[Prethodna stranica: Slovenija - općine, 10. dio (Med-Mor)][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Slovenia - Communities, part 11 (Moz-Orm)][Slijedeća stranica: Slovenija - općine, 12. dio (Osi-Pre)]

[banner]  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 18. studenog 1996.
Posljednja promjena: 8. srpnja 2017.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid slovenskih općina s ounačenim općinama prikazanim na ovoj stranici. Gradske općine označene su masnim slovima.

Slovenija - općine, 11. dio (Moz-Orm)


Tumač:
° općine ustrojene prije 1990-ih
* općine ustrojene 1995.
+ općine ustrojene 1998.
M gradske općine od 1998.


Vidi još:

Mozirje

[Mozirje] [Normal] [Okomita] 2:5 [Državna zastava na kopnu] [Mozirje]
[Mozirje]
U upotrebi: od 1. siječnja 2007.
Prihvaćena: 31. svibnja 2006.
Opis grba: Splošno: Grb občine je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Grb opisuje pod modrim nebom, srebrno cerkev, z rdečo streho, na zelenem trohribu in s tem simbolno opiše trg Mozirje. Predstavitev grba (blazon): Grb s svojo vertikalno simetrijo enači levo ter desno polovico grba. Ta je sestavljen iz trohriba, cerkve, modrega neba v ozadju ter obrobe grba. Trohrib je sestavljen iz treh posameznih krivin. Črna obroba krivin nakazuje njihov vrstni red v prostoru. Sledijo si od prve na levi proti tretji na desni. Centralna krivina je največja ter je od stranskih locirana višje. Iz spoja krivin trohriba se dvigata stranici srebrne cerkve, upodobljene z belo barvo. Cerkev je, kot celotni grb, orientirana na vertikalno simetrijo z enako levo ter desno polovico. Pročelje cerkve okrašuje zidni venec, kateri deli cerkev na pritlični in podstrešni del. Zidni venec pravokotno prekinjajo štirje pilastri, eden na levi in eden na desni polovici poslopja ter dva, stikajoča se v sredini, ki združujeta simetrični polovici fasade. Cerkev se na desnem ter levem koncu zaključi s stransko fasado, na kateri se poleg zidnega venca nahajajo vrata ter nad njimi dve okni, locirani vsako na svojo stran vrat. Okna in vrata so upodobljena s črno barvo. Fasada cerkve se v obeh polovicah poslopja v višino nadaljuje z visoko rdečo streho, katero združuje bel stolp z rdečo streho. Rdeča koničasta streha stolpa se zaključi s kroglo, iz katere se v višino nadaljuje tanka črna linija. Stolp je na obeh simetričnih polovicah opremljen s črnim oknom. V ozadju cerkve je modro nebo. Grb je zaključen s tremi obrobami. Te so črne, bele in črne barve. Notranja črna ter bela obroba sta optično enakih debelin, zunanja črna obroba je tanjša. (Čl. 1, Odlok, 2006.)
Opis zastave: Splošno: Podlaga zastave Občine Mozirje je modre, bele ter zelene barve, na kateri leži grb občine. Zastava obstaja v navpični in ležeči varianti, prilagojeni načinu njenega razobešanja. Opis navpične zastave: Razmerje širine zastave proti njeni višini je 1:2,5 (ena proti dve celi pet desetin). Zastava je razdeljena v tri navpične barvne pasove. Ti so iz leve proti desni modre, bele in zelene barve. Modra ter zelena pasova zavzemata vsak po oseminštirideset stotin širine zastave. S centralno postavitvijo ju ločuje bel pas, ki zavzema štiri stotine širine zastave. Grb na zastavi stoji centralno glede na širino, po višini pa je od zgornjega roba zastave oddaljen za sedemnajst stotin višine zastave. Sam grb je visok šestnajst stotin višine. Opis ležeče zastave: Razmerje višine zastave proti njeni širini je 1:2,5 (ena proti dve celi pet desetin). Zastava je razdeljena v tri ležeče barvne pasove. Ti so od zgoraj navzdol modre, bele in zelene barve. Modra ter zelena pasova zavzemata vsak po oseminštirideset stotin višine zastave. S centralno postavitvijo pa ju ločuje bel pas, kateri zavzema štiri stotine višine zastave. Grb je na zastavi od levega roba odmaknjen osemnajst stotin širine zastave, od zgornjega roba pa dvaindvajset stotin višine zastave. Sam grb je visok štirideset stotin višine zastave. (Čl. 2, Odlok, 2006.)
Izvori: Statut Občine Mozirje, 31.03.1999, Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 4/1999, 21.05.1999.
Odlok o spremembi Odloka o grbu in zastavi Občine Mozirje, 31.05.2006, Uradni list Republike Slovenije, št. 61/2006, 13.06.2006. (primjenjuje se od 01.01.2007.)
Statut Občine Mozirje, 29.01.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 11/2007, 09.02.2007.
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o grbu in zastavi Občine Mozirje, 26.02.2007, Uradni list Republike Slovenije, št. 21/2007, 09.03.2007.
Glasilo Občine Mozirje, št. 1, leto VIII, september 2006, pp. 12-13, 47.

Grb Mozirja je u plavom polju zeleni trobrijeg iz kojeg izrasta bijela crkva crvenog krova. To je povijesni grb Mozirja. Zastava je plavo-zelena dvobojnica zadvojena bijelom prugom, uz koplje se nalazi grb. Okomita inačica zastave ima grb u gornjoj polovici zastave primjereno rotiran.
Grb oblikovanja koje ponešto bliže odgovara propisanoj odluci također se koristi, no zbog loše rezolucije nije ovdje prikazan.


Mozirje, 1996. – 2006.

