[Prethodna stranica: Slovenija - općine, 13. dio (Pre-Rav)][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Slovenia - Communities, part 14 (Raz-Sev)][Slijedeća stranica: Slovenija - općine, 15. dio (Sež-Sve)]

[banner]  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 18. studenog 1996.
Posljednja promjena: 8. srpnja 2017.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid slovenskih općina s ounačenim općinama prikazanim na ovoj stranici. Gradske općine označene su masnim slovima.

Slovenija - općine, 14. dio (Raz-Sev)


Tumač:
° općine ustrojene prije 1990-ih
* općine ustrojene 1995.
+ općine ustrojene 1998.
# općine ustrojene 2006.


Vidi još:

Razkrižje

[Razkrižje] [Normal] [Okomita] 2:5 [Državna zastava na kopnu] [Razkrižje]
[Razkrižje]
Prihvaćena: 27. lipnja 2000.
Dizajn: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Opis grba: Opis grba, splošno: V talni trn deljen ščit ima belo, modro in rdeče barvno polje; v prvem belem polju prestrezajo odprte dlani vodni (Ivanov) izvir, v drugem modrem polju stoji upodobljena razkriška cerkev, v tretjem, spodnjem rdečem polju je upodobljen bel latinski križ. Predstavitev grba – BLAZON: Grb občine Razkrižje je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike tako,da je njegov ščit z delitvijo talnega trna razdeljen v prvo – srebrno, drugo – modro in tretje – rdeče polje. V glavi prvega polja je zeleni trohrib, izpod katerega pada v šestih modrih pramenih izvirajoča voda, v odprte dlani v dnu polja. V drugem polju je čelno predstavljena srebrna cerkev s po enim pilastrom na desni in levi strani čelnega zidu ter prečno dvojno emporo v višini strehe; središčno postavljen zvonik, je z dvojnimi delitvami nanizan v tri nadstropja; v pritličju ima polkrožna zlata vrata, v vsakem nadstropju pa po eno, zgoraj polkrožno zaključeno zlato lino; pokriva ga rdeča koničasta streha z zlato kroglo in srebrnim križem na njeni konici. V tretjem, rdečem polju v dnu ščita, je predstavljen srebrn, latinski križ. Zlati trak, ki ga nosi ščit ob svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 8, Odlok, 2000.)
Opisi zastave: Opis zastave, splošno: zastava Občine Razkrižje je bela z atributom občinskega grba na sredini zastavine rute, ter z modrimi pravokotniki, položenimi horizontalno na vsakega od štirih kotov rute. Opis: belo-modra ruta občinske zastave je krojena v razmerju višine »V« proti dolžini »L« ena proti dve celi in pet desetin, oziroma »V« proti »L« = 1:2,5. Zastava je krojena v kombinaciji horizontalnih in vertikalnih barvnih polj tako, da je njena ruta v zamisli deljena vertikalno na tri po višini enake, po dolžini pa neenake dele; prvi in tretji, (zadnji) del zastavine rute sta tretjinsko horizontalno deljena na modro, belo in modro polje tako, da se beli sredinski progi barvno zlivata v belino drugega (srednjega) kvadrata zastavine rute, ki nosi atribut občinskega grba na svoji sredini: v izrisu modrega kvadrata, s polkrožno izrezanimi vogali je zeleni trohrib, izpod katerega pada v šestih modrih pramenih izvirajoča voda, v odprte dlani. Podoba celotnega atributa ne sme biti višja od devet desetin višine zastavine rute »V« in ne nižja od sedem desetin imenovane višine. (Čl. 13, Odlok, 2000.)
Horizontalna oblika zastave je tista, ki ima na vodoravno položeni zastavini ruti modre barvne proge v vodoravnem položaju, atribut na njenem srednjem kvadratu pa stoji vertikalno tako, da je zeleni trohrib nad vodnim slapom, pod njim pa razprte dlani. [...] Vertikalna podoba občinske zastave je tista, na kateri padajo modre barvne proge navpično atribut na srednjem kvadratu zastavine rute pa je upodobljen v vertikalnem položaju tako, da je zeleni trohrib nad vodnim slapom, pod slapom pa so razprte dlani. Atribut je proti prejšnjemu zaobrnjen za devetdeset kotnih stopinj zato, da je upodobljen v svojem naravnem položaju. (Čl. 14, Odlok, 2000.)

Izvori: Statut Občine Razkrižje, 08.02.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 12/1999, 26.02.1999.
Odlok o simbolih, prazniku in priznanjih Občine Razkrižje, 27.06.2000, Uradni list Republike Slovenije, št. 76/2000, 24.08.2000.

Grb je raskoljen na tri polja trnovim rezom, desno u srebrnom polju iz tri zelena brijega istječe šest plavih mlazova na ruke u prirodnoj boji raširenih dlanova sa zelenim rukavima, lijevo u plavom polju srebrna crkva sa zlatnim prozorima i crvenim krovovima, te u dnu u crvenom polju srebrni latinski križ koji izrasta iz dna. Amblemi u srebrnom polju predstavljaju izvor koji se zove Ivanov izvir, prikazana crkva je crkva u Razkrižju. Križ u dnu podsjeća na ime općine.
Zastava je u obliku takozvanog slovenskog križa, plava s bijelim križem, koji tvori kvadratno polje u kojem se nalazi Ivanov izvor iz grba unutar plavog ukrasnog okvira.Rečica ob Savinji

[Rečica ob Savinji]
[Rečica ob Savinji]
[Okomita] 2:5 [Državna zastava na kopnu]


U upotrebi: od 17. studenog 2006.
Prihvaćena: 15. ožujka 2007.
Opisi grba: [...] grb, ki ga je uporabljala KS (Krajevna skupnost) Rečica ob Savinji. Grb je v modrem in zlatem uokvirjenem izrezu oblakov postrani razdeljen grb, zgoraj osemkraka zlata zvezda in spodaj iz zelene trirobne podlage rastoča zelena lipa. (§ 2.2., Začasni, 2006.)
Splošno: Grb občine je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Grb opisuje pod modrim nebom, v katerem se simetrično nahaja osemkraka zlato rumena zvezda, rastočo lipo, katera izhaja iz zelenega trohriba, kar simbolno opiše trg Rečica ob Savinji. Predstavitev grba (blazon): Grb s svojo vertikalno simetrijo enači levo ter desno polovico grba. Ta je sestavljena iz zelenega trohriba, zlato rumene podlage, v kateri se nahaja zelena lipa, modrega neba v ozadju, v katerem se nahaja osemkraka zlato rumena zvezda ter obrobe grba. Trohrib je sestavljen iz treh posameznih zelenih krivin. Centralna krivina je največja ter je od stranskih locirana višje, iz katere se dviga simetrična zelena lipa z vrhom v sredini in dvema paroma upognjenih vej na levi in desni strani, obloženimi z zelenimi listi. Za lipo je polkrožna zlato rumena podlaga. Nad njo je modro nebo, v katerem je osemkraka zlato rumena zvezda, simetrično postavljena na navpično os celotnega grba. Grb je zaključen z dvema obrobama enakih debelin in sicer notranja v zlato rumeni barvi ter zunanja v zeleni barvi. Razmerje širina proti višini grba je 1:1,23. (Čl. 6, Odlok, 2007.)

