[Prethodna stranica: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - Sastavnice][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: University of Split - Constituent Units][Slijedeća stranica: Hrvatska - jedriličarska društva]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 15. svibnja 2015.
Posljednja promjena: 31. prosinca 2016.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]
Ova stranica je u izradi! Linkovi i slike mogu nedostajati!
Podaci prikazani na ovoj stranici nisu nužno ispravni!

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Sveučilište u Splitu - Sastavnice


Sveučilište u Splitu osnovano je 1974. i objedinilo je visokoškolske ustavnove koje su već postojale u Splitu od 1960-ih godina. Danas se sastoji od 11 fakulteta, akademije i niza ostalih institucija.


Vidi još:

Ekonomski fakultet

[Ekonomski fakultet]
[Ekonomski fakultet]
[Rekonstrukcija] 1:2


Prihvaćena: ?
Opis grba/znaka: Znak Fakulteta je u obliku stiliziranih slova "EF" plave boje, po čijoj sredini, umjesto crtica, su tri vala u svjetlo crvenoj, bijeloj i svijetlo plavoj boji. Pri dnu je oznaka sjedišta "Split". (Čl. 12, Statut, 2012.)
Opis zastave: Zastava Fakulteta je bijele boje, odnosa dužine i širine 2 prema 1, s ucrtanim grbom Sveučilišta u gornjem desnom uglu te u donjem lijevom uglu sa znakom Fakulteta, iznad kojega je napisan skraćeni naziv Fakulteta. (Čl. 12, Statut, 2012.)
Izvor: Statut Ekonomskog fakulteta u Splitu, 27.06.2012, www.efst.unist.hr, 20.05.2015.

Zastava je propisana bijela sa znakom Sveučilišta u gornjem desnom i znakom Fakulteta u donjem lijevom uglu, posljednji nadvišen skraćenim nazivom Fakulteta. Znak Fakulteta sastoji se od plavih stiliziranih slova EF čije su središnje vodoravne linije izrađene poput tri vala, svijetlo crvene, bijele i svijetlo plave boje, s imenom grada dolje desno.

Fakultet ekonomskih nauka u Zagrebu 1971. otvorio je Odjel u Splitu, a 1973. taj se Odjel spojio s dubrovačkim u Institut za pomorsku, turističku i obalnu privredu. Tada je osnovan i Fakultet ekonomskih nauka s četiri sastavnice Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet organizacijskih i financijskih nauka u Splitu, Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku i Institut za pomorsku, turističku i obalnu privredu. Splitski Fakultet i Institut spojeni su 1974. u Ekonomski fakultet Split, koji ustrojavanjem Sveučilišta iste godine postaje njegov dio. 1978. godine u Fakultet ulazi i Viša ekonomska škola u Splitu te Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu Dubrovnik. Od 2005. nosi današnji naziv.Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

[Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje]
[Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje]
[Rekonstrukcija] 1:2


Prihvaćena: ?
Izvor: Statut Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, 03.12.2014, www.fesb.hr, 20.05.2015.

Statut ne propisuje simbole, no koristi se u raznim kombinacijama boja logotip koji se sastoji od stiliziranih inicijala Fakulteta. Zastava u uporabi je bijela okomita zastava sa sivim znakom Sveučilišta i znakom i imenom Fakulteta iznad i ispod (temeljem fotografija na kojima se djelomično vide elementi!).

Elektrotehnički fakultetu u Splitu osnovan je 1960., a tada je osnovan i Centar za izvanredni studij strojarstva. Objedinjeni su 1971. u Fakultet današnjeg imena, koji 1974. postaje sastavnica Sveučilišta u Splitu.Filozofski fakultet

[Filozofski fakultet] [Normal] 1:2 [Filozofski fakultet]
Prihvaćena: 2005. ?
Opis grba/znaka: […] simbol Fakulteta kojeg karakterizira obris broda s rubnim natpisom na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu u gornjem dijelu: "Sveučilište u Splitu - Filozofski fakultet". (Čl. 1.7, Statut, 2014.)
Opis zastave: Zastava Fakulteta je bijele boje s ucrtanim simbolom Fakulteta smještenim u sredini zastave. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. Središnja točka simbola poklapa se s točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave. (Čl. 1.7, Statut, 2014.)
Izvor: Statut Sveučilište u Splitu Filozofski fakultet (potpuni tekst), 18.03.2014, www.ffst.unist.hr, 20.05.2015.

