[Prethodna stranica: Dubrovačko-neretvanska županija - gradovi][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Dubrovnik and Neretva County - Communities][Slijedeća stranica: Međimurska županija]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 3. listopada 2000.
Posljednja promjena: 27. prosinca 2023.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Dubrovačko-neretvanske županije.

Dubrovačko-neretvanska županija - općine


 1. Blato
 2. Dubrovačko primorje
 3. Janjina
 4. Konavle
 5. Kula Norinska
 6. Lastovo
 7. Lumbarda
 8. Mljet
 9. Orebić
 10. Pojezerje
 11. Slivno
 12. Smokvica
 13. Ston
 14. Trpanj
 15. Vela Luka
 16. Zažablje
 17. Župa dubrovačka

Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Gradske i općinske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Izuzeci od tog pravila toleriraju se u slučaju gradova koji imaju tradicionalnu zastavu stariju od tog pravilnika. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobili odobrenje. Unatoč tome, neki gradovi i općine koriste rješenja koja nisu odobrena. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim općinskim dokumentima.
Godine 1997. novoustrojene su općine Dubrovačko primorje, Janjina, Lumbarda, Trpanj i Župa dubrovačka.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Blato

[Blato] [Normal] 1:2 | 5:8 [Državna zastava na kopnu] [Blato]
[Blato]
Prihvaćena: 29. ožujka 1994.     Odobrena: 29. lipnja 1994.
Dizajn: Željko Drakulić, idejno rješenje grba Pero Čimbur iz Zagreba, zastave Vinko Protić, rođeni Blaćanin iz Splita
Odobreni blazon grba: [Grb Općine Blato je štitastog oblika, omeđen žutom crtom. Podloga grba dijeli se u dva dijela pleternom ornamentikom žute boje. U gornjem dijelu grba na bijeloj podlozi nalaze se crkvice sv. Križa i sv. Jerolima, a ispod njih u sredini kula sa 5 zubaca u kruni. U sredini kule u otvoru nalazi se list vinove loze i grančica masline. U donjem dijelu grba na plavoj podlozi nalaze se dva ukrštena kumpanjolska mača, a iznad kojih je kumpanjolska kapa.]
Odobreni opis zastave: [Zastava je pravokutnog oblika. Omjer dužine i širine zastave je 1:1,6. Podloga zastave je bordo - crvene boje omeđena žutom pleternom ornamentikom. U sredini zastave se nalazi grb općine.]
Opisi grba: Grb Općine je grb utvrđen i po pravilima heraldike opisan u Statutu Općine. Grb Općine je štitastog oblika, omeđen žutom crtom. Podloga grba dijeli se u dva dijela pleternom ornamentikom žute boje. U gornjem dijelu grba na bijeloj podlozi nalaze se crkvice sv. Križa i sv. Jerolima, a ispod njih u sredini kula sa 5 zubaca u kruni. U sredini kule u otvoru nalazi se list vinove loze i grančica masline. U donjem dijelu grba na plavoj podlozi nalaze se dva ukrštena kumpanjolska mača, a iznad kojih je kumpanjolska kapa. (Čl. 7, Odluka, 1994.)
Grb Općine je štitastog oblika, omeđen žutom crtom. Podloga grba dijeli se u dva dijela pleternom ornamentikom žute boje. U gornjem dijelu grba na bijeloj podlozi nalaze se crkvice sv. Križa i sv. Jerolima, a ispod njih u sredini kula sa 5 zubaca u kruni. U sredini kule u otvoru nalazi se list vinove loze i grančica masline. U donjem dijelu grba na plavoj podlozi nalaze se dva ukrštena kumpanjolska mača, a iznad kojih je kumpanjolska kapa. (Čl. 5, Statut, 1994.)
Grb Općine Blato je štitastog oblika, omeđen žutom crtom. Podloga grba dijeli se u dva dijela pleternom ornamentikom žute boje. U gornjem dijelu grba na bijeloj podlozi nalaze se crkvice sv. Križa i sv. Jerolima, a ispod njih u sredini kula sa 5 zubaca u kruni. U sredini kule u otvoru nalazi se list vinove loze i grančica masline. U donjem dijelu grba na plavoj podlozi nalaze se dva ukrštena kumpanjolska mača, a iznad kojih je kumpanjolska kapa. (Čl. 4, Statut, 2001.)
Grb Općine Blato je štitastog oblika, omeđen žutom crtom. Podloga grba dijeli se u dva dijela pleternom ornamentikom žute boje. U gornjem dijelu grba na bijeloj podlozi nalaze se crkvice sv. Križa i sv. Jerolima, a ispod njih u sredini kula sa 5 zubaca u kruni. U sredini kule u otvoru nalazi se list vinove loze i grančica masline. U donjem dijelu grba na plavoj podlozi nalaze se dva prekrižena kumpanjolska mača, a iznad kojih je kumpanjolska kapa. (Čl. 4, Statut, 2009; Čl. 4, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava Općine utvrđena je i njen opis je dat u Statutu Općine. […] Zastava je pravokutnog oblika. Omjer dužine i širine zastave je 1:1,6. Podloga zastave je bordo - crvene boje omeđena žutom pleternom ornamentikom. U sredini zastave se nalazi grb općine. (Čl. 10, Odluka, 1994.)
Zastava Općine je jednobojna i to bordo - crvena boja omeđena žutom pleternom ornamentikom. U sredini zastave nalazi se grb općine. Omjer širine i dužine zastave je 1,6:1. (Čl. 5, Statut, 1994.)
Zastava Općine Blato je jednobojna i to bordo - crvena boja omeđena žutom pleternom ornamentikom. U sredini zastave nalazi se grb Općine. Omjer širine i dužine zastave je 1.6:1. (Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 4, Statut, 2009; Čl. 4, Statut, 2013.)

Izvori: Informacija Ivan Grbin, Korčula pages, http://www.tel.fer.hr/hrvatska/HRgradovi/Korcula/Korcula.html 1996.
Odluka o izgledu, načinu i zaštiti uporabe grba i zastave Općine Blato, 29.03.1994, Službeni glasnik Općine Blato, br. 3/1994, 29.03.1994.
Statut Općine Blato, 29.03.1994, Službeni glasnik Općine Blato, br. 3/1994, 29.03.1994.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/94-01/29, URBROJ: 515-03-03/1-94-2, 29.06.1994.
Odluka o izmjeni Odluke o izgledu, načinu i zaštiti uporabe grba i zastave Općine Blato, 19.11.1998, Službeni glasnik Općine Blato, br. 5/1998, 15.12.1998.
Statut Općine Blato, 11.10.2001, Službeni glasnik Općine Blato, br. 5/2001, 15.10.2001.
"Grb, zastava i statut Općine", Općina Blato, www.blato.hr, 30.08.2009.
Statut Općine Blato, 14.07.2009, Službeni glasnik Općine Blato, br. 5/2009, 15.07.2009.
Statut Općine Blato (pročišćeni tekst), 23.10.2013, Službeni glasnik Općine Blato, br. 9/2013, 08.11.2013.
Hugo Gerard Ströhl: "Städte-Wappen von Österreich-Ungarn", Wien, 1904 (2002 Archiv Verlag reprint), p. 83
Emilij Laszowski: "Grbovi Jugoslavije", Kava Hag, Zagreb, 1936. str. 22-23

