[Previous page: Slovenia - Communities, part 11 (Moz-Orm)][FAME Home Page][Index of pages][Alphabetic index][Chronologic index][What's new?][About FAME][Links to other web pages][Mail me][Ova stranica dostupna je i na hrvatskom: Slovenija - općine, 12. dio (Osi-Pre)][Next page: Slovenia - Communities, part 13 (Pre-Rav)]

[banner]  

Receive an e-mail
when these pages
are updated?

[vexicro]

Flags of the World

Page created: 18th November 1996
Last updated: 17th April 2017
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME is a site devoted to the systematic and scientific study of flags and coats of arms. Such symbols often bear strong political and other messages. Inclusion of those symbols here does not mean that the author supports or approves of the ideas they may stand for.
[NSK - Digital Archives] This site is harvested for the NSK digital archives.

Map of Slovenian communities with highighted communities presented on this page. The municipal communities are captioned with bold.

Slovenia - Communities, part 12 (Osi-Pre)


Legend:
° communities formed before 1990's
* communities formed in 1995
+ communities formed in 1998
# communities formed in 2006
M civic communities since 1998


See also:

Osilnica

[Osilnica] [Normal] 1:2 [State Flag] [Osilnica]
Adopted: 20th August 1997
Description of arms: Grb Občine Osilnica ima obliko ščita v razmerju 2:3. V grb so zajeti trije značilni elementi pokrajine: reka, arhitektura in hribovje. Spodnja tretjina prikazuje reko Kolpo, ki vrezuje v strmo sotesko, osrednji del predstavlja cerkvico Sv. Egidija, kot primer tipične arhitekture, v zgornji tretjini pa so prikazane razpoznavne stene, ki se raztezajo ob reki Kolpi. Pomen grba: 1. Reka Kolpa: Pomemben dejavnik življenja na tem področju. V preteklosti mlinarstvo in ribolov, danes predvsem turizem. 2. Cerkev Sv. Egidija: Osrednji element grba, ki se navezuje na preprosto vaško arhitekturo in kulturno dediščino tega področja. 3. Stene: Na grbu je prikazan sklop sten, ki imajo odprto pot z leve in z desne. Tako simbolično nakazujejo na odprtost dežele. 4. Oblika grba: Dve ukrivljeni liniji nakazujeta obliko soteske, spodaj sta prekrižani in s tem delujeta kot dve veji, ki poudarjata povezanost z naravo. 5. Barve: Barve grba so vzete iz narave in tako povdarjajo realnost pokrajine. Vsi elementi so razporejeni simetrično, kar da grbu jasno berljivost in večjo moč simbolov. (Čl. 2, Odlok, 1997.)
Description of flag: Zastava Občine Osilnica je v razmerju 3:6. Zgornja tretjina zastave je bele barve, spodnji dve tretjini pa prekriva zelena podlaga znotraj katere se pojavi tipičen detajl grba (simbol v sredini zastave): reka Kolpa, ki vrezuje sotesko. (Čl. 3, Odlok, 1997.)
Sources: Statut Občine Osilnica, 13.04.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 25/1995, 11.05.1995.
Odlok o obliki in načinu uporabe grba in zastave ter pečatov Občine Osilnica, 20.08.1997, Uradni list Republike Slovenije, št. 54/1997, 05.09.1997.
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Osilnica, 08.01.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 8/1999, 10.02.1999.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 209-210.
Statut Občine Osilnica, 07.12.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 3/2007, 11.01.2007.

The coat of arms pictures the river Kolpa within a narrow gorge, above it the St. Egidius church and in the top a rocky formation. The church represents the typical rural architecture of the region. The rocks leave open paths on the sides symbolically for the openhearted of the people. The shield form represent the gorge, while the ending at the bottom reminds on crossed branches as a symbol of nature.
The flag is horizontal bicolour of white over green, the green stripe being the double so wide as the white stripe. Overall is symbolically represented the river Kolpa within a gorge.
There are minor inaccuracies in the drawing of the coat of arms shown here.Pesnica

[Pesnica]
[Pesnica]
[Vertical] 1:2 [State Flag]


Adopted: coat of arms 19.12.1996. flag 01.10.1998.
Description of arms: Grb občine Pesnica je stilizirana pokrajina obkrožena z vinjetami zlate barve. V spodnjem deluje napis občina Pesnica in letnica ustanovitve samostojne občine 1990. (Čl. 3, Odlok, 1996.)
Description of flag: Zastava občine Pesnica je belo rumene barve, z grbom občine v spodnji polovici zastave. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Barve se vrste po naslednjem vrstnem redu: bela, rumena, bela. Vsaka barva zavzema polovico prostora zastave, s tem, da je bela barva v enaki širini levo in desno. Grb zavzema 1/4 dolžine zastave in je odmaknjen od spod- njega roba zastave za višino grba. Grb se uporablja v barvni kombinaciji: bela, rumena, rdeča in črna. (Čl. 1, Odlok, 1998.)
Sources: Občina Maribor, Vodnik po Občini http://maribor.uni-mb.si/vodnikpoobcini 06. 11. 1999.
KIG Ig, www.kig.ig, 20.07.2002
Info Tomsilav Šipek, flag seen in Pesnica, March 2005.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, p. 211
Statut občine Pesnica, 30.03.1995, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 10/1995, 22.05.1995.
Odlok o grbu, zastavi, občinskem prazniku in priznanjih v občini Pesnica, 19.12.1996, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 28/1996, 30.12.1996.
Odlok o spremembi odloka o grbu, zastavi, občinskem prazniku in priznanjih v občini Pesnica, 01.10.1998, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 19/1998, 02.10.1998.
Statut občine Pesnica, 23.03.1999, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 6/1999, 01.04.1999.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o grbu, zastavi, občinskem prazniku in priznanjih v občini Pesnica, 25.02.2003, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 5/2003, 21.03.2003.
Odlok o spremembi odloka o grbu, zastavi, občinskem prazniku in priznanjih v občini Pesnica, 12.06.2007, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 18/2007, 23.06.2007.

