Pregrade, 09.07.2009, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 14/2009, 14.07.2009.
Statut Grada Pregrade, 13.03.2013, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 6/2013, 28.03.2013.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pregrada, 30.01.2018, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 7/2018, 09.02.2018.
Statut Grada Pregrade (pročišćeni tekst), 16.03.2018, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 16/2018, 13.04.2018.
Grad Pregrada - Grb i zastava, www.pregrada.hr, 14.02.2014.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/16-01/1, URBROJ: 515-02-02-01/1-17-4, 15.02.2017.
Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o grbu i zastavi Grada Pregrade, 06.03.2017, Grad Pregrada, www. pregrada.hr
Odluka o grbu i zastavi Grada Pregrade, 20.03.2017, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 11/2017, 10.04.2017.

Grb Pregrade je u zelenom štitu dva zlatna uspravljena i okrunjena lava koji zajednički drže srebrnu crkvu s dva tornja crvenog krova sve praćeno s osmokrakom zlatnom zvijezdom i srebrnim polumjesecom u zaglavlju. Dizajn je inspiriran obiteljskim grbom Keglevića, vlasnika grada Kostel iznad suvremene Pregrade od XVI. stoljeća. Zastava je zelena s grbom u sredini. Dio izrađenih zastava ima grb bez žutog obruba. Stolne zastavice okomitog su oblika s primjereno zakrenutim uvečanim žuto obrubljenim grbom u sredini.

Do 1997. pregrada je imala status općine.


Pregrada, 1998. – 2002.

[Pregrada, 1998. – 2002.] [Rekonstrukcija] [Inačica] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Pregrada, 1998. – 2002.]
Prihvaćena: 27. ožujka 1998.     Odobrena: Ne, dizajn povučen iz uporabe ili nikada nije uporabljen.
Opis grba: Grb Grada Pregrade ima oblik štita i obrubljen je crnom bojom. Grb je podijeljen na tri polja od kojih su gornja dva simetrična, jedno je žute, a drugo plave boje. U žutom polju nalazi se mač bijele boje sa smeđom drškom, a u plavom uzdiže se Kostelska gora zelene boje na vrhu koje se nalazi ruševina Kostelgrada. U donjem polju grba purpumo crvene boje nalazi se kuna u bijegu. U sredini grba vidljiv simbol Pregrade je crkva koja se proteže kroz sva tri polja. Crkva je bijele boje sa dva purpumo crvena tornja. Ispod crkve otisnute su žutim brojkama godine 1334-1997. (Čl. 7, Odluka, 1998.)
Opis zastave: Opis zastave: Zastava Grada Pregrade je srebrne boje. Na jednom i drugom kraju zastave nalaze se umetci u obliku trapeza jedan purpumo-crvene, a drugi zlatno-žute boje. U sredini zastave nalazi se grb Grada Pregrade obrubljen crnom bojom. Zastava je pravokutnog oblika i izrađuje se u omjeru 2:1. (Čl. 8, Odluka, 1998.)
Napuštena: 25. rujna 2002.
Izvor: Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Grada Pregrade, 14.04.1998, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 4/1998, 10.06.1998.

Grb usvojen 1998. godine bio je razdijeljen i gore raskoljen, u zlatnom srebrni mač smeđeg rukohvata, u plavom izrasta zelena gora s ruševinama na vrhu i u purpurnom trčeća kuna te preko svega srebrna crkva s dva purpurna tornja. Ispod crkve zlatni natpis 1334-1997. Zastava je bila srebrna s trapezoidnim purpurnim poljem uz koplje i zlatno-žutim na slobodnom kraju, te s grbom u sredini. Ovo likovno rješenje nije bio u upotrebi.
Crteži rekonstruirani!


Pregrada, 1993. – 1998.