Grb Blata je u srebrnom crvena kula između dvije crvene crkve iznad nje i s ukrštenim grančicama masline i vinove loze u vratima kule te u plavom podnožju odvojenim zlatnim tropletom dvije ukrštene sablje ispred trobojne blajske kape. Na grbu su prikazane dvije blajske crkve. Ströhl bilježi povijesni grb (zapravo pečat) u plavom srebrna kulu sa zlatnom konjskom glavom u vratima, a slično bilježi i Laszowski. Sablje blajske i kapa odnose se na blajsku kumpaniju, dio tradicionalne viteške igre moreška. Zastava je tamno crvene boje s grbom u sredini. Zastava je de jure obrubljena zlatnim tropletom, a propisan je razmjer 5:8.Dubrovačko primorje

Sjedište: Slano

[Dubrovačko primorje] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Dubrovačko primorje]
Prihvaćena: 10. ožujka 2008.     Odobrena: 16. lipnja 2008.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U srebrnom/bijelom crveni trojarbolni brod, glava štita: u crvenome prekrižene srebrna/bijela lijerica i maslinova grančica.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Opis grba općine Dubrovačko primorje: U srebrnom/bijelom polju crveni trojarbolni brod, a u glavi štita na crvenom polju prekriženi srebrna/bijela lijerica i maslinova grančica s 12 zlatnih/žutih plodova. (Čl. 4, Odluka, 2008.)
Opis zastave: Zastava općine Dubrovačko primorje je omjera širine i dužine 1:2 (jedan prema dva), plave je boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Izvori: Odluka o privremenom ustojstvu Općine Dubrovačko primorje, 09.06.1997, Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, br. 4/1997, 01.10.1997.
Povijesni grb Općine Dubrovačko Primorje - podaci o postojanju, dopis Hrvatskog državnog arhiva, 16.11.2007.
Odluka o grbu i zastavi općine Dubrovačko primorje, 10.03.2008.
"Sjednica općinskog vijeća općine Dubrovačko primorje - Doli ne smiju biti vojna luka!", Dubrovački vjesnik, br. 2981, 14.03.2008.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/08-01/16, URBROJ: 515-10/06-08-3, 16.06.2008.
"Priopćenje sa 23. sjednice Općinskog vijeća", Općina Dubrovačko primorje, www.dubrovackoprimorje.hr, 15.12.2008.
Mladen Stojić: "The Official Coats of Arms of Countys, Towns and Communes in Republic of Croatia", Heraldic-Art, poster, 1st European Conference On Heraldry and Vexillology, Cieszyn, Poland, 2012.
"Župan na proslavi Dana Općine Dubrovačko primorje", Dubrovački vjesnik, 22.05.2013, www.dubrovacki.hr, 02.06.2013.

Grb Dubrovačkog primorja je u srebrnom crveni brod s punim jedrima na tri jarbola i u zaglavlju ukrštene srebrna lijerica i zelena grana masline sa zlatnim plodovima. Prikazana je karaka, tipičan brod dubrovačke trgovačke mornarice na njezinom vrhuncu. Lijerica (lirica, vijalo) je lokalni gudaći instrument s tri žice. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini.

Ustrojena 1997. izdvajanjem iz grada Dubrovnika.Janjina

[Janjina] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Janjina]
Prihvaćena: 2008.     Odobrena: Da, datum nepoznat.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Izvori: Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Janjina, 17.05.1997, Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, br. 3/1997, 20.07.1997.
Statut Općine Janjina, 07.11.2001, Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, br. 8/2001, 28.12.2001.
Statut Općine Janjina, 06.02.2006, Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, br. 1/2006, 20.02.2006.
Statut Općine Janjina, 07.07.2009, Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, br. 10/2009, 14.09.2009.
Statut Općine Janjina, 15.03.2013, Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, br. 6/2013, 03.05.2013.
"Janjina dobila grb i zastavu", Dubrovački vjesnik, br. 2976, 08.02.2008.
Općina Janjina, www.janjina.hr

Grb Janjine je na plavoj pozadini sjedeći je lik sv. Vlaha. Sv. Vlaho je od 1628. godine zaštitnik janjinske župe, a na grbu je prikazan prema kipu koji se nalazi na zgradi Kneževa dvora, sjedišta nekadašnje kapetanije Dubrovačke Republike ustanovljene u Janjini 1465. godine. Zastava je žuta s grbom u sredini, a svečana zastava je gonfalon na kojem su još su i grančice masline i vinove loze.

Ustrojena 1997. izdvajanjem iz općine Ston.Konavle

Sjedište: Cavtat

[Konavle] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Konavle]
[Konavle] [Konavle]
Prihvaćena: 16. prosinca 2005.     Odobrena: 2. lipnja 2005.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U crvenome iz podnožja izrasta žena u konavoskoj nošnji.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 bijele boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Opis Grba općine Konavle: U trokutastom srcolikom štitu, u crvenom polju, žena u konavoskoj nošnji do koljena. (Čl. 4, Statutarna odluka, 2005.)
Opis zastave: Opis zastave općine Konavle: Zastava je jednobojna bijele boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom, visina grba je 2/3 širine zastave. (Čl. 7, Statutarna odluka, 2005.)
Izvori: Općina Konavle, www.opcinakonavle.hr, 10.09.2009.
Statut Općine Konavle, 31.03.1994, Službeni glasnik Županije dubrovačko-neretvanske, Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Mljet, Općine Ston, br. 5/1994, 13.04.1994.
Statut Općine Konavle, 15.03.2002, Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, br. 2/2002, 27.03.2002.
Rješenje Središnjeg državnog ureda za upravu, KLASA: UP/I-017-01/04-01/40, URBROJ: 515-10/06-05-6, 02.06.2005.
Statutarna odluka o grbu i zastavi Općine Konavle, 16.12.2005, Službeni glasnik Općine Konavle, br. 9/2005, 23.12.2005.
Statut Općine Konavle (pročišćeni tekst), 15.03.2006, Službeni glasnik Općine Konavle, br. 2/2006, 22.03.2006.
Statut Općine Konavle, 15.07.2009, Službeni glasnik Općine Konavle, br. 4/2009, 20.07.2009.
Odluka o izmjenama Statutarne odluke o grbu i zastavi Općine Konavle, Službeni glasnik Općine Konavle, 15.07.2009, br. 4/2009, 20.07.2009.
Statut Općine Konavle (pročišćeni tekst), 11.08.2014, Službeni glasnik Općine Konavle, br. 6/2014, 14.08.2014.

Grb Konavla je u crvenom iz dna izlazi djevojka u narodnoj nošnji. Prikazana je bogata konavoska nošnja koja se sastoji od tipične bijele kape, zlatom ukrašenog crnog kratkog kaputa, plavog opasača i bijele pregače. Zastava je bijela sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je bijeli gonfalon koji završava trokutasto sa zlatnim resama, u sredini grb nadvišen imenom općine, a ispod ukrštene grančice masline i loze. Stolne su zastavice pojednostavljene inačice svečane, okomite trokutastog kraja, blijedo žute, sa zlatnim obrubom duž vanjske četiri stranice, a ukrasne su grančice prikazane u prirodnim bojama.Kula Norinska

[Kula Norinska] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Kula Norinska]
Prihvaćena: oko 2011.     Odobrena: Nepoznato.
Izvori: Javni poziv za predlaganje idejnog, likovnog i grafičkog rješenja grba i zastave Općina Kula Norinska, 10.11.2010, Općina Kula Norinska, kulanorinska.hr, 10.01.2012.
Grb i zastava, Općina Kula Norinska, www.facebook.com/opcina.kulanorinska, 29.07.2011.
Statut Općine Kula Norinska, 17.08.2009, Neretvanski glasnik - Službeno glasilo Grada Metkovića, Grada Opuzena i općina Slivno, Zažablje, Kula Norinska, Pojezerje, br. 7/2009, 20.11.2009.
Statut Općine Kula Norinska, 26.03.2013, Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, br. 6/2013, 03.05.2013.