Opis zastave: Splošno: Podlaga zastave Občine Rečica ob Savinji je modre in zlato rumene barve, na kateri leži grb občine. Zastava je v navpični varianti. Opis: Razmerje širine zastave proti njeni višini je 1: 2,5 (ena proti dve celi pet desetin). Zastava je razdeljena v dva enaka navpična barvna pasova. Levi pas zastave je v modri barvi, desni pa v zlato rumeni barvi. Grb na zastavi stoji centralno glede na širino odmaknjen od robov zastave za 1 širine samega grba, po višini pa je od zgornjega roba zastave oddaljen za celotno širino grba. Sam grb je v razmerju širine proti višini 1:1,23. (Čl. 10, odlok, 2007.)
Izvori: Začasni statutarni ureditveni sklepi, 17.11.2006, Uradni list Republike Slovenije, št. 121/2006, 24.11.2006.
Statut Občine Rečica ob Savinji, 01.02.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 11/2007, 09.02.2007.
Odlok o grbu, zastavi in prazniku Občine Rečica ob Savinji, 15.03.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 26/2007, 23.03.2007.
Statut Občine Rečica ob Savinji, 21.04.2016, Uradni list Republike Slovenije, št. 36/2016, 20.05.2016.

Grb Rečice ob Savinji je razdijeljen lučno, gore u plavom zlatna osmerokraka zvijezda, dolje u zlatnom iz zelenog trobrijega raste zelena lipa. Cijeli štit obrubljen je zlatno i zeleno. Zastava je propisana samo u okomitoj inačici, plavo-žuta dvobojnica s grbom u sredini pomaknutim nagore.

Općina Rečica ob Savinji osnovana je 2006. godine izdvajanjem iz općine Mozirje. Sa sobom je "odnijela" i svoju polovicu prijašnjeg zajedničkog grba.Renče-Vogrsko

[Renče-Vogrsko]
[Renče-Vogrsko][Renče-Vogrsko]
[Normal] 1:3 | 1:2 [Državna zastava na kopnu]


U upotrebi: od ožujka 2007. (samo grb)
Prihvaćena: 18. listopada 2007.
Dizajn: Vinko Jarc
Opis grba: Opis grba: Grb Občine Renče-Vogrsko ima obliko ščita in je povzetek najstarejših simbolov na območju občine. Sestavljen je iz dveh delov. Zgornja polovica simbolizira jeguljo, ki je značilnost občinskih voda. Spodnja polovica je simbol strešnega venca renškega gradu. Grb je opečnate barve, kar simbolizira tradicijo opekarstva v vaseh in zaselkih občine. Osnovne barve grba Občine Renče-Vogrsko so: 1. opečnata – Pantone 185 2. temno rdeča – Pantone 188 3. zlata – Pantone 873 (Čl.12, Odlok, 2007.)
Opis zastave: Zastava Občine Renče-Vogrsko je: 1. opečnata – Pantone 185 2. temno rdeča – Pantone 188 3. bela Zgornja tretjina zastave je opečnate barve in ima v sredini simbol strešnega venca renškega gradu. Simbol je bele barve in obrobljen je s temno rdečo barvo. Srednji del je opečnate barve in simbolizira opekarstvo v Bukovici in Volčji Dragi. Spodnja tretjina je opečnate barve. V sredini je simbol jegulje v beli in opečnati barvi. Simbol je obrobljen z belo in temno rdečo barvo. Razmerje med širino in višino zastave je ena proti tri ali ena proti dva. (Čl. 16, Odlok, 2007.)
Izvori: Nataša Podgornik: Predlog grba občine Renče-Vogrsko, g. Vinko Jarc. Občinski list občine Renče-Vogrsko, št. 2, marec 2007, str. 7-8
Odlok o grbu, zastavi in žigih Občine Renče-Vogrsko, 18.10.2007, Občinski list, Uradno glasilo Občine Renče - Vogrsko, Uradne objave št. 10/2007, 29.10.2007.
Nataša Podgornik: “Občinski simboli - indentiteta občine”, Občinski list Občina Renče - Vogrsko, št. 11/2007, december 2007.

Grb Renča-Vogrskog je razdijeljen, gore raskoljen srebrno-crveno i preko svega polumjesec u promjenjenim bojama, i dolje u srebrnom tri crvena roga svaki s po tri raskoljena grudobrana. Općina ga je već počela koristiti i prije formalnog usvajanja. Grb kombinira stare plemićke grbove: Ungrispacha iz Vogrskog i Hofera iz Renča. Prvi grb pojavljuje se već u XI. stoljeću, a prikazuje, prema legendi, stilizaciju jegulje (koja izgleda kao polumjesec), a time i opisuje ime Vogrsko. Općina Vogrsko još je 1920-im koristila grb Ungispacha u svojem općinskog grbu u pečatu, tada rasčetvoren ovaj gore s uspravljenim lavom. Grb Hofera prikazuje na heraldički način krovove s grudobranima za strijelce, korišten od XIII. stoljeća do 1587. jkada obitelj izumire. U Renču se i danas mogu vidjeti slični ukrasni grudobrani.
Zastava se koristi tek od osvajanja Odluke. Okomita je zastava razdijeljena na gornji crveni dio visine 2/3 ukupne visine zastave u kojem se nalaze tamnocrveno obrubljeni bijeli "krovovi" (rogovi) iz grba u gornjoj polovici te na donji bijeli dio visine 1/3 zastave u kojem je tamnbocrveno obrubljena "jegulja" (polumjesec) raskoljena crveno i bijelo.

Općina Renče-Vogrsko osnovana je 2006. godine izdvajanjem iz općine Nova Gorica.Ribnica

[Ribnica] [Normal] [Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Ribnica]
[Ribnica]
U upotrebi: od 1973.
Prihvaćena: 23. veljače 1978.
Opisi grba: Grb občine je podkvaste oblike, ki ima na rdečem polju bel trak z modro ribo. (Čl. 6, Statut, 1978.)
Grb občine ima obliko ščita rdeče barve, čez katerega diagonalno od spodnje leve proti gornji desni poteka belo polje z modro ribo. (Čl. 8, Statut, 1991; Čl. 2, Začasni, 1995; Čl. 6, Statut, 1995; Čl. 6, Statut, 2000.)

