[Prethodna stranica: Vukovarsko-srijemska županija][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Vukovar and Srijem County - Cities][Slijedeća stranica: Vukovarsko-srijemska županija - općine]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 1. listopada 2000.
Posljednja promjena: 14. listopada 2017.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Vukovarsko-srijemske županije.

Vukovarsko-srijemska županija - gradovi


  1. Vukovar
  2. Ilok
  3. Otok
  4. Vinkovci
  5. Županja

Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Gradske i općinske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Izuzeci od tog pravila toleriraju se u slučaju gradova koji imaju tradicionalnu zastavu stariju od tog pravilnika. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobili odobrenje. Unatoč tome, neki gradovi i općine koriste rješenja koja nisu odobrena. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim gradskim dokumentima.
Do 1997. godine je privremeno sjedište županije bilo u Vinkovcima. Godine 2006. općina Otok dobila je status grada.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Vukovar

[Vukovar] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Vukovar]
Prihvaćena: 4. travnja 1995.     Odobrena: 29. ožujka 1996. (P)
Odobreni blazon grba: U crvenome između dvije srebrne/bijele kule u otvorenim vratima djevojka drži plavi štit u kojem je zlatni lav.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plavo-bijele boje s grbom grada u sredini; gornja i donja trećina plave, a u sredini bijele boje.
Opis grba: Grb grada Vukovara ima oblik štita, omjera, širine i dužine 1:1,25. Gornji dio štita je ravan, a donji je na razini 3/4 Štita savijen u luk. Štit je, kao podloga cijelog grba, crvene boje. U sredini je lik djevojke duge zlatne kose u zelenoj haljini, koja s obje ruke drži manji štit nepravilnog oblika modre boje, ispod kojeg se nazire djevojčina obuća srebrne boje. Na manjem štitu je zlatni lav okrenut u lijevo [>desno, 1996], uzdignut na stražnje noge, a na desnom [>lijevom, 1996] ramenu nosi malu zastavicu zlatne boje. S lijeve i desne strane nalaze se kule, koje stoje na temeljnim zidovima, a završavaju kruništima spojenim tankim lukom, sve srebrne boje. (Čl. 1, Odluka o izmjenama Statuta, 1995; Čl. 2, Odluka o izmjenama Odluke, 1995; Čl. 8, Odluka o grbu i zastavi, 1995.; Čl. 1, Odluka o izmjenama i dopunama Statuta, 1996; Čl. 1, Odluka o izmjenama, 1996; Čl. 6, Statut, 2000; Čl. 6, Statut, 2001; Čl. 6, Statut, 2009.)
Opisi zastave: Zastava grada Vukovara ima oblik položenog pravokutnika omjera dužine i visine 2:1. Zastava je podijeljena na tri jednaka vodoravna polja. Gornje i donje polje je svijetloplave boje, a srednje polje je bijele boje. U sredini zastave je grb grada Vukovara veličine 3/7 od visine zsistave, leži na bijelom polju, a gornjim i donjim dijelom ulazi u svjetloplava polja. (Čl. 1, Odluka o izmjenama Statuta, 1995)
Zastava grada Vukovara ima oblik položenog pravokutnika omjera, dužine i visine 2:1. Zastava je podijeljena na tri jednaka vodoravna polja. Gornje i donje polje svijetloplave je boje, a srednje polje je bijele boje. U sredini zastave je grb grada Vukovara veličine 3/7 od visine zastave, leži na bijelom polju, a gornjim i donjim dijelom ulazi u svijetloplaya polja, time što se središnja točka grba poklapa s točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave. (Čl. 4, Odluka o izmjenama Odluke, 1995; Čl. 12, Odluka o grbu i zastavi, 1995.)
Zastava grada Vukovara ima oblik položenog pravokutnika omjera dužine i visine 2:1. Zastava je podijeljena na tri jednaka vodoravna polja. Gornje i donje polje je svjetlo plave boje, a srednje polje je bijele boje. U sredini zastave je grb grada Vukovara veličine 3/7 od visine zastave, leži na bijelom polju, a gornjim i donjim dijelom ulazi u svijetlo plava polja. (Čl. 6, Statut, 2000; Čl. 6, Statut, 2001; Čl. 6, Statut, 2009.)