[Mozirje, 1996. – 2006.]
[Mozirje, 1996. – 2006.]
[Okomita] 2:5 [Državna zastava na kopnu]


Prihvaćena: 2. prosinca 1996.
Dizajn: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Opis grba: Splošno: Grb občine je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Zgoraj je v modrem na zelenem trohribu srebrna cerkev z rdečimi strehami, kar simbolizira trg Mozirje; spodaj je na zelenem hribcu v zlatem polju zelena lipa, kar simbolizira trg Rečico. Predstavitev grba (blazon): Zeleni trak, širok eno štiridesetino višine ščitovih polj, obrobljen z dvakrat širšo črno črto, kot so črte atributov v grbu, tvori trohrib, ki deli ščit na modro in zlato polje. Iz trohriba raste v prvo polje srebrna cerkev, predstavljena simetrično enako, z desnim in levim traktom; nad njunim spojem v sredini ščita se po njegovi simetrali dviga srebrn stolp, ki ima vidni dve steni, pokriti od zgoraj z dvema stranicama visoke rdeče koničaste strehe in zlato kroglo nad njenim vrhom. Stolp ima zgoraj v vsaki od sten po eno kvadratasto črno okno. Tanki zlati zidni venec deli oba trakta v pritlični in visokopodstrešni del; poslopje z desne in leve strani je zaključeno s čelno steno, ki ima spodaj po ena polkrožno zaključena črna vrata, v zgornjem trikotnem delu pa nad zidnim vencem po dve pravokotni pokončni črni okni; zunanji strani v trikotnik oblikovanih sten nosita rdečo strešno obrobo, med notranjima stranicama obeh traktov pa sta vidni prednji strani dvokapnih, rdečih streh; notranje zidove obeh traktov, oblagajo križno na zidni venec, štirje zlati pilastri, po eden na desnem in levem traktu, srednja dva pa se stikata po simetrali poslopja. Dno ščita pokriva zelen hribec, iz katerega raste v drugo zlato polje črno lipovo drevo z vrhom pod srednjim hribcem delilnega traku, s štirimi pari v desno in levo upognjenih vej, obloženih z zelenimi lipovimi listi. Zlati trak, ki ga nosi ščit ob svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 6, Odlok, 1996.)
Opisi zastave: Splošno: Zastava občine Mozirje je v modri in rumeni barvi, ki ju pred njeno sredino razdeljuje v trohrib oblikovan zeleni trak. Opis: Razmerje zastavine višine "V" proti njeni dolžini "L" je 1:2,5 (ena proti dve celi pet desetin) s tem, da je njena ruta razdeljena vertikalno na dva neenaka dela v razmerju 40% modrega polja: 60% rumenega polja (štirideset odstotkov proti šestdeset odstotkov); deli jo v trohrib oblikovani in v vertikalo postavljeni, s črno črto očrtani zeleni trak. (Čl. 10, Odlok, 1996.)
Zastava je pravilno izobešena na navpičnem kopju (drogu), dopustno pa na drogu pod kotom, ne manjšim od 45 stopinj. (ČL. 12, Odlok, 1996.)

Napuštena: 31. prosinca 2006.
Izvori: Heraldika d.o.o., www.heraldika.si, 30. 11. 2001.
(Statut Občine Mozirje, Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče, št. 1/1995.)
Odlok o grbu in zastavi Občine Mozirje, 02.12.1996, Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 9/1996, 09.12.1996.
Statut Občine Mozirje, 31.03.1999, Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 4/1999, 21.05.1999.

Grb koji je Mozrije usvojilo kad je općina obuhvaćala mjesta Mozirje i Rečica ob Savinji uključuje grbove oba mjesta: u plavom polju zlatni trobrijeg obrubljen zelenim nad kojim je bijela crkva crvenog krova, u podnožju trobrijega je drvo lipe u prirodnoj boji koje izrasta iz zelenog brijega. Zastava je bila okomito razdijeljena u plavo i žuto odvojeno zelenom linijom. Liniju oblikuju tri polukruga koja ulaze u kvadratno plavo polje uz koplje.
Grb se sastoji od dva povijesna grba, Mozirja (u plavom grad-crkva na trobrijegu) i Rečice (u zlatnom zelena lipa). Zastava ne prikazuje niti jedan atribut zato da ne bi dala prvenstvo simbolima niti jednom od dva mjesta.


Mozirje, oko 199x.

Bez zastave. [Mozirje, oko 199x.]
Prihvaćena: oko 1991.
Napuštena: oko 1995. ?
Izvori: KIG Ig, www.kig.ig, 20.07.2002
Car licence plates, 1990's

Prije nezavisnosti općina je neslužbeno koristila povijesni grb mjesta Mozirje. Zbog potrebe isticanja na registracijskim pločicama formaliziran je ovaj oblik. Taj je ubrzo zamijenjen službeno usvojenim općinskim grbom.Murska Sobota

[Murska Sobota] [Normal] [Okomita] 4:9 [Državna zastava na kopnu] [Murska Sobota]
[Murska Sobota]
Prihvaćena: 27. siječnja 1998.
Dizajn: Sandi Červek, akademski slikar
Opis grba: Grb ima obliko ščita in je sestavljen iz treh barv, turkizne, zlate in srebrne. Osnovna barva grba je turkizna, ki je na sredini horizontalno razpolovljen s pasom srebrne barve in predstavlja ravnino. Nad pasom srebrne barve je sonce oziroma zlate krogle v treh pozicijah: levo vzhajajoče, v sredini v zenitu in desno zahajajoče. Sonca oziroma zlate krogle so v zlatorumeni barvi. Ščit je ob straneh obrobljen v zlatorumeni barvi. Pri barvni upodobitvi grba se obvezno uporabljajo chromoton barvne oznake barv grba, ki so turkizna 204, ki je podlaga ščitu, siva barva 261, ki je horizontalni pas, zlatorumena barva 106, ki so sonca oziroma zlate krogle in obroba ščita. (Čl. 3, Odlok, 1996.)
Opis zastave: Zastava je v osnovi dvobarvna, vzdolžno je razdeljena po sredini na dve polji v razmerju 1:1, od katerih je levo polje gledano od spredaj bele barve, desno polje pa je turkizne barve. Na zgornjem delu zastave je grb Mestne občine Murska Sobota. Razmerje med širno in dolžino zastave je 1 proti 2,25. Pri barvni upodobitvi se obvezno uporabljajo Chromoton barve: turkizna 204, bela barva, zlatorumena 106 in siva barva 261. (Čl. 1, Odlok, 1998.)
Izvori: (Statut Občine Murska Sobota, Uradne objave pomurskih občin, št. 12/80, 36/81, 11/84 in 4/86)
Statut Mestne občine Murska Sobota, 18.04.1995, Uradni list Repulbike Slovenije, št. 28/1995, 26.05.1995.
Odlok o grbu i zastavi Mestne občine Murska Sobota, 03.10.1996, Uradni list Repulbike Slovenije, št. 56/1996, 11.10.1996.
Statut Mestne občine Murska Sobota, 23.03.1999, Uradni list Repulbike Slovenije, št. 23/1999, 08.04.1999.
Odlok o spremembah odloka o grbu in zastavi Mestne občine Murska Sobota, 27.01.1998, Uradni list Repulbike Slovenije, št. 9/1998, 06.02.1998.
Statut Mestne občine Murska Sobota (uradno prečiščeno besedilo), 06.03.2007, Uradni list Repulbike Slovenije, št. 23/2007, 16.03.2007.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, str. 194-196.