Grb Kule Norinske je u crvenom tri srebrne grede i preko njih srebrna kula Norinska s križem na svojoj desnoj strani izlazi iz plavog zaobljenog skraćenog šiljka sa srebrnom niti sniženog roga i šest zlatnih kugli, 3-2-1. Srebrne grede predstavljaju brojne rukavce i irigacijske kanale Neretve. Prikazana je kula po kojoj je općina dobila ime, koja je izgrađena oko 1500. s velikim strateškim značajem na rijeci, a često je mijenjala vlasnike. Na nju je 1934. postavljen križ s natpisom u spomen 250 godina konačnog oslobođenja od Turaka. Skraćeni šiljak sa srebrnom linijom predstavlja provu neretvanske lađe. Zlatne kugle predstavljaju tradicionalnu proizvodnju vina, ali se kaže da predstavljaju i suvremenu proizvodnju mandarina i poljoprivredu općenito. Zastava je plava sa zlatno obrubljenim grbom u sredini.
Čini se da simboli nisu i formalno usvojeni.Lastovo

[Lastovo] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Lastovo]
[Lastovo]
Prihvaćena: 17. lipnja 1999.     Odobrena: 18. svibnja 1999.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U srebrnome sv. Kuzma i sv. Damjan okrenuti jedan prema drugome drže zlatne posude, nadvisuje ih zlatno sunce koje izrasta iz vrha štita.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 crvene boje sa žuto obrubljenim grbom Općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine Lastovo je povijesni grb, napravljen po heraldičkim pravilima. Opis grba počinje izgledom štita . Donji dio štita je u formi pravilnoga polukruga, a gornji je ravan. Temeljna boja štita grba za Općinu Lastovo je bijela. U bijelom polju štita su likovi svetih Kuzme i Damjana, okrenuti jedan prema drugome, u crvenoj odori s kapuljačama i bijelim pregačama , lica prirodna s bijelom bradom i brkovima, na nogama zlatna obuća. Sveti Damjan desnom rukom drži zlatni muzar, a lijevom zlatnu posudu za lijekove. Sveti Kuzma lijevom rukom drzi zlatni tučak iznad mužara, a u desnoj ruci zlatnu posudu. Gore sa ruba štita je polukružno zlatno sunce s trinaest zraka. (Čl. 7, Odluke, 1999.)
Opis zastave: Zastava Općine Lastovo je jednobojna, crvene boje, pravokutnog oblika sa odnosom stranica 2:1. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine, obostrano opisan u članku 7. ove Odluke, odijeljen od crvenog polja zlatnim rubom. Svečana unikatna izvedba zastave dodatno se ukrašava zlatnim rubnim trakama i resicama. (Čl. 10, Odluka, 1999.)
Izvori: Odluka o grbu i zastavi Općine Lastovo, 17.06.1999, Službeni glasnik Općine Lastovo, br. ?/1999.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/98-01/50, URBROJ: 515-02-01/1-99-69, 18.05.1999.
Statut Općine Lastovo, 13.07.2009, Službeni glasnik Općine Lastovo, br. 3/2009, 13.07.2009.
Statut Općine Lastovo (pročišćeni tekst), 16.04.2013, Službeni glasnik Općine Lastovo, br. 2/2013, lastovo.hr, 20.11.2013.
“Likovna rješenja službenih grbova odobrena od Ministarstva uprave a na temelju pozitivne ocjene od Povjerenstva za odobrenje grba i zastave”, poster, 4 str, Heraldic art d.o.o. Rijeka (2006.)

Grb Lastova je u srebrnom dva ljekarnika odjevena u crveno s bijelim pregačama, svaki drži po jednu zlatnu posudu i zajednički drže zlatne stupu i tučak, a iz zaglavlja izlazi zlatno sunce. Likovi ljekarnika predstavljaju svete Kuzmu i Damjana, zaštitnike mjesta, čiji se likovi pojavljuju već na srednjovjekovnim pečatima općine. Zastava je crvena sa zlatno obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava ovješena je o prečki i s tegnom prečkom u dnu, pravokutna crvena žuto obrubljena sa žuto obrubljenim grbom u sredini, imenom općine u dva luka iznad i dvije grančice loze i grozdom ispod.Lumbarda

[Lumbarda] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Lumbarda]
[Lumbarda] [Lumbarda]
Prihvaćena: 13. ožujka 2012.     Odobrena: 26. lipnja 2012.
Odobreni blazon grba: U plavome polju srebrni/bijeli kapitel, u podnožju prekrižene zlatno/žute grančice masline i vinove loze s plodovima.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Na poluokruglom štitu u plavom, bijeli-srebrni kapitel (korintski), ispod ukrižene žute-zlatne grančice, desno masline, lijevo vinove loze. (Čl. 5, Odluka, 2012.)
Grb se sastoji od štita i sadržaja unutar njega. Na poluokruglom štitu u plavom, bijeli-srebrni kapitel (korintski), ispod ukrižene žute-zlatne grančice, desno masline, lijevo vinove loze. (Čl. 1, Statutarna odluka, 2012; Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava Općine je jednobojna plave boje, dimenzije omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom. Zastava je uspravna. (Čl. 8, Odluka, 2012.)
Počasna zastava – gonfalon - je: - jednobojna plave boje, - dvostruko skrojena i podstavljena, - dimenzije 80x150 cm, - materijal zastave je ATLAS-SVILA visokog sjaja boje u skladu s likovnim rješenjem, na rubovima obrubljena zlatnom trakom a na dnu repa zlatnim resicama, - u sredini, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine iscrtan bojama za tekstil, završno sve konture obrađene specijalnim bojama sa efektom reljefnosti, - iznad grba zlatnim slovima obrubljenim zlatnom konturnom bojom ispisan je natpis OPĆINA LUMBARDA, - ispod grba u repu pocasne zastave ukrižene su grančice vinove loze, u boji starog zlata sve u skladu sa likovnim rješenjem izvornika, - ukrasni štap za ovjes počasne zastave izrađen je od drva ili mesinga sa ukrasnim kuglama, opremljen je priborom za ovjes, cordonom, ukrasnim kuglicama, cufićima i alkom, - ukrasno koplje za nošenje počasne zastave je drveno ili mesingano ukrasno koplje, visine H= 300 cm zaštićeno odgovarajućim bezbojnim lakom, - postolje za nošenje zastave je masivno od željeza unikatno iskovano postolje, obojeno zlatnom bojom s mogućnošću postavljanja tri koplja s zastavama – sve obojeno u zlatnoj boji sukladno likovnom rješenju izvornika. (Čl. 9, Odluka, 2012.)
Zastava Općine je jednobojna plave boje, dimenzije omjera dužine i širine 2:1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom. Zastava je uspravna. (Čl. 1, Statutarna odluka, 2012; Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: Statut Općine Lumbarda, 23.04.1998, Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, br. 9/1998, 30.12.1998.
(Statut Općine Lumbarda, Službeni glasnik Općine Lumbarda, br. 2/2006)
Statut Općine Lumbarda, 01.08.2009, Službeni glasnik Općine Lumbarda, br. 2/2009, opcinalumbarda.com, 01.06.2012.
Odluka o grbu i zastavi Općine Lumbarda, 13.03.2012, Službeni glasnik Općine Lumbarda, br. 3/2012, 03.08.2012, opcinalumbarda.com
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-01/12-01/7, URBROJ: 515-02-02-01/1-12-03, 26.06.2012.
"Dan Općine Lumbarda", Dubrovački vjesnik, 15.08.2012.
"Svečano predstavljena monografija o vinu Grk", www.ikorcula.net, 20.08.2012.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Lumbarda, 12.11.2012, Službeni glasnik Općine Lumbarda, br. 4/2012, 28.11.2012.
Statut Općine Lumbarda, 26.02.2013, Službeni glasnik Općine Lumbarda, br. 1/2013, 29.03.2013.
Statut Općine Lumbarda, 27.03.2013, Službeni glasnik Općine Lumbarda, br. 3/2013, 03.04.2013.

