[Prethodna stranica: Bjelovarsko-bilogorska županija - općine][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Coast and Gorski kotar County, the][Slijedeća stranica: Primorsko-goranska županija - gradovi]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

Stranica kreirana: 14. kolovoza 2000.
Posljednja promjena: 2. siječnja 2020.
[The FAME - Flag and Arms of the Modern Era]

The FAME su stranice posvećene sustavnom i znanstvenom proučavanju zastava i grbova. Ti simboli često nose snažne političke i druge poruke. Prikazivanje takvih simbola ovdje ne znači da autor podržava ideje koje oni predstavljaju.
[NSK - Digital Archives] Ove stranice pohranjuju se u digitalnom arhivu NSK.

Zemljovid Primorsko-goranske županije. Legenda: M.-D. = Malinska - Dubašnica

Primorsko-goranska županija


Od 1993. godine hrvatsko zakonodavstvo omogućava jedinicama lokalne samouprave (županijama, gradovima i općinama) da usvoje svoj grb i zastavu, no oni se mogu zakonski koristiti tek po dobivanju odobrenja od nadležnog središnjeg državnog tijela. Županijske zastave moraju biti jednobojne s grbom u sredini ili pomaknutim prema koplju. Grbovi također moraju slijediti određena pravila da bi dobili odobrenje. Vidi više o datumima odobrenja. Prije 1993. grbovi i zastave nisu bili zakonski regulirani.
Službeni blazon (heraldički opis) grba i opis zastave su prema izdanom rješenju nadležnog središnjeg državnog tijela, ostali opisi prema drugim županijskim dokumentima.


Pravna napomena: Županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj svojim odlukama o usvajanju i uporabi grbova i zastava ograničavaju uporabu tih simbola isključivo uz pismenu dozvolu. Ipak, većina jedinica lokalne uprave i samouprave istim odlukama eksplicitno dozvoljava njihovu slobodnu uporabu u odgojno-nastavne i znanstvene svrhe te u umjetničkom (likovnom) stvaralaštvu, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo jedinice lokalne uprave i samouprave. Autor ovih stranica smatra da prikazivanjem grbova i zastava zadovoljava uvijete slobodne uporabe u tom smislu.

Vidi još:

Primorsko-goranska županija

Sjedište: Rijeka

[Primorsko-goranska županija] [Normal] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Primorsko-goranska županija]
Prihvaćena: 15. lipnja 1995.     Odobrena: 13. srpnja 1995. (P)
Dizajn: dipl.ing.arh. Nataša Kragulj-Magnani, dipl. ing arh. Paolo Magnani i dipl.ing. Andrej Kragulj, Rijeka
Odobreni blazon grba: U vodoravno razdijeljenome, a gore raskoljenome štitu u gornjem desnom polju crveno srebrno/bijelo šahirano polje (4×5); u gornjem lijevome plavom polju srebrni/bijeli grad pred zelenim gorama koje nadvisuje prekrižena zlatna/žuta sablja i srebrni/bijeli buzdovan. U donjem plavom polju trojarbolni jedrenjak između litica s[a] šestokrakom zlatnom/žutom zvijezdom u desnom gornjem uglu.
Odobreni opis zastave: Zastava omjera 1:2 plave boje s dvije uske plavo-bijele trake uz rubove i grbom Županije u sredini.
Opisi grba: Grb Županije je na njemačkom štitu, razdijeljen i gore raskoljen tj. ima gore dva manja polja, a u donjoj polovici jedno veće. U prvom polju (lijevom gornjem) je dvadeset naizmjeničnih crvenih i srebrnih (bijelih) kvadrata, raspoređenih tako, da je prvi u lijevom gornjem kutu crven. U drugom polju (desnom gornjem), srebrn (bijel) utvrđeni primorski gradić pred zelenim gorama sniježnih vrhova i plavim nebom, nadvišen nadolje ukrštenim zlatnom sabljom i srebrnim topuzom. U trećem (donjem) polju, na plavom, tamnosmeđ jedrenjak podignutih bijelih jedara s hrvatskom trobojnicom na krmenom jarbolu, praćen s lijeva i nadvišen zlatnom Frankopanskom šestokrakom zvijezdom, sve među liticama prirodne boje u bokovima štita. (Čl. 9, Odluka, 1995; Čl. 5, Statut, 1998; Čl. 4, Statut, 2001; ; Čl. 4, Statut, 2006; Čl. 4, Statut, 2009; Čl. 4, Statut, 2013.)
Grb Županije je na njemačkom štitu, razdijeljen i gore raskoljen tako da gore ima dva manja polja, a u donjoj polovici jedno veće. U prvom polju (lijevom gornjem) je dvadeset naizmjeničnih crvenih i srebrnih (bijelih) kvadrata, raspoređenih tako, da je prvi u lijevom gornjem kutu crven. U drugom polju (desnom gornjem), srebrn (bijel) utvrđeni primorski gradić pred zelenim gorama snježnih vrhova i plavim nebom, nadvišen nadolje ukrštenim zlatnom sabljom i srebrnim topuzom. U trećem (donjem) polju, na plavom, tamnosmeđi jedrenjak podignutih bijelih jedara s hrvatskom trobojnicom na krmenom jarbolu, praćen s lijeva i nadvišen zlatnom frankopanskom šestokrakom zvijezdom, sve među liticama prirodne boje u bokovima štita. (Čl. 4, Statut, 2018.)