Opisi zastave: Zastava je modro zelene barve z grbom na sredini. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Barvi zastave se vrstita vodoravno od zgoraj navzdol tako, da je najprej modra, njej pa sledi zelena. (Čl. 6, Statut, 1978; Čl. 8, Statut, 1991; Čl. 2, Začasni, 1995; Čl. 6, Statut, 2000.)
Zastava je modro-zelene barve z grbom na sredini. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Barvi zastave se vrstita vodoravno od zgoraj navzdol tako, da je najprej modra, njej pa sledi zelena. (Čl. 6, Statut, 1978; Čl. 6, Statut, 1995.)

Izvori: (Statut občine Ribnica, Skupščinski Dolenjski list, št. 13/1971.)
(Statut občine Ribnica, 12.03.1974, Skupščinski Dolenjski list, št. 13/1974, 03.05.1974.)
Statut občine Ribnica, 23.02.1978, Skupščinski Dolenjski list, št. 11/1978, 20.04.1978.
Adolfo Durán Rodríguez: "Banderas municipales de Eslovenia", Banderas no. 58, marzo 1996. Sociedad Española de Vexilología
Statut občine Ribnica, 19.12.1991, Uradni list Republike Slovenije, št. 5/1992, 31.01.1992.
Začasni statutarni akt Občine Ribnica, 02.02.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 11/1995, 24.02.1995.
Statut Občine Ribnica, 29.06.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 44/1995, 28.07.1995.
Statut Občine Ribnica, 06.04.2000, Uradni list Republike Slovenije, št. 37/2000, 05.05.2000.
Statut Občine Ribnica, 09.02.2012,Uradni list Republike Slovenije, št. 17/2012, 05.03.2012.
Občina Ribnica, www.ribnica.si 01. 10. 2002.
Rešeto - Glasilo Občine Ribnica, Ribnica, www.ribnica.si

Grb Ribnice je u crvenom na srebrnoj ljevokosoj gredi plava riba. Riba u grbu, naravno, aludira na ime mjesta. Prema nekima prikazana je riba lipljen (Slovenski lipan, Thymallus thymallus). Ideju o zastavi promovirali su organizatori ribničkog festivala krajem 60-ih godina XX. stoljeća, a zastave su izrađene 1973, formalno usvojene kao zastave Općine Ribnica 1978. Zastava - plavo-zelena dvobojnica s grbom u sredini - i grb u njoj dizajnirao je ribnički arhitekt Janko Hren. Njegov je otac, također arhitekt, Alojzij hren izradio kameni grb iznad ulaza u općinsku zgradu 1926. godine, prema prikazu grba u Valvazorovoj Slavi Vojvodine Kranjske 1687. Valvazorov izvor za takav grb nije poznat.
Grb i zastava potvrđeni su Statutima 1991., 1995. i 2000. Ipak, iako je oblik grba u zastavi zadržan bez varijacija, uporaba grba izvan zastave prilično varira - u odnosu na oblik štita i prikaz ribe, inače sve varijacije odgovaraju službenom opisu. Općina je koristila novi crtež Valvazorovog crteža iz 1687 sa štitom unutar kartuše, zatim dizajn J. Hrena s ili bez bijelog ruba ili čak s plavim rubom oko bijeloga. Korištena je i varijacija grba za registarske pločice vozila, zatim dizajn u polukružnom štitu (od 1998.) i dizajn u trokutasom štitu (od 2011.).
Grb i zastava podsjećaju na legendu u imenovanju mjesta. Nekoć davno cijelo područje ribničke doline bilo je jedno veliko jezero, bogato ribom svake vrste. U njemu je također živjela i jedna prekrasna zlatna ribica. U nedalekoj Velikoj gori živio je veliki div, koji je danju spavao, a noću je lovio ribe na jezeru. Zlatna ribica svojim svjetlom pomagala mu je u lovu. U Suhoj krajini nije bilo vode, pa su ljudi iz nje dolazili na jezero po vodu. Tako su jednom zajedno s vodom uhvatili zlatnu ribicu, i bacili je nasuho među neke stijene, gdje se ribica skamenila. Kada se div probudio i nije mogao naći ribicu, krenuo ju je tražiti. Kad ju nigdje nije mogao naći, u bijesu je počeo bacati u jezero sve što je stigao dohvatiti - drveće i kamenje. Od toga su se na dnu jezera otvorile rupe kroz koje je istekla sva voda. Brojne ribe ostale su na dnu na suhom, i ljudi su danima dolazili iz svih krajeva, skupljali ribe i odvozili ih kolima. Oni su tada nazvali taj kraj Ribnica.


Ribnica, prijedlog 2012.

[Ribnica, prijedlog 2012.] [U izradi] [] 2:5 [Ribnica, prijedlog 2012.]
[Ribnica, prijedlog 2012.]
Dizajn: Jaka Fürst, Atelje A2 i Aleksander Hribovšek
Izvori: Statut Občine Ribnica, 09.02.2012, Uradni list RS, št. 17/2012, 05.03.2012.
Primož Tanko: "Kaka beseda o novem ribniškem grbu in zastavi…", Rešeto, št. 9/2011, str. 2.
Zdenka Mihelič: "Pogovor: Janko Hren, Čut za lepo se ne da kupiti.", Rešeto, št. 10/2011, str. 6-7.
Franc Pirker: "'Prava' resnica o nastanku ribniške zastave", Rešeto, št. 10/2011, str. 43.
Jurij Kožar: "Svetniki so si znižali sejnine za 10 odstotkov", Rešeto, št. 3/2012, str. 4.