Grb Lumbarde je u plavom srebrni kapitel korintskog stupa i u dnu ukrštene zlatne grančice masline i vinove loze. Zastave je plava sa zlatno obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je plavi gonfalon s grbom u sredini, imenom općine iznad i grančicama vinove loze ispod. Stolne su zastavice istog izgleda pojednostavljenog oblika.

Ustrojena 1997. izdvajanjem iz grada Korčule.


Lumbarda, 1998. – 2012.

Prihvaćena: 23. travnja 1998.     Odobrena: Ne, dizajn povučen iz uporabe ili nikada nije uporabljen.
Opisi grba: Osnova grba je osmišljeni sustav njezinih simbola i boja: bijela (kamen - "psefizma"), modra (more - nebo), zlatnožuta (sunce - grožđe grk), zelena (bor - maslina). (Čl. 5, Statut, 1998.)
Grb se sastoji od štita i sadržaja unutar njega. Osnova grba je osmišljen sustav njezinih simbola i boja: bijela (kamen – "psefizma"), modra (more – nebo) i zelena (bor – maslina). (Čl. 5, Statut, 2009.)

Opisi zastave: Osnova zastave jest osmišljen sustav modre i zlatnožute boje. (Čl. 5, Statut, 1998.)
Osnova zastave jest osmišljen sustav modre i zlatnožute boje s ukonponiranim grbom. (Čl. 5, Statut, 2009.)

Napuštena: 13. ožujka 2012.
Izvori: Statut Općine Lumbarda, 23.04.1998, Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, br. 9/1998, 30.12.1998.
(Statut Općine Lumbarda, Službeni glasnik Općine Lumbarda, br. 2/2006)
Statut Općine Lumbarda, 01.08.2009, Službeni glasnik Općine Lumbarda, br. 2/2009, opcinalumbarda.com, 01.06.2012.

Prema ranijim statutima, grb je bio opsian kao "osmišljen sustav njezinih simbola i boja: bijela (kamen - 'psefizma', kameni spomenik iz 4 st. p. n. e.), modra (more - nebo), zlatnožuta (sunce - grožđe grk), zelena (bor - maslina)". Zastava je bila opsiana kao "osmišljen sustav modre i zlatnožute boje". Grafički prikaz ovih opisa nije nikada izrađen.Mljet

Sjedište: Babino Polje

[Mljet] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Mljet]
U upotrebi: od 2009.
Prihvaćena: 22. prosinca 2011.     Odobrena: 5. rujna 2011.
Odobreni blazon grba: U plavome polju zlatni/žuti štit i na njemu zeleni štit.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opisi grba: Opis Grba Općine Mljet: U srcolikom – trokutastom štitu u plavom polju zlatni štit, u kojem je zeleni štitić. (Čl. 3, Odluka, 2011.)
Opis Grba Općine: U srcolikom – trokutastom štitu u plavom polju zlatni štit, u kojem je zeleni štitić. (Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Opis zastave Općine Mljet: Zastava je jednobojna, svijetloplave boje, dimenzija omjera dužine i širine 2 : 1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala, nalazi se grb Općine, obostrano obrubljen zlatno/žutom trakom. Opis svečane zastave Općine Mljet – gonfalona: Svečana zastava – gonfalon je jednobojna, svijetloplave boje, dimenzija 80 x 150 cm. Na zastavi je natpis slovima zlatne boje: Općina Mljet, grb Općine Mljet obostrano obrubljen zlatno/žutom trakom i stilizirane grane masline i bora s plodom. Zastava je obrubljena zlatnom trakom i na dnu ima zlatno/crne rese. (Čl. 4, Odluka, 2011.)
Opis zastave Općine: Zastava je jednobojna, svijetloplave boje, dimenzija omjera dužine i širine 2 (dva) : 1 (jedan), u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala, nalazi se grb Općine, obostrano obrubljen zlatno/žutom trakom. Opis svečane zastave Općine – gonfalona: Svečana zastava – gonfalon je jednobojna, svijetloplave boje, dimenzija 80 (osamdeset) x 150 (stopedeset) cm. Na zastavi je natpis slovima zlatne boje: Općina Mljet, grb Općine obostrano obrubljen zlatno/žutom trakom i stilizirane grane masline i bora s plodom. Zastava je obrubljena zlatnom trakom i na dnu ima zlatno/crne rese. (Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: Statut Općine Mljet, 12.04.1994, Službeni glasnik Županije dubrovačko-neretvanske, Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Mljet, Općine Ston, br. 5/1994, 13.04.1994.
Statut Općine Mljet, 12.04.1994, Službeni glasnik Županije Dubrovačko-Neretvanske, br. 2/1995, 18.05.1995.
(Odluka o izgledu zastave i grba Općine Mljet, 12.04.1994.)
Odluka o izgledu grba i zastave Općine Mljet, 03.09.1997, Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, br. 6/1997, 30.12.1997.
(Ivo Dabelić: "Arhivska građa za povijest otoka Mljeta", Dubrovnik, 2000.)
(Odluka o određivanju grba Općine Mljet, Odluka o određivanju zastave Općine Mljet, Odluka o određivanju počasne zastave Općine Mljet, 15.05.2008, Službeni glasnik Općine Mljet, br. 2/2008.) prema: Katalog informacija, 16.04.2014, Službeni glasnik Općine Mljet, br. 4/2014, 21.05.2014.
"Proslavljen Dan Općine Mljet", 29.06.2011, www.dubrovnik.hr
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-01/08-01/0035, URBROJ: 515-02-03-02/1-11-10, 05.09.2011.
Odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Mljet, 22.12.2011, Službeni glasnik Općine Mljet, br. 9/2011, 23.12.2011.
Statut Općine Mljet, 13.03.2013, Službeni glasnik Općine Mljet, br. 1/2013, 15.03.2013.

Grb Mljeta je u plavom zlatni štit u kojem je zeleni štitić. Ovo simbolično prikazuje zeleni otok sa zlatnim obalama unutar plavog mora. Zastava je svijetlo plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je svijetlo plavi gonfalon obrubljen zlatnim i sa zlatnim resama uz donji rub, sa zlatno obrubljenim grbom u sredini, zlatnim natpisom imena općine iznad i stiliziranim grančicama masline i bora s plodovima ispod.
Koristi se i stolna zastavica, okomita svijetlo plava s trokutastim krajem, s grbom u sredini iznad ornamentalnih zelenih grančica i bez natpisa s imenom općine.
Prema Dabeliću, srednjovjekovni grb općine Mljet nalazi se na trijemu crkve sv. Vlaha u Babinu Polju (prikazuje, čini se, bor na obali ispod grede), a u razdoblju od 1850. do 1921. godine koristio se grb (pečat?) s likom sv. Pavla Apostola.