Izvori: Odluka o privremenom ustrojstvu grada Vukovara, 18.04.1993, Službeni vjesnik Županije Vukovarsko-srijemske, br. 3/1993, 01.07.1993.
Odluka o grbu i zastavi grada Vukovara, te načinu i uvjetima njihove uporabe i zaštite, 29.11.1993, Službeni vjesnik Županije Vukovarsko-srijemske, br. 3/1994, 31.03.1994.
Statut Grada Vukovara, 06.06.1994, Službeni vjesnik Županije Vukovarsko-srijemske, br. 7/1994, 25.07.1994.
Odluka o izmjenama Statuta grada Vukovara, 04.04.1995, Službeni vjesnik Županije Vukovarsko-srijemske, br. 3/1995, 10.04.1995.
Odluka o izmjenama Odluke o grbu i zastavi grada Vukovara, te načinu i uvjetima njihove uporabe i zaštite, 04.04.1995, Službeni vjesnik Županije Vukovarsko-srijemske, br. 3/1995, 10.04.1995.
Odluka o grbu i zastavi grada Vukovara, te načinu i uvjetima njihove uporabe i zaštite (pročišćeni tekst), 18.05.1995, Službeni vjesnik Županije Vukovarsko-srijemske, br. 6/1995, 08.07.1995.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/96-01/25, URBROJ: 515-04-03/1-96-1, 29.03.1996.
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta grada Vukovara, 04.10.1996, Službeni vjesnik Županije Vukovarsko-srijemske, br. 7/1996, 23.10.1996.
Odluka o izmjenama Odluke o grbu i zastavi grada Vukovara, te načinu i uvjetima njihove uporabe i zaštite, 04.10.1996, Službeni vjesnik Županije Vukovarsko-srijemske, br. 7/1996, 23.10.1996.
Statut Grada Vukovara (pročišćeni tekst), Službeni vjesnik Grada Vukovara, br. 6/2000, 07.09.2000.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grbu i zastavi grada Vukovara te načinu i uvjetima njihove uporabe i zaštite, 21.11.2000, Službeni vjesnik Grada Vukovara, br. 8/2000, 22.11.2000.
Statut Grada Vukovara, 25.10.2001, Službeni vjesnik Grada Vukovara, br. 7/2001, 21.09.2001.
Odluka o mjerilima i postupku za odobravanje uporabe grba, zastave i drugih znamenja Grada Vukovara, 12.02.2004, Službeni vjesnik Grada Vukovara br. 1/2004, 13.02.2004.
Statut Grada Vukovara, 14.07.2009, Službeni vjesnik Grada Vukovara, br. 4/2009, 16.07.2009.
Odluka o izmjeni Odluke o mjerilima i postupku za odobravanje uporabe grba, zastave i drugih znamenja Grada Vukovara, 10.02.2010, Službeni vjesnik Grada Vukovara br. 1/2010, 12.02.2010.
Odluka o izmjeni Odluke o mjerilima i postupku za odobravanje uporabe grba, zastave i drugih znamenja Grada Vukovara, 28.03.2014, Službeni vjesnik Grada Vukovara br. 2/2014, 02.04.2014.
"Grb Grada Vukovara", Administrator, Grad Vukovar, www.vukovar.hr, 01.10.2009.
Tomo Šalić: "Grbovi i zastave Vukovarsko-srijemske županije i njezinih gradova" in: Godišnjak ogranka Matice Hrvatske Vinkovci za 1995. godinu, br. 13, ISSN 0354-0979 UDK 908, pp. 185-208

Grb Vukovara modernizacija je povijesnog grba: u crvenome između dvije srebrne kule povezane lukom djevojka drži štit: u plavom uzdignut zlatni lav drži preko ramena zastavicu. Simboli s prikazom "istočnjaka" (tj. Turčina) koji drž štit pojavljuju se još u XVIII. stoljeću. Kasnije je lik zamijenjen mladom djevojkom, odnosno po nekim tumačenjima anđelom, no ne postoji pisano objašnjenje simbolike te originalno značenje likova nije posve jasno. U ovom sadržaju grb je ustanovljen 1871. godine, kada su Stari i Novi Vukovar spojeni u jedinstveni grad, što je simbolizirano dvama kulama. Kaže se da lav predstavlja simbol otpora i istrajnosti.
Zastava je trotraka svjetlo plava - bijela - svjetlo plava, s grbom u sredini koji djelomice ulazi u gornje i donje plavo polje. Zastava ovog temeljnog opisana je već u prvom privremenom ustrojstvu 1993. godine. Zelena haljina djevojke koja se i dalje spominje u opisima, u prikazu od 1995. više nije vidljiva (kao ni bijela obuća).


Vukovar, 1993. – 1995.

[Vukovar, 1993. – 1995.] [Inačica] [De facto] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Vukovar, 1993. – 1995.]
[Vukovar, 1993. – 1995.]
Prihvaćena: 29. studenog 1993.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u uporabi.
Opisi grba: Grb grada Vukovara je u obliku štita crvene boje. U donjen dijelu je crtom odijeljena zelena površina na kojoj je smješten glavni prikaz grba. Dvije kule srebrne boje stoje sa strane povezane lukom uokvirujući otvorena gradska vrata. U prostoru otvorenih gradskih vrata stoji djevojka plave kose, odjevena u zelenu haljinu. Ona drži modri štit na kojemu je zlatni lav okrenut na lijevo. (Čl. 6, Odluka, 1993.)
Grb grada Vukovara u obliku je štita crvene boje, omjera širine i dužine 1:1,75 (jedan prema jedansedamdesetpet.) Štit se u donjem dijelu na razini 3/4 dužine štita počinje svijati u luk koji čini donji dio štita. U donjem dijelu štita na razini 4/5 štita, štit se po širini dijeli crtom (bordurom) zelene boje širine približno 1/17 dijela dužine štita. Na površini crte zelene boje smješten je glavni prikaz grba koji se sastoji od dvije kule srebrnaste boje koje stoje sa strane na temeljnom zidu i stopi svake kule, a povezane sulukom, uokvirujući otvorena gradska vrata. U prostoru gradskih vrata stoji djevojka zlatasto-plave kose, odjevena u zelenu haljinu. Djevojka pred sobom drži štit tamno-modre boje, na kojem je zlatni lav okrenut u lijevo. U donjem dijelu štita, po obodu luka, može biti upisano ime grada - Vukovar. Ako se upisuje ime grada, onda to mora biti u logotipu verzal rimskog kapitala srebrnaste boje. Obrub štita je srebrnaste boje. (Čl. 8, Odluka, 1994.)
Grb grada Vukovara ima oblik štita omjera širine i duljine 1:1,75. Gornji dio štita ravan je, a donji, na razini 3/4 štita, savijen je u luk. Štit kao podloga cijelog grba u gornjem dijelu crvene je boje, a u donjem dijelu omeđenim lukom, zelene boje. Glavni prikaz grba sastoji se od dvije kule srebrne boje koje stoje sa strane na temeljnom zid i stopi svake kule i povezane su lukom koji uokviruje otvorena gradska vrata. U prostoru gradskih vrata stoji djevojka plave kose u zelenoj haljini koja pred sobom sa obje ruke drži štit izduženog šesterokutnog oblika tamnomodre boje a ispod štita nazire se djevojčina obuća. Na štitu je zlatni lav okrenut u lijevo, uzdignut na zadnje noge i na desnom ramenu drži malu zastavicu crvene boje. (Čl. 6, Statut, 1994.)