[Pregrada, 1993. – 1998.] [Rekonstrukcija] [Inačica] 1:2? [Državna zastava na kopnu] [Pregrada, 1993. – 1998.]
Prihvaćena: 30. studenog 1993.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Opisi grba: Heraldički opis grba: na baroknom štitu s izvornim hrvatskim grbom uzdiže se brdo, u kojem dva nasuprot okrenuta okrunjena lava drže crkvu sa dva tornja. U lijevom gornjem uglu nalazi se grozd s listom, a u desnom uglu dvije ukrižene kubure okrenute glavi štita. Boje: crvena, zelena, žuto-zlatna i bijelo-srebrna. Literarni opis grba: Grb je zasnovan na povijesnom grbu obitelji Keglević i predstavlja „svjetovnu vlast" u dva nasuprot okrenuta i okrunjena lava koji čuvaju „duhovnu vlast", predstavljenu u crkvi. Vidljivi simbol Pregrade je crkva sa dva tornja, podno Kuna gore koja čini sredinu štita. Nebo iznad gore je povijesni hrvatski grb na čijoj je lijevoj strani urisan grozd kao simbol vinogorja, te vezanosti i obrade zemlje, a na desnoj su strani dvije ukrižene kubure kao simbol borbe za samostalnost i slobodu, koje su danas prerasle u tradiciju. Krune lavova su peterokrake, što označava plemenitog građanina, ali bez dodijeljene titule po caru ili kralju. (Čl. 2 i 3, Odluka, 1993.)
Grb općine je oblik štita. Osnova grba općine su izvorni hrvatski grb, brdo, lavovi, crkva, grozd i kubure. (Čl. 6, Statut, 1994.)

Opis zastave: Opis zastave: Zastava je pravokutnog oblika, zelene boje, koja je podvučena sa dvije nasuprotne bijele i crvene linije. Zelena boja je simbol zagorskog zelenila, a linije detalj iz grba obitelji Keglević. U prvoj trećini s lijeva nalazi se grb Općine Pregrada, obrubljen zlatnim rubom. (Čl. 4, Odluka, 1993.)
Napuštena: 27. ožujka 1998.
Izvori: Informacija Josip Krušlin, Pregrada http://pol.pregrada.hr
Odluka o grbu i zastavi Općine Pregrada, 30.11.1993, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 15/1993, 11.12.1993.
Statut Općine Pregrada, 31.03.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 9/1994, 11.04.1994.
Statut Grada Pregrade, 24.11.1997, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 13/1997, 12.12.1997.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Grada Pregrade, 14.04.1998, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 4/1998, 10.06.1998.

Prvotno usvojen grb imao je u zaglavlju crveno-bijelo šahirano odvojeno od glavnog polja tako da čini obrise brda (Kuna gora), te preko svega u uglovima grozd i kubure. Zastava je bila zelena s bijelom i crvenom prugom uz donji rub i s grbom uz koplje. Crvene i bijele pruge izvedene su iz obiteljskog grba Keglevića. Ovo rješenje odbilo je Ministarstvo uprave.Zabok