Mljet, 1997. – oko 2009.

Prihvaćena: 3. rujna 1997.     Odobrena: Ne, dizajn povučen iz uporabe ili nikada nije uporabljen.
Opisi grba: Grb Općine ima oblik štita. Na štitu, izvedenom u plavoj boji, smješten je češer alepskog bora odnosno pinije. Na češeru je izvedeno Veliko jezero, a na jezeru otok. Na jezerskom otoku, smještena je kula. Štit je okrunjen simboličnim prikazom dijela hrvatskog grba i pletera na rpci i hrvatse zastave u kombinaciji crveno-bijelih kvadrata i boje plavoga mora, te sunca sa žutog pletera. (Čl. 5, Statut, 1994 [SG 1994].)
Grb općine Mljet utemeljen je na heraldičkoj simbolici koja proizlazi iz prirodnih i povijesnih osobitosti otoka. Na štitu - uobičajena omjera (V=2r+r/2) = izvedenog u kobalt plavoj boji, simbolu mora, smješten je češer alpskog bora (pinetum helepensis), simbola zimzelenog raslinja, temeljne značajke Mljeta, najšumovitijeg otoka Jadranskog mora. Češer je omeđen bijelom crtom, što označava kamenu obalu. Na češeru je izvedeno Veliko jezero, a na jezeru otok, što upućuje na jedinstvenu prirodnu znamenitost otoka Mljeta. Na jezerskom otoku, po središnjoj okomitoj osi, smještena je kula kao simbol prepoznatljivosti stare otočke arhitekture. Na gornjem rubu štita izveden je red kvadrata hrvatskog grba, a sa strana hrvatski pleter zlatne boje. Crveno bijeli kvadrati u kombinaciji sa plavim morem imaju simboliku zastave Republike Hrvatske. (Čl. 1, Odluka, 1997.)

Opisi zastave: Zastava Općine je svijetlo plave boje s grbom Općine u sredini. (Čl. 5, Statut, 1994 [SG 1994].)
Zastava Općine Mljet je svijetlo - plave boje u omjeru 2 : 1. Na sredini zastave je opisani grb, obrubljen zlatnom bojom. (Čl. 2, Odluka, 1997.)

Napuštena: 2009.
Izvori: Statut Općine Mljet, 12.04.1994, Službeni glasnik Županije dubrovačko-neretvanske, Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Mljet, Općine Ston, br. 5/1994, 13.04.1994.
Odluka o izgledu grba i zastave Općine Mljet, 03.09.1997, Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, br. 6/1997, 30.12.1997.

Grb Mljeta usvojen 1997. bio je u plavom u češeru alepskog bora obrubljenim srebrnim kula na otoku u jezeru. Zastava je bila svijetlo plava sa zlatno obrubljenim grbom u sredini.


Mljet, 1994. – 1997.

Prihvaćena: 12. travnja 1994.     Odobrena: Ne, dizajn povučen iz uporabe ili nikada nije uporabljen.
Opis grba: Grb Općine ima oblik štita. Na žutoj podlozi gornjeg dijela grba u desnom kutu je ispisan tekst: "Statute di Meleda 1345", a u lijevom kutu je naizmjenično poredano u tri reda devet crvenih i bijelih kockica. Na plavoj podlozi u obliku pletera donjeg dijela grba prikazana je u sredini stilizirana srednjovjekovna obrambena kula. (Čl. 5, Statut, 1994 [SG 1995].)
Opis zastave: Zastava Općine je svijetlo plave boje s grbom Općine u sredini. (Čl. 5, Statut, 1994.)
Napuštena: 3. rujna 1997.
Izvori: Statut Općine Mljet, 12.04.1994, Službeni glasnik Županije dubrovačko-neretvanske, Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Mljet, Općine Ston, br. 5/1994, 13.04.1994.
Statut Općine Mljet, 12.04.1994, Službeni glasnik Županije Dubrovačko-Neretvanske, br. 2/1995, 18.05.1995.
(Odluka o izgledu zastave i grba Općine Mljet, 12.04.1994.)
Odluka o izgledu grba i zastave Općine Mljet, 03.09.1997, Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, br. 6/1997, 30.12.1997.

Grb Mljeta usvojen 1994. bio je razdijeljen gore raskoljen: 1. crveno-srebrno šahirano 3×3, 2. u zlatnom natips Statute di Meleda 1345, 3. u plavom ispred pletera kula. Zastava je bila svijetlo plava s grbom u sredini.
Sva službena glasnika jedan iz 1994. i drugi iz 1995. objavila su isti Statut usvojen 1994. (s istim datumom, klasom i urudžbenim brojem), ali sadrže različite tekstove članaka koji opisuju grb i zastavu! Glasnik iz 1994. (koji je moguće tiskan naknadno i antedatiran) sadrži opis sličan opisu u odluci iz 1997. gore (vidi).Orebić

[Orebić] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Orebić]
Prihvaćena: 3. svibnja 1999.     Odobrena: 19. svibnja 2000.
Odobreni blazon grba: U crvenome zlatni/žuti sekstant, u gornjem desnom kutu plavi grozd grožđa.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje s grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb Općine Orebić sastoji se od zaobljenog štita čija je podloga crvene boje. Glavni simbol u sredini štita je sekstant žute boje omeđen crvenom bojom, a u gornjem desnom kutu štita je grozd grožđa - mali plavac. Simboliziraju pomorstvo i vinogradarstvo za koje je vezana egzistencija ovdašnjeg čovjeka i njegova cjelokupna povijest, kultura i način življenja. Crta koja omeđuje štit je crne boje. (Čl. 4, Odluka, 1999.)
Grb Općine Orebić sastoji se od zaobljenog štita čija je podloga crvene boje. Glavni simbol u sredini štita je sekstant žute boje omeđen crnom bojom, a u gornjem desnom kutu štita je grozd - mali plavac. (Čl. 7, Statut, 2009.)
Grb Općine ima oblik zaobljenog štita čija je podloga crvene boje. Glavni simbol u sredini štita je sekstant žute boje omeđen crnom bojom, a u gornjem desnom kutu štita je grozd-plavac mali. (Čl. 5, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava Općine Orebić je svijetlo plave boje (boje neba) i na njoj je centralno smješten grb. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 7, Odluka, 1999; Čl. 7, Statut, 2009.)
Zastava Općine je svijetlo plave boje (boje neba) i na njoj je centralno smješten grb. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 6, Statut, 2013.)

Izvori: Hotelsko-turističko poduzeće Orebić - Općina Orebić http://www.orebic-htp.hr 01.07.2002.
Odluka o grbu i zastavi Općine Orebić, 03.05.1999, Službeni glasnik Općine Orebić, br. 9/1999, 21.05.1999.
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP-I-017-02/94-01/17, URBROJ: 514-09-01-00-3, 19.05.2000.
Statut Općine Orebić, 14.07.2009, Službeni glasnik Općine Orebić, br. 3/2009, 15.07.2009.
Statut Općine Orebić, 13.03.2013, Službeni glasnik Općine Orebić, br. 2/2013, 15.03.2013.