Znak prikazuje stilizirani lik broda (s pramca) s kvadratnim šahiranim kruciformnim jedrom ukružen natpisom s imenom Sveučilišta i Fakulteta. Zastava je bijela sa znakom u sredini.

Viša pedagoška škola u Splitu osnovana je 1945., kasnije djeluje kao Pedagoška akademija, koja zajedno s drugim ustanovama 1974. osniva Sveučilište u Splitu. Od 1978. do 1990. humanistički i društveni studiji izvode na Filozofskom fakultetu u Zadru Sveučilišta u Splitu, a od 1990. na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu. Studiji su izdvojeni 1998. u Visoku učiteljska školu Sveučilišta u Splitu, a 2001. osnovan je Odjel za humanističke znanosti, a Škola i Odjel spajaju se 2005. u današnji Fakultet.Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

Zastava nepoznata. [Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije]
Prihvaćena: 2014. ?
Izvor: Statut Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije (potpuni tekst), 29.10.2014, gradst.unist.hr, 20.05.2015.

Znak prikazuje visoko stilizirane inicijale FGAG.

Odjela Građevinskog fakulteta Zagreb u Splitu ustrojen je 1971., a integracijom Odjela i Zavoda Instituta građevinarstva Hrvatske, 1977. osnovan je Fakultet građevinskih znanosti. Od 1991. nosi ime Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu, od 2003. Građevinsko-arhitektonski fakultet u Splitu te od 2011. pod današnjim imenom.Katolički bogoslovni fakultet

Facultas theologiae catholicae

Zastava nepoznata. [Katolički bogoslovni fakultet]
Prihvaćena: 1999. ?
Opis grba/znaka: Grb je okrugla oblika. Uz gornji rub je natpis “Sveučilište u Splitu”, a uz donji rub natpis “Katolički bogoslovni fakultet - Split”. U sredini je kvadratna kocka [sic!] iz koje se uzdiže zvonik Svetoga Duje i jedna polukocka, te u gornjem dijelu s lijeve strane zvonika otvorena knjiga na kojoj su glagoljskim slovima upisani prvo i zadnje slovo grčkog alfabeta Α i Ω. (Čl. 2, Statut, 1999.)
Izvor: Statut Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, 09.07.1999,www.kbf.unist.hr, 20.05.2015.

Znak je u obliku kružnog pečata s imenom Sveučilišta gore i Fakulteta dolje između dviju koncentričnih kružnica te u sredini iz stiliziranog dijela šahovnice (dva crvena kvadrata koja izrastaju iz dna) izrasta stilizirani prikaz zvonika katedrale sv. Dujma te uz nju otvorena knjiga s glagoljskim slovima Az (Ⰰ) i Ot (Ⱉ), kao ekvivalentima prvog i zadnjeg slova grčkog alfabeta Α i Ω.

Splitska katedralna škola ima svoje početke u ranom srednjem vijeku, svakako prije 12. stoljeća, a dobro je dokumentirana od kraja 16. stoljeća. Od početka 18. stoljeća do 1821. djeluje filozofski i bogoštovni studij pri Nadbiskupskom sjemeništu. Visoka bogoštovna škola otvorena je u Zadru 1826., koja je kasnije premještena u Split i djelovala do 1922. Od 1972. pod imenom Teologija u Splitu, afilijacijom je povezana s Katoličkim bogoslovnim fakultetom u Zagrebu. Od 1970. u njoj djeluje Institut za teološku kulturu laika, od 1991. Teološko-katehetski institut. Franjevačka Teologija u Makarskoj slijedi tradiciju učilišta iz franjevačkih samostana u Makarskoj od 13. stoljeća. Šibensko je filozofsko učilište osnovano barem 1699., a makarsko 1708. Učilišta su ujedinjena 1828. Od 1936. naziva se Franjevačka visoka bogoslovija u Makarskoj, kojoj je 1940. priznat status fakulteta. Od 1995. Teologija u Splitu i Franjevačka teologija u Makarskoj područni su studiji Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a ujedinjuju se 1997. u današnji Fakultet koji od 1999. djeluje u sklopu Sveučilišta u Splitu.Kemijsko-tehnološki fakultet

Opis grba/znaka: Fakultet ima svoj znak koji izgleda ovako: okruglog oblika s crtežom skulpture Ivana Meštrovića "Povijest Hrvata" u sredini, a uz obod natpis "Sveučilište u Splitu". (Čl. 13, Statut, 2015.)
Izvor: Statut Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu (potpuni tekst), 06.03.2015, www.ktf.unist.hr, 20.05.2015.