U novom je Statutu 2012. izostavljen opis grba i zastave, a općina je objavila prijedloge redizajna grba i nove zastave za javnu raspravu u rujnu 2011. Novi izgled grba standardizira oblik štita, okreće položaj kose grede i dodaje detalje u prikaz ribe. Nova zastava slijedi principe suvremene slovenske municipalne vekislologije, uzimajući dvije boje iz grba i jedan njegov atribut. Objavljeno je nekoliko varijacija zastave temeljenih na istoj osnovnoj ideji.Ribnica na Pohorju

[Ribnica na Pohorju] [Normal] [Okomita] 2:5 [Državna zastava na kopnu] [Ribnica na Pohorju]
[Ribnica na Pohorju]
Prihvaćena: 15. veljače 2001.
Dizajn: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Opisi grba: Opis grba, splošno: Na srebrnem ščitu je zelen hrib z zeleno smreko na svojem temenu, v vznožju hriba pa je modri tolmun nad katerim je v poskoku zlata okronana ribica. Predstavitev grba - BLAZON: spodnjo polovico srebrnega ščita pokriva obli zelen hrib, z mogočno zeleno smreko, ki raste iz rdečega debla na njegovem temenu, navzgor pod sredino zgornjega roba ščita; v dnu ščita pod hribom je modri tolmun, nad katerim lebdi v poskoku okronana zlata ribica tako, da je njena glavica s krono v zelenilu hriba, repek pa v modrini tolmuna; biseri zlate kronice dosegajo podvznožje smrekovih korenin.* Zlati trak, ki ga nosi ščit ob svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 8, Odlok, 2001.)
* Legenda: obli zelen hrib v sredini ščita simbolizira Ribniško Pohorje z mogočno največjo slovensko smreko na svojem temenu in z jezercem pod svojim vhodom; iz modrega jezerca je v poskoku okronana zlata ribica, ki simbolizira pravljičnost starodavnega večnega Pohorja, katerega izročila se že tisočletja prenašajo iz roda v rod trdnih in klenih Pohorcev. (Odlok, 2001.)

Opis zastave: Opis zastave, splošno: zastava Občine RIBNICA na Pohorju je zeleno z belo sredinsko, v sredini zastavine rute prekinjeno progo, kjer stoji atributi iz občinskega grba: pravljična zlata, z zlato kronico okronana ribica. Opis zastave: Zeleno-bela zastava Občine Ribnica na Pohorju je pravokotne oblike, razmerje njene višine “V” proti njeni dolžini “L” je ena proti dve celi in pet desetin , oziroma “V” : “L” = 1 : 2,5. Kroj zastave tvorijo trije namišljeni deli zastavine rute, od katerih sta prvi in tretji (končni) del tretjinsko deljena na zeleno-belo-zeleno vodoravno progo in torej enaka; zelene proge prvega in končnega dela se zlivajo v sredinski, barvno enaki zeleni kvadrat rute, da tako tvorijo celoto zastave; med zgornjo in spodnjo zeleno progo prvega in tretjega dela rute leži po en vložek bele proge; v njunem presledku v sredinskem kvadratu rute stoji atribut iz občinskega grba, pravljična zlata ribica okronana z zlato kronico. Velikost atributa mora dosegati 2/3 (dve tretjini) višine zastavine rute in ne sme presegati 7/10 (sedem desetin) iste višine. (Čl. 13, Odlok, 2001.)
Izvori: Statut Občine Ribnica na Pohorju, 16.04.1999, Uradni list Republiek Slovenije, št. 44/1999, 08.06.1999.
Odlok o istovetnostnih simbolih občine Ribnica na Pohorju, 15.02.2001, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 5/2001, 28.02.2001.
Statut Občine Ribnica na Pohorju, 11.12.2007, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 35/2007, 21.12.2007.
Statut Občine Ribnica na Pohorju, 03.12.2015, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 25/2015, 17.12.2015.

Grb prikazuje u srebrnom polju zeleni brijeg iz kojeg izrasta smreka crvenog debla, u dnu je plavo jezerce iz kojega iskače zlatna okrunjena riba. Brijeg predstavlja Pohorje, smreka prikazuje jednu od najvećih smreka u Sloveniji koja se nalazi u Ribnici, a okrunjena riba koja dočarava ime općine simbolizira pravednost ljudi ovog kraja.
Zastava je zelena s dvije okomite bijele pruge koje tvore središnje kvadratno polje koje sadrži okrunjenu ribu iz grba.Rogaška Slatina

[Rogaška Slatina] [Normal] [Okomita] 2:5 [Državna zastava na kopnu] [Rogaška Slatina]
[Rogaška Slatina]
Prihvaćena: 26. lipnja 2002.
Dizajn: Andreja Lotrič Straže, dipl. arhitektica iz Ljubljane
Opis grba: Grb Občine Rogaška Slatina je upodobljen na ščitu poznogotskega sloga sanitske oblike in je v vseh primerih opredeljen z blasonom, ki se glasi: Na enovitem zelenem grbovnem polju je sredinsko umeščena cela postava Pegaza v capriola drži (v vzpenjanju, stoječ na zadnjih nogah) v srebrni barvi, ki je obrnjena v heraldično desno. Srebrni trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, služi le kot grbovni okras. (Čl. 1, Odlok, 2002.)
Opis zastave: Zastavo Občine Rogaška Slatina opredeljuje blason, ki se glasi: Zastava Občine Rogaška slatina je dvobarvnica v razmerju stranic 1:3. Ruta zastave je razdeljena na tretjinska polja, kjer je prvo enovito in zelene barve. Ostali dve polji zastavine rute sta razdeljeni na sedem trakov zelene in bele barve. Zgornji in spodnji trak sta zelene barve. V prvo polje je sredinsko in prostostoječe umeščen grbovni atribut v beli barvi, ki po višini ne presega 6/7 višine zastavine rute. Če zastavo izobešamo z vpenjanjem ob daljši stranici, je atribut v prvo polje umeščen pokončno. (Čl. 2, Odlok, 2002.)
Izvori: Statut Občine Rogaška Slatina, 26.04.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 48/1995, 18.08.1995.
Odlok o obliki in načinu uporabe simbolov ter pečatov Občine Rogaška Slatina, 25.10.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 11/1996, 23.02.1996.
Statut Občine Rogaška Slatina, 24.03.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 31/1999, 30.04.1999.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o obliki in načinu uporabe ter pečatov Občine Rogaška Slatina, 26.06.2002, Uradni list Republike Slovenije, št. 61/2002, 12.07.2002.
Statut Občine Rogaška Slatina (uradno prečiščeno besedilo), 24.09.2003, Uradni list Republike Slovenije, št. 109/2003, 10.11.2003.
Statut Občine Rogaška Slatina, 28.11.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 115/2007, 14.12.2007.
Statut Občine Rogaška Slatina, 28.03.2012, Uradni list Republike Slovenije, št. 26/2012, 06.04.2012.
Statut Občine Rogaška Slatina, 28.10.2015, Uradni list Republike Slovenije, št. 88/2015, 20.11.2015.
Slike prilagođene prema http://www.rogaska-slatina.si 04.09.2002.

Informacije ljubazno pružio: Marjan Čuješ, tajnik Općine

Grb Rogaške Slatine je u zelenom polju srebrni propinjući Pegaz. Zastava se sastoji od zelenog kvadratnog polja uz koplje u kojem je bijeli Pegaz iz grba i na slobodnom kraju sedam zeleno-bijelih pruga. Pegaz se povezuje s Rogaškom Slatinom jer je klasična grčka legenda prenesena tu u XVII. stoljeću. Naime, Apolon je pozvao Pegaza da udari kopitom po zemlji da bi se otvorio zdenac Gippocrene. Ova je legenda prikazana na bakrorezu iz XVII. stoljeća kojim se promoviraju okrepljujuća svojstva mineralne vode iz Roitschocrenea - Rogaškog zdenca. Zastava je prvo propisana u razmjeru 1:3, ali je to ubrzo promijenjeno na 2:5.