[Zabok] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Zabok]
[Zabok]
Prihvaćena: 20. prosinca 1995.     Odobrena: 26. travnja 1996.
Odobreni blazon grba: U crvenome srebrno/bijeli lav i srebrno/bijeli grifon drže uzdignutu plavu krunu.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa srebrno obrubljenim grbom grada do koplja.
Opisi grba: Opis grba: Grb je varijacija grba obitelji Zabokyde Zabok iz 1575. godine, a čini ga štit sa srebrnim obrubom, bordo crvenim poljem na kojem na stražnjim nogama uzdignuti stoje s lijeve strane srebrni grifon (krilati lav tj. orolav), a s desne strane srebrni lav, gledajući jedan u drugog mrkim pogledom. Dvjema prednjim šapama zajedno drže iznad sebe kacigu tirkizno plave boje sa dijademom podloge bijele boje i križem bijele boje na sredini kacige. (Čl. 1, Odluka, 1995.)
Opis grba: Grb je varijacija grba obitelji Zabokyde Zabok iz 1575. godine, a čini ga štit sa srebrnim obrubom, bordo crvenim poljem na kojem na stražnjim nogama uzdignuti stoje s lijeve strane srebrni grifon (krilati lav tj. orolav), a s desne strane srebrni lav, gledajući jedan u drugog mrkim pogledom. Dvjema prednjim šapama zajedno drže iznad sebe kacigu tirkizno plave boje sa dijademom podloge bijele boje i križem bijele boje na sredini krune. (Čl. 1, Odluka, 1996.)
Grb Grada Zaboka je varijacija grba obitelji Zaboky de Zabok iz 1575. godine, a čini ga štit sa srebrnim obrubom, bordo crvenim poljem na kojem na stražnjim nogama uzdignuti stoje sa lijeve strane srebrni grifon (krilati lav tj. orolav), a sa desne strane srebrni lav, gledajući jedan u drugog mrkim pogledom. Dvjema prednjim šapama zajedno drže iznad sebe kacigu tirkizno plave boje sa dijademom podloge bijele boje i križem bijele boje na sredini kacige. (Čl. 5, Statut, 2001; Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Opis zastave: Zastava Grada Zaboka je pravokutnog oblika tirkizno plave boje, veličine u omjeru: M = 2:1. Na lijevoj strani zastave u jednakim razmacima od rubova nalazi se grb Grada, koji seže do dvije trećine veličine zastave u omjeru M = 5:4,5. Zastava je obrubljena srebrnim resama. (Čl. 2, Odluka, 1995.)
Zastava Grada Zaboka je pravokutnog oblika tirkizno plave boje, veličine u omjeru: M = 2:1. Na lijevoj strani zastave u jednakim razmacima od rubova nalazi se grb Grada Zaboka, koji seže do dvije trećine veličine zastave u omjeru M = 5:4,5. Zastava je obrubljena srebrnim resama. (Čl. 5, Statut, 2001.)
Zastava Grada Zaboka je pravokutnog oblika tirkizno plave boje, veličine u omjeru M: 1:2. Na lijevoj strani zastave u jednakim razmacima od rubova nalazi se grb Grada Zaboka, koji seže do dvije trećine veličine zastave, u omjeru M: 5:4,5. Zastava je obrubljena srebrnim resama. (Čl. 6, Statut, 2009; Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: Informacija Tomislav Šipek, prema Turist plus 43/46
(Statut općine Zabok, Službeni glasnik grada Zagreba broj 3/64)
Statut općine Zabok, 28,02.1974, Službeni glasnik grada Zagreba, 9/1974, 29.04.1974.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave grada Zaboka, 10.12.1993, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 12/1994, 29.04.1994.
Statut grada Zaboka, 10.12.1993, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 12/1994, 29.04.1994.
Odluka o izmjenama i dopuni Odluke opisu i uporabi grba i zastave Grada Zaboka, 20.12.1995, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 17/1995, 30.12.1995.
Statutarna odluka o izmjeni statuta Grada Zaboka, 20.12.1995, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 17/1995, 30.12.1995.
Odluka o izmjeni Odluke opisu i uporabi grba i zastave Grada Zaboka, 27.03.1996, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 5/1996, 18.04.1996.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/96-01/7, URBROJ: 515-04-03/1-96-2, 26.04.1996.
Statut Grada Zaboka, 30.11.2001, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 17/2001, 15.12.2001
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o opisu i uporabi grba i zastave grada Zaboka, 09.05.2006, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 8/2006, 10.05.2006.
Statut Grada Zaboka, 01.07.2009, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 13/2009, 02.07.2009.
Statut Grada Zaboka, 26.03.2013, Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br. 9/2013, 09.04.2013.
Grad Zabok, www.zabok.hr, 10.12.2009.

Grb Zaboka je u crvenom uspravljeni srebrni grifon i lav drže plavu kacigu srebrno okovanu i sa srebrnim križem na vrhu. Zabok je darovan 1335. plemenitaškoj obitelji koja se zatim nazvala prema njemu Zaboky. Njihov je grb sačuvan iz 1575. te na pečatnjaku iz 1606., a prikazuje u štitu grifona i lava oba izdignuta na stražnjim nogama gledajući se međusobno zajednički držeći plavu kacigu (krunu) sa srebrnim dijademom i križem. Suvremeni grad preuzeo je taj grb za sebe, te se pojavljuje i na modernoj tirkizno-plavoj zastavi grada postavljen bliže koplju. Kako sačuvani originali nemaju naznake kako je grb bio obojan, tradicionalno se koristio bordo-crveni štit sa zlatnim zvjerima i plavom krunom. Ipak, na posljetku je za službeni grb grada usvojena inačica sa srebrnim zvjerima, no starije zastave sa zlatnim zvjerima mogu se još naći u uporabi. Stolne su zastavice okomitog oblika s crno ispisanim dvorednim imenom grada.

Do 1997. Zabok je imao status općine.


Zabok, 1993. – 1995.

[Zabok, 1993. – 1995.] [Normal] 8:13 [Državna zastava na kopnu] [Zabok, 1993. – 1995.]
Prihvaćena: 10. prosinca 1993.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Opisi grba: Opis grba: Grb je varijacija grba obitelji Zaboky de Zabok iz 1575. godine, a čini ga štit sa zlatnim obrubom, bordo crvenim poljem na kojem ha stražnjim nogama uzdignuti stoje s lijeve strane zlatni grifon (krilati lav, tj. orolav), a s desne strane zlatni lav, gledajući jedan u drugog mrkim pogledom. Dvjema prednjim šapama zajedno drže iznad sebe kacigu tirkizno plave boje sa dijademom podloge bijele boje i križem bijele boje na sredini kacige. (Čl. 8, Odluka, 1993.)
Grb grada Zaboka je varijacija grba obitelji Zaboky de Zabok iz 1575. godine, a čini ga štit sa zlatnim obrubom, bordo crvenim poljem na kojem na stražnjim nogama uzdignuti stoje s lijeve strane zlatni grifon (krilati lav, tj. orolav), a s desne strane zlatni lav, gledajući jedan u drugog mrkim pogledom. Dvjema prednjim šapama zajedno drže iznad sebe kacigu tirkizno plave boje sa dijademom podloge bijele boje i križem bijele boje na sredini kacige. (Čl. 4, Statut, 1993.)