Grb je "tirkizan" (kako je ta boja nazvana u Odluci) sa srebrnom/bijelom prugom i tri zlatna sunca, jedno izlazaće, jedno u zenitu i jedno zalazeće. Tri zlatna lika mogu se interpretirati i kao tri jabuke, atributi Sv. Nikole, zaštitnika soboške župe. Zastava je tirkizno-bijela dvobojnica s grbom postavljenim bliže koplju. Zastava za vodoravno isticanje ima gornju prugu tirkiznu, dok ona za okomito isticanje ima tirkiznu prugu na desno (u odnosu na promatrača), upravo suprotno od uobičajene prakse za "zakretanje" zastave.


Murska Sobota, 1996. – 1998.

[Murska Sobota, 1996. – 1998.] [Normal] [Okomita] 1:3 [Državna zastava na kopnu] [Murska Sobota, 1996. – 1998.]
[Murska Sobota, 1996. – 1998.]
Prihvaćena: 3. listopada 1996.
Dizajn: Sandi Červek, akademski slikar
Opis grba: (ut supra Čl. 3, Odlok, 1996.)
Opis zastave: Zastava je dvobarvna, vzdolžno je razdeljena po sredini na dve polji, v razmerju ena proti ena, od katerih je levo polje gledano od spredaj bele barve, desno polje pa je turkizne barve. Na zastavi so na zgornji tretjini v zlatorumeni barvi upodobljena vsa tri sonca oziroma zlate krogle, ki sestavljajo grb mestne občine. Dolžina zastave je trikratna širina, širina zastave je ena tretjina dolžine. Pri barvni upodobitvi zastave se obvezno uporabljajo chromoton barve. Turkizna 204, bela barva, zlatorumena 106. (Čl. 4, Odlok, 1996.)
Napuštena: 27. siječnja 1998.
Izvori: Odlok o grbu i zastavi Mestne občine Murska Sobota, 03.10.1996, Uradni list Repulbike Slovenije, št. 56/1996, 11.10.1996.
Odlok o spremembah odloka o grbu in zastavi Mestne občine Murska Sobota, 27.01.1998, Uradni list Repulbike Slovenije, št. 9/1998, 06.02.1998.

Zastava koje je prvotno usvojena je dvobojnica, tirkizna i bijela, s tri zlatno-žuta sunca preko svega uz koplje. Zastava za vodoravno isticanje ima gornju prugu tirkiznu, dok ona za okomito isticanje ima tirkiznu prugu na desno (u odnosu na promatrača). Grb nije mijenjan.Muta

[Muta] [Normal] [Okomita] 2:5 [Državna zastava na kopnu] [Muta]
[Muta]
Prihvaćena: 31. ožujka 1998.
Dizajn: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Opis grba: Splošen opis grba: V rdečem ščitu je srebrno kolo voza z devetimi naperami, med njimi manjka deseta, zgornja; skozi to presledek je kolo nataknjeno na visoko prisekano črno deblo drevesa, ki raste iz zelenega trohriba. Predstavitev grba - blazon: Grb Občine Muta je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Grb predstavlja srebrno kolo z devetimi (9) naperami, skozi presledek manjkajoče desete napere je kolo nataknjeno in privezano na visoko prisekano črno deblo, iz zelenega trohriba v dnu ščita rastočega drevesa; iz spodnjega dela debla rasteta v vsako stran simetrično po dva poganjka, od katerih spodnja dva nosita po eno srebrno heraldično rožo, zgornja dva pa po tri zlate lipove liste. Zlata obroba, ki jo nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 7, Odlok, 1998.)
Opis zastave: Zastava Občine Muta je rdeča z belim kolesom od voza na njeni sredini, ki je obeženo na prisekano, vertikalno stoječe črno deblo; kote zastavine rute pokrivajo beli, horizontalno položeni, pravokotni vložki. Opis: Rdeča - bela, pravokotna ruta občinske zastave je krojena v razmerju višine "V": prod dolžini "L" ena prod dve celi in pet desetin, oziroma "V" : "L" = 1 : 2,5. Zastava je krojena v kombinaciji horizontalnih in vertikalnih barvnih polj tako, da je njena ruta v zamisli deljena vertikalno na tri dele, od katerih sta prvo in tretje med seboj enaki, drugo oziroma srednje, ki nosi na svoji sredini glavni atribut iz grba, je kvadratno; atribut predstavlja belo kolo voza z devetimi naperami, med njimi manjka deseta, zgornja; skozi to presledek je kolo nataknjeno in privezano na visoko prisekano črno deblo drevesa, ki stoji vertikalno med osnovnim in vrhnjim robom rdečega zastavinega polja; prvo in tretje (zadnje) barvni polji sta deljeni tretjinsko horizintalno na belo - rdeče - belo barvo s tem, da se rdeči, sredinski progi zlivata v enako barvo drugega(srednjega) barvnega polja zastavine rute. Podoba kolesa v atributu ne sme biti višja od 9/10 (devet desetin) višine zastave rute "V" in ne nižja od 7/10 (sedem desetin) iste višine. (Čl. 11, Odlok, 1998.)
Izvori: (Statuta Občine Muta, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 10/1995.)
Odlok o grbu in zastavi Občine Muta, 31.03.1998, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 6/1998, 10.04.1998.
Statut Občine Muta, 29.03.1999, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 16/1999, 29.03.1999.
Statut Obcine Muta (uradno prečiščeno besedilo), 21.06.2012, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 15/2012, 05.07.2012.

U crvenom polju srebrni kotač kola s devet žbica, a kroz prostor na kojemu bi se nalazila deseta, postavljen je na visoko odrezan panj. Iz dna panja izrastaju dvije grančice svaka s bijelom heraldičkom ružom i s po tri zlatna lipova lista. Zastava je u obliku slovenskog križa - trotrake zastave preko koje je postavljeno središnje kvadratno polje u boji srednje trake. O ovom slučaju je bijela s crvenim križem i kotačem na panju iz grba. Doslovnim čitanjem Odluke, čini se da okomita inačica nije dozvoljena.