Rogaška Slatina, 1995. – 2002.

[Rogaška Slatina, 1995. – 2002.] [Inačica] 1:2 | 1:3 | 1:4 [Državna zastava na kopnu] [Rogaška Slatina, 1995. – 2002.]
[Rogaška Slatina, 1995. – 2002.]
[Rogaška Slatina, 1995. – 2002.]
Prihvaćena: 25. listopada 1995.
Dizajn: grb: Ranko Novak, redoviti profesor vizualnih komunikacija, Odjel za oblikovanje, Akademija za likovnu umjetnost, Ljubljana, 1990
Opisi grba: Grb Občine Rogaška Slatina ima obliko ščita. Na ščitu so na zeleni podlagi zlati krogi. Krogi so na spodnji strani ščita večji, proti vrhu pa prehajajo v manjše. Krogi pomenijo vodne mehurčke. Na vrhu ščita je z zlatimi začetnicami RS, nad njima pa napis Rogaška Slatina. (Čl. 6, Statut, 1995.)
Grb Občine Rogaška Slatina ima obliko ščita. Na ščitu so na zeleni podlagi zlati krogi. Krogi so na spodnji strani ščita večji, proti vrhu pa prehajajo v manjše. Krogi pomenijo vodne mehurčke. Na vrhu ščita je z zlatimi začetnicami napis "RS". Številka barve za izdelavo zelene podlage grba je KS 53 K. (Čl. 2, Odlok, 1995.)

Opis zastave: Kroj zastave je pravokotne oblike in ima tri različne velikosti. Razmerje med širino in dolžino zastave je lahko 1:2, 1:3 in 1:4. Na zastavi je občinski grb, ki zavzema pravokotno pozicijo glede na daljšo stranico zastave. Višina grba je enaka eni polovici širine (krajše stranice) zastave. Pozicija grba na zastavi je odvisna od razmerja stranic zastave (1:2, 1:3, 1:4). Pri razmerju stranic zastave 1:2 je grb pozicioniran skladno z drugim odstavkom tega člena in je pomaknjen za 1/4 širine grba od sredine zastave (sredina je enaka 1/2 dolžine, v nadaljevanju sredine) proti drogu. Pri razmerju stranic zastave 1:3 je grb pozicioniran skladno z drugim odstavkom tega člena in je pomaknjen za 1/2 širine grba od sredine zastave proti drogu. Pri razmerju stranic zastave 1:4 je grb pozicioniran skladno z drugim odstavkom tega člena in je pomaknjen za 3/4 širine grba od sredine zastave proti drogu. (Čl. 3, Odlok, 1995.)
Napuštena: 26. lipnja 2002.
Izvori: Statut Občine Rogaška Slatina, 26.04.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 48/1995, 18.08.1995.
Odlok o obliki in načinu uporabe simbolov ter pečatov Občine Rogaška Slatina, 25.10.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 11/1996, 23.02.1996.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o obliki in načinu uporabe ter pečatov Občine Rogaška Slatina, 26.06.2002, Uradni list Republike Slovenije, št. 61/2002, 12.07.2002.
Korenspondencija s prof. Rankom Novakom, Akademija za likovnu umjetnost u Ljubljani, rujan 2003.

Raniji simboli Rogaške Slatine usvojeni su vjerojatno u 1980-ima, a 1995. su samo potvrđeni- Grb je bio u zelenom polju zlatni krugovi koji se smanjuju od dna prema vrhu. Iznad štita su bili zlatni inicijali općine. Grb dočarava mjehuriće u mineralnoj vodi po kojoj je Rogaška Slatina poznata.
Odluka nije opisivala izgled zastave, samo poziciju grba na tri službena razmjera zastave. Zastavno polje nije bilo opisano! Prema odluci, inicijali iznad štita su trebali biti zlatni, ali u praksi su se izgleda upotrebljavali uglavnom zeleni.Rogašovci

[Rogašovci] [Normal] [Okomita] 2:5 [Državna zastava na kopnu] [Rogašovci]
[Rogašovci]
Prihvaćena: 1. listopada 1999.
Dizajn: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Opis grba: Grb Občine Rogašovci je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. V zlato odeti sveti Jurij v modrih škornjih in v šlemu na vzpetem srebrnem konju, varovan z Jurijevim ščitom, bode z zlatim kopjem žrelo črnega zmaja v dnu modrega ščita. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 3, Odlok, 1999.)
Opisi zastave: Zastava Občine Rogašovci je modre in bele barve s tem, da je na prvem modrem kvadratu njene rute upodobljen sveti Jurij na belem konju in črnim zmajem pod njim. Modro bela zastavina ruta je krojena v razmerju “V” : “L” = 1 : 2,5 oziroma višina proti dolžini je ena proti dve celi in pet desetin s tem, da je ruta vertikalno deljena na dva dela. Na prvem kvadratnem modrem polju je upodobljen atribut iz občinskega grba, v rumeno odeti sveti Jurij na vzpenjajočem se belem konju, s kopjem pa prebada črnega zmaja pod njim. Atribut ne sme biti manjši od 7/10 (sedem desetin) višine rute in ne večji od 9/10 (devet desetin) iste višine. Preostali del zastavine rute je horizontalno tretjinsko deljen na modro, belo in modro barvno progo, navedeno od zgoraj navzdol. (Čl. 4, Odlok, 1999.)
Horizontalna zastava je tista zastava, kjer je na prvem modrem kvadratu vodoravno položene zastavine rute upodobljen atribut iz občinskega grba tako,da je videz konjenika v naravnem (pokončnem) položaju, obrnjen pa mora biti proti drogu zastave. Preostali del zastavine rute z modro, belo, modro barvno progo je v vodoravnem položaju. [...] Vertikalna zastava je obešena za njen prvi rob tako, da pada navpično navzdol, njen atribut ima naraven položaj in videz konjenika, njene barvne proge pa padajo navpično navzdol. (Čl. 13, Odlok, 1999.)

Izvori: Statut Občine Rogašovci, 08.07.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 48/1995, 18.08.1995.
Statut Občine Rogašovci, 28.06.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 66/1999, 13.08.1999.
Odlok o grbu, zastavi in prazniku Občine Rogašovci, 01.10.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 91/1999, 10.11.1999.
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Rogašovci, 13.08.2010, Uradni list Republike Slovenije, št. 69/2010, 27.08.2010.