The coat of arms basically adopted by the community of Pesnica before 1990's should maybe better be called a badge. It contains a landscape scene within an ornamented border with agricultural products and ribbon bearing the name of the community. The flag is a vertically hoisted white-yellow-white triband with the coat of arms set in the lower end.

Until 1995 the community of Pesnica was a part of the Civic Assembly of Communities of Maribor.


Pesnica, 1996 – 1998

[Pesnica, 1996 – 1998]
[Reconstruction] 1:2

Adopted: 19th December 1996
Description of arms: ut supra (Čl. 3, Odlok, 1996.)
Description of flag: Zastava občine Pesnica je bele barve z grbom občine v spodnji polovici zastave. Razmerje med širino in dolžino zastave je 1 : 2. Grb zavzema 1/4 širine zastave in se uporablja v barvni kombinaciji brez vinjet. (Čl. 4, Odlok, 1996.)
Abandoned: 1st October 1998
Sources: Odlok o grbu, zastavi, občinskem prazniku in priznanjih v občini Pesnica, 19.12.1996, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 28/1996, 30.12.1996.
Odlok o spremembi odloka o grbu, zastavi, občinskem prazniku in priznanjih v občini Pesnica, 01.10.1998, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 19/1998, 02.10.1998.

The flag adopted initially in 1996 was a white vertical flag with the emblem set in the lower half, depicted without the ornamental border.Piran

Piran – Pirano

[Piran] [Normal] [Vertical] 1:2 [State Flag] [Piran]
[Piran] [Piran]
Adopted: 1st April 1999
Design: emblem based on historical coat of arms: Sabina Dežan, visual communication designer from Ljubljana
Descriptions of arms: Občina ima grb v obliki ščita. Grb se oblikuje po določenem geometrijskem in barvnem pravilu. V sredini ščita je v modrem polju rdeč križ z ukrivljenima krakoma. Med križem in poljem je ozek bel trak. (Čl. 5, Statut, 1995.)
Opis simbola Občine Piran v črno-beli izvedbi: Simbol Občine Piran je sestavljen iz občinskega grba, ki ga obdaja trak z dvema valoma in elementi srednjeveškega piranskega obzidja na vrhu. Grb ima obliko ščita, v katerem je križ, ki je polkrožno napet po vertikali in horizontali. Je črne barve, obdan pa je z belo obrobo, ki je obrisana s tanko črno linijo. Okrog grba se ovija okrasni trak v oddaljenosti za lastno širino, ki je v svoji zgornji levi in desni polovici dvakrat zapognjen ter tako sestavljen iz treh enakih delov. Trak se na obeh spodnjih polovicah prepogne v polkrožno horizontalo in ima razcepljene zaključke. Na vrhu traku je vključen segment srednjeveškega obzidja, ki je sestavljen iz treh polkrožno zaključenih zobov. Srednji zob je za višino polkrožnega dela višji od ostalih dveh. Dopolnilni element med segmentom obzidja in traku sta dva polkrožna vala. Trak, obzidje in zunanji obris valov so izrisani v enotni liniji, ki je črne barve. Opis simbola Občine Piran v barvni izvedbi: Zunanja obroba grba in celotna risba, traku z valoma in segmenti obzidja je v sivi barvi (423 C Pantone), grb pa v skladu z določili statuta Občine Piran. (Čl. 3, Odlok, 1997.)
Grb občine je v obliki ščita. Grb se oblikuje po določenem geometrijskem in barvnem pravilu. V sredini ščita je v modrem polju rdeč križ z ukrivljenima krakoma. Med križem in poljem je ozek bel trak. (Čl. 7, Statut, 1999; Čl. 7, Statut, 2007; Čl. 7, Statut, 2013.)

Descriptions of flag: Občina ima zastavo, ki je rdeče-modre barve z grbom Občine Piran. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Barvi zastave sta po vrstnem redu zgoraj rdeča, spodaj modra. Vsaka barva zavzema po širini polovico prostora zastave. Grb je v levem gornjem delu rdečega polja zastave. (Čl. 7, Statut, 1995.)
Zastava občine je rdeče-modre barve z grbom Občine Piran. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Barvi zastave sta po vrstnem redu: zgoraj rdeča, spodaj modra. Vsaka barva zavzema po širini polovico prostora zastave. Grb je v sredini leve polovice rdečega polja zastave. (Čl. 7, Statut, 1999; Čl. 7, Statut, 2007; Čl. 7, Statut, 2013.)

Sources: (Odlok o izobešanju zastav, dvojezičnih napisih in zunanjem videzu naselij v Občini Piran, Uradne objave, št. 13/86, 23/88, 13/90 in 24/92)
(Statut Občine Piran, Uradne objave, št.12/78, 6/82, 4/86, 21/86, 24/92, in 6/93)
(Statutarni sklep Občine Piran, Uradne objave, št. 27/94)
Statut Občine Piran, 04.05.1995, Uradne objave Primorske novice, št. 8/1995 19.05.1995.
Odlok o uporabi celostne grafične podobe in sistema zunanjega označevanja v občini Piran, 08.05.1997, Uradne objave Primorske novice, št. 19/1997, 04.07.1997.
Statut občine Piran, 01.04.1999, Uradne objave Primorske novice, št. 10/1999, 20.04.1999.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izobešanju zastav, dvojezičnih napisih in zunanjem videzu naselij v Občini Piran, 20.05.1999, Uradne objave Primorske novice, št. 18/1999, 22.06.1999.
Odlok o izobešanju zastav v občini Piran, 28.09.2000, Uradne objave Primorske novice, št. 41/2000, 03.11.2000
Statut Občine Piran (Uradno prečiščeno besedilo), 27.11.2007, Uradne objave Primorske novice, št. 46/2007, 03.12.2007.
Statut Občine Piran (uradno prečiščeno besedilo) | Statuto del Comune di Pirano (Testo unico) , 10.12.2013, Uradni list Republike Slovenije, št. 5/2014, 20.01.2014.
Correspondence with prof. Ranko Novak, Academy of Fine Arts Ljubljana, September 2003.