Opisi zastave: Zastava ima oblik pravokutnika podjeljena je na 3 vodoravna polja, plavo-bijelo-plave boje. U sredini bijelog polja nalazi se grb grada Vukovara. (Čl. 7, Odluka, 1993.)
Zastava grada Vukovara sastoji se od dvije boje: svjetlo-modre i bijele s grbom grada Vukovara u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1:2 (jedan prema dva). Boje zastave položene, su vodoravno i to ovim redom gornje strane: svjetlo-modra, bijela, svjetlo-modra. Svaka boja čini 1/3 zastave. Grb grada Vukovara smješten je u sredini zastave, tako da gornji dio, 1/6 grba ulazi u gornje svjetlomodro polje, a donji dio grba, 1/6 grba, u donje svjetlomodro polje zastave, time što se središnja točka grba poklapa s točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave. (Čl. 12, Odluka, 1994.)
Zastava grada Vukovara sastoji se od dvije boje: svijetlomodre i bijele sa grbom grada Vukovara u sredini. Omjer širine i duljine zastave je 1:2. Boje zastave su položene vodoravno i to ovim redom: s gorne strene svijetlomodra, bijela, svijetlomodra. Svaka boja čini jednu trećinu zastave. Grb grada Vukovara smješten je u sredini zastave tako da gornji dio, jedna šestina grba, ulazi u gornje svijetlomodro polje, a donji dio grba, jedna šestina grba, u donje svijetlomodro polje zastave time što se središnja točka grba poklapa s točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave. (Čl. 6, Statut, 1994.)

Napuštena: 4. travnja 1995.
Izvori: Odluka o privremenom ustrojstvu grada Vukovara, 18.04.1993, Službeni vjesnik Županije Vukovarsko-srijemske, br. 3/1993, 01.07.1993.
Odluka o grbu i zastavi grada Vukovara, te načinu i uvjetima njihove uporabe i zaštite, 29.11.1993, Službeni vjesnik Županije Vukovarsko-srijemske, br. 3/1994, 31.03.1994.
Statut Grada Vukovara, 06.06.1994, Službeni vjesnik Županije Vukovarsko-srijemske, br. 7/1994, 25.07.1994.
Odluka o izmjenama Statuta grada Vukovara, 04.04.1995, Službeni vjesnik Županije Vukovarsko-srijemske, br. 3/1995, 10.04.1995.
Odluka o izmjenama Odluke o grbu i zastavi grada Vukovara, te načinu i uvjetima njihove uporabe i zaštite, 04.04.1995, Službeni vjesnik Županije Vukovarsko-srijemske, br. 3/1995, 10.04.1995.
Odluka o grbu i zastavi grada Vukovara, te načinu i uvjetima njihove uporabe i zaštite (pročišćeni tekst), 18.05.1995, Službeni vjesnik Županije Vukovarsko-srijemske, br. 6/1995, 08.07.1995.

Opis grba Vukovara u Odluci iz 1993. je ponešto drugačiji: štit je propisan u neobično visokom omjeru širine i dužine 4:7, ponovo s donjim zaobljenim dijelom u 3/4 dužine štita. U dnu štita na 4/5 visine je zelena pruga širine 1/17 visine, na kojoj se nalaze dvije srebrne kule povezane zidanim lukom, između kojih stoji djevojka zlatastoplave kose odjevena u zelenu haljinu, i ispred sebe drži plavi štit na kojem je zlatni lav okrenut u lijevo (ne spominje se da je lav uspravljen i da drži zastavu, no čini se da se to podrazumijeva). Propisano je da se u štit duž donjeg luka može dodati ime grada, a ako je ispisano onda mora biti srebrnim slovima verzala rimske kapitale. Štit treba biti obrubljen srebrnim. No, prikazi grba koji su zapravo bili u uporabi razlikuju se u oblicima štita i drugim detaljima umjetničkog prikaza, uključujući i varijacije s crvenim središnjim štitom i lavom okrenutim na drugu stranu. Zastava je propisana temeljno jednaka današnjoj, s odredbama da štit ulazi u plava polja svojom po 1/6. Vodoravna i okomita (sa zaokrenutim grbom) inačica su korištene, a zabilježena je i povremena upotreba jednobojnih svijetlo plavih zastava s grbom.Ilok

[Ilok] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Ilok]
[Ilok]
[Ilok]
Prihvaćena: 4. travnja 2000.     Odobrena: 12. srpnja 2000. (P)
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka prema povijesnom uzorku
Odobreni blazon grba: U plavome na zelenome tlu dva zlatna/žuta lava pridržavaju srebrnu/bijelu kulu, gore desno i lijevo dva bijela štita sa tri grede.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 crvene boje sa žuto obrubljenim grbom grada u sredini.
Opisi grba: U srcolikom štitu, u plavom polju, na zelenom tlu, srebrna/bijela dvokatna kula, dvostrukog kruništa, gornja kula sa jednim prozorom, doljnja kula sa zlatnim/žutim zatvorenim vratima, i 8 četvrtastih puškarnica, sa strane kulu drže dva zlatna/žuta lava u borbenom položaju, gore iznad glava lavova dva identična srebrna/bijela grba. (Čl. II, Odluka o grbu, 2000.)
Opis grba Grada Iloka: u srcolikom štitu, u plavom polju, na zelenom tlu, srebrna/bijela dvokatna kula, dvostrukog kruništa, gornja kula s jednim prozorom, donja kula sa zlatnim/žutim zatvorenim vratima i osam četvrtastih puškarnica, sa strane kulu drže dva zlatna/žuta lava u borbenom položaju, gore iznad glava lavova dva identična srebrna/bijela štita. (Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 4, Statut, 2009; Čl. 4, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Na svečanoj zastavi grada Iloka rabit će se povjesni grb Grada Iloka. (Čl. IV, Odluka o grbu, 2000.)
Zastava Grada Iloka omjera 1:2 je crvene boje sa žuto obrubljenim grbom Grada u sredini. Grad ima svečanu zastavu, na kojoj će se rabiti povijesni grb grada Ilok. (Čl. II i III, Odluka o zastavi, 2000.)
Zastava je jednobojna, crvene boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala, nalazi se grb Grada Iloka, obostrano obrubljen zlatnom/žutom trakom. (Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 4, Statut, 2009; Čl. 4, Statut, 2013.)