Fakultet propisuje za svoj znak isti onaj Sveučilišta.

Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu osnovan je 1960.Kineziološki fakultet

[Kineziološki fakultet]
[Kineziološki fakultet]
[Okomita] 2:3~


Prihvaćena: 2008. ?
Opis grba/znaka: Znak Fakulteta okruglog je oblika. U sredini se nalaze stilizirana slova "KF", a uz rub natpis: "Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet". (Čl. 7, statut, 2015.)
Izvori: Statut Kineziološki [sic!] fakulteta u Splitu (Pročišćeni tekst), 12.02.2015, www.kifst.unist.hr, 20.05.2015.
"Svečana promocija Kineziološkog fakulteta", 19.05.2016, Sveuličište u Splitu, www.unist.hr, 23.10.2016.

Znak se sastoji od stiliziranih inicijala KF okruženih imenom Fakulteta. Zastava u uporabi prikazuje taj znak plavim na bijelom polju.

Studij fizičke kulture započeo je s radom 1954. u Višoj pedagoškoj školi, kasnije u skopu Sveučilišta u Splitu, Filozofskog fakulteta u Zadru – OOUR Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i studija odgojnih područja te onda u sklopu Sveučilišta u Splitu, Fakulteta prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja. Zaseban je Fakultet osnovan 2008.Medicinski fakultet

Facultas medica

[Medicinski fakultet] [Medicinski fakultet]
[Medicinski fakultet]
[Okomita] 1:2


Prihvaćena: 1997. ?
Opisi grba/znaka: Znak Fakulteta predstavlja slovo M koje je multiplicirano višeslojno s ljudskom siluetom koja simbolizira pojam humanosti suvremene medicinske znanosti. Višeslojnost cijelog projekta je i preslik višeslojnosti medicinskih grana i specijalnosti koje studenti i njihovi profesori obučavaju, istražuju i primjenjuju u nastavi i radu fakulteta. Slovo M je simetrično i jednako čitko s prednje i stražnje strane ili u prostoru kao 3D objekt. Također slovo M je u ukupnoj slici kvadrat, jedinica hrvatskog vizualnog identiteta. Grb Fakulteta predstavlja stilizirani tradicionalni hrvatski pleter (najstarij i poznati ornament s pleterom Eufrazijeva bazilika u Poreču) sa slovom M u sredini i figurom čovjeka. Logotip je izveden u grafičkoj formi kao MEDICINSKIFAKULTETSPLIT, s raznobojnim riječima koje se dodiruju i čine jednu liniju teksta. Osnovne boje su: crvena, žuta i plava koje svojim preplitanjem proširuju spektar na narančastu i zelenu. Boje se prepliću kao organi i funkcije u ljudskom tijelu. (Čl. 9, Statut, 2011.)
[...] Fakultet koristi okrugle pečate dimenzija 38 mm s grbom Fakulteta koji čini stilizirani tradicionalni hrvatski pleter sa slovom M u sredini i figurom čovjeka, te kružno upisanim punim nazivom Fakulteta na hrvatskom i latinskom jeziku. Uz gornji je rub tekst Sveučilište u Splitu, a uz donji rub tekst Medicinski fakultet. Latinski tekst glasi: Universitas Studiorum Spalatensis - Facultas Medica. (Čl. 8, Statut, 2011.)