Opisi zastave: Zastava Županije je dvobojna sa županijskim grbom u sredini, tako da se središnja točka grba poklapa sa središnjom točkom u kojoj se sjeku dijagonale zastave. Na plavom polju zastave, s gornje i donje strane, na udaljenosti od 1/16 širine same zastave, nalazi se po jedna bijela traka (pruga), široka također 1/16 širine zastave. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 12, odluka, 1995; Čl. 5, Statut, 1998; Čl. 4, Statut, 2001; Čl. 4, Statut, 2006; Čl. 4, Statut, 2009; Čl. 4, Statut, 2013.)
Zastava Županije je dvobojna sa županijskim grbom u sredini, tako da se središnja točka grba poklapa sa središnjom točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave. Na plavom polju zastave, s gornje i donje strane, na udaljenosti od 1/16 širine same zastave, nalazi se po jedna bijela traka (pruga), široka također 1/16 širine zastave. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 4, Statut, 2018.)

Izvori: D. Munić i sur. “Županija primorsko-goranska. Povjesni pregled od najstarijih vremena do današnjih dana”, Županija primorsko-goranska, Rijeka 1996. ISBN 953-6066-39-4
"Primorsko-goranska županija - Obilježja" at http://www.tel.hr/pgz/obiljezja.html, 17.08.2000.
Odluka o osnivanju Komisije za grb i zastavu, 17.06.1993. Službene novine Županije primorsko-goranske, br. 5/1993, 20.07.1993.
Odluka o imenovanju članova Komisije za grb i zastavu, 17.06.1993, Službene novine Županije primorsko-goranske, br. 5/1993, 20.07.1993.
Statut Županije primorsko-goranske, 24.03.1994, Službene novine Županije primorsko-goranske, br. 10/1994, 31.03.1994.
Odluka o grbu i zastavi Primorsko-goranske županije, 15.06.1995, Službene novine Županije primorsko-goranske, br. 13/1995, 26.06.1995.
Rješenje Ministarstva uprave, KLASA: UP/I-017-02/95-01/47, URBROJ: 515-04-03/1-95-1, 13.07.1995.
Statut Primorsko-goranske županije, 12.02.1998, Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 2/1998, 13.02.1998.
Statut Primorsko-goranske županije, 27.09.2001, Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 22/2001, 28.09.2001.
Statut Primorsko-goranske županije (pročišćeni tekst), 10.04.2006, Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 16/2006, 14.04.2006.
Dopuna Statuta Primorsko-goranske županije, 10.07.2008, Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 27/2008, 11.07.2008.
Statut Primorsko-goranske županije, 01.07.2009, Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 23/2009, 01.07.2009.
Odluka o utvrđivanju mjerila za uporabu grba i zastave Primorsko-goranske županije, 16.03.2010, Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 9/2010, 17.03.2010.
Pravilnik vizualnog identiteta projekata i aktivnosti financiranih sredstvima Primorsko-goranske županije, 07.01.2013, Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 1/2013, 14.01.2013.
Statut Primorsko-goranske županije (pročišćeni tekst), 09.07.2013, Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 25/2013, 12.07.2013.
Pravilnik vizualnog identiteta Primorsko-goranske županije, 18.04.2016, Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 10/2013, 29.04.2016.
Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju mjerila za uporabu grba i zastave Primorsko-goranske županije, 24.11.2016, Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 30/2016, 25.11.2016.
Statut Primorsko-goranske županije (pročišćeni tekst), 27.03.2018, Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 8/2018, 30.03.2018.
Oštrić Goroslav: Monumenta heraldica, Izbor iz heraldičke baštine Primorsko-goranske županije, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeke, 2002.