Izvori: Odluka o privremenom ustrojstvu grada Iloka, 19.04.1993, Službeni vjesnik Županije Vukovarsko-srijemske, br. 4/1993, 11.10.1993.
Statut Grada Iloka, 26.04.1994, Službeni vjesnik Županije Vukovarsko-srijemske, br. 5/1994, 29.04.1994.
Statut Grada Iloka, 24.05.1999, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 5/1999, 01.05.1999.
Odluka o grbu grada Iloka, 04.04.2000.
Odluka o zastavi grada Iloka, 04.04.2000.
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP-I-038-02/00-01/140, URBROJ: 514-09-01-00-2, 12.07.2000.
Statut Grada Iloka, 09.10.2001, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 11/2001, 15.10.2001.
Statut Grada Iloka, 30.06.2009, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 10/2009, 02.07.2009.
Statut Grada Iloka, 28.06.2013, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 11/2013, 01.07.2013.
Emilij Laszowski: "Grbovi Jugoslavije", Kava Hag, Zagreb, 1936. str. 32-33.
Tomo Šalić: "Grbovi i zastave Vukovarsko-srijemske županije i njezinih gradova" in: Godišnjak ogranka Matice Hrvatske Vinkovci za 1995. godinu, br. 13, ISSN 0354-0979 UDK 908, pp. 185-208

Grb Iloka je u plavom na zelenoj podlozi srebrna kula između dva zlatna propeta lava te u zaglavlju dva srebrna štitića. Potječe iz srednjeg vijeka, a naslikao ga je na Statutu grada Iloka iz 1525. godine poznati minijaturist Julije Klović (Giulio Clovio). Njegov je crtež 1993. usvojen kao službeni gradski grb, a potom je 2000. zamijenjen osuvremenjenim prikazom u skaldu s državnim propisima.
Ilok je 1836. godine dobio i drugi grb koji se danas više ne koristi: u crvenom na zelenom podnožju srebrno uskršnje janje nosi bijelu zastavu sa crvenim latinskim križem (Laszowski tvrdi da se taj grb temelji na pečatu iz 1855. godine).
Zajedno s usvajanjem osuvremenjene inačice grba 2000. usvojena je i zastava, crvena sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Statut iz 1999. kao i odluke iz 2000. propisuju i svečanu zastavu koja prikazuje povijesni grb iz 1525. godine. Zastave zabilježene u uporabi su bordo crvene boje polja, a neke i s grbom bez žutog obruba. Takve okomite inačice koriste se kao stolne zastavice.


Ilok, 1993. – 2000.

[Ilok, 1993. – 2000.] [Rekonstrukcija] [Inačica] [Ilok, 1993. – 2000.]
Prihvaćena: grb: 19. travnja 1993.; zastava: 24. svibnja 1993.
Opisi grba: Grb Grada Iloka je u obliku ukrasnog štita plave boje. U sredini je gradski zid sa zatvorenom kapijom, iznad kojeg se diže gradska kula. Zid i kula su sive boje. Sa strana uspravno stoje dva lava okrenuti jedan prema drugom oslanjajući se nogama na zidine i kulu. Lavovi su smeđe boje. Iznad njihovih glava su bijeli štitovi vodoravno podijeljeni u četiri polja. Cijeli grb je obrubljen ukrasnom viticom u crvenoj, plavoj, zelenoj i smeđoj boji. (Čl. 6, Odluka, 1993; Čl. 6, Statut, 1994.)
Povijesni Grb Grada Iloka je u obliku ukrasnog štita plave boje. U sredini je gradski zid sa zatvorenim gradskim vratima iznad kojeg se diže gradska kula. Zid i kula su sive boje. Sa strana uspravno stoje dva lava okrenuta jedan prema drugom oslanjajući se nogama na zidine i kulu. Lavovi su smeđe boje. Iznad njihovih glava su bijeli štitovi vodoravno podijeljeni u četiri polja. Cijeli grb je obrubljen ukrasnom viticom u crvenoj, plavoj, zelenoj i smeđoj boji. (Čl. 7, Statut, 1999.)

Opis zastave: Grad Ilok u posebnim prigodama koristi svečanu zastavu sa povijesnim grbom. (Čl. 5, Statut, 1999.)
Izvori: Odluka o privremenom ustrojstvu grada Iloka, 19.04.1993, Službeni vjesnik Županije Vukovarsko-srijemske, br. 4/1993, 11.10.1993.
Statut Grada Iloka, 26.04.1994, Službeni vjesnik Županije Vukovarsko-srijemske, br. 5/1994, 29.04.1994.
Statut Grada Iloka, 24.05.1999, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 5/1999, 01.05.1999.
Odluka o grbu grada Iloka, 04.04.2000.
Odluka o zastavi grada Iloka, 04.04.2000.