Muta, inačica

[Muta, inačica] [Inačica] 2:5
Prihvaćena: 31. ožujka 1998.
Dizajn: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Izvor: Odlok o grbu in zastavi Občine Muta, 31.03.1998, Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 6/1998, 10.04.1998.

Na inačici zastave kakva je prikazana u službenom listu atribut u središnjem kvadratnom polju doseže rubove zastave, i ima još neke manje razlike.Naklo

[Naklo] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Naklo]
Prihvaćena: 12. rujna 2012.
Opis grba: Grb občine Naklo ima obliko ščita. Grbovno polje je z navpično in vodoravno črto razdeljeno na štiri polja. Zgornji dve polji sta praviloma kvadrata, spodnji dve polji tvorita preostanek grbovnega polja. Preko vseh štirih polj ležita dva, pod pravim kotom prekrižana ključa, zasukana za 45 stopinj. Prekrižan del ključev se nahaja v dotikališču vseh štirih polj. Vsi elementi v grbu so obrobljeni z linijami. Ščit je obrobljen z dvojno dvodebelinsko linijo. Barve grba so: Bela: zg. levo in sp. desno polje Modra: zg. desno in sp. levo polje Rumena: ključi (Črna: vse linije) (Barvno in geometrijsko pravilo za oblikovanje grba in zastave, Odlok, 1996.)
Opis zastave: Zastava Občine Naklo je ležeč pravokotnik v razmerju 1:2. [etc.] (Čl. 1, Odlok, 2012.)
Izvori: Statut občine Naklo, 28.03.1995, Uradni vestnik Gorenjske, št. 3/1995, 31.03.1995.
Odloku o grbu, zastavi in občinskem prazniku Občine Naklo, 17.10.1996, Uradni vestnik Gorenjske, št. 41/1996, 25.10.1996.
Statut občine Naklo, 04.09.2003, Uradni vestnik Gorenjske, št. 29/2003, 19.09.2003.
Statut Občine Naklo, 19.09.2007, Uradni list republike Slovenije, št. 88/2007, 28.09.2007.
Zapisnik 11. redne seje Občinskog sveta Občine Naklo, 12.09.2012.
Odlok o spremembi Odloka o grbu, zastavi in občinskem prazniku Občine Naklo, 12.09.2012, Uradni list Republike Slovenije, št. 71/2012, 21.09.2012.
Statut občine Naklo, 08.04.2015, Uradni list republike Slovenije, št. 28/2015, 24.04.2015.
Roger Gogala: Tisočletna govorica zastav, Ljubljana, Forum 7, 2002.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 198-199

Grb općine Naklo je raščetvoren srebrno-plavi sa zlatnim rubom i dva zlatna ukrštena ključa. Zastava je plavo-bijelo-plava, pri čemu je donja plava pruga dvostruke širine, te s općinskim grbom pomaknutim prema koplju. Krljučevi su atributi Sv. Petra, zaštitnika općine.


Naklo, 1996. – 2012.

[Naklo, 1996. – 2012.] 1:3
Prihvaćena: 17. listopada 1996.
Opis grba: (ut supra Barvno in geometrijsko pravilo za oblikovanje grba in zastave, Odlok, 1996.)
Opis zastave: Zastava občine Naklo je ležeč pravokotnik v razmerju 1:3. Po dolžini ima tri polja: - spodnje polje je modro in sega do polovice višine zastave; - srednje polje je belo in po višini meri četrtino višine zastave; - zgornje polje je modro in po višini meri četrtino višine zastave. Na tretjini dolžine zastave je grb občine Naklo, sečišče polj v grbu leži točno na sredini višine zastave. Velikost grba je [...] (Barvno in geometrijsko pravilo za oblikovanje grba in zastave, Odlok, 1996.)
Napuštena: 12. rujna 2012.
Izvori: Odloku o grbu, zastavi in občinskem prazniku Občine Naklo, 17.10.1996, Uradni vestnik Gorenjske, št. 41/1996, 25.10.1996.
Odlok o spremembi Odloka o grbu, zastavi in občinskem prazniku Občine Naklo, 12.09.2012, Uradni list Republike Slovenije, št. 71/2012, 21.09.2012.

Općina je 2012. promijenila propis u vezi s ukupnim razmjerom širine i dužine zastave s ranijeg 1:3 na kraći razmjer 1:2.Nazarje

[Nazarje] [Normal] [Okomita] 2:5 [Državna zastava na kopnu] [Nazarje]
[Nazarje]
Prihvaćena: 31. siječnja 1996.
Dizajn: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Opisi grba: Začasni pečat občine je […] v sredini je začasni grb (grad Vrbovec in lipov list). (Čl. 2, Statutarni sklep, 1995.)
Grb občine Nazarje je upodobljen na deljenem ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike, je zgoraj v zelenem srebru enonadstropen dvorec z rdečo štirikapno streho. Na vsaki njegovi strani se ga dotika po ena rondela (okrogel stolp), zaključena z vencem cin (nadzidkov) in s koničasto rdečo streho, dvorcu enakih višin. Spodaj so v srebru v eni vrsti tri zelene smreke. (Čl. 9, odlok, 1996.)

Opis zastave: Zastava občine Nazarje je zeleno-bela-zelena s tremi zelenimi smrekami v eni vrsti na srednjem belem polju. Razmerje višine zastavine rute (V) proti dolžini (L) V:L = 1:2,5, oz. ena proti dve celi pet desetin. Zastavina ruta je vertikalno razdeljena na tri barvna polja tako, da je srednje polje kvadratno. Stranski polji in smreke so v ena-ki zeleni barvi, kot je občinski grb, srednje belo barvno polje nosi atribut občinskega grba tri zelene smreke z deblom, postavljene v eni vrsti. (Čl. 13, Odlok, 1996.)
Izvori: Statutarni sklep o začasni statusni ureditvi Občine Nazarje, 02.02.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 13, 03.03.1995.
Statut Občine Nazarje, 12.04.1995, Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 1/1995, 08.06.1995.
Sprememba Statuta Občine Nazarje, 31.01.1996, Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 2/1996, 23.02.1996.
Odlok o grbu, zastavi in pečatu občine Nazarje, 31.01.1996, Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 2/1996, 23.02.1996.
Statut občine Nazarje, 30.03.1999, Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 3/1999, 30.04.1999.
Statut Občine Nazarje, 11.04.2006, Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 3/2006, 26.04.2006.
Statut Občine Nazarje, 27.05.2010, Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 8/2010, 01.06.2010.
Statut Občine Nazarje (Uradno prečiščeno besedilo - UPB 1), 27.01.2011, Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 2/2011, 04.02.2011.