The coat of arms of Piran (in Italian Pirano) features the same red cross on white as in several other Istrian towns (since ca. 16th century), as could be seen in many number of such crosses in Croatian part of Istria, too. The community of Piran differentiated her coat of arms by putting it on blue background and providing only thin white fimbriation between the red cross and the field. In the modern artistic rendition the coat of arms is used as part of the community emblem in a ribbon-like ornament is set around the shield, topped with characteristic embattlements.
The flag is red over blue bicolour with the coat of arms set in the centre of the hoist half of the red stripe. Vertical version is reportedly used in much longer ratio on the main square.Pivka

[Pivka] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Pivka]
[Pivka]
Adopted: 15th April 1998
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Description of arms: Splošno: Grb Občine Pivka predstavlja narodni junak Martin Krpan z “mesarico” in kijem, ki jezdi na rdeči “kobilici” po zelenem griču, vse v srebrnem ščitu. Natančen opis grba: Grb Občine Pivka je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Zajeten možak v modrem suknjiču, črnih hlačah, visokih črnih škornjih in s črnim klobukom na glavi, z zlatim kijem v levici in zlato črno dvojno sekiro na desni rami, jezdi rdečega konjiča s črno grivo in repom, po zelenem griču v dnu srebrnega ščita. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunajih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 8, Odlok, 1998.)
Description of flag: Zastava Občine Pivka je bela z atributom občinskega grba na sredini zastavine rute, ter z modrimi pravokotniki (V/3: (L-V) /2), položenimi horizontalno v vsakega od štirih kotov. Opis zastave: Belo modra ruta občinske zastave je krojena v razmerju višine “V” proti dolžini “L” ena proti dve celi in pet desetin, oziroma “V”: ”L”=1: 2,5. Zastava je krojena v kombinaciji horizontalnih in vertikalnih barvnih polj tako, da je njena ruta v zamisli deljena vertikalno na tri dele, od katerih sta prvo in tretje med seboj enaki, drugo, oziroma srednje polje je kvadratno. Prvo in tretje (zadnje) polje sta deljeni tretjinsko horizontalno na modro-belo-modro barvo s tem, da se beli, sredinski progi zlivata v belino drugega (srednjega) kvadrata; le-ta nosi atribut občinskega grba, (zajetni jezdec v modrem suknjiču, črnih hlačah in škornjih, s črnim klobukom na glavi, ter s kijem in dvojno sekiro v rokah, na rdečem konjiču), na svoji sredini. Podoba atributa ne sme biti višja od 9/10 zastavine višine (“V”) in ne nižja od 7/10 zastavine višine. (Čl. 13, Odlok, 1998.)
Sources: Statut Občine Pivka, 01.06.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 44/1995, 28.07.1995.
Odlok o grbu in zastavi Občine Pivka, 15.04.1998, Uradni list Republike Slovenije, št. 37/1998, 15.05.1998.
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Pivka, 15.10.1998, Uradni list Republike Slovenije, št. 78/1998, 20.11.1998.
Statut Občine Pivka, 06.05.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 58/1999, 20.07.1999.
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Pivka, 19.12.2013, Uradni list Republike Slovenije, št. 111/2013, 27.12.2013.
Heraldika d.o.o., www.heraldika.si, 30.11.2001.

The coat of arms and the flag picture the folk hero Martin Krpan (actually invented by popular Slovenian writer Fran Levstik) riding on his mare holding a double bladed axe and a club. The flag pattern is characteristic of the modern Slovenian municipal flags, in shape of a cross of unusual proportions.

The community of Pivka was formed in 1995, from part of the community of Postojna. Before 1950's the name of the place was Šempeter na Krasu, but was renamed after the nearby river.Podčetrtek