Povijesni je grb iz 1525. prema crtežu Julija Klovića usvojen 1993. kao gradski grb, 1999. kao povijesni grb, kad je i propisan za svečanu zastavu.Otok

[Otok] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Otok]
[Otok]
Prihvaćena: 13. kolovoza 1999.     Odobrena: 15. svibnja 2000.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka, Branko Vujanović, akademski slikar iz Zagreba
Odobreni blazon grba: U zlatnome/žutome suvara.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 žute boje s bijelo obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Štit je poprečno podijelila vodoravna crta. Gornja ploha je zlatno/žuta, a donja zelena. U sredini je simbol Otoka i njegova povijesna osobitost mlin na konjski pogon, zvan Suvara, obojen smeđe i crveno. (Čl. 10, Odluka, 1999.)
Opis grba: U zlatnome/žutome suvara. (Čl. 1, Odluka, 2000.)
Opis grba: Štit je poprečno vodoravna crta. Gornja ploha je zlatno/žuta, a donja zelena. U sredini je simbol Otoka i njegova povijesna osobitost mlin na konjski pogon, zvan Suvara, obojen smeđe i crveno. (Čl. 5, Statut, 2002.)
Opis grba: štit je poprečno vodoravna crta. Gornja ploha je zlatnožuta, a donja zelena. U sredini je simbol Otoka i njegova povijesna osobitost-mlin na konjski pogon, zvan suvara, obojen smeđe i crveno. (Čl. 5, Statut, 2009.)
Grb grada Otoka je u obliku trokutastog srcolikog štita, vodoravno podijeljen na dvije plohe. Gornja ploha je zlatnožuta, a donja zelena. U sredini je simbol Otoka i njegova povijesna osobitost – mlin na suhom, zvan suvara, obojen smeđe i crveno. (Čl. 2, Statutarna odluka, 2013.)

Opisi zastave: Zastava omjera 1:2 žute je boje s bijelo obrubljenim grbom Općine Otok u sredini. (Čl. 12, Odluka, 1999.)
Opis zastave: Zastava omjera 1:2 žute je boje s bijelo obrubljenim grbom općine u sredini. (Čl. 1, Odluka, 2000.)
Opis zastave: Zastava omjera 1:2 žute je boje s bijelo obrubljenim grbom Općine Otok u sredini. (Čl. 5, Statut, 2002.)
Opis zastave: zastava omjera 1:2 žute je boje s bijelo obrubljenim grbom Grada Otok u sredini. (Čl. 5, Statut, 2009.)

Izvori: Natječaj za idejno rješenje grba mjesta Otok, Novosti, 17.10.1975.
"Utvrđena visina zakupnine", Vinkovački list, 08.10.1993.
Natječaj za izradu idejnog rješenja grba i zastave Općine Otok, Vinkovački list, 10.01.1997.
"Utvrđen općinski proračun za idiuću godinu", Vinkovački list, 30.12.1997.
"Donesena odluka o grbu i zastavi", Vinkovački list, 20.08.1999.
Općina Otok http://www.bosut.net/otok 20.09.2003.
Statut Općine Otok, 29.03.1994, Službeni vjesnik Županije Vukovarsko-srijemske, br. 5/1994, 29.04.1994.
Odluka o grbu i zastavi Općine Otok, 13.08.1999.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu i zastavi općine Otok, 30.06.2000.
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP-I-017-02/99-01/255, URBROJ: 514-09-01-00-5, 15.05.2000.
Statut Općine Otok, 13.12.2002, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 13/2002, 23.12.2002.
Otočki list, Glasilo Općine Otok, srpanj 2006, str. 1.
Statut Grada Otoka, 21.09.2009, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 14/2009, 24.09.2009.
Statutara odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Otoka, 18.03.2013, Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije, br. 4/2013, 21.03.2013.
"Pobratimili se Vodnjan i Otok: Potpisana Povelja o prijateljstvu i suradnji", 16.07.2013, Istarski.hr, 10.10.2015.

Grb općine Otok je u zlatnom polju na zelenom podnožju mlin 'Suvara' u prirodnim bojama. Ovaj tip mlina radi na konjski pogon, a najstariji sačuvani u Otoku su iz ranog XIX. stoljeća.
Prije usvajanja ovih simbola, mjesto Otok (tada mjesna zajednica u Općini Vinkovci) rasisalo je natječaj za izradu grba još 1975. godine, a suvara je već tada navedena kao element koji treba sadržavati. Nije zabilježeno jesu li simboli tada i usvojeni.
Stolna je zastavica okomita žuta trokutastog kraja i zelenog obruba s grbom u sredini, grančicama hrasta ispod i zlatnim imenom grada u luku i u redu iznad grba.

Općina Otok dobila je 2006. godine status grada. Za razliku od ovog Otoka kod Vinkovaca, kod Sinja u Splitsko-dalmatinskoj županiji postoji također općina Otok.Vinkovci

[Vinkovci]
[Vinkovci][Vinkovci]
[Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu]