Grb Orebića je u crvenom zlatni sekstant i u uglu plavi grozd. Grozd predstavlja sortu mali plavac po kojoj je kraj poznat. Sekstant predstavlja dugu tradiciju Orebićana da služe kao pomorski kapetani. Zastava je svijetlo plava s grbom u sredini.Pojezerje

Sjedište: Otrić-Seoci

[Pojezerje] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Pojezerje]
[Pojezerje]
Prihvaćena: 29. svibnja 1998.     Odobrena: 4. lipnja 1998.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U plavome srebrna kosa valovita greda između zlatnog grozda (list i plod) i dolje zlatne smokve (list i plod).
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: Grb Općine Pojezerje je u obliku romaničkog štita. Štit grba je u plavom, srebrna kosa valovita greda između zlatnog grozda s listom vinove loze i zlatne smokve također s listom. (Čl. 5, Statut, 2009.)
Izvori: Povijesni grb Općine Pojezerje - podaci o postojanju, Hrvatski državni arhiv, 16.07.1997.
Odluka o uporabi grba i zastave Općine Pojezerje, 29.05.1998, Neretvanski glasnik, br. 1/1998, 15.07.1998.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/98-01/5, URBROJ: 515-04-03/1-98-2, 04.06.1998.
“Likovna rješenja službenih grbova odobrena od Ministarstva uprave a na temelju pozitivne ocjene od Povjerenstva za odobrenje grba i zastave”, poster, 4 str, Heraldic art d.o.o. Rijeka (2006.)
Statut Općine Pojezerje, 14.03.2006, Neretvanski glasnik - Službeno glasilo Grada Metkovića, Grada Opuzena i općina Slivno, Zažablje, Kula Norinska, Pojezerje, br. 2/2006, 03.04.2006.
Statut Općine Pojezerje, 13.08.2009, Neretvanski glasnik - Službeno glasilo Grada Metkovića, Grada Opuzena i općina Slivno, Zažablje, Kula Norinska, Pojezerje, br. 7/2009, 20.11.2009.
Statut Općine Pojezerje, 01.04.2013, Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, br. 6/2013, 03.05.2013.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Pojezerje, 31.01.2018, Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, br. 5/2018, 26.02.2018.

Grb Pojezerja je u plavome srebrna kosa valovita greda između zlatnog grozda s listom vinove loze i zlatne smokve također s listom. Valovita greda odnosi se na ime općine, a vinogradarstvo i proizvodnja smokava su glavne ekonomske grane u općini. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava je plavi gonfalon s tri repa koji završavaju trokutasto s ornamentima od grančica masline, loze i smokve, s grbom u sredini i imenom općine i njezinog sjedišta u tri luka iznad. Nije potvrđeno da je takav gonfalon ikad izrađen.
Od 2020. općina koristi (ponekad?) inačicu grba u promijenjenim bojama.


Pojezerje, inačica od 2020.

[Pojezerje, inačica od 2020.] [Pojezerje, inačica od 2020.]
U upotrebi: od 2020.
Izvori: Općina Pojezerje, pojezerje.hr, 2020.
Službena fb stranica Općine Pojezerje, https://www.facebook.com/Op%C4%87ina-Pojezerje-108206284388785/ (Page created 7 October 2020)

Inačica grba u uporabi od 2020. je u zlatnome plava kosa valovita greda između plavog grozda sa zelenim listom vinove loze i zelene smokve također s listom. Rabi se i u svijetloplavoj zastavi. Nije poznata formalna odluka o promjeni općinskih simbola.Slivno

Sjedište: Vlaka

[Slivno] [Normal] 1:2 [Slivno]
[Slivno]
Prihvaćena: 2008.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u uporabi.
Opis grba: Grb Općine Slivno je u obliku romaničkog štita. Štit grba podijeljen je vodoravno u dva jednaka polja: gornje polje žute boje, a donje polje plave boje. Na žutom iz plavog valovitog mora izrasta raskriljen bijeli sokol vidljiv od grudiju s pogledom u desni štit grba. (Čl. 5, Statut, 2009.)
Opis zastave: Zastava Općine Slivno je plave boje omjera širine i dužine zastave je 1:2 s bijelo obrubljenim grbom Općine u sredini. Odnos grba prema širini zastave je 1:3, tj. Širina grba jednaka je 1:3 širine zastave. Grb je postavljen u optičkoj sredini zastave. (Čl. 6, Statut, 2009.)
Izvori: Odluka o grbu i zastavi Općine Slivno, 25.02.1994, Neretvanski glasnik, br. 3/1994.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Općine Slivno, 13.05.1996, Neretvanski glasnik, br. 1/1996.
"Obilježen Dan Općine Slivno", 15.08.2008, Dubrovačno-neretvanska županija, www.edubrovnik.org
Statut Općine Slivno, 21.07.2009, Neretvanski glasnik - Službeno glasilo Grada Metkovića, Grada Opuzena i općina Slivno, Zažablje, Kula Norinska, Pojezerje, br. 4/2009, 27.07.2009.
"Župan na obilježavanju Dana Općine Slivno", 15.08.2017, Dubrovačno-neretvanska županija, www.edubrovnik.org

Grb Slivna je valovito razdijeljen zlatno i plavo iz kojeg izlazi srebrni sokol raširenih krila. Zastava je plava s bijelo obrubljenim grbom u sredini.
Očito se temelji na likovnim rješenjima iz 1994. i 1996., ali kada je formalno promijenjen i je li zaista usvojen u ovom obliku te odobren, nije za sada jasno. No, ovakvi simboli bilježe se u uporabi barem od 2008. i uključeni su u Statut 2009. U uporabi su zabilježene i zastave bez bijelog obruba oko grba.


Slivno, 1996. – oko 2008.?

[Slivno, 1996. – oko 2008.?]
[Slivno, 1996. – oko 2008.?]
[Normal] [Okomita] 1:2


Prihvaćena: 13. svibnja 1996.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome ranije u (ograničenoj) uporabi.
Opis grba: Štit grba Općine Slivno podijeljen je vodoravno na dva jednaka polja: gornje bijele boje i donje polje zlatno. U gornjem je polju raskriljen sokol vidljiv od grudiju s pogledom u desni rub štita. U donjem zlatnom polju su dv ije vodoravne uporedne valovite grede plave boje (voda), a gornja dodiruje bijelo polje.< (Čl. 1, Odluka, 1996.)
Opis zastave: Općinska zastava je plave boje postavljena okomito. Omjer stranica zastave: a:b=1:2. Grb općine položen je u optičkoj sredini zastave obrubljen bijelo (srebro). Odnos širine grba prema širini zastave je 1:3, tj. Širina grba jednaka je 1/3 širine zastave. )Čl. 2, Odluka, 1996.)
Izvori: Odluka o grbu i zastavi Općine Slivno, 25.02.1994, Neretvanski glasnik, br. 3/1994.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Općine Slivno, 13.05.1996, Neretvanski glasnik, br. 1/1996.

Rješenje je pojednostavljeno 1996. da bi odgovaralo propozicijama središnjih vlasti - šahirani je uzorak izsotavljen, a zadržan je samo središnji štitić, dok je zastava jednobojna plava, s bijelo obrubljenim grbom u sredini.


Slivno, 1994. – 1996.