[Podčetrtek] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Podčetrtek]
[Podčetrtek]
Adopted: 30th September 1999
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Description of arms: Opis grba, splošno: Na modrem ščitu je zlato sonce, ki ga zgoraj spremljata dve srebrni lastovici v doletu; iz dna ščita se dvigata v desno in levo simetrično po en dvojni srebrni lok, ki se rastoč izteka v zunanji rob ščita. Predstavitev grba – BLAZON: Grb občine Podčetrtek je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike; iz kota v dnu modrega ščita se dviga dvojica srebrnih lokov, ki v desno in levo simetrično rasteta v širino ene desetine ščitove višine, da se iztekata v zunanji rob ščita nad iztekom njegovega dna; mandeljasti polji pod lokoma sta v zeleni barvi; sredino ščita zapolnjuje zlato sonce s šestnajstimi (16) žarki v premeru ene tretjine ščitove širine; od zgoraj ga spremljata dve srebrni lastovki v simetričnem doletu iz desnega oziroma levega kota ščita. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 8, odlok, 1999.)
Description of flag: Splošno: zastava Občine Podčetrtek je rumena z modrim osrednjim kvadratnim poljem, v katerega sredini je atribut občinskega grba, rumeno sonce, ki ga spremljajo štiri bele lastovice, po ena v vsakem kotu polja. Opis: zastava Občine Podčetrtek je pravokotne oblike, razmerje višine je V : L = 1 : 2,5. Zastavina ruta je vertikalno razdeljena na tri po višini enaka, po dolžini pa neenaka barvna polja, od katerih sta prvo in tretje (zadnje) v rumeni, srednje kvadratno polje pa v modri barvi; v sredini kvadrata lebdi rumeno sonce s šestnajstimi žarki, spremljano s štirimi belimi lastovicami v priletu iz vsakega od štirih kotov tega polja. Atribut ne sme biti manjši od 2/3 višine zastavine rute in ne večji od 8/10 imenovane višine. Dolžina lastovičje podobe znaša 1/5 višine zastavine rute. (Čl. 13, odlok, 1999.)
Sources: Občina Podčetrtek http://www.podcetrtek.si/ 19. 05. 2000.
Osnovna šola Podčetrtek http://mojaslo.pfmb.uni-mb.si/predstavitve/9/str1.htm 01. 07. 2000.
Statut Občine Podčetrtek, 11.04.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 30/1995, 02.06.1995.
Statut Občine Podčetrtek, 27.05.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 49/1999, 23.06.1999.
Odlok o grbu in zastavi Občine Podčetrtek, 30.09.1999. Uradni list Republike Slovenije, št. 87/1999, 28.10.1999.
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Podčetrtek, 10.11.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 95/1999, 25.11.1999.
Statut Občine Podčetrtek, 19.06.2006, Uradni list Republike Slovenije, št. 66/2006, 27.06.2006.
Dopolnitev Statuta Občine Podčetrtek, 24.08.2006, Uradni list Republike Slovenije, št. 92/2006, 01.09.2006.
Statut Občine Podčetrtek, 23.06.2010, Uradni list Republike Slovenije, št. 54/2010, 09.07.2010.

The coat of arms is blue with golden sun above two green flanks topped with two white springs each and in chief flying towards sun two white swallows. The flag is vertically divided in three fields, outer two yellow and in the central square field of blue with the sun from the coat of arms in the middle and four swallows flying towards it from one each corner. The two water springs represent the mineral water sources in the community, and the swallows and sun represent the everlasting springtime and ever returning to Podčetrtek.

The community of Podčetrtek was formed from parts of the community Šmarje pri Jelšah in 1995. The community is in Savinjska region, and its eastern border is the river Sotla (Croatian: Sutla) that forms the border towards Croatia. In the name of the community could be read word Thursday, which was the market day in the place after which it is named. German name was Windisch Landsberg.Podlehnik

[Podlehnik] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Podlehnik]
[Podlehnik]
Adopted: 7th March 2002
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Description of arms: Opis grba, splošno: grb Občine Podlehnik je upodobljen na sekanem ščitu pozno gotskega stila; spredaj stoji na modrem polju srebrn kastel burgundskega tipa na zelenem hribcu; zadaj je na zlatem polju črna vinska trta z enim zelenim listom in enim rdečim vinskim grozdom. Blazon: Grb Občine Podlehnik je upodobljen na sekanem ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike; na prvem polju stoji v modrem srebrn burgundski kastel na zelenem hribcu, v drugem zlatem polju pa črna vinska trta z enim zelenim listom in enim rdečim grozdom.* Zlati trak, ki ga nosi ščit ob svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 8; odlok, 2002.)
Description of flag: Opis zastave, splošno: zastava Občine Podlehnik je rumena z dvema vertikalnima zelenima progama, med katerima stoji glavni atribut občinskega grba, vinska trta. Opis zastave: rumeno-zelena zastava Občine Podlehnik je pravokotne oblike, razmerje njene višine “V” proti njeni dolžini “L” je ena proti dve celi in pet desetin, oziroma “V”: “L” = 1: 2,5. Zastavina ruta je vertikalno deljena na pet po višini enakih, po dolžini pa neenakih barvnih polj: tretje (srednje), kvadratno rumeno polje nosi glavni atribut iz občinskega grba, to je črna vinska trta z enim zelenim listom in enim rdečim grozdom; preostala dva dela zastavine rute sta sekana na dve enako široki vertikalni polji, na rumeno zeleno oziroma zeleno rumeno barvno polje. (Čl. 13, Odlok, 2002.)
Sources: "Sprejeli občinski grb – Vas pod Lehnikom" (JB), Tednik, 27.12.2001. str. 8.
J. Bračič: "Konačno prvo praznovanje – Začrtan lep razvoj občine", Tednik, 06.06.2002, str. 9.
Statut Občine Podlehnik, 18.02.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 39/1999, 25.05.1999.
Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Podlehnik, 07.03.2002, Uradni list Republike Slovenije, št. 24/2002, 21.03.2002.
Sklep o višini plačila za zastavonoša in govornika, 16.02.2006, Uradni list Republike Slovenije, št. 23/2006, 03.03.2006.
Statut Občine Podlehnik, 01.10.2009, Uradni list Republike Slovenije, št. 96/2009, 27.11.2009.

The coat of arms is per pale Azure on a mount Vert a Castle embattled Argent with one Tower sinister and Or a Vine Branch Sable leaved Vert and fructed Gules. The castle symbolically represent the Lehnik castle under which the modern town was developed. The vine branch is, of course, for the traditional wine production in the region.
The flag is yellow with two vertical green stripes forming square field in the middle in which is the vine branch from the coat of arms.Podvelka