Opis zastave: Fakultet ima zastavu plave boje, istovjetne plavoj boji hrvatske zastave. Odnos dužine i širine zastave je 2:1. U središtu vodoravno položene zastave, čija je širina uz koplje, grb je Fakulteta. Promjer znaka na zastavi je 1/2 širine zastave. (Čl. 9, Statut, 2011.)
Izvori: Statut Medicinskog fakulteta u Splitu (potpuni tekst), 20.04.2011, www.mefst.unist.hr, 20.05.2015.
"Otvorena nova zgrada Medicinskog fakulteta u Splitu", 14.09.2012, Grad Split, www.split.hr
Linda Perić: "Nevenka Bečić na otvaranju nove zgrade splitske Medicine", 14.09.2012, www.slobodnadalmacija.hr
Dijana Barbarić: "Medicinski fakultet u Splitu proslavio 17. rođendan, doznajte tko su najbolji studenti i profesori", 26.03.2014, www.slobodnadalmacija.hr

Znak Fakulteta stilizirano je višebojno slovo M s ljudskim likom, a "grb" sadrži taj znak u sredini kvadratnog tropletnog ornamenta. Iako je propisano da je zastava plave boje s tim grbom u sredini, u praksi se koriste zastave koje u sredini imaju prikazan pečat - koji osim tog grba unutar kružnice sadrži ispisana i imena Sveučilišta i Fakulteta. Iako se pečat može koristiti i s istim natpisima na latinskom, za sada je zabilježena jedino okomita zastava s tekstom na hrvatskom jeziku.

Prvo medicinsko učilište osnovano je tijekom francuske vlasti u Trugiru kao učilište Sv. Lazara, koje je ubrzo pripojeno zadarskom Sveučilištu, no i ono je zatvoreno 1811. U Zadru je jedino preostala Primaljska škola otvorena 1820. Medicinski fakultet u Splitu ustrojen je ukazom 1944., ali zbog rata nije nikada započeo s nastavom. Kasnije su od 1963. u Splitu provođeni poslijediplomski studiji te od 1974 dio studija Medicinskog faulteta Sveučilišta u zagrebu, u punom opsegu od 1979. Zaseban Medincinski fakultet u okviru Sveučilišta u Splitu ustrojen je 1997.Pomorski fakultet

[Pomorski fakultet] [Normal] 1:2 [Pomorski fakultet]
Prihvaćena: ?
Opis grba/znaka: Znak (logo) Fakulteta je okruglog oblika, u sredini kojeg je stilizirani jedrenjak. Logo je obrubljen sa dva koncentrična kruga unutar kojih je natpis: Sveučilište u Splitu Pomorski fakultet. (Čl. 2, Odluka, 2014.)
Opis zastave: Zastava Fakulteta je indigo plave boje. Odnos dužine i širine je 2: l. U središtu vodoravno položene zastave je logo Fakulteta. Promjer loga na zastavi je pola širine zastave. (Čl. 2, Odluka, 2014.)
Izvori: Statut Pomorskog fakulteta u Splitu (pročišćeni tekst), 22.12.2010, www.pfst.hr, 20.05.2015.
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Pomorskog fakulteta u Splitu, 27.05.2014, www.pfst.hr, 20.05.2015.
"Svečane promocije Pomorskog fakulteta", 12.05.2015, Sveuličište u Splitu, www.unist.hr, 23.10.2016.

Znak je u obliku kružnog pečata s natpisom imena Sveučilišta i Fakulteta između koncentričnih kružnica i sa stiliziranim jedrenjakom u sredini. Zastava je indigo plava s bijelim znakom u sredini. Zastave u uporabi prikazuju znak većim (oko 2/3) nego propisanu polovicu širine zastave.

Viša pomorska škola osnovana je u Splitu 1959. godine.Pravni fakultet

Facultas iuridica

[Pravni fakultet]
[Pravni fakultet]
[Okomita] 1:2~


Prihvaćena: ?
Izvor: Statut Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, 28.02.2005, www.pravst.hr, 20.05.2015.
Statut Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu (pročišćerni tekst), 18.09.2014, www.pravst.hr, 25.10.2015.