Grb je razdijeljen u zeleno i srebrno, u gornjem polju srebrni dvorac s dva tornja i crvenim krovom i u dnu tri zelene smreke sa zlatnim češerima i deblima. Zastava je okomito razdijeljena u zeleno-bijelo-zeleno, a srednje bijelo polje je kvadratno i sadrži smreke iz grba. Prikazani dvorac je Spodnji dvor, a smrekama je 'kumovala' drvna industrija Glin Nazarje.
Nakon uspostave općine do usvajanja sadašnjih simbola korišten je "privremeni grb" općine koji je opisan da sardži "dvorac Vrbovec i lipov list".

Općina Nazarje odvojila se iz općine Mozirje 1995. godine.Nova Gorica

[Nova Gorica] [Normal] [Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Nova Gorica]
[Nova Gorica]
U upotrebi: od oko 1997.
Dizajn: Roni Nemec, inž. arh.
Opis grba: Grb občine je stilizirana rdeča vrtnica na belem polju, obrobljena z modrim robom. Rob je kvadratne oblike in ima spodnja vogala zaobljena. (Čl. 4, Statut, 1995; Čl. 5, Statut, 2002; Čl. 5, Statut, 2012.)
Opisi zastave: Zastava občine je pravokotne oblike, modro-zelene barve, v sredini je stilizirana rdeča vrtnica. (Čl. 4, Statut, 1995; Čl. 5, Statut, 2002.)
Zastava občine je pravokotne oblike, modro-zelene barve s stilizirano rdečo vrtnico. (Čl. 5, Statut, 2012.)

Izvori: Mestna občina Nova Gorica http://www.nova-gorica.si 09. 01. 2001.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 201-202
Statut Mestne občine Nova Gorica, 21.04.1995, Uradno Glasilo, št. 6/1995, 03.06.1995.
Statut Mestne občine Nova Gorica, 21.02.2002, Uradne objave - časopis OKO, št. 6/2002, 28.02.2002.
Statut Mestne občine Nova Gorica, 02.02.2012, Uradni list Republike Slovenije, št. 13/2012, 20.02.2012.
Bataša Bucik Ozebek: "Simbol vrtnice je našel mesto v novogoriškem grbu, zasežene sadike pa na Brionih", Dnevnik, 14.2.2017, www.dnevnik.si (09.04.2017.)

Grb Nove Gorice je u srebrnom, plavo obrubljenom polju crvena prirodna ruža. Zastava je zeleno-plava s ružom iz grba postavljenom u gornjem dijelu uz koplje. Nova Gorica je poznata kao grad ruža. Grb je usvojen nakon javnog natječaja u svibnju 1968. godine. Zastava je zabilježena odonda u upotrebi u nekoliko inačica, uključujući i varijacije u boji podloge (za koju se kaže da je plavozelena boja rijeke Soče) .


Nova Gorica, 1980. – 199x.

[Nova Gorica, 1980. – 199x.] [Normal] 1:2 ? [Državna zastava na kopnu] [Nova Gorica, 1980. – 199x.]
U upotrebi: od svibanj 1968.
Prihvaćena: 10. studenog 1980.
Dizajn: Roni Nemec, inž. arh.
Izvori: Information from Uroš Žižmund, 1999.
Adolfo Durán Rodríguez: "Banderas municipales de Eslovenia", Banderas no. 58, marzo 1996. Sociedad Española de Vexilología
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 201-202

Zastava korištena u 1980-im ima nekoliko inačica kojima je glavna razlika oblik štita u grbu. Ovakav je korišten u kasnim 1980-im. Druge korištene varijacije grba uključuju i tamno plavi obrub.Novo mesto

[Novo mesto] [Normal] [Okomita] 2:5 [Državna zastava na kopnu] [Novo mesto]
[Novo mesto] [Novo mesto]
Prihvaćena: 15. srpnja 2004.
Dizajn: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Opisi grba: Grb Mestne občine Novo mesto je grb mesta Novo mesto. (Čl. 3, Odlok, 2004; Čl. 6, Statut, 2008; Čl. 6, Statut, 2013.)
Opis grba – splošno: grb Mestne občine Novo mesto predstavlja njegovega ustanovitelja nadvojvodo Rudolfa IV., odetega v rdeče, sedečega na zlatem prestolu, postavljenem na zelena tla v srebrnem ščitu. Blazon: Grb Mestne občine Novo mesto je upodobljen na podaljšanem ščitu zrelo-gotskega stila. Glavni atribut grba predstavlja v rdeče odetega ustanovitelja Novega mesta habsburškega nadvojvodo Rudolfa IV. s črnimi lasmi in brado, sedečega na zlatem prestolu z visokim pravokotnim naslonjalom; prestol je postavljen na zelena tla v srebrnem ščitu; nad-vojvoda nosi bel ovratnik in bele manšete, črn pas z zlatim okrasjem; na prsih nosi red zla-tega runa; njegov rdeč nadvojvodski klobuk ima bel nazobčan obod, od zgoraj ga oklepa zlato streme s križcem na vrhu; v razširjenih rokah drži modro državno jabolko v desnici ter zlato fevdno zastavico v levici; pod robom do tal segajoče tunike so vidna v črna obuvala odeta stopala. Zunanja zlata obroba ščita služi le kot grbovni okras. (Čl. 4, Odlok, 2004.)