[Slivno, 1994. – 1996.]
[Slivno, 1994. – 1996.]
[Okomita] [Povijesna] 1:2


Prihvaćena: 25. veljače 1994.     Odobrena: Ne, dizajn povučen iz uporabe ili nikada nije uporabljen.
Opis grba: Grb općine Slivno u obliku je romaničkog štita. Podijeljen je križno u četiri jednaka polja. Gornja dva i donja dva polja naizmjence su obojena: gornje lijevo polje je bijelo, a desno je crveno, dok je donje lijevo polje crveno, a desno bijelo. U srcište grba postavljen je manji štit, a u gornjem bijelom polju lik je raskriljenog sokola. On je vodoravno podijeljen u dva dijela: Stilizacija njegovog lika preuzeta je s grba obitelji Nonković. Donje polje manjeg štita podijeljeno je s tri valovite linije u četiri polja: dva plava i dva zlatna. Gledano od središta štita prema njegovom dnu, raspored boja je: plavo, zlatno, plavo, zlatno. (Čl. 7, Odluka, 1994.)
Opis zastave: Likovni elementi u zastavi raspoređeni su tako da sr čitaju u vertikalnom slijedu - od linije koplja prema donjem rubu. Omjer uže prema dužnoj [sic!] strani zastave jest 1:2. Dužina zastave podjeljena je u dva jednaka polja. Gornja je polovina podijeljena na četiri jednaka polja kao i štit grba općine, s naizmjenično obojenim crvenim i bijelim poljima. Donja polovina zastave plave je boje s dvije široke paralelne valovite trake zlatne boje. U središtu zastave, na vrhu gornjeg plavog vala postavljen je raskriljen lik sokola identičan s onim u malom štitu općinskog grba. Donje plavo polje nosi natpis SLIVNO izvezen zlatnim kapitalnim slovima. Cijela je zastava (osim ruba uz koplje) obrubljena zlatom s dvije zlatne rese na donjim uglovima i jednom po sredini. (Čl. 10, Odluka, 1994.)
Napuštena: 13. svibnja 1996.
Izvori: Odluka o grbu i zastavi Općine Slivno, 25.02.1994, Neretvanski glasnik, br. 3/1994.
Odluka o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Općine Slivno, 13.05.1996, Neretvanski glasnik, br. 1/1996.

Prvotno usvojeni grb bio je raščetvoren crveno i srebrno, štitić razdijeljen valovito gore u srebrnom izrasta zlatni sokol i dolje tri puta razdiljeljno plavo i zlatno. Lik sokola preuzet je iz grba obitelji Nonković. Zastava je bila okomita, u gornjoj polovici raščetvoreno crveno-bijelu, u dnjoj četiri valovite plavo-žute pruge, iz gornje izrasta zlatni sokol, kao u štitiću grba. Na donjoj plavoj pruzi ispisano je bilo ime općine, a cijela je zastava s tri strane obrubljena zlatnom trakom s tri kićanke uz donji rub.Smokvica

[Smokvica] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Smokvica]
[Smokvica]
Prihvaćena: 27. srpnja 2016.     Odobrena: 15. veljače 2017.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U crvenome polju oko mača obavijene dvije zlatne/žute biljke smokve.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Izvori: (Statut Općine Smokvica, Službeni glasnik Općine Smokvica, br. 10/2006.)
Statut Općine Smokvica, 30.08.2009, Službeni glasnik Općine Smokvica, br. 3/2009, 30.08.2009.
Odluka o započinjanju postupka izrade grba i zastave Općine Smokvica, 16.05.2016, Službeni glasnik Općine Smokvica, br. 20/2016, 16.05.2016.
Odluka o prihvatu ponude društva "HERALDIC ART" d.o.o. Rijeka za izradu i dobavu idejnog i izvedbenog likovnog rješenja službenog grba, zastave i počasne zastave - gonfalona Općine Smokvica, 27.07.2016, Službeni glasnik Općine Smokvica, br. (?/2016?)
"Svečana sjednica Općinskog vijeća 1.2.2017.", 01.02.2017, Općina Smokvica, www.smokvica.hr
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/16-01/4, URBROJ: 515-02-02-01/1-17-3, 15.02.2017.

Grb Smokvice je u crvenome srebrni uspravljani mač zlatnog rukohvata sa zaštitnom košaricom, obavijen dvama zlatnim grančicama smokve s korijenom. Smokve aludiraju na ime općine. Zastava je plava sa zlatno obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava crveni je gonfalon obrubljen zlatnom vrpcom s tri repa trokutastog kraja, srednji duži sa zlatnim ornamentom maslinove grančice, postranični repovi s ornamentima grančica vinove loze. U sredini grb nadvišen zlatno ispisanim imenom općine u dva reda.
Simboli su javno predstavljeni na Dan općine 1. veljače 2017.Ston

[Ston] [Rekonstrukcija] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Ston]
[Ston]
Prihvaćena: 3. studenog 1994.     Odobrena: Ne, ali unatoč tome u uporabi.
Dizajn: Ivo Grbić, akademski slikar iz Dubrovnika
Opisi grba: Grb općine Ston izražen je u gotičkom stilu, na plavoj podlozi. U sredini je stilizirana forma tvrđava Stoviš i Koruna, u podnožju su polja solila a na vrhu lik Sv. Vlaha, u zlatno-žutoj boji, koji u jednoj ruci drži gotički pastoral a drugom blagosiva. (Čl. 4, Odluka, 1994.)
Grb Općine Ston ima oblik štita, a predstavlja gradske zidine ispod kojih se nalaze solila. U gornjem dijelu grba nalazi se lik svetoga Vlaha, zaštitnika Stona i Općine Ston. (Čl. 9, Statut, 2001.)

Opisi zastave: Zastava Općine Ston žute je boje, u sredini s grbom Općine ispod njega natpis velikim tiskanim slovima stoji - STON - a na dnu motiv predromantičnog pletera iz 10. stoljeća s crkve Sv. Jurja u Janjini i crkve Gospe od Lužina u Stonu. Omjer širine i dužine je 3:5. (Čl. 7, Odluka, 1994.)
Zastava je žute boje i na njenoj sredini je grb Općine. (Čl. 9, Statut, 2001.)

Izvori: Statut Općine Ston, 28.03.1994, Službeni glasnik Županije dubrovačko-neretvanske, Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Mljet, Općine Ston, br. 5/1994, 13.04.1994.
Odluka o grbu i zastavi Općine Ston, 03.11.1994, Službeni glasnik Županije Dubrovačko-Neretvanske, br. 3/1994, 02.12.1994.
Statut Općine Ston, 06.11.2001, Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, br. 7/2001, 12.12.2001.
Statut Općine Ston, 30.01.2006, Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, br. 1/2006, 20.02.2006.
Statut Općine Ston, 14.07.2009, Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, br. 9/2009, 20.08.2009.
Statut Općine Ston, 12.03.2013, Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, br. 5/2013, 17.04.2013.
"Stonsko ljeto", plakat, Turistička zajednica Općine Ston, 2009.
"Održan prvi sastanak projekta ‘Povijest na zrnu soli’", 07.02.2017, DuList, www.dulist.hr
"U Kneževu dvoru u Stonu: Izložba dječijih radova o katastrofama i ublažavanju njihovih posljedica", 09.06.2017, Dubrovački vjesnik, dubrovacki.slobodnadalmacija.hr
"Predsjednica Grabar-Kitarović u pratnji župana Dobroslavića obišla Pelješac i otok Korčulu", 27.10.2017, Dubrovačko-neretvanska županija, www.edubrovnik.org