Fakultet koristi znak u obliku kružnog pečata s natpisom između koncentričnih dvojnih kružnica imena Fakulteta na latinskom gore i hrvatskom dolje između godina 1960. i 2001. i dva cvata smilja te u sredini sa štitom vodoravno razdijeljenim i gore raskoljenim, u prvom grb Spliuta (pravokutni unutar šahiranog ubruba pročelje palače sa zvonikom između štita Hrvatske (crveno-srebrno šahirano) i zaštitnika Sv. Dujma (crveno stoji biskup uzdignute desnice u blagoslovu sa štapom u ljevici)), u drugom znak Sveučilišta, lik Povijesti Hrvata iznad godine 1960. okružen imenom Sveučilišta i Fakulteta na latinskom te u trećem u plavom bijeli inicijali PFS, a štit je nadvišen natpisom imena Sveučilišta na hrvatskom. Znak se koristi u nekoliko inačica sa sitnijim razlikama (drugačije obojani detalji splitskog grba, pojedinosti kipa Povijesti Hrvata, izostavljene godine itd.)
Koristi se plava okomita zastava s dvostrukim unutrašnjim obrubom koji čini kvadratne petlje u uglovima, s dvoreno ispisanim imenom Sveučilišta i Fakulteta uz gornji rub i sa znakom pomaknutim prema gore od sredine. Crtež je rekonstrukcija prema fotografijama na kojima je zastava djelomično vidljiva!

Studiji prava započeli su u Split 1960. kao podružnica zagrebačkog Pravnog fakulteta, a Fakultet je osnovan već 1961.Umjetnička akademija

[Umjetnička akademija]
[Umjetnička akademija]
[Okomita] [Povijesna] 1:2~


Prihvaćena: ?
Izvori: Statut Umjetničke akademije u Splitu, 16.10.2013, www.umas.unist.hr, 20.05.2015.
"Svečana promocija 104 studenta Umjetničke akademije", 27.02.2015, Dalmatinski portal, dalmatinskiportal.hr, 25.10.2016.

Akademija nema simbola propisanih statutom, ali koristi znak u obliku stiliziranog slova A s crvenom (ili ljubičastom) točkom u sredini. Znak se koristi i u kružnom pečatu u kojem je ispisano ime Sveučilišta i Akademije unutar kružnice.
Rabi se bijela okomita zastava u kojoj znak izlazi iz lijevog ruba, ispod njega u četiri reda ispisan naziv Akademije i Sveučilišta i znak Sveučilišta u sredini u dnu. Preko svega osam zlatnih uskih okomitih traka.

Osnovana 1997.Sveučilišni odjel za studije mora

Zastava nepoznata. [Sveučilišni odjel za studije mora] [Sveučilišni odjel za studije mora]
Prihvaćena: 2011. ?
Opis grba/znaka: Odjel ima svoj znak, koji je okruglog oblika s crtežom riblje kosti, koja simbolizira brodski trup i morske valove, a uz obod natpis: Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za studije mora. (Čl. 7, Pravilnik, 2013.)
Izvori: Pravilnik o radu i organizaciji Sveučilišnog odjela za studije mora, 25.01.2013, more.unist.hr, 20.05.2015.
Strategija razvoja Sveučilišnog odjela za studije mora za razdoblje 2013. - 2017., Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za studije mora, Split, travanj, 2013. more.unist.hr, 20.05.2015.

Znak je oblika kružnog pečata sa svijetlo plavo stiliziranim prikazom riblje kosti, koja simbolizira brodski pramac i valove, okružen cvrnim ispisanim imenom odjela. Prije 2011. korišteno je prethodno ime unutar crne kružnice.

Odjel pomorsko ribarske tehnologije u Splitu osnovan je 1991. kao dio Pomorskog fakulteta Dubrovnik, a pripojen je 1998. osnovanom Odjelu za pomorstvo Sveučilišta u Splitu, koji već iste godine dobiva naziv Odjel za studij mora i pomorstva Sveučilišta u Splitu. Kad je iz dijela Odjela ustrojena jezgra Pomorskog fakulteta 2003. mijenja naziv u Odjel za studij mora, od 2006. Sveučilišni studijski centar za studije mora te od 2011. pod današnjim nazivom.Sveučilišni odjel za stručne studije

[Sveučilišni odjel za stručne studije]
[Sveučilišni odjel za stručne studije]
[Okomita] 1:2~