Opisi zastave: Opis zastave: Zastava grada Zaboka je pravokutnog oblika tirkizno plave boje, veličine u omjeru: M = 8:13. Na lijevoj strani zastave u jednakim razmacima od rubova nalazi se grb grada, koji seže do dvije trećine veličine zastave u omjeru M = 5:4,5. Zastava je obrubljena pozlaćenim resama. (Čl. 9, Odluka, 1993.)
Zastava grada Zaboka je pravokutnog oblika tirkizno plave boje, veličine u omjeru: M = 8:13. Na lijevoj strani zastave u jednakim razmacima od rubova nalazi se grb grada, koji seže do dvije trećine veličine zastave u omjeru M = 5:4,5. Zastava je obrubljena pozlaćenim resama. (Čl. 4, Statut, 1993.)

Napuštena: 20. prosinca 1995.
Izvori: Odluka o opisu i uporabi grba i zastave grada Zaboka, 10.12.1993, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 12/1994, 29.04.1994.
Statut grada Zaboka, 10.12.1993, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 12/1994, 29.04.1994.
Odluka o izmjenama i dopuni Odluke opisu i uporabi grba i zastave Grada Zaboka, 20.12.1995, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 17/1995, 30.12.1995.
Statutarna odluka o izmjeni statuta Grada Zaboka, 20.12.1995, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 17/1995, 30.12.1995.
Informacija Tomislav Šipek, prema Turist plus 43/46
Šimić & Co. d. o. o., Krapina, promidžbeni katalog, bez datuma (oko 2001.)

Grb Zaboka usvojen 1993. godine imao je zlatnog grifona i lava. Zastava je bila svijetlo plava sa zlatno obrubljenim grbom uz koplje.Zlatar

[Zlatar]
[Zlatar][Zlatar]
[Okomita] 5:11 | 1:2 [Državna zastava na kopnu]