Grb općine Rogašovci je u plavom polju Sv. Juraj u odjeven u zlatno s plavim čivzmama i šljemom, na srebrnom propinjućem konju, držeći štit s Jurjevim križem, probada zlatnim kopljem ralje crnog zmaja u dnu. Zastava se sastoji od plavog kvadratnog polja u koplje sa Sv. Jurjem i zmajem iz grba, i plavo-bijelo-plavim prugama na slobodnom kraju.
Iako je mjesto Rogašovci danas veće, kulturno (i vjersko) središte općine je mjesto Sveti Jurij izgrađeno oko crkve Sv. Jurja koja se spominje već 1366. godine. To objašnjava izbor općinskih simbola.Rogatec

[Rogatec] [Normal] [Okomita] 2:5 [Državna zastava na kopnu] [Rogatec]
[Rogatec]
Prihvaćena: 11. srpnja 1996.
Dizajn: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Opis grba: Grb občine je upodobljen na ščitu petnajstega stoletja sanitske oblike. Predstavitev grba (blason): Ščit je ob straneh zlato obrobljen. V rdečem polju na zelenih tleh stoji srebrna enonadstropna rondela, obokan odprt prehod skozi njeno pritličje ima dvignjeno zlato zaporno rešetko, ki ima tri vertikalne stebriče. Sredina stene v nadstropju ima nad vhodom pravokotno pokončno lino, desno in levo nad njo pa po eno puškarnico. Nadstropje se zgoraj zaključuje v zidni konzolni venec s štirimi nadzidki (cinami), izza katerih se dviga stožčasta rdeča streha z zlato kroglo na njeni konici. Desne in leve strani pritličja rondele se dotikata po ena, okroglemu stolpiču podobna stražnica, od katerih ima vsaka v steni pod napuščem stožčaste rdeče strehe po eno puškarnico. (Čl. 6, Odlok, 1996.)
Opis zastave: Zastava Občine Rogatec je bela in rdeča, na rdečem polju nosi atribut občinskega grba. Razmerje višine “V” proti dolžini “L” (V : L) je 1:2,5 (ena proti dve celi in pet desetin) s tem, da je zastavina ruta razdeljena vertikalno na tri barvna polja: prvo in tretje barvno polje je belo, drugo (srednje) polje je rdeče in nosi na svoji sredini atribut rogaškega grba, srebrni (beli) vhodni rondel s koničasto rdečo streho. Atribut ne sme biti nižji od 2/3 višine barvnega polja zastave in ne višji od 8/10 višine istega polja. (Čl. 10, Odlok, 1996.)
Izvor: Odlok o grbu, zastavi in prazniku Občine Rogatec, 11.07.1996, Uradni list RS, št. 43/96.

Grb Rogateca je u crvenom polju srebrna okrugla kula s prsobranima, na vratima uzdignutih zlatnih rešetaka i s jednim crnim prozorom i dvije puškarnice, te sa svake strane po jedna srebrna stražarnica s po jednom crnom puškarnicom, sve s crvenim krovovima.. Zastava je bijelo-crveno-bijela okomito razdijeljena, tako da je središnje crveno polje kvadratno i sadrži kulu sa stražarnicama iz grba.Ruše

[Ruše] [Normal] [Okomita] 1:3 [Državna zastava na kopnu] [Ruše]
[Ruše]
Prihvaćena: 17. lipnja 1999.
Opisi grba: Grb občine Ruše ima obliko ščita. Na zelenem polju, ki ponazarja ruške gozdove je knjiga s peresom, simbol ene prvih gimnazij na slovenskem. Obrisi tovarniških streh kovinske barve ponazarjajo ruško industrijo, modri vodni pretok pa eno prvih elektrarn v Sloveniji. (Čl. 2, Odlok, 1992.)
Grb občine Ruše ima obliko ščita. Barve in oblike ponazarjajo naravne danosti in družbeni razvoj. Na zelenem polju, ki simbolizira gorski ambient in ruške gozdove, je knjiga s peresom, simbolizira bogate kulturne in prosvetne preteklosti. Obrisi tovarniških streh rumene barve ponazarjajo ruško gospodarstvo, modri vodni pretok pa bogastvo okoliških voda. (Čl. 1, Spremembe, 1999.)

Opis zastave: Zastava je modre barve. Razmerje med širino in višino zastave je ena proti tri. Na zastavi, ki se navpično izobeša, leži na spodnji polovici, pravokotno na širino zastave, grb v barvni upodobitvi. Grb je enako odmaknjen od spodnjega, levega in desnega roba zastave. Če se zastava uporablja v ležeči obliki v razmerju višine in dolžine 1:3, leži grb na osnovi v geometrijskem središču zastave. (Čl. 2, Odlok, 1999.)
Izvori: Odlok o grbu občine Ruše ter o njegovi uporabi, 02.07.1992, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 12/1992, str. 318-9.
(Statut občine (Ruše), Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 11/1995.)
Statut občine Ruše, 18.02.1999, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 5/1999.
Spremembe in dopolnitve odloka o grbu občine Ruše ter o njegovi uporabi, 17.06.1999, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 27/1999.
Odlok o zastavi občine Ruše, 17.06.1999, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 27/1999.
Statut Občine Ruše, 26.09.2011, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/2011, 30.09.2011.

Odluka iz 1992. opisuje grb ovako: "… Na zelenom polju, koje predstavlja ruške šume, nalazi se knjiga s perom, simbol jedne od prvih gimnazija u Sloveniji. Obrisi tvorničkih krovova kovinske boje predstavljaju rušku industriju, a plavi vodeni tok jednu od prvih elektrana u Sloveniji." Čini se da se ovakav grb koristio i prije ove odluke.
Odluka iz 1999. uvodi manje promjene u opisu, ali ne mijenja izgled grba: "… Boje i oblici predstavljaju prirodno bogatstvo i društveni razvoj. Na zelenom polju, koje predstavlja gorski okoliš i ruške šume, nalazi se knjiga s perom, simbol bogate kulturne i prosvjetne prošlosti. Obrisi tvorničkih krovova žute boje predstavljaju ruško gospodarstvo, a plavi vodeni tok bogatstvo okolnih voda."
U 1999. uvedena je i zastava, plava, u vodoravnoj inačici, s grbom u sredini; a u okomitoj inačici s grbom pri dnu.