Grb je u štitu tzv. njemačkog oblika, razdijeljen i gore raskoljen: 1. šahirano crveno i srebrno; 2. srebrn utvrđen primorski gradić pred zelenim gorama snježnih vrhova i plavim nebom, nadvišen nadolje prekriženima zlatnom sabljom i srebrnim topuzom; 3. na plavome, tamnosmeđi jedrenjak podignutih bijelih jedara s hrvatskom trobojnicom na krmenom jarbolu, praćen s lijeva i nadvišen zlatnom frankopanskom šestokrakom zvijezdom, sve među liticama prirodne boje u bokovima štita. Grb je jednak grbu Riječke županije korištenom između 1786. i 1886. koji se opet zasniva na grbu Severinske županije. Zastava je svjetloplava s po jednom tankom bijelom prugom blizu oba vodoravna ruba (širine 1/16 širine zastave i jednako toliko od rubova). U sredini zastave nalazi se županijski grb.


Primorsko-goranska županija, 1994. – 1995.

[Primorsko-goranska županija, 1994. – 1995.] [Povijesna] 1:2 [Državna zastava na kopnu] [Primorsko-goranska županija, 1994. – 1995.]
Prihvaćena: 24. ožujka 1994.     Odobrena: Ne, dizajn povučen iz uporabe ili nikada nije uporabljen.
Dizajn: dipl.ing.arh. Nataša Kragulj-Magnani, dipl. ing arh. Paolo Magnani i dipl.ing. Andrej Kragulj, Rijeka
Opis grba: Grb Županije je oblika njemačkog štita, podijeljen na tri polja: dva manja gore i jedno veće u donjoj polovici. Lijevo gornje polje je podijeljeno vodoravno i okomito u dvadeset crvenih i bijelih (srebrnih) polja tako da je prvo polje u lijevom gornjem kutu crvene boje. U desnom gornjem polju je prikaz utvrđena primorskog gradića (kaštela), s obrisom goranskog zaleđa u pozadini, nadvišen prekriženom sabljom i topuzom. U donjem polju je morska pučina s jedrenjakom okrenutim ulijevo, bijelih podignutih jedara, s hrvatskom trobojnicom na krmi. Ispod jedrenjaka, u dnu polja, je zlatna frankopanska šesterokraka zvijezda. U bokovima štita su obrisi litice. Grb je obrubljen sivom i srebrnom crtom. (Čl. 6, Statut, 1994.)
Opis zastave: Zastava Županije je svijetloplave boje sa županijskim grbom u sredini, na bijelom polju okužen tamnomodrim kružnim vijencem s natpisom: ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA. Središnja točka grba poklapa se sa središnjom točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave. Omjer širine i dužine zastave je 1:2. (Čl. 7, Statut, 1994.)
Napuštena: 15. lipnja 1995.
Izvori: Statut Županije primorsko-goranske, 24.03.1994, Službene novine Županije primorsko-goranske, br. 10/1994, 31.03.1994.
Neven Šantić: "Grb i zastava Županije Primorsko-goranske: Spona prošlosti, sadašnjosti i budućnosti", Novi list, 21.02.1994, str. 10.
Članci u Novom listu, 11.05.1995, 02.06.1995 i 16.06.1995.

Prvotno usvojeno rješenje županijskih simbola opisano je u statutu iz 1994. godine. Ovi simboli su bili službeni de jure do usvajanja novih 1995. godine, iako njihova upotreba nije potvrđena. Grb iz 1994. godine razlikuje se od današnjeg (i povijesnog) grba položajem zvijezde u dnu trećeg polja i drugim sitnijim detaljima umjetničkog oblikovanja.
Zastava usvojena 1994. godine bila je svijetlo plava s kružnim bijelim poljem obrubljenim tamno plavim s bijelim natpisom u tom obrubu te s grbom u sredini. Županija je razmatrala prijedlog da se zadrže crveno-bijeli kvadratići (rese) duž vanjskih rubova zastave, kao što je to na povijesnoj zastavi iz 1865. Prijedlog jednak današnjoj zastavi, ali s prugama od zlatnog tropleta umjesto bijelih također je razmatran u lipnju 1995.[Prethodna stranica: Bjelovarsko-bilogorska županija - općine][FAME Glavna stranica][Indeks stranica][Abecedno kazalo][Kronološko kazalo][Šta je novo?][O FAME-u][Druge stranice o zastavama][Reakcije][This page is available in English too: Coast and Gorski kotar County, the][Slijedeća stranica: Primorsko-goranska županija - gradovi]

[Heimer:  

Primi e-mail
kada su ove
stranice osvježene?

[vexicro]

Flags of the World

The FAME. Copyright © 1996-2020 by Željko Heimer. Sva prava pridržana.