Prihvaćena: grb: 19. travnja 1993.; zastava: 19. srpnja 1993.     Odobrena: 3. kolovoza 1993. [P]
Dizajn: zastava: Dubravko Mataković, akademski slikar, prema ideji Dr. Dražena Švagelja, gradonačelnika
Odobreni blazon grba: [Grb Grada Vinkovaca je povijesni grb Grada Vinkovaca iz 1923. godine, kojega dijele u tri dijela srebrne pruge: jedna horizontalna, a druga vertikalna. Prvo, desno je polje zlatno i urešeno s tri grozda. Lijevo je polje crveno i urešeno s tri klasa žita. Na trečem je donjem polju kameni stol, a nad njim lebde tri rode. Nad cijelim je grbom zlatna zidana kruna.]
Odobreni opis zastave: [Zastava Grada Vinkovaca je širine 100 cm i visine 200 cm. Zastavu čine naizmjenično poredani zlatni i bijeli rombovi čija je duža dijagonala postavljena uzdužno. Dužina stranice romba je 17,5 cm. Rombove čine dijagonale i njima paralelne duline između kojih je razmak 15 cm. Gornji rub zastave čini red zlatnih istokračnih trokuta s vrhom okrenutim prema dolje (polovice rombova), a donji rub čini red zlatnih rombova. Donji rub zastave je nazubljen i čine ga vrhovi zlatnih rombova. Grb grada smješten je u sredini zastave 30 cm od lijevog i desnog ruba zastave, te 65 cm od gornjeg ruba. Grb grada je povijesni. Širina grba je 40 cm, visina grba je 60,4 cm.]
Opisi grba: Grb grada ima oblik štita koji je razdijeljen vodoravno i okomito prugom srebrne boje na tri dijela. U lijevom gornjem polju zlatne boje smještena su tri grozda u crvenoj, bijeloj i plavoj boji. U desnom gornjem polju crvene boje nalaze se tri zlatna klasa žita. U dnu donjeg polja plave boje nalazi se kameni stol na jednoj nozi u bijeloj boji, a nad njim lebde tri bijele rode. Na cijelom grbu je zidana kruna zlatne boije s pet izdanaka. (Čl. 6, Odluka o privremenom ustrojstvu, 1993.)
Grb Grada je povijesni grb Grada Vinkovaca iz 1923. godine. Prema nacrtu i opisu grba, taj grb dijele u tri dijela srebrne pruge, jedna vodoravna, druga okomita. Prvo desno polje je zlatne boje i urešeno je s tri grozda. Boje grozdova su crvena, bijela i plava. Lijevo je polje crveno i urešeno s tri klasa žita. Na trećem je donjem polju sudbeni kameni stol bijele boje, a nad njime lebde tri rode srebrne boje. Nad cijelim je grbom zlatna zidana kruna. (Čl. 5, Odluka, 1993; Čl. 6, Statut, 1994; Čl. 6, Statut, 2006; Čl. 6, Statut, 2009.)

Opis zastave: Dimenzije zastave su: širina 100 cm, visina 200 cm. Zastavu čine naizmjenično poredani rombovi zlatne i bijele boje čija je duža dijagonala postavljena uzdužno. Dužina stranice romba je 17,5 cm. Rombove čine dijagonale i njima paralelne dužine između kojih je razmak 15 cm. Gornji rub zastave čini red istokračnih trokuta zlatne boje s vrhom okrenutim prema dolje (polovice rombova), a donji rub čini red rombova zlatne boje. Donji rub zastave je nazubljen i čine ga vrhovi rombova zlatne boje. Grb Grada smješten je u sredini zastave 30 cm od lijevog i desnog ruba zastave, te 65 cm od gornjeg ruba. Grb Grada je povijesni. Širina grba je 40 cm, visina grba je 60,4 cm. (Čl. 7, Odluka, 1993; Čl. 6, Statut, 1994; Čl. 6, Statut, 2006; Čl. 6, Statut, 2009.)
Izvori: Vinkovci OnLine http://www.gkvk.hr/ 20. 06. 1998.
Odluka o privremenom ustrojstvu grada Vinkovaca, 19.04.1993, Službeni vjesnik Županije Vukovarsko-srijemske, br. 2/1993, 23.06.1993.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/93-01/9, URBROJ: 515-04-03/1-93-2, 03.08.1993.
"Predstavljamo grb i zastavu Vinkovaca: Povijesni simboli grada", Vinkovački list, 27.08.1993,str. 1.
Odluka o grbu i zastavi grada Vinkovaca, 19.07.1993, Službeni vjesnik Županije Vukovarsko-srijemske, br. 4/1993, 11.10.1993.
Statut Grada Vinkovaca, 30.03.1994, Službeni vjesnik Županije Vukovarsko-srijemske, br. 4/1994, 23.04.1993.
Statut Grada Vinkovaca, Službeni glasnik Grada Vinkovaca, br. 2/2006.
Statut Grada Vinkovaca, 30.06.2009, Službeni glasnik Grada Vinkovaca, br. 8/2009, 01.07.2009.
Tomo Šalić: "Grbovi i zastave Vukovarsko-srijemske županije i njezinih gradova" in: Godišnjak ogranka Matice Hrvatske Vinkovci za 1995. godinu, br. 13, ISSN 0354-0979 UDK 908, pp. 185-208
Marko Landeka: "Moji Vinkovci", Vinkovački list, 14.01.1994.
Marko Landeka: "Moji Vinkovci", Vinkovački list, 21.01.1994.
Marko Landeka: "Grb i zastava Grada Vinkovaca", in: "Statut Grada Vinkovaca 1994.", Gradsko poglavarstvo Vinkovci, Vinkovci, 1996., str. 53-56.
"Život i djelo Mate Medvedovića", Vinkovački list, 17.06.1994.

Grb Vinkovaca usvojen je 22. rujna 1922, a naslikao ga je slikar Mirko Rački uz vodstvo Ivana Bojničića, prema idejnom rješenju Mate Medvedovića, šumarskog savjetnika i osnivača gradskog muzeja. Simbolika grba službeno se tumači ovako - zidana kruna podsjeća na rimsku Cibaliae, grad na kojem su današnji Vinkovci nastali; tri grozda su u bojama hrvatske trobojnice u zlatnom polju i tri klasa u crvenom predstavljaju bogatstvo kraja; u donjem plavom polju je kameni stol - simbol uloge Vinkovaca u nacionalnom pokretu 1848. godine; tri srebrne rode predstavljaju bogato močvarno područje. Bijele grede predstavljaju rijeku Bosut, s pritokom Ervenicom (odnosno Nevkoš, prema drugom tumačenju).
Grb je ponovo usvojen već Odlukom o privremenom ustrojstvu grada, da bi nekoliko mjeseci kasnije bila usvojena i zastava. Zastava se sastoji od polja bijelih i zlatnožutih rombova s gradskim grbom u sredini. Službeno na zastavi se rombovi uz donji rub produžuju u repove, dok je "svakodnevna" zastava tradicionalnija - pravokutna.