Do 1995. općina Ruše bila je u sastavu gradske zajednice općina Maribor.Selnica ob Dravi

[Selnica ob Dravi] [Normal] [Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Selnica ob Dravi]
[Selnica ob Dravi]
Prihvaćena: 29. lipnja 2004.
Opis grba: Grb Občine Selnica ob Dravi ima obliko ščita. Barve in oblike ponazarjajo zgodovinski in družbeni razvoj ter naravne danosti. Na svetlo zelenem polju, ki simbolizira Kobansko hribovitost, gozdove in pašnike, je opatovska palica. Opatovska palica simbolizira sintezo preteklosti in sedanjosti, njen spodnji trapezasti del ponazarja zvonik Sv. Marjete, štirje obroči na srednjem delu palice ponazarjajo povezanost krajev, v zavihanem zgornjem delu palice pa je upodobljeno rdeče jabolko, kot simbol sadjarstva. Stilizirani temno zeleni drevesi ob opatovski palici ponazarjata bogastvo gozdov in oglarsko tradicijo. V spodnje delu grba je modri vodni pretok, ki poleg reke simbolizira tudi prvo elektrarno na Dravi. (Čl. 2, Odlok o grbu, 1999.)
Opis zastave: Zastava je bele in zelene barve. Razmerje med belo in zeleno barvo je ena proti ena. Razmerje med širino in višino zastave je ena proti dva. Na zastavi, ki se izobeša navpično, tečeta vzporedno od zgoraj navzdol polje zelene barve in polje bele barve. Grb v barvni upodobitvi leži v zgornjem delu belega polja, pravokotno na širino belega polja, enako odmaknjen od levega in desnega roba belega polja zastave. Če se zastava uporablja v ležeči obliki v razmerju višine in dolžine 1:2, je belo polje na zgornjem delu zastave, grb pa leži pravokotno na dolžino v levem delu belega polja zastave, enako odmaknjen od zgornjega in spodnjega roba belega polja zastave. (Čl. 1-2, Odlok, 2004.)
Izvori: Statut Občine Selnica ob Dravi, 11.03.1999, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 7/1999.
Odlok o grbu občine Selnica ob Dravi ter o njegovi uporabi, 22.07.1999, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 30/1999.
Odlok o zastavi občine Selnica ob Dravi, 22.07.1999, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 30/1999.
Statut občine Selnica ob Dravi, 22.04.2003, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 7/2003, 30.04.2003.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zastavi Občine Selnica ob Dravi, 29.06.2004, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 18/2004, 10.07.2004.
Statut Občine Selnica ob Dravi, 28.06.2007, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 19/2007, 10.07.2007.

Grb prikazuje jabuku i opatski štap koji izlazi iz vode okruženi tamnozelenim crnogoričnim drvećem. Simbolika elemenata opisana je ovako: Zeleno polje simbolizira Kobanska brda, šume i pašnjake. Opatski štap simbolizira sintezu prošlosti i sadašnjosti, a njegov donji kraj podsjeća na zvonik crkve Sv. Marijete. Četiri obruča na štapu predstavljaju jedinstvo općinskih naselja, a jabuka predstavlja voćnjake. Crnogorične krošnje prikazuju tradiciju drvne industrije, a voda u dnu simbol je prve elektrane na rijeci Dravi.
Zastava je bijelo-zelena dvobojnica, s grbom u bijelom polju uz koplje.


Selnica ob Dravi, 1999. - 2004.

[Selnica ob Dravi, 1999. - 2004.] [Normal] [Okomita] 1:3 [Državna zastava na kopnu] [Selnica ob Dravi, 1999. - 2004.]
[Selnica ob Dravi, 1999. - 2004.]
Prihvaćena: 22. srpnja 1999.
Opis grba: (ut supra Čl. 2, Odlok o grbu, 1999.)
Opis zastave: Zastava je bele in zelene barve. Razmerje med belo in zeleno barvo je ena proti ena. Razmerje med širino in višino zastave je ena proti tri. Na zastavi, ki se izobeša navpično, tečeta vzporedno od zgoraj navzdol polje zelene barve in polje bele barve. Grb v barvni upodobitvi leži v zgornjem delu belega polja, pravokotno na širino belega polja, enako odmaknjen od levega in desnega roba belega polja zastave. Če se zastava uporablja v ležeči obliki v razmerju višine in dolžine 1:3, je belo polje na zgornjem delu zastave, grb pa leži pravokotno na dolžino v levem delu belega polja zastave, enako odmaknjen od zgornjega in spodnjega roba belega polja zastave. (Čl. 2, Odlok o zastavi, 1999.)
Napuštena: 29. lipnja 2004.
Izvori: Odlok o grbu občine Selnica ob Dravi ter o njegovi uporabi, 22.07.1999, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 30/1999.
Odlok o zastavi občine Selnica ob Dravi, 22.07.1999, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 30/1999.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zastavi Občine Selnica ob Dravi, 29.06.2004, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 18/2004, 10.07.2004.

Prvotno usvojena zastava propisana je u razmjeru 1:3, ali je 2004. godine zamijenjena kraćom zastavom.Semič

[Semič] [Normal] [Okomita] 2:5 [Državna zastava na kopnu] [Semič]
[Semič]
Prihvaćena: 28. travnja 1997.
Opis grba: Vsebinska obrazložitev elementov grba: Grb tvorijo tipični elementi, ki predstavljajo identifikacijo občine na širšem, državnem nivoju. Stilizacija grozda poudarja vinogradništvo kot pomembno panogo v občini, zato grozd zavzema osrednji del grba. Pomemben del grba je tudi stiliziran lipov list, ki se v zgornjem delu obrne proti grozdu in zaigra vlogo vitice. Oblika lipovega lista sporoča, da je Občina Semič znana po številnih starih lipah, med katerimi je znamenita 600 let stara Kočka lipa. S tema dvema simboloma iz narave je poudarjena vsebinska vez med lipovim listom in grozdom, med tradicijo in sodobnostjo. Grafični opis grba Občine Semič: Grbovni ščit je zgoraj raven, oblika je standardna, sodobna. Kontura grbovnega ščita je bordo rdeča (HKS 28 K). Grbovno polje je belo oziroma pri slovesnejših izvedbah srebrno. V spodnji polovici grba je stiliziran grozd v enaki rdeči barvi (HKS 28 K), za grozdom pa celotno grbovno polje obvladuje zelena silhueta lipovega lista, izrisana kot močnejša kontura (HKS 57 K). Kontura lipovega lista se ne dotika grozda neposredno, med njima je del belega polja. Grbovni ščit in grozd sta postavljena simetrično, kontura lipovega lista je s svojim težiščem postavljena centralno. Napis Občina Semič je centralen, ker še posebej poudarja stabilnost celotnega znaka. (Priloga, Odlok, 1997; Priloga, Odlok, 2008.)
Opis zastave: Zastava Občine Semič je zelena (HKS 57 K), razmerje širine proti dolžini je 1:2,5. Pri vertikalni postavitvi zastave stoji grb sredinsko v zgornji polovici. Barvna lestvica: Po Pantone lestvici je rdeča barva (okvir in grozd v grbu): 1795 U (14 pts Pantone warm red 86,2, 2 pts Pantone Rub. red 12,3 in 1/4 pts Pantone black 1,5) in zelena barva (osrednja krivulja v grbu): 354 U (13 pts Pantone green 81,2 in 3 pts Pantone yellow 18,8). Tipografija je črna, po fontih programa Corel Draw se imenuje Lithograph normal. Zastava je zelena, isti ton kot osrednja krivulja v grbu. (Priloga, Odlok, 1997; Priloga, Odlok, 2008.)
Izvori: Statut Občine Semič, 19.05.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 38/1995, 30.06.1995.
Odlok o grbu in zastavi Občine Semič, 28.04.1997, Uradni list Republike Slovenije, št. 32/1997, 05.06.1997.
Statut Občine Semič (uradno prečiščeno besedilo), 22.04.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 37/1999, 18.05.1999.
Statut Občine Semič (uradno prečiščeno besedilo), 20.02.2003, Uradni list Republike Slovenije, št. 24/2003, 07.03.2003.
Statut Občine Semič, 05.10.2006, Uradni list Republike Slovenije, št. 107/2006, 17.10.2007.
Odlok o grbu in zastavi Občine Semič, 26.06.2008, Uradni list Republike Slovenije, št. 68/2008, 08.07.2008.
Statut Občine Semič (uradno prečiščeno besedilo), 01.07.2010, Uradni list Republike Slovenije, št. 57/2010, 16.07.2010.