[Podvelka] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Podvelka]
[Podvelka]
Adopted: 1997
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Description of arms: Grb občine Podvelka predstavlja rdeče nabožno znamenje na zelenem hribu, spremljano z dvema zelenima smrekama na vsaki strani ter z modrino v dnu ščita, razdeljeno s štirimi srebrnimi valovnicami - vse to na srebrnem polju ščita. Predstavitev grba - blazon: grb občine je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Na zelenem hribu, ta sega do sredine srebrnega ščita, stoji rdeče nabožno znamenje z (obledelo) čelno fresko in črno koničasto streho, ki s svojo zlato kroglo na vrhu ter konico na njej sega v vrh ščita; znamenje z desne in leve spremljata in po višini presegata po ena zelena smreka, rastoča na zlatem deblu. Dno ščita pod hribom je pokrito z modrino, ki je štirikrat razdeljena s srebrnimi valovnicami. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. [...] (Tolmačenje grba: zeleni hribec z dvema zelenima smrekama na zlatih deblih, simbolizira pohorsko in kozjaško hribovje z bogastvom njegove narave, ki je že v davnini omogočalo slovenskim rodovom, da so v njegovih naročjih pognali korenine svoje, iz koroške prisajene kulture, kar simbolizira značilno koroško rdeče zidano nabožno znamenje z leseno črno streho: pod hribcem valovita modrina simbolizira med Pohorjem in Kozjakom energično tekočo reko Dravo, ki je v davnini pomenila vez s kulturo in gospodarstvom sosednjih dežel, vse to pa so tudi temelji nastanka in razvoja kraja in občine Podvelka. Priloga je sestavni del tega odloka, kot je določeno v 6. in 10. členu tega odloka.) (Čl. 6, Odlok, 1999.)
Description of flag: Zastavo občine Podvelka sestavljajo tri vertikalna barvna polja: prvo in tretje sta rdeči, drugo je belo z rdečim nabožnim znamenjem v sredini ter s po eno zeleno smreko na njegovih straneh. Opis: zastava občine Podvelka je pravokotne oblike, razmerje višine zastavine rute "V" proti njeni dolžini "L" je ena proti dve celi in pet desetih oz. V:L=1:2,5. Zastavina ruta je vertikalno razdeljena na tri po višini enaka, po dolžini pa med seboj enako široka barvna polja, od katerih sta prvo in zadnje (tretje) polje rdeče, srednje (drugo) polje pa je belo, s pokončno postavljenim osrednjim atributom iz občinskega grba na sredini, to je z rdečim nabožnim znamenjem, spremljanim in preseganim s po eno zeleno smreko z njegove desne in leve strani. Noben atribut ne sme biti nižji od 2/3 (dveh tretjin) višine zastavine rute in ne višji od 8/10 (osem desetin) imenovane višine. (Čl. 10, odlok, 1999.)
Sources: (Statut Občine Podvelka-Ribnica, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 4/1995.)
(Odlok o grbu in zastavi občine Podvelka-Ribnica, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 1/1997.)
Sprememba statuta Občine Podvelka-Ribnica, 01.10.1998, Uradni list Republike Slovenije, št. 71/1998, 22.10.1998.
Statut Občine Podvelka (uradno prečiščeno besedilo), 30.03.1999, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 13/1999.
Odlok o grbu in zastavi Občine Podvelka, 21.10.1999, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 36/1999.
Statut Občine Podvelka, 22.12.2006, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 1/2006, 10.01.2006.
Statut Občine Podvelka Uradno prečiščeno besedilo – (UPB 1), 13.03.2012, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 8/2012, 31.03.2012.

The coat of arms pictures a chaplet tower typical for the region surrounded with two fir trees on a green mount with a water below.
The flag is red-white-red, with the middle filed being square and containing the tower and trees from the coat of arms.


Podvelka-Ribnica 1995 – 1998

Sources: (Statut Občine Podvelka-Ribnica, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 4/1995.)
(Odlok o grbu in zastavi občine Podvelka-Ribnica, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 1/1997.)
Sprememba statuta Občine Podvelka-Ribnica, 01.10.1998, Uradni list Republike Slovenije, št. 71/1998, 22.10.1998.

The community Podvelka-Ribnica already adopted the symbols shown above, which latter Podvelka only readopted.Poljčane

[Poljčane] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Poljčane]
[Poljčane]
Adopted: coat of arms 18.09.2007, flag 24.03.2009
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Description of arms: Grb Občine Poljčane je upodobljen na srebrnem ščitu poznogotskega stila, ki ga na sredini razdeljuje škarnična delitev v zgornje srebrno in spodnje zeleno polje. V zgornjem desnem in zgornjem levem kotu nastopata po en cvet velikonočnice (Pulsatilla grandis) v vijolični barvi z zlatim pestičem. Na dnu ščita je v zelenem polju trivalna srebrna valovnica. Zlata obroba, ki jo nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 3, Odlok, 2009.)
Description of flag: Zastava Občine Poljčane je pravokotne oblike. Razmerje višine zastavine rute »H« proti njeni dolžini »L« je 2:5 s tem, da je njena ruta z desno vertikalno škarnično delitvijo razdeljena na dva dela. Prvi drogovni del rute znaša eno tretjino, drugi vetrni del pa dve tretjini rute. Drogovno polje je belo, na njegovo sredino je postavljen grb Občine Poljčane. Velikost grba znaša polovico višine zastavinega polja. Preostali vetrni del rute je v zeleni barvi. (Čl. 7, Odlok, 2009.)
Sources: Statut občine Poljčane, 10.01.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 5/2007, 19.01.2007.
Zapisnik 8. redne seje Občinskeg sveta Občine Poljčane, 18. septembra 2007. Občina Poljčane, www.poljcane.si
Zapisnik 13. redne seje Občinskeg sveta Občine Poljčane,18. marec 2008.
Zapisnik 14. redne seje Občinskeg sveta Občine Poljčane, 6. maja 2008.
Zapisnik 20. redne seje Občinskeg sveta Občine Poljčane, 24. marca 2009.
Odlok o grbu in zastavi Občine Poljčane, 24.03.2009, Uradni list Republike Slovenije, št. 28/2009, 10.04.2009.
Statut Občine Poljčane, 02.11.2011, Uradni list Republike Slovenije, št. 93/2011, 18.11.2011.