Od 1993. do 1997. Vinkovci su bili privremeno sjedište Županije.


Vinkovci, oko 1950. – 1990.

Zastava nepoznata. [Vinkovci, oko 1950. – 1990.]
Prihvaćena: 1974.
Opisi grba: Grad Vinkovci ima grb koji predstavlja kulturnu tradiciju grada i druge karakteristike grada i Općine Vinkovci. (Čl. 4a, Odluka, 1967.)
U Općini Vinkovci, grad Vinkovci ima svoj grb slijedi opis grba, spomenuta i zvijezda petokraka koja se umeće u grb... (Čl. 6, Statut, 1974.)

Napuštena: 19. travnja 1993.
Izvori: "Prijedlog izmejna i dopuna Statuta Općine Vinkovci", 31.01.1967, Novosti, 11.02.1967.
Dionizije Švagelj: "Spomen-ploča uglednom šumarskom stručnjaku", Novosti, 06.03.1970.
Josip Cigler: "Topografski položaj Cibala", Novosti, 04.09.1970.
Mira Kolar-Dimitrijević: "Pola stoljeća pretvaranja Vinkovaca u grad", Novosti, 23.10.1970.
"Isticanje državnih i republičkih zastava obavezno", Vinkovačke novosti, 19.03.1976.
"Regulirana upotreba gradskog grba", Vinkovačke novosti, 11.06.1976.
Odluka o dopunama i izmjenama Statuta općine Vinkovci, Službeni vjesnik, 2/67. prema:
Marko Landeka: "Grb i zastava Grada Vinkovaca", in: "Statut Grada Vinkovaca 1994.", Gradsko poglavarstvo Vinkovci, Vinkovci, 1996., str. 53-56.
Statut Općine Vinkovci, Službeni vjesnik, br. 4/74. prema istom.

Grb usvojen 1922. godine, prema novinskim izvješćima, u kontinuiranoj je uporabi odonda - iako je uporaba u praksi prekinuta nakon 1945. Statutom 1967. pomovo se spominje, bez naznake ikakvih izmjena u njemu, a 1974. dodana je crvena petokraka zvijezda (ali se ne spominje i natpis s imenom grada u grbu). Originalni izgled ponovo je uveden 1990., a formalno tek 1993.


Vinkovci, 1923. – 1945.

Prihvaćena: 22. rujna 1922.     Odobrena: 26. siječnja 1923.
Dizajn: Mate Medvedović
Opis grba: taj grb dijele u tri dijela srebrne pruge; jedna horizontalna, druga vertikalna. Prvo, desno je polje zlatno i urešeno s tri grozda. Lijevo je polje crveno i urešeno s tri klasa žita. Na trećem je donjem polju kameni stol, a nad njim lebde tri rode. Nad cijelim je grbom zlatna zidana kruna. (Ukaz, 1923.)
Izvori: Marko Landeka: "Grb i zastava Grada Vinkovaca", in: "Statut Grada Vinkovaca 1994.", Gradsko poglavarstvo Vinkovci, Vinkovci, 1996., str. 53-56.
(Ukaz o podjeli grba gradu Vinkovcima, 26.01.1923, Narodne novine, br. 49/1923, 28.02.1923.)
Matija Klajn: Grb Grada Vinkovaca, Vinkovci, 1964.

Nakon što je Gradsko zastupstvo 22. rujna 1922. usvojilo prijedlog grba, on je podnesen kralju Aleksandru na odobrenje. Grb je odobren 26. siječnja 1923., što je objavljenu u Narodnim novinama, br. 49 od 28. veljače 1923.Županja