Grb se službeno objašnjava ovako: Grb sadrži tipične elemente koji predstavljaju identifikaciju općine na široj, državnoj razini. Stilizacija grozda predstavlja vinogradarstvo kao bitnu granu u općini, pa stoga grozd zauzima središnji dio grba. Važan dio grba je također i stiliziran lipov list, koji je u gornjem dijelu okrenut prema grozdu i preuzima ulogu vitice. Oblik lipovog lista govori da je Općina Semič poznata po brojnim starim lipama, od kojih je osobito poznata 600 godina stara Kočka lipa. Pomoću ta dva simbola iz prirode predstavljena je veza između lipovog lista i grozda, između tradicije i suvremenosti. Zastava je zelena, s grbom u središtu gornje polovice kada se ističe okomito.Sevnica

[Sevnica]
[Sevnica][Sevnica]
[Okomita] 1:3 | 1:2 [Državna zastava na kopnu]


Prihvaćena: 26. ožujka 1996.
Opis grba: Grb Občine Sevnica je na modrem ščitu naravnobarvna stilizirana lipa na zeleni trati. Na spodnjih lipovih vejah sta navzven obrnjena poljska škrjanca, ki gledata proti deblu. Na ščitu je trilistna srebrna zidna krona. (Čl. 6, Statut, 1995; Čl. 6, Statut, 1999; Čl. 8, Odlok, 1996; Čl. 8, Odlok, 2007; Čl. 8, Odlok, 2010.)
Opisi zastave: Zastava Občine Sevnica je bele barve, obrobljena z zeleno. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti tri. Geometrična sredina grba se nahaja na prvi tretjini zastave gledano od spodaj navzgor. Širina grba je ena polovica zastave. Spodnji rob zastave ima obliko trilistne krone grba. Razdeljen je na sedem enakih delov, ki se menjajo v poln in prazen del in sicer tako, da je zarezan v zastavo za 1/7 v globino 1/7 širine. Zgornji rob je podprt z drogom po celi širini zastave tako, da je zastava vedno obešena navpično. (Čl. 13, Odlok, 1996.)
Zastava Občine Sevnica je bele barve, obrobljena z zeleno. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti tri. Geometrična sredina grba se nahaja na prvi tretjini zastave, gledano od spodaj navzgor. Širina grba je ena polovica zastave. Spodnji rob zastave ima obliko trilistne krone grba. Razdeljen je na sedem enakih delov, ki se menjajo v poln in prazen del, in sicer tako, da je zarezan v zastavo za 1/7 v globino 1/7 širine. Zgornji rob je podprt z drogom po celi širini zastave tako, da je zastava vedno obešena navpično. (Čl. 13, Odlok, 2007; Čl. 13, Odlok, 2010.)
Namizna zastavica Občine Sevnica je bele barve, obrobljena z zeleno. Razmerje med širino in dolžino zastavice je ena proti dva. V sredini zastavice se nahaja grb občine s podnapisom Občina Sevnica. Širina grba je ena polovica zastave. Spodnji rob zastave ima obliko trilistne krone grba. Razdeljen je na sedem enakih delov, ki se menjajo v poln in prazen del, in sicer tako, da je zarezan v zastavico za 1/7 v globino 1/7 širine. Tip črk podnapisa Občina Sevnica je Unicorn bold, barva črna HKS 88 K. (Čl. 17, Odlok, 1996; Čl. 17, Odlok, 2007; Čl. 17, Odlok, 2010.)

Izvori: Statut Občine Sevnica, 29.03.1995., Uradni list RS, št. 23/95
Odlok o grbu in zastavi Občine Sevnica, 17. aprila 1996., Uradni list RS, št. 23/96, 29. IV. 1996., str. 1931-3.
Odlok o sprememba in dopolnitvah odloka o grbu in zastavi Občine Sevnica, 23. decembra 1997, Uradni list RS, št. 1, 9. 1. 1998., str. 75.
Statut Občine Sevnica, 28.04.1999., Uradni list RS, št. 39/99
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi Občine Sevnica, 12.12.2007, Uradni list RS, št. 119/2007, 24.12.2007.
Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi Občine Sevnica, 25.05.2009, Uradni list RS, št. 41/2009, 01.06.2009.

Grb Sevnice prikazuje u plavom na zelenom tlu drvo lipe. Na granama su dva poljska škrjanca okrenuta prema van, a gledaju prema drvetu. Nad štitom je srebrna trolisna zidana kruna. Takav temeljni grb koristi se u pečatima od 14. stoljeća, a njegovo današnje likovo rješenje moguće je usvojeno i prije Statuta iz 1995. koji ga opisuje. Zastava usvojena 1996. je zelenim obrubljena bijela s grbom u donjem dijelu. Posebno je propisana stolna zastavica, koja je kraća, a osim toga sadrži i ispisan naziv općine.[Prethodna stranica: Slovenija - općine, 13. dio (Pre-Rav)][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Slovenia - Communities, part 14 (Raz-Sev)][Slijedeća stranica: Slovenija - općine, 15. dio (Sež-Sve)]

[banner]  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2017 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.