Prihvaćena: 31. ožujka 1995.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u uporabi.
Dizajn: Mladen Rajačić, nastavnik fizike i tehničke kulture iz Svetog Križa Začretja
Opisi grba: ŠTIT GRBA Grb Grada Zlatara ima poluokrugli oblik štita (omjer visine i širine 1,25:1) omeđen širim zlatnim rubom (boja starog zlata), te užim rubom s gornje strane (iste boje). U dnu ruba polukružno je ispisano crnim velikim slovima "GRAD ZLATAR". Vanjski dio štita obrubljen je uskom crtom crne boje. MANJI ŠTIT U štit grba umetnut je manji štit u kojem središnji dio zauzima župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Zlataru (žute-oker boje). Toranj crkve dominira središnjim dijelom štita (vrh zelene boje). Perspektivno rastuća, iz dna štita, crveno-bijela polja simboliziraju povijesni hrvatski grb i opstojnost i povezanost hrvatske države i katoličke crkve od kralja Zvonimira do današnjih dana. Otvorena vrata crkve simboliziraju otvorenost i tisućugodišnje jedinstvo crkve i hrvatskog naroda. Lijevo i desno od tornja naznačena je glavna lađa, a u pozadini sporedne lađe crkve. Iznad tornja crkve nalazi se kruna s tri križa (kruna hrvatskih kraljeva) opločena crvenim draguljima i simbolizira neprekinuti kontinuitet i potvrdu izreke "ostaci ostataka nekada velike i slavne Kraljevine Hrvatske" (reliquiarum olim magni et inclyti regni Croatiae), te vjernost i upornost ljudi ovog kraja ideji o stvaranju vlastite države. U pozadini manjeg štita je gora Ivančica (tamno zelene boje), na kojoj se naziru gradine Oštrca (s lijeve strane) i Belecgrada (s desne strane) koje su usko povezane povješću i razvojem Grada Zlatara. Pozadina crkve i dio štita iznad gore Ivančice, obojani su plavom bojom. (Čl. 5, Odluka, 1995.)
Grb Grada Zlatara ima poluokrugli oblik štita omeđenog širim zlatnim rubom (omjer visine i širine 1.25:1). U dnu ruba polukružno je ispisano crnim velikim slovima "GRAD ZLATAR". Vanjski dio štita obrubljen je uskom crtom crne boje. U štit grba umetnut je manji štit u kojem središnji dio zauzima župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Zlataru (žute-oker boje). Perspektivno rastuća, iz dna štita, crveno-bijela polja simboliziraju povijesni hrvatski grb. Iznad tornja crkve nalazi se kruna s tri križa opločena crvenim draguljima, a u pozadini manjeg štita je gora Ivanščica. Pozadina crkve i dio štita iznad gore Ivanščice obojani su plavom bojom. (Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Veličinu zastave određuje omjer duljine i širine zastave koji iznosi 2:1. Zastava Grada Zlatara je izrađena od svile sa zlatno-bijelim prugama. Zlatne pruge simboliziraju zlatne poluge i povezanost s imenom grada. Donji dio zastave nije ravno porubljen. Zlatne (žute) pruge dulje su 0,1 visine zastave od bijelih pruga. Zlatne i bijele pruge ukrašene su zlatnim (žutim) resama. Grb grada počinje na drugoj četvrtini (1/4 ili 0,25 visine). Lijevo i desno od grba ostaje prazno 0,3 širine zastave. Grb ima širinu 0,4 širine zastave. Omjer grba opisan je u veličini grba (1,25: 1). Grb na zastavi razlikuje se u nekim detaljima od grba kao samostalnog elementa. Štit grba obrubljen je uskim zlatnim rubom (boja starog zlata). Crveno bijela polja su na zastavi crno-bijela. Pozadina crkve i nebo je obojano od sive (na dnu) do crne boje (na vrhu). Ispod grba na zlatnoj obostrano povijenoj vrpci (lenti) crnim slovima je ispisano "Grad Zlatar". (Čl. 6, Odluka, 1995.)
Zastava Grada Zlatara je pravokutnog oblika, veličine u omjeru 2:1. Zastava je izrađena od svile sa zlatno-bijelim prugama. Donji dio zastave nije ravno porubljen. Zlatne pruge dulje su 0.1 visine od bijelih pruga i ukrašene zlatnim (žutim) resama. Grb Grada Zlatara počinje na drugoj četvrtini (1/4 ili 0.25 visine) zastave. Lijevo i desno od grba ostaje prazno 0.3 širine zastave. Grb ima širinu 0.4 širine zastave. Grb na zastavi razlikuje se u nekim detaljima od grba kao samostalnog elementa. Štit grba obrubljen je uskim zlatni rubom (boja starog zlata). Crveno-bijela polja su na zastavi crno-bijela. Pozadina crkve i nebo obojani su od sive (na dnu) do crne boje (na vrhu). (Čl. 5, Statut, 2013.)

Izvori: Info Tomislav Šipek 08.07.2003
Radionica: „Mladi u Politici“, 25.02.2007, http://www.hdz-zg-zupanija.com/Novosti/2007/07.02.25.-zlatar.htm
Statut Grada Zlatara, 30.03.1994, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 8/1994, 09.04.1994.
Odluka o postupku za utvrđivanje grba i zastave Grada Zlatara, 16.02.1995, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 2/1995, 10.03.1995.
Odluka o grbu i zastavi Grada Zlatara, 31.03.1995, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 3/1995, 05.04.1995.
Statut Grada Zlatara, 30.11.2009, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 28/2009, 11.12.2009.
Statut Grada Zlatara, 23.12.2013, Službeni glasnik Županije Krapinsko-zagorske, br. 36A/2013, 23.12.2013.
Korespodndencija s Gradom, 28.03.2014.

Grb Zlatara prikazuje Crkvu Uznesenja Blažene Djevice Marije u Zlataru, iznad nje krunu hrvatskih kraljeva te ispod šahirani pločnik. Grb je obrubljen zlatnim rubom u kojem je u dnu ispisano ime grada. Zastava je okomita s pet žuto-bijelih pruga, čije žute pruge se produžavaju u kvadratne repove, s resama duž donjih rubova. U gornjem dijelu zastave je varijacija grba - zlatni rub je tanji, a ime grada ispisano je u vrpci ispod grba. Nebo je prikazano u nijansama sive, a šahirano polje crno-bijelo. Stolna zastavica koristi se u pravokutnom obliku bez repova.[Prethodna stranica: Krapinsko-zagorska županija][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Krapina and Zagorje County - Cities][Slijedeća stranica: Krapinsko-zagorska županija - općine]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2021 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.