The coat of arms of Poljčane is argent in the base of a pile reversed vert a barullet wavy of the first and in the chief two flowers purpure seeded or and vert. The flower depicted is a pasqueflower (Pulsatilla grandis), a flower protected in the regional park Boč. The flag is white and green divided vertically per chevron at one third of the length containing the coat of arms in the white field.

The Community of Poljčane was separated from the community of Slovenska Bistrica in 2006.


Poljčane, proposal 2008

[Poljčane, proposal 2008] [Normal] [Vertical] [Historical] 2:5
[Poljčane, proposal 2008]
[Poljčane, proposal 2008] [Poljčane, proposal 2008]
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Sources: Zapisnik 8. redne seje Občinskeg sveta Občine Poljčane, 18. septembra 2007. Občina Poljčane, www.poljcane.si
Zapisnik 13. redne seje Občinskeg sveta Občine Poljčane,18. marec 2008.
Zapisnik 14. redne seje Občinskeg sveta Občine Poljčane, 6. maja 2008.

The designer proposed 15 versions of the flag based on previously decided coat of arms, among which the local comission elected three to be proposed to the local assembly. Two of the proposals were similar, the one white-green with the coat of arms and a variation of it with smaller coat of arms in canton of the white field. The third proposal included triangular division between the white and green fields of the flag and only the attribute of the coat of arms - the pasqueflower in the white field. The finally adopted design is compromise between the two.Polzela

[Polzela] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Polzela]
[Polzela]
Adopted: 24th August 1999
Design: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Description of arms: Opis grba, splošno: V deljenem ščitu zgoraj srebrn malteški križ na rdečem polju, spodaj na srebrnem polju črn ležeči lev s pridvignjenim repom. Predstavitev grba – blazon: Grb Občine Polzela je upodobljen na deljenem ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike; na prvem rdečem polju je predstavljen malteški križ, na drugem srebrnem pa črn, ležeči lev z nad hrbet zavihanim repom. Višina križa mora presegati 8/10 višine prvega polja in sme dosegati le 9/10 imenovane višine. Podoba atributa v drugem polju mora imeti 6/10 višine med kotom dna ščita in delilno črto. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 8, Odlok, 1999.)
Description of flag: Splošno Zastava Občine Polzela je rdeče barve z belim malteškim križem na prvem delu polja, ter z belo progo v sredini preostalega dela zastave. Opis Zastava občine Polzela je pravokotne oblike, razmerje njene višine “V“ proti dolžini “L“ je 1: 2,5 s tem, da ima njena ruta namišljeno vertikalno delitev na dva po višini enaka po dolžini pa neenaka dela, od katerih je prvi del kvadratne oblike njen drugi, preostali del rute pa pravokotne oblike. Na prvem rdečem kvadratu rute je upodobljen bel malteški križ, katerega velikost mara biti v mejah med osmimi desetinami in devetimi desetinami višine zastavine rute. Drugi del zastavine rute je krojno deljen tretjinsko horizontalno na enako rdečo in belo barvo kot so v prvem delu s tem, da na sredini srednjega belega polja leži drugi atribut iz grba, črna podoba ležečega leva. (Čl. 13, Odlok, 1999.)
Sources: Statut Občine Polzela, 30.03.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 34/1999, 10.05.1999.
Odlok o grbu in zastavi Občine Polzela, 24.08.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 72/1999, 07.09.1999.
Statut Občine Polzela, 30.08.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 90/2007, 05.10.2007.
Statut Občine Polzela, 03.09.2013, Uradni list Republike Slovenije, št. 78/2013, 20.09.2013.
Statut Občine Polzela, 21.06.2016, Polzelan, poročevalec Občine polzela - Uradne objave, št. 4/2016, 24.06.2016.

The coat of arms is per fess Gules a Maltese cross Argent and of the last a Lion couchant Sable langued of the first. The flag consists of a red square with white Maltese cross at hoist and in the fly a red-white-red triband with black lion in the middle.
The flag description in the decision is ambiguous - in one place it does not mention the lion while on the other spot the description includes the lion in the white stripe. Designer's intention was the flag without the lion, while the flag with the lion is certainly seen in use in the community.


Polzela, variant

[Polzela, variant] [Variant] 2:5 [Polzela, variant]
[Polzela, variant]
Source: Polzelan, poročevalec Občine polzela, št. 1/2015, 31.01.2015.

At least since 2015 the community uses a new graphical design of its symbols. For what is know, there are not formal decisions regarding the change, and they retain all the heraldic contents of the 1999 prescriptions.Postojna

[Postojna] [Normal] [Vertical] 2:5 | 1:2 [State Flag] [Postojna]
[Postojna] [Postojna]
Adopted: 13th September 2005
Descriptions of arms: Grb Občine Postojna predstavlja ščit, ki ga cepi modro in rdeče, z upognjeno srebrnostjo, dvigajočo se do sredine, v kateri je naslikana človeška ribica v naravni podobi in barvi. V ščitu je srebrni orel Postojna z zlatim kljunom, zlatimi kremplji in rdečim jezikom. Ščit je obdan z ornamentalno bronast-barvnim okvirjem, na vrhnjem robu pa je srebrna zidana krona s petimi nadzidki. Po heraldičnih pravilih je namesto zlate uporabljena rumena in namesto srebrne bela barva. (Čl. 2, Odlok, 2005.)
Znak Občine Postojna je poenostavljen grb Občine Postojna. Znak ima obliko polkrožno oblikovanega ščita, deljenega na modro in rdečo polovico z belim polkrožno oblikovanim poljem v spodnjem delu grba, kjer se nahaja človeška ribica v roza barvi s sivo obrobo. Preko zgornjih dveh polj je postavljen bel orel z razprtimi krili in na desno obrnjeno glavo. Orel ima rumen kljun in kremplje, ter rdeč jezik, obrobljen je s sivo obrobo. Nad ščitom se nahaja bela zidana krona. Osnovne barve znaka Občine Postojna so določene po procesnih barvah CYMK, ki so naveden v grafični prilogi odloka. Po barvi in obliki ostaja znak enak originalnemu grbu, podeljenemu Postojni leta 1909, ob povzdignjenju s trga v mesto. (Čl. 3, Odlok, 2005.)