Grb Stona je u plavom srebrne gradske zidine i solila ispod njih te iznad se izdiže zlatni sv. Vlaho. Prikazane zidine stilizacija su utvrda Stovrš i Koruna. Zastava je žuta s grbom u sredini (tako jednostavno opisana u Statutu). Svečana zastava (opisana kao "zastava" u Odluci iz 1994.) je okomita žuta zastava u razmjeru 3:5 s grbom iznad natpisa STON i ornamenata s motivima predromaničkog pletera iz X. stoljeća iz crkve sv. Jurja u Janjini i crkve Gospe od Lužina u Ston. U uporabi je za sada zabilježena jedino tekva svečana zastava.Vela Luka

[Vela Luka] [Inačica] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Vela Luka]
[Vela Luka]
[Vela Luka]
Prihvaćena: 27. veljače 1996.     Odobrena: 11. srpnja 1996. (P)
Odobreni blazon grba: U plavome srebrno/bijelo obrubljenome srebrna/bijela golubica sa zlatnom/žutom maslinovom grančicom u kljunu.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje sa grbom općine u sredini.
Opisi grba: Grb općine sastoji se od plavo obojenog štita u sredini kojega se nalazi golubica bijele boje s maslinovom grančicom žute ili zlatne boje u kljunu. Štit ima oblik i omjere državnog grba sa zašiljenim donjim dijelom. Golubica je u grbu okrenuta gore prema desnom (heraldički desnom) uglu štita, odnosno okrenutom prema koplju. Obrub grba je bijele ili srebrne boje a završava sa crnim rubom. Kad je u grbu maslinova grančica žute boje, obrub je bijele boje, a kad je grančica zlatne boje, obrub mora biti srebrne boje. (Čl. 4, Odluka, 1996.)
Grb Općine Vela Luka sastoji se od plavo obojenog štita u sredini kojeg se nalazi golubica bijele/srebrne boje, sa žutom/zlatnom maslinovom grančicom u kljunu. (Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 4, Statut, 2009; Čl. 4, Statut, 2013.)

Opisi zastave: Zastava općine sastoji se od polja jedne, plave boje. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. Grb općine smješten je u sredini zastave tako da se središnja točka grba poklapa s točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave. Veličina grba u polju zastave odgovara veličini državnog grba unutar državne zastave. (Čl. 6, Odluka, 1996.)
Zastava Općine Vela Luka sastoji se od polja plave boje sa grbom općine u sredini. (Čl. 4, Statut, 2001.)
Zastava Općine Vela Luka sastoji se od polja plave boje sa grbom Općine u sredini. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 4, Statut, 2009; Čl. 4, Statut, 2013.)

Izvori: Informacija Tonći Anderis, Vela Luka pages, http://public.srce.hr/~tandreis 1996.
"Povijest Vele Luke", O nama, Općina Vela Luka, www.velaluka.hr, 02.01.2004.
Odluka o grbu i zastavi općine Vela Luka, 27.02.1996, Službeni glasnik Općine Vela Luka, br. 1/1996, 04.03.1996.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/96-01/18, URBROJ: 515-04-03/1-96-1, 11.07.1996.
Statut Općine Vela Luka, 11.10.2001, Službeni glasnik Općne Vela Luka, br. 5/2001, www.velaluka.hr
Statut Općine Vela Luka, 14.07.2009, Službeni glasnik Općne Vela Luka, br. 5/2009, 20.07.2009.
Statut Općine Vela Luka (pročišćeni tkest), 24.06.2013, Službeni glasnik Općne Vela Luka, br. 6/2013, 24.06.2013.

Grb Vele Luke je u plavom srebrno obrubljenom bijela golubica u letu u kljunu nosi zlatnu maslinovu grančicu. Kad je 1898. ustrojena općina Vela Luka, dobila je pravo rabiti grb modre boje na kojem je bijela golubica sa maslinovom grančicom u kljunu. Zastava je plava s grbom u sredini. U uporabi su zabilježene i zastave na kojima grb nema bijeli obrub.
Stolne su zastavice istog izgleda, ali okomite.Župa dubrovačka

Sjedište: Srebreno

[Župa dubrovačka] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Župa dubrovačka]
[Župa dubrovačka] [Župa dubrovačka]
Prihvaćena: 1. listopada 2002.     Odobrena: 22. srpnja 2002.
Dizajn: Heraldic Art d.o.o. Rijeka
Odobreni blazon grba: U crvenome na glavi žene sa crnom punđom, na srebrnoj/bijeloj spari zlatna/žuta košara puna plodova.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 crvene boje sa žuto obrubljenim grbom općine u sredini.
Opis grba: U poluokruglom štitu na crvenom polju glava žene (Župke) crne kose sa crnom punđom, nosi na srebrenoj/bijeloj spari, žutu (zlatnu) košaru punu plodova. (Čl. 4, Odluka, 2002; Čl. 5, Statut, 2009; Čl. 4, Odluka, 2010.)
Opis zastave: Zastava je jednobojna, tamnocrvene boje, dimenzija omjera dužine i širine; 2 : 1, u skladu sa zakonskim odredbama. U sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb općine obostrano, obrubljen zlatno/žutom trakom. (Čl. 7, Odluka, 2002; Čl. 6, Statut, 2009;Čl. 7, Odluka, 2010.)
Izvori: M-design, Župa Dubrovačka, www.m-design.hr, 12.12.2006.
Odluka o privremenom ustrojstvu Općine Župa dubrovačka, 21.05.1997, Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, br. 4/1997, 01.10.1997.
Rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, KLASA: UP/I-017-02/99-01/9, URBROJ: 514-09-01-02-6, 22.07.2002.
Odluka o grbu i zastavi općine Župa dubrovačka, 1.10.2002, Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka, br. 12/2002.
Statut Općine Župa dubrovačka, 13.07.2009, Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka, br. 8/2009, 13.07.2009.
Odluka o grbu i zastavi općine Župa dubrovačka, 25.03.2010, Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka, br. 1/2010, 25.03.2010.
Općina Župa dubrovačka, www.zupa-dubrovacka.hr 14.10.2007

Grb Župe dubrovačke je u crvenom polju glava djevojke crne kose zavezane u pundžu i sa srebrnom naušnicom na kojoj je na bijelom vijencu zlatna košara prepuna voća. Ovo simbolizira tradicionalni način na koji su seljanke iz Župe donosile svoju robu na dubrovačke tržnice. Područje Župe stoljećima je opskrbljivalo Dubrovnik poljoprivrednim proizvodima. Zastava je tamno crvena sa žuto obrubljenim grbom u sredini. Svečana zastava tamno je crveni gonfalon s tri trokutasto završavajuća repa u koja su ornamenti grančica vinove loze, masline i smokve. U sredini je grb općine i iznad njega natpis u tri reda. Stolna zastavica okomita je pravokutna s grbom u sredini ispod kojeg su ukrštene zelene grančice masline i vinove loze sa žutim grozdovima te sa žutim imenom općine u dva reda u dnu.

Ustrojena 1997. izdvajanjem iz grada Dubrovnika.[Prethodna stranica: Dubrovačko-neretvanska županija - gradovi][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Dubrovnik and Neretva County - Communities][Slijedeća stranica: Međimurska županija]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2023 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.