Opisi zastave: Zastava Mestne občine Novo mesto je rumena, bela in rdeča, z grbom mestne občine na prvem rumenem kvadratu zastavine rute. Vetrni del zastavine rute je rdeče barve z belo, v desno rastočo diagonalno progo v širini 1/3 (ene tretjine) višine zastavine rute. Zastava Mestne občine Novo mesto je pravokotne oblike, razmerje njene višine V proti njeni dolžini L je ena proti dve celi in pet desetin oziroma »V«: »L« = 1: 2,5. Zastavina ruta je vertikalno deljena na dve po višini enaki, po dolžini pa neenaki barvni polji: prvo kvadratno rumeno polje nosi grb Mestne občine Novo mesto, ki predstavlja nadvojvodo Rudolfa IV. v rdeči obleki z belo-rdeče zlatim vojvodskim klobukom, sedečega na zlatem prestolu, z modrim državnim jabolkom v desnici in rumeno fevdno zastavico v levici. Vetrni del rdeče zastavine rute nosi v desnorastoči diagonali belo barvno progo, katere širina znaša 1/3 (eno tretjino) višine zastavine rute. (Čl. 9, Odlok, 2004.)
Horizontalna oblika zastave je tista, ki ima na rumenem kvadratu vodoravno položene zastavine rute vertikalno postavljen občinski grb, njen rdeči vetrni del pa nosi v rastoči diagonali belo progo. [...] Vertikalna oblika občinske zastave je tista, ki ima na rumenem kvadratu vertikalno obešene zastavine rute vertikalno postavljen občinski grb. Zastavina ruta je proti prejšnji zaobrnjena za devetdeset kotnih stopinj tako, da njen rdeči vetrni del visi vertikalno navzdol, bela barvna proga na njem pa raste v levo diagonalo. (Čl. 10, Odlok, 2004.)

Izvori: (Statut občine Novo mesto, Uradni vestnik Dolenjske, št. 8/64, priloga.)
(Statut občine Novo mesto, Skupščinski Dolenjski list, št. 14/74.)
Statut občine Novo Mesto, 20.02.1978, Skupščinski Dolenjski list, št. 5/1979, 22.02.1979.
Statut Mestne občine Novo mesto, 02.02.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 13/1955, 03.03.1995.
Statut Mestne občine Novo mesto, 22.04.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 47/1999, 16.06.1999.
Statut Mestne občine Novo mesto,28.06.2001, Uradni list Republike Slovenije, št. 68/2001, 17.08.2001.
"Novomeški grb in zastava", Mestna občina Novo mesto, http://www.novomesto.si/si/nm/mo/grbi/ 20.04.2004.
Odlok o grbu in zastavi Mestne občine Novo mesto, 15.07.2004, Uradni list Republike Slovenije, št. 85/2004, 02.08.2004.
Statut Mestne občine Novo mesto (uradno prečiščeno besedilo), 13.07.2006, list Republike Slovenije, št. 96/2006, 15.09.2006.
Statut Mestne občine Novo mesto (uradno prečiščeno besedilo) (Statut MONM-UPB-2), 25.09.2008, Uradni list Republike Slovenije, št. 96/2008, 09.10.2008.
Statut Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2). Statut Mestne občine Novo Mesto, 20.12.2012, Uradni list Republike Slovenije, št. 7/2012, 25.01.2012.
Mapa "DOS" Movo Mesto, Heraldika d.o.o., 2004, www.novomesto.si
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 202-205

Grb Novog mesta prikazuje lik nadvojvode Rudolfa IV koji je gradu podijelio gradska prava. Zastava je crvena s bijelom dijagonalom i sa žutim kvadratom uz koplje u sredini kojeg je grb. Novi su likovni izgled grba i nova zastava usvojeni u povjerenstvu 9. ožujka 2004. godine, a usvojeni su u gradskoj skupštini u srpnju. Mapa "Dokument o občinskih simbolih" predviđa i stolnu zastavicu bijele boje s grbom u sredini i imenom gradske općine uokolo.


Novo mesto, – 2004.

[Novo mesto, – 2004.]
[Novo mesto, – 2004.]
[Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu]


Prihvaćena: ?
Opis grba: Emblema občine Novo mesto sta grb in zastava mesta Novo mesto. (Čl. 11, Statut, 1979.)
Napuštena: 15. srpnja 2004.
Izvori: (Statut občine Novo mesto, Skupščinski Dolenjski list, št. 14/74.)
Statut občine Novo Mesto, 20.02.1978, Skupščinski Dolenjski list, št. 5/1979, 22.02.1979.
KIG Ig, www.kig.ig, 20.07.2002
Roger Gogala: Tisočletna govorica zastav, Ljubljana, Forum 7, 2002.
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 202-205

Likovno rješenje grba Novog mesta usvojeno početkom 1990-ih bilo je namijenjeno prvenstveno automobilskim registarskim pločicama, no zbog nepostojanja drugog rješenja upotrebljavalo se i šire. Zastava u upotrebi od 1998. godine bijela je s grbom u dnu i dvorednim imenom gradske općine iznad njega.Odranci

[Odranci] [Normal] [Okomita] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Odranci]
[Odranci]
Prihvaćena: 14. listopada 1998.
Opis grba: Občinski grb je razdeljen v dva dela v razmerju 2:1. V zgornjem zelenem delu so zlate stope, v spodnjem rdečem pa trije zlati krogi 1:2. Stopa je lesena priprava, v kateri se s tolčenjem odstranjuje trši ovoj žitnih zrn. V rdečem polju so postavljeni trije rumeni krogi v obliki trikota, en krog nad dvema, v ravnini polja. Trije krogi predstavljajo proseno kašo. Polji sta med seboj ločeni in obrobljeni z rumeno barvo. (Čl. 7, Odlok, 1998.)
Opis zastave: Zastava Občine Odranci je zgoraj zelena, na sredini rumena z grbom in spodaj rdeča. Zastava Občine Odranci je pravokotne oblike, razmerje v višini rute (V) proti dolžini (L), V:L=1:2, oziroma ena proti dve. Zastavina ruta je vertikalno razdeljena na tri med seboj po višini in dolžini enaka polja, od katerih je prvo polje zelene, drugo polje rumene barve, v katerem je na sredino horizontalno postavljen grb, tretje polje je rdeče polje. Barve v zastavi so enake barvam v grbu. (Čl. 12, Odlok, 1998.)
Izvori: Statut Občine Odranci, 30.04.1995, Uradni list Republike Slovenije, št. 43/1995, 26.07.1995.
Odlok o grbu in zastavi Občine Odranci, 14.10.1998, Uradni list Republike Slovenije, št. 77/1998, 13.11.1998.
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Odranci, 26.02.1998, Uradni list Republike Slovenije, št. 19/1999, 26.03.1999.
Statut Občine Odranci, 16.02.2001, Uradni list Republike Slovenije, št. 20/2001, 20.03.2001.
Statut Občine Odranci, 03.12.2011, Uradni list Republike Slovenije, št. 102/2011, 13.12.2011.