Description of flag: Zastava Občine Postojna je temno rdeče (bordo) barve z znakom občine. Procesne barve, postavitve znak in razmerja med širino in dolžino zastave so navedene v grafični prilogi odloka. Po potrebi se lahko uporablja tudi vodoravno različico zastave, kjer veljajo enaka razmerja. (Čl. 4, Odlok, 2005.)
Sources: (Statut občine Postojna, Uradni objave, št. 24/80, 8/82, 22/83; 4/86, 33/90)
(Odlok o grbu občine Postojna, Uradne objave, št. 23/89)
Statut občine Postojna, 02/14.10.1991, Uradni list Republike Slovenije, št. 21/1991, 31.01.1991.
(Odlok o simbolih Občine Postojna, Uradni list Republike Slovenije, št. 21/91, refered in the 2005 decision - non exsistent!)
Odlok o simbolih občine Postojna, 18.03.1993, Uradni list Republike Slovenije, št. 18/1993, 09.04.1993.
Statut občine Postojna, 23.11.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 1/1996, 12.01.1996.
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Postojna, 19.03.1998, Uradni list Republike Slovenije, št. 31/1998, 18.04.1998.
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Postojna, 12.07.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 66/1999, 13.08.2007.
Odlok o simbolih Občine Postojna, 13.09.2005, Uradni list Republike Slovenije, št. 93/2005, 21.10.2005.
Priročnik celsotne grafičke podobe Občine Postojna, excerpts from www.postojna.si, 2006
Statut Občine Postojna, 21.03.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 30/2007, 03.04.2007.
Grant of civic status and the coat of arms to Postojna by emperor Franz Joseph I, 09.05.1909. Notranjski muzej Postojna, www.postojna.si, 15.09.2002.

The coat of arms of Postojna is blazoned in the 1909 grant per fess Azure and Gules, overall an eagle displayed Argent beaked and membered Or and langued Gules, in base per chevron embowed Argent a Proteus proper, bordered with bronze ornament and crowned with a silver mural crown with five visible embattlements. The Proteus or olm (Proteus anguinus; in German Grottenolm) is an endemic species of a worm-like "fish" with legs (in Slovenian is called "human fish") living in everlasting darkness of karst caves. It is the symbol of a huge caves system that has opening in Postojna. The town of Postojna have received the first coat of arms in 1498.
The 2005 decision established a new symbol to replace the one established in 1993, but still formally retaining the 1909 coat of arms. The new symbols follows the original coat of arms more closerly and heraldically correct. The 1993 flag was abandoned and a new bordeaux red flag was adopted, with the coat of arms set next to the hoist. The decision adopting the symbols showes the flag in vertical variant with white inscription in two rows stating the name of the community. The horizontal version of the flag is also prescribed as well as two ratio varinats. Namely, the document on the community identity prescribes a both vertical and horizontal 2:5 varinat without inscriptions, as well as the two 1:2 variants. There is also a 1:2 variant for the table flag use that has the white inscription, but also ornamentation of a darker red in the flag background repeating the lines of the eagle and the proteus in the flag background.


Postojna, variant

[Postojna, variant] [Normal] [Vertical] 2:5 | 1:2 [State Flag] [Postojna, variant]
[Postojna, variant] [Postojna, variant]
Adopted: 13th September 2005
Sources: Odloka o simbolih občine Postojna, 13.09.2005, Uradni list Republike Slovenije, št. 93/2005, 21.10.2005.
Priročnik celsotne grafičke podobe Občine Postojna, excerpts from www.postojna.si 2006
Grant of civic status and the coat of arms to Postojna by emperor Franz Joseph I, 09.05.1909. Notranjski muzej Postojna, www.postojna.si, 15.09.2002.

The 1:2 ratio variants and the table flag as prescribed in 2005 and the 1909 coat of arms.


Postojna, 1993 – 2005

[Postojna, 1993 – 2005] [Normal] [Vertical] 1:2 | 12:19 [Postojna, 1993 – 2005]
[Postojna, 1993 – 2005]
Adopted: 18th March 1993
Descriptions of arms: Grb občine Postojna predstavlja ščit, ki ga cepi modro in rdeče, z upognjeno srebrnostjo, dvigajočo se do sredine, v kateri je naslikana človeška ribica v naravni podobi, in barvi. V ščitu je srebrni orel Postojna z zlatim kljunom, zlatimi kremplji in rdečim jezikom. Ščit je obdan z ornamentalno bronasto-barvnim okvirjem, na vrhnjem robu pa je srebrna zidana krona s petimi nadzidki. (Čl. 2, Odlok, 1993.)
Znak občine je poenostavljeni grb občine Postojna. Ima obliko ščita, razdeljenega na tri barvna polja. Poenostavljena je risba orla, krone, v kateri so tri okna in človeške ribice. Ščit izgubi ornamentalni okvir. Znak se uporablja v pozitivu in negativu ter predpisanih barvah. Kjer to tehnika dovoljuje, se osnovnim barvam grba doda roza barvo za človeško ribico in zlati barvni ton. (Čl. 3, Odlok, 1993.)