[Županja] [Normal] [Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Županja]
[Županja]
Prihvaćena: 30. lipnja 1993.     Odobrena: 16. studenog 1993. [N]
Dizajn: Ivan Herman, akademski slikar iz Županje
Odobreni blazon grba: [Grb grada Županja je u obliku štita. Iznad grba razvijena je lenta preko čije plave podloge piše bijelim slovima "Županja". Grb je podijeljen na tri dijela, dva manja u gornjem i jednim većim u donjem dijelu. Granicu između gornjeg i donjeg dijela čini hrvatski troplet koji simbolizira pismenost i kulturu hrvatskog naroda ovog kraja. Desna gornja strana grba ima devet crveno-bijelih polja, dio hrvatskog grba. Unutar polja nalazi se stilizirana crkva Mučeništva Sv. Ivana KrstiteIja u Županji, sagrađena 1800. godine na mjestu stare, drvene Župne crkve. Lijeva gornja polovica grba ispunjena je sa dva panja i hrastovim listom na bijeloj osnovi (osnovna boja narodne nošnje ovoga kraja). Panjevi predstavljaju iskrčene šumske površine u vrijeme formiranja naselja Županje tzv. "panje". Od riječi "župa" i "panje" nastaje i prvobitno ime današnjeg grada Županje. Hrastov list simbol je starih hrastovih šuma, obojen zlatno i zeleno (materijalna i ekološka vrijednost slavonskih šuma). Ispod tropleta na svijetlo modroj površini (tradicionalna boja nošnji i rijeke Save) nalazi se crtež pluga koji predstavlja osnovnu djelatnost naših ljudi tijekom stoljeća - poljodjelstvo. U donjem, zaobljenom dijelu grba prikazan je ukras s narodne nošnje "zlatare". On predstavlja osjećaj za lijepo, iskazan posebno u izradi i ukrašavanju narodnih nošnji u Županji.]*
Odobreni opis zastave: [Zastava grada je dimenzije 200 × 100 cm. Zastavu čine dva uzdužna polja od kojih je desno bijelo, a lijevo svjetlo modro. Cijeli rub zastave opšiven je zlatnim resama širine 3 cm. Na zastavi se nalazi grb Grada Županje udaljen od gornjeg ruba 50 cm, visine 50 cm i širine 30 cm. Grb je otisnut u pet boja. Od rubova zastave grb je udaljen 35 cm s lijeve i desne strane.]*
Opis grba: Grb je u obliku štita i identičan je s oblikom hrvatskog povijesnog i republičkog Grba. Iznad Grba razvijena je lenta preko čije plave podloge piše bijelim slovima "ŽUPANJA". Grb je podijeljen na tri dijela, dva manja u gornjem i jednim većim u donjem dijelu. Granicu između gornjeg i donjeg dijela čini hrvatski troplet koji simbolizira pismenost i kulturu hrvatskog naroda ovog kraja. Desna gornja strana Grba ima devet crveno bijelih polja, dio hrvatskog Grba. Unutar polja nalazi se stilizirana crkva Mučeništva Sv. Ivana Krstitelja u Županji, sagrađena 1800. godine na mjestu stare, drvene Župne crkve. Lijeva gornja polovica Grba ispunjena je sa dva panja i hrastovim listom na bijeloj osnovi (osnovna nošnja narodne nošnje ovoga kraja). Panjevi predstavljaju iskrčene šumske površine u vrijeme formiranja naselja Županje tzv. "panje". Od riječi "župa" i "panje" nastaje i prvobitno ime današnjeg Grada Županje. Hrastov list simbol je starih hrastovih šuma, obojen zlatno i zeleno (materijalna i ekološka vrijednost slavonskih šuma). Ispod tropleta na svjetlo modroj površini (tradicionalna boja nošnje i rijeke Save) nalazi se crtež pluga koji predstavlja osnovnu djelatnost naših ljudi tijekom stoljeća - poljodjelstva. U donjem, zaobljenom dijelu Grba prikazanje ukras s narodne nošnje "zlatare". On predstavlja osjećaj za lijepo, iskazan posebno u izradi i ukrašavanju narodnih nošnji u Županji. (Čl. 4, Odluka, 1993; Čl. 5, Statut, 1994; Čl. 5, Statut, 2001; Čl. 5, Statut, 2009.)
Opisi zastave: (ut supra Čl. 5, Odluka, 1993; Čl. 6, Statut, 1994.)
Zastavu čine dva uzdužna polja od kojih je desno bijelo, a lijevo svijetlomodro. Cijeli rub zastave opšiven je zlatnim resama širine 3 cm. Na zastavi se nalazi Grb Grada udaljen od gornjeg ruba 50 cm visine i širine 50 cm. Grb je otisnut u pet (5) boja. Od rubova zastave grb je udaljen 35 cm s lijeve i desne strane. Širina zastave je 100 cm, visina zastave je 200 cm. (Čl. 6, Statut, 2001; Čl. 6, Statut, 2009.)

Izvori: Odluka o grbu i zastavi grada Županja, 30.06.1993, Službeni vjesnik Županije Vukovarsko-srijemske, br. 5/1993, 24.11.1993.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/93-01/14, URBROJ: 515-04-03/1-93-2, 16.11.1993.
Statut Grada Županja, 31.03.1994, Službeni vjesnik Županije Vukovarsko-srijemske, br. 5/1994, 29.04.1994.
Statut Grada Županje, 10.10.2001, Službeni vjesnik Grada Županje, br. 9/2001.
Odluka o uporabi grba i zastave Grada Županje, 18.04.2007, Službeni vjesnik Grada Županje, br. 2/2007.
Statut Grada Županje, 19.06.2009, Službeni vjesnik Grada Županje, br. 4/2009.
Tomo Šalić: "Grbovi i zastave Vukovarsko-srijemske županije i njezinih gradova" in: Godišnjak ogranka Matice Hrvatske Vinkovci za 1995. godinu, br. 13, ISSN 0354-0979 UDK 908, pp. 185-208
Dnevni red 13. sjednice Gradoskog vijeća, 18.04.2007, Grad Županja, www.zupanja.hr 07.10.2009.

Grb Županje je vodoravno razdijeljen u luku zlatnim tropletom gore raskoljen, desno crveno-srebrni šah od devet polja u njima srebrna crkva zlatnih krovova, lijevo u srebrnom između dva zlatno-srebrno raskoljena panja ljevokoso razdijeljen ljevokoso postavljen hrastov list, dolje u plavom zlatni plug iznad bijelog zlatno vezenog iz dna izlazećeg ornamenta narodne nošnje. Iznad štita je plava lenta sa srebrnim natpisom ŽUPANJA. Prikazana je crkva Mučeništva Sv. Ivana Krstitelja u Županji, sagrađena 1800. godine na mjestu stare, drvene župne crkve. Panjevi predstavljaju krčevine nastale izgradnjom grada u XVII. stoljeću, ujedno simboliziraju ime grada za koje se misli da je nastalo od riječi "župa" i "panje". List je simbol bogatstva hrastovih šuma ovog područja. Svijetlo plava boja u donjem dijelu i bijela su tradicionalne boje županjske narodne nošnje, a ornament u dnu dio je zlatom vezene svečane nošnje tzv. zlatare.
Zastava je bijelo i svijetlo plava dvobojnica postavljena okomito s grbom u sredini odmaknutim prema gornjem rubu. Kada se ponekad koristi u vodoravnom isticanju, plava pruga nalazi se iznad bijele. Boje zastave također se temelje na glavnim bojama tradicionalne narodne nošnje.

* Napomena: službeni opis grba u rješenju Ministarstva jednostavno prepisuje odredbe iz gradskih odluka; rješenje je izrađeno prije uspostave Povjerenstva za odobravanje grbova i zastava i za razliku od kasnijih rješenja, ne sadrži stručno izrađen heraldički blazon.[Prethodna stranica: Vukovarsko-srijemska županija][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Vukovar and Srijem County - Cities][Slijedeća stranica: Vukovarsko-srijemska županija - općine]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2017 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.