Prihvaćena: 2011. ?
Opis grba/znaka: Znak Odjela su četiri kvadrata jednake veličine u dva reda. U prvom modrom kvadratu gornjeg reda nalazi se znak Sveučilišta u Splitu, a u drugom modrom kvadratu drugog reda nalazi se crtež okruglog oblika katedrale sv. Duje u središtu i natpisom "Sveučilište u Spitu" uz gotnji, te natpisom ,,Podružnica - Sveučilišni odjel za stručne studije" uz donji dio oboda. Drugi kvadrat prvog reda i prvi kvadrat drugog reda srebrene su ili sive boje. (Čl. 5, Pravilnik, 2012.)
Izvor: Pravilnik o radu (temeljni akt) Sveučilišnog odjela za stručne studije, Senat Sveučilišta u Splitu, 27.09.2012. www.oss.unist.hr, 20.05.2015.

Znak Odjela sastoji se od četiti kvadrata u dva reda, prvi i četvrti plavi, drugi i treći sivi, u prvom je znak Sveučilišta, a u posljednjem kružni znak s prikazom zvonika katedrale sv. Duje kružen natpisom imena Odjela. Stolna zastavica zabilježena u uporabi je s prethodnim nazivom, okomita sa znakom u sredini i tankim bijelim unutarnjim obrubom prekinutim gore i dolje s dva kruga, s imenom odjela gore i Sveučilišta dolje.Sveučilišni odjel za forenzične znanosti

Zastava nepoznata. [U izradi] [Sveučilišni odjel za forenzične znanosti]
Prihvaćena: 2011. ?
Opis grba/znaka: Odjel ima svoj znak, koji je kvadratnog oblika i sastavljen je od četiri manja kvadrata. Gornji lijevi i donji desni kvadrati su bijele boje s natpisima Sveučilište u Splitu, odnosno, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti. Donji lijevi kvadrat predstavlja DNA - dvostruku uzvojnicu plave boje, dok gornji desni kvadrat predstavlja otisak prsta crvene boje. (Čl. 7, Pravilnik, 2015.)
Izvor: Pravilnik o organizaciji i radu Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti (pročišćeni tekst), Senat Sveučilišta u Splitu, 19.03.2015. forenzika.unist.hr, 20.05.2015.

Znak Odjela je u obliku raščetvorenog kvadrata, u prvom i četvrtom polju na bijelom crni natpis imena Sveučilišta odnosno Odjela, u drugom u bijelom crveni otisak prsta, u trećem u plavom dvostruka zavojnica DNK ljevokoso.

Sveučilišni studijski centar za forenzičke znanosti osnovan je 2009., a od 2011. djeluje pod današnjim imenom.Sveučilišni odjel zdravstvenih studija

Zastava nepoznata. [U izradi] [Sveučilišni odjel zdravstvenih studija]
Prihvaćena: 2011. ?


Sveučilišna knjižnica u Splitu

Zastava nepoznata. [U izradi] [Sveučilišna knjižnica u Splitu]
Prihvaćena: ?
Opis grba/znaka: Znak Knjižnice je grb Sveučilišta. (Čl. 9, Statut, 2009.)
Opis zastave: Knjižnica se služi zastavom Sveučilišta na dane državnih blagdana i u drugim javnim i svečanim prigodama. (Čl. 9, Statut, 2009.)
Izvor: Statut Sveučilišne knjižnice u Splitu, 10.11.2009, www.svkst.unist.hr, 20.05.2015.

Knjižnica koristi znak u obliku hrptova knjiga.

Gradska biblioteka osnovana je u Splitu 1903., a 1962. postaje Naučna biblioteka, koja osnivanjem Sveučilišta 1974. postaje njegova sastavnica te 1992. mijenja naziv u današnji.Studentski centar

Zastava nepoznata. [Studentski centar]
Prihvaćena: ?
Izvor: Studentski centar u Splitu, www.scst.unist.hr, 20.05.2015.

Centar koristi znak u obliku dva segmenta kruga, tamno i svijelo plave boje, urezani s tri vodoravna usjeka tvoreći stilizirana slova SC.

Studentski centar osnovan je 1960.[Prethodna stranica: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - Sastavnice][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: University of Split - Constituent Units][Slijedeća stranica: Hrvatska - jedriličarska društva]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2016 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.