Descriptions of flag: Prapor občine Postojna je bordo barve z izvezenim zlatim robom. Na njem je v zlati in določenih barvah vezen grb občine Postojna. (Čl. 6, Odlok, 1993.)
Zastava občine Postojna je bele barve, obrobljena s pravokotnimi rdečimi trikotniki. Na zastavi je znak občine Postojna. (Čl. 7, Odlok, 1993.)

Abandoned: 13th September 2005
Sources: Modern image adapted from Upravna enota Postojna http://www.sigov.si:90/uepost 22. 09. 1999.
Grant of civic status and the coat of arms to Postojna by emperor Franz Joseph I, 09.05.1909. Notranjski muzej Postojna, www.postojna.si, 15.09.2002.
Correspendence with Dolores Dolenc-Bajc, svet. župana za informatiko, Občina Postojna, 19. 04. 2004
(Statut občine Postojna, Uradni objave, št. 24/80, 8/82, 22/83; 4/86, 33/90)
(Odlok o grbu občine Postojna, Uradne objave, št. 23/89)
Statut občine Postojna, 02/14.10.1991, Uradni list Republike Slovenije, št. 21/1991, 31.01.1991.
Odlok o simbolih občine Postojna, 18.03.1993, Uradni list Republike Slovenije, št. 18/1993, 09.04.1993.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 221-222

The 1993 decision established a symbol that is based on the coat of arms (so formally the 1909 coat of arms was not abandoned), in slightly simplified form, which was bordered Or and crowned with simplified mural crown. The proteus was depicted golden-orange. At the same time the flag was established, white with the border of red triangles and the symbol set toward the hoist. The vertical variant has the symbol appropriately rotated, set in the middle, and does no have the top border. It is also somewhat shorter in ratio.
The decision also prescribed a ceremonial flag (prapor) being Bordeaux red edged with golden and with the golden embroidered historical coat of arms.Prebold

[Prebold] [Normal] [Vertical] 2:5 [State Flag] [Prebold]
[Prebold]
Adopted: 30th September 1999
Description of arms: Opis grba, splošno: Grb Občine Prebold predstavlja deljen ščit: zgoraj v rumenem (zlatem) polju na zelenem hribu bel (srebrn) dvorec z dvema stolpoma in s črno streho, kar simbolizira Prebold; spodaj je zeleno polje, kar simbolizira čistost in bogastvo naravnega okolja; obe polji loči moder trak, kar simbolizira reko Bolsko in ostale vodotoke v občini. Predstavitev grba (blazon): Grb Občine Prebold je upodobljen na ščitu poznogotskega stila (15. stoletja), sanitske oblike. Razmerje med višino in širino ščita je 1:0,9 (ena proti devet desetin). Dno ščita oziroma spodnjo tretjino notranjega ščita pokriva prazno polje zelene barve. Sledi moder trak, širok eno desetino višine notranjega ščita. Zgoraj je v zlatem polju srebrn enonadstropen dvorec s črno štirikapno streho. Dvorec ima v dveh vrstah po 8 enakih pokončnih pravokotnih črnih oken. Na vsaki njegovi strani se ga dotika po en stolp, zaključen s koničasto črno streho, ki sta enaki, a nekoliko višji od strehe dvorca. Stolpa imata v isti višini kot dvorec, v dveh vrstah, po eno črno pokončno pravokotno okno. Širina dvorca s stolpoma meri dve tretjini širine notranjega ščita, in sta enako odmaknjena od levega in desnega roba ščita. Višina stolpov meri tretjino višine notranjega ščita. Dvorec stoji na zelenem hribu trapezaste oblike. Njegov spodnji rob se dotika modrega traku in je enak širini notranjega ščita, zgornji rob pa meri dve tretjini širine notranjega ščita in je enako odmaknjen od levega in desnega roba ščita. Višina hriba meri desetino višine notranjega ščita. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svoji zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 8, Odlok, 1999.)
Description of flag: Splošno Zastava Občine Prebold je rumeno in zelene barve, z atributom iz občinskega grba, dvorcem z obema stolpoma in s črno streho v sredini zastavine rute. Opis: razmerje višine »h« proti dolžini »l« (v:l) je 1:2,5 (ena proti dve celi in pet desetin) s tem, da je zastavina ruta razdeljena vertikalno na dve po višini in dolžini enaki barvni polji: prvo levo polje je rumeno, drugo desno polje je zeleno. V sredini je občinski grb. Po širini mora zavzemati natanko polovico zastavine rute, s tem, da je od levega in desnega roba enako odmaknjen, t.j. za četrtino širine zastavine rute. (Čl. 13, Odlok, 1999.)
Sources: Statut Občine Prebold, 04.03.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 21/1999, 31.03.1999.
Odlok o grbu in zastavi Občine Prebold, 30.09.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 88/1999, 29.10.1999.
Statut Občine Prebold, 15.06.2006, Uradni list Republike Slovenije, št. 81/2006, 31.07.2006.
Statut Občine Prebold, 30.05.2013, Uradni list Republike Slovenije, št. 52/2013, 21.06.2013.
Občina Prebold http://www.kiss.uni-lj.si/~k4fe0599/prebold/index.html 08. 01. 2000.

The coat of arms picture the late renaissance Prebold castle with watchtowers on corners, on a green hill over the Bolska river. The flag is bicolour of yellow and green with the coat of arms in the centre.[Previous page: Slovenia - Communities, part 11 (Moz-Orm)][FAME Home Page][Index of pages][Alphabetic index][Chronologic index][What's new?][About FAME][Links to other web pages][Mail me][Ova stranica dostupna je i na hrvatskom: Slovenija - općine, 12. dio (Osi-Pre)][Next page: Slovenia - Communities, part 13 (Pre-Rav)]

[banner]  

Receive an e-mail
when these pages
are updated?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2017 by Zeljko Heimer. All rights reserved.