Grb općine Odranci prikazuje u gornjem zelenom polju zlatnu stupu, a u donjem crvenom tri zlatne kugle. Stupa je drvena naprava kojom se tučenjem odstranjuje tvrđa ovojnica žitnih zrna. Za tri kruga se kaže da simbolički predstavljaju prosenu kašu.
Zastava je okomita trobojnica, zeleno-žuto-crveno, s grbom u srednjem polju. Inačica za okomito isticanje ima grb prikladno okrenut.Oplotnica

[Oplotnica] [Normal] [Okomita] 2:5 [Državna zastava na kopnu] [Oplotnica]
[Oplotnica] [Oplotnica]
Prihvaćena: 12. listopada 1999.
Dizajn: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Opis grba: Opis grba, splošno: – grb Občine Oplotnica je uporabljen na ščitu poznogotskega stila; – ščit je deljen z valovitim rezom na zlato in modro polje; – zgoraj so trije zeleni trtni listi s tremi rdečimi vinskimi grozdi, spodaj je srebrno vodno kolo. Opis grba – blazon: – grb Občine Oplotnica je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike s tem, da deli zlato in modro polje valovnica s tremi vali, od katerih je en val razpolovljen; – v zlatu je trikrat ponovljen del črne vinske trte, ki nosi zelen trtni list navzgor in rdeč vinski grozd navzdol; – v modrini spodnjega polja je srebrno vodno kolo s štirimi dvojnimi naperami v križ.* – zlati trak, ki ga nosi ščit ob svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. [...] *Legenda: trije obloženi trtni šparoni predstavljajo Občino Oplotnica kot vinorodno krajino, vodno kolo pa opozarja na vodne vire pohorskega gorovja, ki je gnalo kolesa nekdanjih mlinov in žag. Oboje ponazarja simboliko marljivosti oplotniškega občinstva. (Čl. 8, Odlok, 1999.)
Opis zastave: Splošno Zastava Občine Oplotnica je rumena s tem, da ima na srednjem kvadratnem modrem polju predstavljeno belo vodno kolo. Opis Zastava Občine Oplotnica je pravokotne oblike, razmerje njene višine “V“ proti njeni dolžini “L“ je 1:2.5 (ena proti dve celi in pet desetin). Zastavina ruta je deljena vertikalno na tri neenaka polja, katerih višine so enake; dolžina prvega in tretjega (zadnjega) polja so enake in v rumeni barvi, drugo (srednje) polje je kvadratno in v modri barvi, na svoji sredini pa nosi atribut iz občinskega grba, belo vodno kolo s štirimi dvojnimi naderami. Atribut ne sme biti manjši od osem desetin višine zastavine rute in ne večji od devet desetin podane višine, oziroma stranice modrega kvadrata zastave. (Čl. 13, Odlok, 1999.)
Izvori: Statut Občine Oplotnica, 30.03.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 29/1999, 23.4.1999.
Odlok o grbu in zastavi (Občine Oplotnica), 12.10.1999, Uradni list Republike Slovenije, št. 91/1999, 10.11.1999.
Utrip, Glasilo Občine Oplotnica, št. 1/2010, maj 2010.
Statut Občine Oplotnica, 09.03.2012, Uradni list Republike Slovenije, št. 35/2012, 14.05.2012.
Statut Občine Oplotnica - uradno prečiščeno besedilo, 17,09,2015, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 49/2015, 18.09.2015.

Grb je vodoravno valovito razdijeljen u zlatno i plavo polje, u gornjem polju tri crvena grozda s crnom granom i zelenim listom i u donjem polju srebrno mlinsko kolo. Zastava je okomito podijeljena u žuto-plavo-žuto, a središnje plavo polje je kvadratno i sadrži atribut iz grba - bijelo mlinsko kolo. Oplotnica na jugozapadnim obroncima Pohorja, nalazi se u tradicionalnom vinogradarskom području, pa grozdovi u grbu ne čude. Mlinsko kolo i valoviti rez simboliziraju gorsku rječicu istog imena kao i općina, koja je pružala vodeni pogon mlinovima i pilanama stoljećima.
Osim službene zastave u dređenim prilikama koristi se i bijela zastava s cjelovitim grbom i imenom općine iznad njega.

Oplotnica se izdvojila iz općine Slovenska Bistrica 1998. godine.Ormož

[Ormož] [Normal] [Okomita] 2:5 [Državna zastava na kopnu] [Ormož]
[Ormož]
Prihvaćena: 14. veljače 2000.
Dizajn: Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Opis grba: Opis grba, splošno: Na zelenem hribu modrega ščita stoji srebrn stolp, spremljan z zlatim soncem z desne in srebrnim polmescem z leve strani; v zelenem hribu je zlati vinski grozd, spremljan spodaj z dvema zlatima žitnima klasoma. Predstavitev grba - blazon: Grb Občine Ormož je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Na povišanem zelenem hribu v dnu modrega ščita stoji srebrna trdnjava s črnim obokanim vhodom in zlato zaporno rešetko, zlato biforo v nadstropju in z zidnim vencem štirih cin (nadzidkov) na vrhu stolpa; le-tega spremljata iz desne zlato sonce, iz leve mladi srebrni mesec; v polju zelenega hriba nosita v andrejev križ prekrižani bilki, v desno in levo po en zlat žitni klas. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras. (Čl. 8, Odlok, 2000.)
Opis zastave: Splošno: Zastava Občine Ormož je modre in bele barve s tem, da je na njenem srednjem modrem delu predstavljen atribut iz občinskega grba: bel stolp, ki ga spremljata dva zlata žitna klasa in vinski grozd. Opis: Zastavina ruta je pravokotne oblike, razmerje višine »V« proti dolžini »L« je 1 : 2,5 (ena proti dve celi in pet desetin) s tem, da je njena ruta razdeljena vertikalno na tri, po višini enake, po dolžini pa neenake dele. Na prednjem modrem, kvadratnem delu zastavine rute sta upodobljena združena atributa iz občinskega grba: bel stolp, spremljan s po enim zlatim žitnim klasom z desne in leve ter z zlatim vinskim grozdom spodaj. Sestavljeni atribut ne sme biti nižji od 2/3 (dveh tretjin) višina zastavinega polja in ne višji od 8/10 (osem desetin) iste višine zastavine rute. Preostala dva dela zastavine rute sta razdeljena vodoravno na tri enako široke proge, od katerih sta prva in tretja v beli, druga (srednja) pa v modri barvi. (Čl. 13, odlok, 2000.)
Izvori: "V nedelju svečana otvorite mostu", Tednik, 26.04.1968. str. 2.
"Otvoritev mosta čez Dravo v Ormožu – velika manifestacija bratstva", Tednik, 10.05.1968, str. 1.
Rado Kukovec: "Spomini na delo in običaje na Herdeku", Tednik, 25.02.1982, str. 9.
Vida Topolovec: "Rezbar Rado Braučil iz Ormoža", Tednik, 16.11.1989, str. 10.
Vida Topolovec: "Sedemintrideseti praznik krajevne skupnosti Kog", Tedni, 11.01.1990, str. 5.
Vida Topolovec: "Po 130 letih železniško postajališče tudi v Frankovcih", Tednik, 31.05.1990, str. 6.
Jože Bračič: "Za začetek Podgorci", Tednik, 06.07.1991, str. 9.
Vida Topolovec: "Mestni ali občinski grb?", Tednik, 15.08.1991, str. 5.
Vida Topolovec: "Kogovčani že od nekdaj vedo, kaj hočejo", Tednik, 25.02.1993.
"Naokoli" (viki), Tednik, 25.01.1996, str. 10.
"Odprtje razstave – Slovenski ornamenti na lesenih intarzijah" (vki), Tednik, 10.07.1997, str. 7.
Majda Fridl: "Postavljali krajevna obeležje – Kako obuditi dobre sosedske odnose", Tednik, 03.06.1999, str. 6.
Majda Fridl: "Nov občinski grb in zastava – Zlati grozd ter žitna klasa v grbu", Tednik, 15.07.1999, str. 13.
Majda Fridl: "17. seja Občinskega sveta – V kretkem gradnja gimnazije", Tednik, 10.02.2000, str. 2.
Majda Fridl: "17. seja Občinskega sveta – Zavod za informiranje še vedno brez direktorja", Tednik, 17.02.2000, str. 15.
Majda Fridl: "Nov grb in zastava – Pozdravljeni pri Miklavžu", Tednik, 27.07.2000, str. 20.
Viki Klemenčič Ivanuša: "Mala občinska kronika – Aktualno v letu 2000", tednik, 28.12.2000, str. 9.
Vida Topolovec: "Denvi turizma – Že negdaj so vedeli, kaj hočejo", Tednik, 22.08.2002, str. 7.
Valt Jurečič, Heraldika d.o.o
Stanič, Jakopič: "Osnove heraldike in istovetnostni simboli slovenskih občin", Lečnik, Ljubljana, 2005, pp. 207-209
(Statut Občine Ormož, Uradni vestnik občine Ormož, št. 11/1999.)
Odlok o simbolih Občine Ormož, 14.02.2000, Uradni vestnik Občine Ormož, št. 2/2000, 16.02.2000.
Statut Občine Ormož (Uradno prečiščeno besedilo - UPB1), 28.06.2010, Uradni vestnik občine Ormož, št. 6/2010, 29.06.2010.
Statut Občine Ormož (Uradno prečiščeno besedilo - UPB2), 12.03.2012, Uradni vestnik občine Ormož, št. 4/2012, 28.03.2012.
Statut Občine Ormož (Uradno prečiščeno besedilo - UPB3), 13.07.2015, Uradni vestnik občine Ormož, št. 9/2015, 14.07.2015.
Franc Krnjak: "O ljudskih grbih in še kaj v ormoški okolici", Ormož, 2003.

Grb općine zasniva se na grbu grada Ormoža, na koji su dodani zlatni grozd i klasovi pšenice. Zastava je bijela s plavim slovenskim križem u čijem se kvadratnom polju nalaze atributi iz grba.

Pojedina sela i mjesne zajednice (općinske jedinice koje objedinjuju po nekoliko sela) imaju tradicionalne šaljive grbove. Zabilježeni su neki od njih: Frankovci - žaba, Hardek - lisica, MZ Kog - grozd sa šest bobica, svaka prikazuje grb pojedinog sela: 1. red Kog - sjenica, Jastrebci - zora, Lačaves - paklara, 2. red Vordanci - metla, Vitan - cvijet, i u 3. redu natpis KOG; na drugom jestu opisano je da bobice sadrže imena sela. MZ Miklavž pri Ormožu - crkva na vinorodnim bregovima, ispod nje zmaj s repom u plavom polju ispod i čokot u zaglavlju. Zabilježeno je da Miklavž ima i zastavu. MZ Podgorci - potrgana drvena vrata na plotu. MZ Runeč - zabilježeno je da sela Dobravščak, Runeč i Žvab (Ivanjkovci) imaju grbove.


Ormož, 198x. – 1999.

[Ormož, 198x. – 1999.]
[Ormož, 198x. – 1999.]
[Okomita] 1:2 ?


Prihvaćena: oko 1980. ?
Izvori: "V nedelju svečana otvorite mostu", Tednik, 26.04.1968. str. 2.
"Otvoritev mosta čez Dravo v Ormožu – velika manifestacija bratstva", Tednik, 10.05.1968, str. 1.
Vida Topolovec: "Rezbar Rado Braučil iz Ormoža", Tednik, 16.11.1989, str. 10.
Vida Topolovec: "Mestni ali občinski grb?", Tednik, 15.08.1991, str. 5.
"Naokoli" (viki), Tednik, 25.01.1996, str. 10.
"Odprtje razstave – Slovenski ornamenti na lesenih intarzijah" (vki), Tednik, 10.07.1997, str. 7.
Majda Fridl: "Nov občinski grb in zastava – Zlati grozd ter žitna klasa v grbu", Tednik, 15.07.1999, str. 13.

Tradicionalni grb Ormoža korišten je u različitim umjetničkim prikazima do usvajanja službenog grba općine. Grb je u plavom polju na zelenom brijegu srebrni toranj između zlatnog sunca i polumjeseca, prikazan ovdje temelji se na gradskom pečatu iz 1603. godine, iako je grad koristio pečate sa zapravo istim elementima već od 1279. godine. Kao zastava grada Ormoža koristila se svijetlo plava zastava s grbom visine četvrtinu širine zastave u sredini gornje polovice. Ovi simbol nastavili su se koristiti i do danas kao simbol Mjesne zajednice Ormož.[Prethodna stranica: Slovenija - općine, 10. dio (Med-Mor)][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Slovenia - Communities, part 11 (Moz-Orm)][Slijedeća stranica: Slovenija - općine, 12. dio (Osi-Pre)]

[banner]  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2017 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.